Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Ogrodnictwo (S2)
specjalność: Rośliny ozdobne i kształtowanie terenów zieleni

Sylabus przedmiotu Współczesne trendy w kształtowaniu terenów zieleni:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ogrodnictwo
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, studia inżynierskie
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Współczesne trendy w kształtowaniu terenów zieleni
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Meteorologii, Botaniki i Kształtowania Terenów Zieleni
Nauczyciel odpowiedzialny Grzegorz Nowak <Grzegorz.Nowak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z dendrologii, historii założeń ogrodowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy na temat typu ogrodu formalnego
C-2Przekazanie wiedzy na temat ogrodu modernistycznego
C-3Przekazanie wiedzy na temat ogrodu w stylu angielskim angielskiego
C-4Przekazanie wiedzy na temat ogrodu w stylu śródziemnomorskim
C-5Przekazanie wiedzy na temat ogrodu w typie orientalnym

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Ogrody o cechach renesansowych przystosowanych do warunków współczesnych2
T-W-2Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, szkła, kamienia, aluminium, drewna2
T-W-3Wprowadzenie i znaczenie oświetlenia w ogrodach modernistycznych2
T-W-4Charakterystyka i podstawa ogrodów angielskich2
T-W-5Zagospodarowanie ogrodu w stylu wiejskim2
T-W-6Urządzenie przestrzeni w stylu włoskim2
T-W-7Wykorzystanie materiałów naturalnych i stylizowanych w ogrodach orientalnych2
T-W-8Kolokwium i zaliczenie zajęć1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1udział w wykładach20
A-W-2przygotowanie do kolokwium i zaliczenia10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne i konwersatoryjne
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian
S-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C04_W01
Ma wiedzę na temat współczesnych technik wykorzystywanych w terenach zieleni stylów ogrodowych
OG_2A_W03, OG_2A_W05C-1, C-2, C-4, C-5, C-3T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-7M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C04_U01
Wykorzystuje znajomość stylu z odpowiedniej epoki w praktyce oraz roślin
OG_2A_U02, OG_2A_U03, OG_2A_U06C-1, C-2, C-4, C-5, C-3T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-7M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
OG_2A_C04_K01
Świadomie ocenia walory roślin i nowych technologii stosowanych w kompozycjach z różnych epok oraz docenia ważność dokształcania
OG_2A_K01, OG_2A_K03C-1, C-2, C-4, C-5, C-3T-W-4, T-W-6, T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-5, T-W-7M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C04_W01
Ma wiedzę na temat współczesnych technik wykorzystywanych w terenach zieleni stylów ogrodowych
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5zna zakres przedmiotu obowiązujący i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0zna przedmiot biegle i podaje przykłady z dodatkowej literatury

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C04_U01
Wykorzystuje znajomość stylu z odpowiedniej epoki w praktyce oraz roślin
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0w stopniu dostatecznym wykorzystuje zarys podstawowych wiadomości
3,5analizuje przekazaną wiedzę związaną z przedmiotem
4,0wykorzystuje znajomość przekazanych zagadnień w stopniu rozszerzonym
4,5wykorzystuje znajomość zagadnień w stopniu rozszerzonym podając umiejętnie przykłady
5,0potrafi bardzo dobrze wykorzystać przekazaną wiedzę podając szereg przykładów z literatury

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
OG_2A_C04_K01
Świadomie ocenia walory roślin i nowych technologii stosowanych w kompozycjach z różnych epok oraz docenia ważność dokształcania
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać dając przykłady
4,0prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem

Literatura podstawowa

  1. Bugała W., Drzewa i krzewy w terenach zieleni, PWRiL, Warszawa, 1991
  2. Bogdanowski J., Polskie ogrody ozdobne, Arkady, Warszawa, 2000
  3. Nwebury T., Ogród twoich marzeń 20 sposobów urządzenia małego ogrodu, Świat Książki, Warszawa, 1995

Literatura dodatkowa

  1. Majdecki L., Historia ogrodów t.1, PWN, 2007
  2. Majdecki L., Historia ogrodów t.2, PWN, 2008
  3. Architektura Krajobrazu - czasopsmo
  4. Aura - czasopismo

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogrody o cechach renesansowych przystosowanych do warunków współczesnych2
T-W-2Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, szkła, kamienia, aluminium, drewna2
T-W-3Wprowadzenie i znaczenie oświetlenia w ogrodach modernistycznych2
T-W-4Charakterystyka i podstawa ogrodów angielskich2
T-W-5Zagospodarowanie ogrodu w stylu wiejskim2
T-W-6Urządzenie przestrzeni w stylu włoskim2
T-W-7Wykorzystanie materiałów naturalnych i stylizowanych w ogrodach orientalnych2
T-W-8Kolokwium i zaliczenie zajęć1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach20
A-W-2przygotowanie do kolokwium i zaliczenia10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C04_W01Ma wiedzę na temat współczesnych technik wykorzystywanych w terenach zieleni stylów ogrodowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_W03student ma pogłębioną wiedzę na temat aktualnych trendów w ogrodnictwie ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych osiągnięć naukowych w zakresie ogrodnictwa
OG_2A_W05student posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu kształtowania krajobrazu i terenów zieleni, z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych, a także rozumie potrzebę kształtowania warunków środowiska pracy i przebywania ludzi, odpowiednio do aktualnych standardów ergonomii i bhp
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat typu ogrodu formalnego
C-2Przekazanie wiedzy na temat ogrodu modernistycznego
C-4Przekazanie wiedzy na temat ogrodu w stylu śródziemnomorskim
C-5Przekazanie wiedzy na temat ogrodu w typie orientalnym
C-3Przekazanie wiedzy na temat ogrodu w stylu angielskim angielskiego
Treści programoweT-W-4Charakterystyka i podstawa ogrodów angielskich
T-W-6Urządzenie przestrzeni w stylu włoskim
T-W-3Wprowadzenie i znaczenie oświetlenia w ogrodach modernistycznych
T-W-1Ogrody o cechach renesansowych przystosowanych do warunków współczesnych
T-W-2Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, szkła, kamienia, aluminium, drewna
T-W-5Zagospodarowanie ogrodu w stylu wiejskim
T-W-7Wykorzystanie materiałów naturalnych i stylizowanych w ogrodach orientalnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne i konwersatoryjne
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem
3,5student zna podstawowe problemy związane z przedmiotem i potrafi podać przykłady
4,0zna podstawowe problemy w zakresie rozszerzonym
4,5zna zakres przedmiotu obowiązujący i potrafi wyciągać prawidłowe wnioski
5,0zna przedmiot biegle i podaje przykłady z dodatkowej literatury
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C04_U01Wykorzystuje znajomość stylu z odpowiedniej epoki w praktyce oraz roślin
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_U02student potrafi projektować nasadzenia ogrodnicze, z uwzględnieniem zasad integrowanej i ekologicznej produkcji oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
OG_2A_U03student posiada umiejętność doboru technologii stosowanych w ogrodnictwie oraz ich modyfikacji w odniesieniu do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, ochrony zdrowia ludzi i zwierząt
OG_2A_U06student samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia zadania z zakresu szeroko rozumianego ogrodnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat typu ogrodu formalnego
C-2Przekazanie wiedzy na temat ogrodu modernistycznego
C-4Przekazanie wiedzy na temat ogrodu w stylu śródziemnomorskim
C-5Przekazanie wiedzy na temat ogrodu w typie orientalnym
C-3Przekazanie wiedzy na temat ogrodu w stylu angielskim angielskiego
Treści programoweT-W-4Charakterystyka i podstawa ogrodów angielskich
T-W-6Urządzenie przestrzeni w stylu włoskim
T-W-3Wprowadzenie i znaczenie oświetlenia w ogrodach modernistycznych
T-W-1Ogrody o cechach renesansowych przystosowanych do warunków współczesnych
T-W-2Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, szkła, kamienia, aluminium, drewna
T-W-5Zagospodarowanie ogrodu w stylu wiejskim
T-W-7Wykorzystanie materiałów naturalnych i stylizowanych w ogrodach orientalnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne i konwersatoryjne
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0w stopniu dostatecznym wykorzystuje zarys podstawowych wiadomości
3,5analizuje przekazaną wiedzę związaną z przedmiotem
4,0wykorzystuje znajomość przekazanych zagadnień w stopniu rozszerzonym
4,5wykorzystuje znajomość zagadnień w stopniu rozszerzonym podając umiejętnie przykłady
5,0potrafi bardzo dobrze wykorzystać przekazaną wiedzę podając szereg przykładów z literatury
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaOG_2A_C04_K01Świadomie ocenia walory roślin i nowych technologii stosowanych w kompozycjach z różnych epok oraz docenia ważność dokształcania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOG_2A_K01student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w ogrodnictwie oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
OG_2A_K03student ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję plonów ogrodniczych wysokiej jakości z uwzględnieniem aspektów ochrony i kształtowania środowiska naturalnego
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat typu ogrodu formalnego
C-2Przekazanie wiedzy na temat ogrodu modernistycznego
C-4Przekazanie wiedzy na temat ogrodu w stylu śródziemnomorskim
C-5Przekazanie wiedzy na temat ogrodu w typie orientalnym
C-3Przekazanie wiedzy na temat ogrodu w stylu angielskim angielskiego
Treści programoweT-W-4Charakterystyka i podstawa ogrodów angielskich
T-W-6Urządzenie przestrzeni w stylu włoskim
T-W-3Wprowadzenie i znaczenie oświetlenia w ogrodach modernistycznych
T-W-1Ogrody o cechach renesansowych przystosowanych do warunków współczesnych
T-W-2Zagospodarowanie terenu z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, szkła, kamienia, aluminium, drewna
T-W-5Zagospodarowanie ogrodu w stylu wiejskim
T-W-7Wykorzystanie materiałów naturalnych i stylizowanych w ogrodach orientalnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne i konwersatoryjne
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: kolokwium zaliczeniowe
S-1Ocena formująca: sprawdzian
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie przyswoił żadnych informacji podanych na zajęciach
3,0potrafi ocenić w stopniu dostatecznym wiadomości związane z przedmiotem
3,5świadomie ocenia wartość przekazanej wiedzy i potrafi wykorzystać dając przykłady
4,0prawidłowo w sposób rozszerzony potrafi ocenić wartość i znaczenie przekazanej wiedzy
4,5potrafi prawidłowo przeprowadzić analizę zagadnień związanych z przedmiotem w stopniu rozszerzonym
5,0w sposób biegły ocenia i analizuje zagadnienia związane z przedmiotem