Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Warsztaty "Edukacja dla Przemysłu 4.0":

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Warsztaty "Edukacja dla Przemysłu 4.0"
Specjalność Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych
Jednostka prowadząca Katedra Automatyki i Robotyki
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Pietrusewicz <Krzysztof.Pietrusewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
warsztatyWR3 60 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1informatyka, podstawy automatyki, język angielski

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów zaś w ramach warsztatów próby zastosowania nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych, stosowanych współcześnie w edukacji inżynierów dla Przemysłu 4.0

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
warsztaty
T-WR-1Europejskie systemy edukacyjne dla Przemysłu 4.010
T-WR-2Szkolenia techniczne a edukacja techniczna10
T-WR-3Certyfikacja procesu edukacji we współpracy z Firmami10
T-WR-4Studium przypadku30
60

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
warsztaty
A-WR-1uczestnictwo w zajęciach60
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda przypadków
M-2Warsztaty

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D08-BFSP_W01
Student zna wybrane europejskie systemy edukacyjne z obszaru Przemysłu 4.0 oraz rozumie założenia i potrzebę realizacji szkoleń technicznych i certyfikacji procesu dydaktycznego we współpracy Uczelni z Firmami
AR_2A_W02, AR_2A_W05, AR_2A_W10C-1T-WR-1, T-WR-2, T-WR-3, T-WR-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D08-BFSP_U01
Student umie zidentyfikować własne potrzeby szkoleniowe (pod względem technicznym), umie zdefiniować własną ścieżkę rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy
AR_2A_U02, AR_2A_U15C-1T-WR-4M-2S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D08-BFSP_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0. Potrafi również myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu automatyka i robotyka, w tym definiować własną ścieżkę rozwoju zawodowego
AR_2A_K01, AR_2A_K02, AR_2A_K03, AR_2A_K04C-1T-WR-1, T-WR-4M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D08-BFSP_W01
Student zna wybrane europejskie systemy edukacyjne z obszaru Przemysłu 4.0 oraz rozumie założenia i potrzebę realizacji szkoleń technicznych i certyfikacji procesu dydaktycznego we współpracy Uczelni z Firmami
2,0Student nie zna wybranych europejskich systemów edukacyjnych z obszaru Przemysłu 4.0
3,0Student zna wybrane europejskie systemy edukacyjne z obszaru Przemysłu 4.0. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student zna wybrane europejskie systemy edukacyjne z obszaru Przemysłu 4.0. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student zna wybrane europejskie systemy edukacyjne z obszaru Przemysłu 4.0. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student zna wybrane europejskie systemy edukacyjne z obszaru Przemysłu 4.0. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student zna wybrane europejskie systemy edukacyjne z obszaru Przemysłu 4.0. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D08-BFSP_U01
Student umie zidentyfikować własne potrzeby szkoleniowe (pod względem technicznym), umie zdefiniować własną ścieżkę rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy
2,0Student nie umie zidentyfikować własnych potrzeb szkoleniowych (pod względem technicznym), nie umie zdefiniować własnej ścieżki rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy dla Przemysłu 4.0
3,0Student umie zidentyfikować własne potrzeby szkoleniowe (pod względem technicznym), umie zdefiniować własną ścieżkę rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy dla Przemysłu 4.0. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student umie zidentyfikować własne potrzeby szkoleniowe (pod względem technicznym), umie zdefiniować własną ścieżkę rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy dla Przemysłu 4.0. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student umie zidentyfikować własne potrzeby szkoleniowe (pod względem technicznym), umie zdefiniować własną ścieżkę rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy dla Przemysłu 4.0. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student umie zidentyfikować własne potrzeby szkoleniowe (pod względem technicznym), umie zdefiniować własną ścieżkę rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy dla Przemysłu 4.0. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student umie zidentyfikować własne potrzeby szkoleniowe (pod względem technicznym), umie zdefiniować własną ścieżkę rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy dla Przemysłu 4.0. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D08-BFSP_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0. Potrafi również myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu automatyka i robotyka, w tym definiować własną ścieżkę rozwoju zawodowego
2,0Student nie ma świadomości ważności pozatechnicznych aspektów systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0.
3,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Literatura podstawowa

  1. Materiały udostępnione przez prowadzącego

Treści programowe - warsztaty

KODTreść programowaGodziny
T-WR-1Europejskie systemy edukacyjne dla Przemysłu 4.010
T-WR-2Szkolenia techniczne a edukacja techniczna10
T-WR-3Certyfikacja procesu edukacji we współpracy z Firmami10
T-WR-4Studium przypadku30
60

Formy aktywności - warsztaty

KODForma aktywnościGodziny
A-WR-1uczestnictwo w zajęciach60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D08-BFSP_W01Student zna wybrane europejskie systemy edukacyjne z obszaru Przemysłu 4.0 oraz rozumie założenia i potrzebę realizacji szkoleń technicznych i certyfikacji procesu dydaktycznego we współpracy Uczelni z Firmami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W02Ma pogłębioną wiedzę teoretyczną z teorii sygnałów oraz zna narzędzia komputerowe stosowane do zaawansowanej analizy sygnałów i pozyskiwania z nich informacji.
AR_2A_W05Ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu programowalnych urządzeń automatyki oraz metod projektowania układów sterowania złożonymi procesami technologicznymi wykorzystującymi te urządzenia, oraz zna ich trendy rozwojowe.
AR_2A_W10Zna zaawansowane metody identyfikacji właściwości regulacyjnych złożonych systemów technicznych oraz ich modelowania i symulacji z użyciem odpowiednich narzędzi informatycznych.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów zaś w ramach warsztatów próby zastosowania nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych, stosowanych współcześnie w edukacji inżynierów dla Przemysłu 4.0
Treści programoweT-WR-1Europejskie systemy edukacyjne dla Przemysłu 4.0
T-WR-2Szkolenia techniczne a edukacja techniczna
T-WR-3Certyfikacja procesu edukacji we współpracy z Firmami
T-WR-4Studium przypadku
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków
M-2Warsztaty
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna wybranych europejskich systemów edukacyjnych z obszaru Przemysłu 4.0
3,0Student zna wybrane europejskie systemy edukacyjne z obszaru Przemysłu 4.0. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student zna wybrane europejskie systemy edukacyjne z obszaru Przemysłu 4.0. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student zna wybrane europejskie systemy edukacyjne z obszaru Przemysłu 4.0. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student zna wybrane europejskie systemy edukacyjne z obszaru Przemysłu 4.0. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student zna wybrane europejskie systemy edukacyjne z obszaru Przemysłu 4.0. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D08-BFSP_U01Student umie zidentyfikować własne potrzeby szkoleniowe (pod względem technicznym), umie zdefiniować własną ścieżkę rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały celem wydobycia z nich informacji niezbędnych do prawidłowego działania układu sterowania.
AR_2A_U15Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł, także w języku angielskim; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów zaś w ramach warsztatów próby zastosowania nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych, stosowanych współcześnie w edukacji inżynierów dla Przemysłu 4.0
Treści programoweT-WR-4Studium przypadku
Metody nauczaniaM-2Warsztaty
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie umie zidentyfikować własnych potrzeb szkoleniowych (pod względem technicznym), nie umie zdefiniować własnej ścieżki rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy dla Przemysłu 4.0
3,0Student umie zidentyfikować własne potrzeby szkoleniowe (pod względem technicznym), umie zdefiniować własną ścieżkę rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy dla Przemysłu 4.0. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student umie zidentyfikować własne potrzeby szkoleniowe (pod względem technicznym), umie zdefiniować własną ścieżkę rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy dla Przemysłu 4.0. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student umie zidentyfikować własne potrzeby szkoleniowe (pod względem technicznym), umie zdefiniować własną ścieżkę rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy dla Przemysłu 4.0. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student umie zidentyfikować własne potrzeby szkoleniowe (pod względem technicznym), umie zdefiniować własną ścieżkę rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy dla Przemysłu 4.0. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student umie zidentyfikować własne potrzeby szkoleniowe (pod względem technicznym), umie zdefiniować własną ścieżkę rozwoju w zakresie certyfikacji zawodowej na europejskim rynku pracy dla Przemysłu 4.0. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D08-BFSP_K01Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0. Potrafi również myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu automatyka i robotyka, w tym definiować własną ścieżkę rozwoju zawodowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_K01Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki i innych aspektów działalności inżyniera – automatyka i robotyka, podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały przedstawiając różne punkty widzenia
AR_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji
AR_2A_K03Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie i innych zadania współdziałając i pracując w grupie, przyjmując w niej różne role
AR_2A_K04Potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy prawidłowo identyfikując i rozstrzygając dylematy związane z wykonywaniem zawodu automatyka i robotyka
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest poznanie przez studentów zaś w ramach warsztatów próby zastosowania nowoczesnych metod i narzędzi edukacyjnych, stosowanych współcześnie w edukacji inżynierów dla Przemysłu 4.0
Treści programoweT-WR-1Europejskie systemy edukacyjne dla Przemysłu 4.0
T-WR-4Studium przypadku
Metody nauczaniaM-1Metoda przypadków
M-2Warsztaty
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena wystawiana na podstawie zaliczenia pisemnego
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości ważności pozatechnicznych aspektów systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0.
3,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student ma świadomość ważności pozatechnicznych aspektów systemu edukacyjnego kształcącego dla potrzeb Przemysłu 4.0. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.