Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Automatyka i robotyka (S2)
specjalność: Bezpieczeństwo funkcjonalne systemów przemysłowych

Sylabus przedmiotu Język angielski:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Automatyka i robotyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Język angielski
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Studium Języków Obcych
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Obstawski <Andrzej.Obstawski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Alicja Grzywacz <Alicja.Grzywacz@zut.edu.pl>, Bogdan Jadczak <Bogdan.Jadczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język angielski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
lektoratLK1 30 3,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość języka na poziomie B2 potwierdzona egzaminem uczelnianym bądź certyfikatem językowym na wymaganym poziomie.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
C-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
lektorat
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Historia automatyki i robotyki. Podstawowe pojęcia (History of automation and robotics. Basic terms)2
T-LK-2Teoria robotyki stosowanej: (Theoretical background to robotics) -Elementy budowy robotów (Robot components) -Klasyfikacja robotów (Robot classification) -Kinetyka,dynamika i kontrola robotów (Introduction to Robots, Kinematics, Dynamics and Control) -Monitoring i kontrola (Monitoring and Control) -Komputerowe systemy kontroli Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)10
T-LK-3Systemy automatyczne w sferze użytkowej: (Alarm systems) -Strojenie (Tuning-in) -Zakres częstotliwości (Frequency range) -Maszyna perkusyjna Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.6
T-LK-4Liczby, jednostki. (Units of measurement. Electrical and electronic components) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)2
T-LK-5Instrukcje - podawanie i odczytywanie. (Instructions – giving and understanding) Zdania względne (Relative sentences)2
T-LK-6Planowanie kariery. CV. (Careers in engineering. Applying for a job) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)2
T-LK-7Zastosowanie robotów w życiu Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)6
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
lektorat
A-LK-1Zajęcia praktyczne.30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.30
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
75

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1zajęcia praktyczne
M-2praca w grupach
M-3prezentacja
M-4dyskusja
M-5praca z tekstem
M-6słuchanie ze zrozumieniem

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
S-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AR_2A_A01.1_U01
Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
AR_2A_U16, AR_2A_U17, AR_2A_U18, AR_2A_U20C-1T-LK-4, T-LK-5, T-LK-3, T-LK-7, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-6M-3, M-2, M-4, M-1, M-6S-1
AR_2A_A01.1_U02
Student rozumie większość czytanych tekstów i używa podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
AR_2A_U16, AR_2A_U20C-2T-LK-4, T-LK-5, T-LK-3, T-LK-7, T-LK-1, T-LK-2, T-LK-6M-1, M-5S-2, S-1

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
AR_2A_A01.1_U01
Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
AR_2A_A01.1_U02
Student rozumie większość czytanych tekstów i używa podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
2,0
3,0Student rozumie większość czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Reza N Jazar, Theory of Applied Robotics, Springer, 2010
 2. Mark Ibbotson, Cambridge English for Engineering, Cambridge University Press, 2010
 3. D. Bonamy, Technical English 4, Pearson Longman, 2011
 4. Eric H. Glendinning, John McEwan, Oxford English for Electronics, Oxford University Press, 2009
 5. Mark Ibbotson, Professional English in Use, Cambridge University Press, 2009
 6. Eric H. Glendinning, N. Glendinning, Electrical and Mechanical Engineering, Oxford University Press, 2007

Literatura dodatkowa

 1. Rick Wagner, Automation and Robotics-Introductory Robotigs Lectures for BCR Summer Camp, 2004, materiały z warsztatów Beach Cities Robotics
 2. Robot ethics.Morals and the machine., The Economist, Przedruk artykułów do internetu
 3. Robotics: Trust me I'm a robot, The Economist, przedruk artykułów do internetu
 4. Automation. Making the future., The Economist, przeduk artykułów do internetu
 5. Monitor. Walk this way., The Economist, przedruk artykułów do internetu
 6. Bionics. I thjnk I'd like some coffee., The Economist, przedruk artykułów do internetu
 7. Robots. Nothing to lose but chains., The Economist, przedruk artykułów do internetu

Treści programowe - lektorat

KODTreść programowaGodziny
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Historia automatyki i robotyki. Podstawowe pojęcia (History of automation and robotics. Basic terms)2
T-LK-2Teoria robotyki stosowanej: (Theoretical background to robotics) -Elementy budowy robotów (Robot components) -Klasyfikacja robotów (Robot classification) -Kinetyka,dynamika i kontrola robotów (Introduction to Robots, Kinematics, Dynamics and Control) -Monitoring i kontrola (Monitoring and Control) -Komputerowe systemy kontroli Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)10
T-LK-3Systemy automatyczne w sferze użytkowej: (Alarm systems) -Strojenie (Tuning-in) -Zakres częstotliwości (Frequency range) -Maszyna perkusyjna Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.6
T-LK-4Liczby, jednostki. (Units of measurement. Electrical and electronic components) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)2
T-LK-5Instrukcje - podawanie i odczytywanie. (Instructions – giving and understanding) Zdania względne (Relative sentences)2
T-LK-6Planowanie kariery. CV. (Careers in engineering. Applying for a job) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)2
T-LK-7Zastosowanie robotów w życiu Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)6
30

Formy aktywności - lektorat

KODForma aktywnościGodziny
A-LK-1Zajęcia praktyczne.30
A-LK-2Przygotowanie się do zajęć.30
A-LK-3Udział w konsultacjach.5
A-LK-4Przygotowanie się do egzaminu.10
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A01.1_U01Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U16Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim
AR_2A_U17Wykazuje umiejętność napisania opracowania wyników pracy badawczej w języku polskim oraz krótkiego doniesienia naukowego w języku obcym na podstawie własnych badań
AR_2A_U18Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczącą zagadnień szczegółowych studiowanej dyscypliny inżynierskiej
AR_2A_U20Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych i językowych w zakresie języka specjalistycznego.
Treści programoweT-LK-4Liczby, jednostki. (Units of measurement. Electrical and electronic components) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)
T-LK-5Instrukcje - podawanie i odczytywanie. (Instructions – giving and understanding) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-3Systemy automatyczne w sferze użytkowej: (Alarm systems) -Strojenie (Tuning-in) -Zakres częstotliwości (Frequency range) -Maszyna perkusyjna Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.
T-LK-7Zastosowanie robotów w życiu Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Historia automatyki i robotyki. Podstawowe pojęcia (History of automation and robotics. Basic terms)
T-LK-2Teoria robotyki stosowanej: (Theoretical background to robotics) -Elementy budowy robotów (Robot components) -Klasyfikacja robotów (Robot classification) -Kinetyka,dynamika i kontrola robotów (Introduction to Robots, Kinematics, Dynamics and Control) -Monitoring i kontrola (Monitoring and Control) -Komputerowe systemy kontroli Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-6Planowanie kariery. CV. (Careers in engineering. Applying for a job) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
Metody nauczaniaM-3prezentacja
M-2praca w grupach
M-4dyskusja
M-1zajęcia praktyczne
M-6słuchanie ze zrozumieniem
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi formułować krótkie wypowiedzi na tematy techniczne.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięAR_2A_A01.1_U02Student rozumie większość czytanych tekstów i używa podstawowego słownictwa specjalistycznego ze swojej dziedziny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAR_2A_U16Potrafi biegle porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim
AR_2A_U20Ma umiejętności językowe w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-2Umiejętność samodzielnej pracy studenta z tekstami związanymi z kierunkiem kształcenia.
Treści programoweT-LK-4Liczby, jednostki. (Units of measurement. Electrical and electronic components) Zdania złożone, spójniki i łączniki międzyzdaniowe. (Complex sentences, conjuctions and conjunctive adverbs)
T-LK-5Instrukcje - podawanie i odczytywanie. (Instructions – giving and understanding) Zdania względne (Relative sentences)
T-LK-3Systemy automatyczne w sferze użytkowej: (Alarm systems) -Strojenie (Tuning-in) -Zakres częstotliwości (Frequency range) -Maszyna perkusyjna Budowa zdań w tekstach fachowych. Strona bierna i formy pokrewne. (Sentece structure in professional texts. Passive and related forms.
T-LK-7Zastosowanie robotów w życiu Związki frazeologiczne w publikacjach naukowych (Collocations and idioms in scientific papers)
T-LK-1Słownictwo i teksty specjalistyczne dotyczące następujących zagadnień: Historia automatyki i robotyki. Podstawowe pojęcia (History of automation and robotics. Basic terms)
T-LK-2Teoria robotyki stosowanej: (Theoretical background to robotics) -Elementy budowy robotów (Robot components) -Klasyfikacja robotów (Robot classification) -Kinetyka,dynamika i kontrola robotów (Introduction to Robots, Kinematics, Dynamics and Control) -Monitoring i kontrola (Monitoring and Control) -Komputerowe systemy kontroli Techniki i strategie czytania tekstów fachowych. Struktura tekstu fachowego. (Strategies and techniques of reading professional texts. Professional text structure)
T-LK-6Planowanie kariery. CV. (Careers in engineering. Applying for a job) Prezentacja i ewaluacja w formie pytań, dyskusji i uzasadniania swojego stanowiska. Rozważanie zalet i wad przedstawionego rozwiązania. (Presentation and evaluation of one’s viewpoint conducted in the form of questions and discussion. Speculation on the advantages and disadvantages of the demonstrated solution.)
Metody nauczaniaM-1zajęcia praktyczne
M-5praca z tekstem
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: egzamin pisemny (P)
S-1Ocena formująca: prezentacja (F)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie większość czytanych tekstów specjalistycznych.
3,5
4,0
4,5
5,0