Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Wprowadzenie do bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wprowadzenie do bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów
Specjalność Systemy sterowania procesami przemysłowymi
Jednostka prowadząca Katedra Automatyki i Robotyki
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Pietrusewicz <Krzysztof.Pietrusewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 0,60,44zaliczenie
projektyP2 15 0,80,30zaliczenie
laboratoriaL2 15 0,60,26zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Informatyka, automatyka, sterowniki PLC, napędy elektryczne, instalacje elektryczne

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawami teoretycznymi, standardami oraz metodami analizy i syntezy systemów automatyki (w przemyśle maszynowym oraz w motoryzacji), od których wymaga się określonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego. W części praktycznej celem jest zapoznanie studentów z narzędziami programowymi stosowanymi w projektowaniu tego typu systemów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do oprogramowania SISTEMA. Typowe parametry systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego (PLr, PL, MTTFD, DC, CCF, Category).3
T-L-2Przykład analizy ryzyka wybranego systemu technicznego wg ISO 12100.3
T-L-3Model SISTEMA dla osiągnięcia założonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego.3
T-L-4Model SysML przykładowego systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego.3
T-L-5Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego z zastosowaniem komponentów oferowanych przez różnych producentów. Bilblioteki SISTEMA3
15
projekty
T-P-1Przedstawienie zakresu projektu3
T-P-2Spotkania w ramach projektu10
T-P-3Dokumentacja i prezentacja projektu2
15
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego. Standardy definiujące określony poziom bezpieczeństwa w obszarach budowy maszyn (z podziałem na typ przemysłu) oraz systemów sterowania nimi.3
T-W-2Analiza ryzyka zgodnie ze standardem ISO12100 (Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka) na przykładzie wybranego problemu technicznego systemu sterowania.3
T-W-3Zastosowanie programów komputerowych oraz języków modelowania w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego.3
T-W-4Zagadnienia architektury sprzętowej w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Możliwy do osiągnięcia poziom bezpieczeństwa dla danego rodzaju architektury sprzętowo-programowej. Niezbędne obliczenia w modelowaniu.3
T-W-510 kroków projektowania systemów bezpiecznych. Studium wybranego przypadku. Zaliczenie wykładów.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
15
projekty
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2praca własna nad projektem5
20
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Wykład z użyciem komputera
M-3Metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena postępów pracy nad projektem
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu (prezentacja projektu oraz zaliczenie pisemne wykładu)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D07-SSPP_W01
Student posiada wiedzę nt. standardów definiujących właściwości i funkcje systemów sterowania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego.
AR_2A_W05C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D07-SSPP_U01
Student potrafi stosować odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe oraz języki modelowania stosowane w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego.
AR_2A_U08, AR_2A_U21C-1T-W-2, T-W-5, T-P-2, T-P-3, T-P-1, T-L-3, T-L-1, T-L-4, T-L-2, T-L-5M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_D07-SSPP_K01
Student posiada kompetencje niezbędne do udziału w projektach systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego w automatyce.
AR_2A_K01, AR_2A_K02C-1T-P-2, T-P-3, T-P-1M-1, M-3S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D07-SSPP_W01
Student posiada wiedzę nt. standardów definiujących właściwości i funkcje systemów sterowania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego.
2,0Student nie posiada wiedzy na temat projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym udział w tego typu projektach.
3,0Student posiada wiedzę na temat projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym udział w tego typu projektach. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student posiada wiedzę na temat projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym udział w tego typu projektach. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student posiada wiedzę na temat projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym udział w tego typu projektach. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student posiada wiedzę na temat projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym udział w tego typu projektach. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student posiada wiedzę na temat projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym udział w tego typu projektach. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D07-SSPP_U01
Student potrafi stosować odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe oraz języki modelowania stosowane w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego.
2,0Student nie potrafi stosować odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych oraz języków modelowania stosowanych w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego.
3,0Student potrafi stosować odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe oraz języki modelowania stosowane w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi stosować odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe oraz języki modelowania stosowane w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi stosować odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe oraz języki modelowania stosowane w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi stosować odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe oraz języki modelowania stosowane w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi stosować odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe oraz języki modelowania stosowane w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_D07-SSPP_K01
Student posiada kompetencje niezbędne do udziału w projektach systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego w automatyce.
2,0Student nie posiada kompetencji niezbędnych do udziału w projektach systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego w automatyce.
3,0Student posiada kompetencje w zakresie uczestnictwa w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym bezkonfliktowy udział w tego typu projektach. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student posiada kompetencje w zakresie uczestnictwa w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym bezkonfliktowy udział w tego typu projektach. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student posiada kompetencje w zakresie uczestnictwa w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym bezkonfliktowy udział w tego typu projektach. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student posiada kompetencje w zakresie uczestnictwa w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym bezkonfliktowy udział w tego typu projektach. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student posiada kompetencje w zakresie uczestnictwa w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym bezkonfliktowy udział w tego typu projektach. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.

Literatura podstawowa

  1. Krzysztof Pietrusewicz, Materiały opracowane przez prowadzącego, 2017

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do oprogramowania SISTEMA. Typowe parametry systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego (PLr, PL, MTTFD, DC, CCF, Category).3
T-L-2Przykład analizy ryzyka wybranego systemu technicznego wg ISO 12100.3
T-L-3Model SISTEMA dla osiągnięcia założonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego.3
T-L-4Model SysML przykładowego systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego.3
T-L-5Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego z zastosowaniem komponentów oferowanych przez różnych producentów. Bilblioteki SISTEMA3
15

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Przedstawienie zakresu projektu3
T-P-2Spotkania w ramach projektu10
T-P-3Dokumentacja i prezentacja projektu2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego. Standardy definiujące określony poziom bezpieczeństwa w obszarach budowy maszyn (z podziałem na typ przemysłu) oraz systemów sterowania nimi.3
T-W-2Analiza ryzyka zgodnie ze standardem ISO12100 (Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka) na przykładzie wybranego problemu technicznego systemu sterowania.3
T-W-3Zastosowanie programów komputerowych oraz języków modelowania w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego.3
T-W-4Zagadnienia architektury sprzętowej w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Możliwy do osiągnięcia poziom bezpieczeństwa dla danego rodzaju architektury sprzętowo-programowej. Niezbędne obliczenia w modelowaniu.3
T-W-510 kroków projektowania systemów bezpiecznych. Studium wybranego przypadku. Zaliczenie wykładów.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1uczestnictwo w zajęciach15
A-P-2praca własna nad projektem5
20
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D07-SSPP_W01Student posiada wiedzę nt. standardów definiujących właściwości i funkcje systemów sterowania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_W05Ma poszerzoną i ugruntowaną wiedzę z zakresu programowalnych urządzeń automatyki oraz metod projektowania układów sterowania złożonymi procesami technologicznymi wykorzystującymi te urządzenia, oraz zna ich trendy rozwojowe.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawami teoretycznymi, standardami oraz metodami analizy i syntezy systemów automatyki (w przemyśle maszynowym oraz w motoryzacji), od których wymaga się określonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego. W części praktycznej celem jest zapoznanie studentów z narzędziami programowymi stosowanymi w projektowaniu tego typu systemów.
Treści programoweT-W-2Analiza ryzyka zgodnie ze standardem ISO12100 (Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka) na przykładzie wybranego problemu technicznego systemu sterowania.
T-W-1Wprowadzenie do zagadnienia bezpieczeństwa funkcjonalnego. Standardy definiujące określony poziom bezpieczeństwa w obszarach budowy maszyn (z podziałem na typ przemysłu) oraz systemów sterowania nimi.
T-W-3Zastosowanie programów komputerowych oraz języków modelowania w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego.
T-W-4Zagadnienia architektury sprzętowej w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Możliwy do osiągnięcia poziom bezpieczeństwa dla danego rodzaju architektury sprzętowo-programowej. Niezbędne obliczenia w modelowaniu.
T-W-510 kroków projektowania systemów bezpiecznych. Studium wybranego przypadku. Zaliczenie wykładów.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład z użyciem komputera
M-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu (prezentacja projektu oraz zaliczenie pisemne wykładu)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy na temat projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym udział w tego typu projektach.
3,0Student posiada wiedzę na temat projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym udział w tego typu projektach. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student posiada wiedzę na temat projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym udział w tego typu projektach. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student posiada wiedzę na temat projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym udział w tego typu projektach. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student posiada wiedzę na temat projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym udział w tego typu projektach. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student posiada wiedzę na temat projektowania systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym udział w tego typu projektach. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D07-SSPP_U01Student potrafi stosować odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe oraz języki modelowania stosowane w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U08Potrafi zaplanować i zrealizować projekt zgodnie z wybraną metodologią zarządzania projektami.
AR_2A_U21Stosuje zasady BHP.
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawami teoretycznymi, standardami oraz metodami analizy i syntezy systemów automatyki (w przemyśle maszynowym oraz w motoryzacji), od których wymaga się określonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego. W części praktycznej celem jest zapoznanie studentów z narzędziami programowymi stosowanymi w projektowaniu tego typu systemów.
Treści programoweT-W-2Analiza ryzyka zgodnie ze standardem ISO12100 (Bezpieczeństwo maszyn - Ogólne zasady projektowania - Ocena ryzyka i zmniejszanie ryzyka) na przykładzie wybranego problemu technicznego systemu sterowania.
T-W-510 kroków projektowania systemów bezpiecznych. Studium wybranego przypadku. Zaliczenie wykładów.
T-P-2Spotkania w ramach projektu
T-P-3Dokumentacja i prezentacja projektu
T-P-1Przedstawienie zakresu projektu
T-L-3Model SISTEMA dla osiągnięcia założonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego.
T-L-1Wprowadzenie do oprogramowania SISTEMA. Typowe parametry systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego (PLr, PL, MTTFD, DC, CCF, Category).
T-L-4Model SysML przykładowego systemu bezpieczeństwa funkcjonalnego.
T-L-2Przykład analizy ryzyka wybranego systemu technicznego wg ISO 12100.
T-L-5Systemy bezpieczeństwa funkcjonalnego z zastosowaniem komponentów oferowanych przez różnych producentów. Bilblioteki SISTEMA
Metody nauczaniaM-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena postępów pracy nad projektem
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie przedmiotu (prezentacja projektu oraz zaliczenie pisemne wykładu)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi stosować odpowiednich narzędzi sprzętowo-programowych oraz języków modelowania stosowanych w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego.
3,0Student potrafi stosować odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe oraz języki modelowania stosowane w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student potrafi stosować odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe oraz języki modelowania stosowane w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student potrafi stosować odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe oraz języki modelowania stosowane w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student potrafi stosować odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe oraz języki modelowania stosowane w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student potrafi stosować odpowiednie narzędzia sprzętowo-programowe oraz języki modelowania stosowane w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_D07-SSPP_K01Student posiada kompetencje niezbędne do udziału w projektach systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego w automatyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_K01Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, formułowania i przekazywania społeczeństwu – m.in. poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć automatyki i robotyki i innych aspektów działalności inżyniera – automatyka i robotyka, podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały przedstawiając różne punkty widzenia
AR_2A_K02Ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzji
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie się z podstawami teoretycznymi, standardami oraz metodami analizy i syntezy systemów automatyki (w przemyśle maszynowym oraz w motoryzacji), od których wymaga się określonego poziomu bezpieczeństwa funkcjonalnego. W części praktycznej celem jest zapoznanie studentów z narzędziami programowymi stosowanymi w projektowaniu tego typu systemów.
Treści programoweT-P-2Spotkania w ramach projektu
T-P-3Dokumentacja i prezentacja projektu
T-P-1Przedstawienie zakresu projektu
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-3Metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena postępów pracy nad projektem
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada kompetencji niezbędnych do udziału w projektach systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego w automatyce.
3,0Student posiada kompetencje w zakresie uczestnictwa w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym bezkonfliktowy udział w tego typu projektach. Student uzyskał 50-60% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
3,5Student posiada kompetencje w zakresie uczestnictwa w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym bezkonfliktowy udział w tego typu projektach. Student uzyskał 61-70% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,0Student posiada kompetencje w zakresie uczestnictwa w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym bezkonfliktowy udział w tego typu projektach. Student uzyskał 71-80% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
4,5Student posiada kompetencje w zakresie uczestnictwa w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym bezkonfliktowy udział w tego typu projektach. Student uzyskał 81-90% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.
5,0Student posiada kompetencje w zakresie uczestnictwa w projektowaniu systemów bezpieczeństwa funkcjonalnego z użyciem metod prezentowanych na wykładzie w stopniu umożliwiającym bezkonfliktowy udział w tego typu projektach. Student uzyskał 91-100% łącznej liczby punktów z form ocen tego efektu.