Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S2)

Sylabus przedmiotu Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznych
Specjalność technologia i biotechnologia żywności
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 10 0,50,25egzamin
ćwiczenia audytoryjneA2 10 0,50,25zaliczenie
laboratoriaL2 10 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość biologii i fizjologii żywienia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zalecenia żywieniowe i skład diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży2
T-A-2Zalecana wartość odżywcza i energetyczna racji pokarmowej kobiet w okresie laktacji2
T-A-3Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży2
T-A-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie meno- i andropauzy2
T-A-5Zalecenia żywieniowe dla osób w wieku starszym2
10
laboratoria
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych. Zasady korekty diety2
T-L-2Ocena prawidłowości przyrostów masy ciała kobiet w poszczególnych trymestrach ciąży. Kierunki korekty diety kobiet ciężarnych i laktujących2
T-L-3Profilaktyka otyłości w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju2
T-L-4Żywieniowa profilaktyka chorób okresu meno- i andropauzalnego2
T-L-5Zróżnicowanie problemów żywieniowych wśród osób starszych. Kierunki korekty diety osób w wieku starszym2
10
wykłady
T-W-1Fizjologia okresu ciąży i związane z tym zmiany metaboliczne2
T-W-2Fizjologia okresu laktacji i związane z tym zmiany hormonalne i metaboliczne2
T-W-3Metaboliczna specyfika okresu intensywnego wzrostu i adolescencji2
T-W-4Hormonalne uwarunkowania metabolizmu w okresie meno- i andropauzy2
T-W-5Fizjologia okresu starzenia się i związane z tym zalecenia2
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie do zajęć5
15
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie do zajęć10
A-L-3Godziny kontaktowe z nauczycielem10
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2przygotowanie do egzaminu5
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny zawierający 5 pytań otwartych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzajace wiedzę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: przygotowanie prezentacji na zadany temat
S-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_D8tibz_W01
Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym
TZZ_2A_W09R2A_W04C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_D8tibz_U01
Potrafi zastować zasady prawidłowego żywienia w zależności od potrzeb i możliwości organizmu wynikających ze zmian fizjologicznych w różnych okresach zycia
TZZ_2A_U11R2A_U05InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-2, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_D8tibz_K01
Ma świadomość zmian fizjologicznych i metabolicznych zachodzących na różnych etapach życia człowieka. Rozumie potrzebę stałego uzupełniania posiadanej wiedzy
TZZ_2A_K04R2A_K01, R2A_K07C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-4

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_D8tibz_K01
Ma świadomość zmian fizjologicznych i metabolicznych zachodzących na różnych etapach życia człowieka. Rozumie potrzebę stałego uzupełniania posiadanej wiedzy
2,0
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Szajewska H., Albrecht P., Jak żywić niemowlęta i małe dzieci, PZWL, Warszawa, 2009
  2. Woś H., Staszewska- Kwak A., Żywienie dzieci, PZWL, Warszawa, 2008
  3. Jarosz M., Żywienie osób w wieku starszym, PZWL, Warszawa, 2008
  4. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., Normy żywienia człowieka, PZWL, Warszawa, 2008
  5. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J., Fizjologia starzenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012
  6. Pertyński T., Diagnostyka i terapia wieku menopauzalnego, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa, 2007
  2. Chicago Dietetic Association, Manual of clinical dietetics, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zalecenia żywieniowe i skład diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży2
T-A-2Zalecana wartość odżywcza i energetyczna racji pokarmowej kobiet w okresie laktacji2
T-A-3Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży2
T-A-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie meno- i andropauzy2
T-A-5Zalecenia żywieniowe dla osób w wieku starszym2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych. Zasady korekty diety2
T-L-2Ocena prawidłowości przyrostów masy ciała kobiet w poszczególnych trymestrach ciąży. Kierunki korekty diety kobiet ciężarnych i laktujących2
T-L-3Profilaktyka otyłości w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju2
T-L-4Żywieniowa profilaktyka chorób okresu meno- i andropauzalnego2
T-L-5Zróżnicowanie problemów żywieniowych wśród osób starszych. Kierunki korekty diety osób w wieku starszym2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Fizjologia okresu ciąży i związane z tym zmiany metaboliczne2
T-W-2Fizjologia okresu laktacji i związane z tym zmiany hormonalne i metaboliczne2
T-W-3Metaboliczna specyfika okresu intensywnego wzrostu i adolescencji2
T-W-4Hormonalne uwarunkowania metabolizmu w okresie meno- i andropauzy2
T-W-5Fizjologia okresu starzenia się i związane z tym zalecenia2
10

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Przygotowanie do zajęć5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach10
A-L-2Przygotowanie do zajęć10
A-L-3Godziny kontaktowe z nauczycielem10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach10
A-W-2przygotowanie do egzaminu5
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D8tibz_W01Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_W09Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia. Zna fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie w danym okresie życia, zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb
Treści programoweT-A-1Zalecenia żywieniowe i skład diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży
T-A-2Zalecana wartość odżywcza i energetyczna racji pokarmowej kobiet w okresie laktacji
T-A-3Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży
T-A-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie meno- i andropauzy
T-A-5Zalecenia żywieniowe dla osób w wieku starszym
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych. Zasady korekty diety
T-L-2Ocena prawidłowości przyrostów masy ciała kobiet w poszczególnych trymestrach ciąży. Kierunki korekty diety kobiet ciężarnych i laktujących
T-L-3Profilaktyka otyłości w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju
T-L-4Żywieniowa profilaktyka chorób okresu meno- i andropauzalnego
T-L-5Zróżnicowanie problemów żywieniowych wśród osób starszych. Kierunki korekty diety osób w wieku starszym
T-W-1Fizjologia okresu ciąży i związane z tym zmiany metaboliczne
T-W-2Fizjologia okresu laktacji i związane z tym zmiany hormonalne i metaboliczne
T-W-3Metaboliczna specyfika okresu intensywnego wzrostu i adolescencji
T-W-4Hormonalne uwarunkowania metabolizmu w okresie meno- i andropauzy
T-W-5Fizjologia okresu starzenia się i związane z tym zalecenia
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny zawierający 5 pytań otwartych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzajace wiedzę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: przygotowanie prezentacji na zadany temat
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D8tibz_U01Potrafi zastować zasady prawidłowego żywienia w zależności od potrzeb i możliwości organizmu wynikających ze zmian fizjologicznych w różnych okresach zycia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_U11Potrafi zaplanować, ocenić i przeprowadzić korekty wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej dla ludzi w rożnym stanie fizjologicznym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb
Treści programoweT-A-1Zalecenia żywieniowe i skład diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży
T-A-2Zalecana wartość odżywcza i energetyczna racji pokarmowej kobiet w okresie laktacji
T-A-3Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży
T-A-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie meno- i andropauzy
T-A-5Zalecenia żywieniowe dla osób w wieku starszym
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych. Zasady korekty diety
T-L-2Ocena prawidłowości przyrostów masy ciała kobiet w poszczególnych trymestrach ciąży. Kierunki korekty diety kobiet ciężarnych i laktujących
T-L-3Profilaktyka otyłości w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju
T-L-4Żywieniowa profilaktyka chorób okresu meno- i andropauzalnego
T-L-5Zróżnicowanie problemów żywieniowych wśród osób starszych. Kierunki korekty diety osób w wieku starszym
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzajace wiedzę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: przygotowanie prezentacji na zadany temat
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D8tibz_K01Ma świadomość zmian fizjologicznych i metabolicznych zachodzących na różnych etapach życia człowieka. Rozumie potrzebę stałego uzupełniania posiadanej wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_K04Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb
Treści programoweT-A-1Zalecenia żywieniowe i skład diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży
T-A-2Zalecana wartość odżywcza i energetyczna racji pokarmowej kobiet w okresie laktacji
T-A-3Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży
T-A-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie meno- i andropauzy
T-A-5Zalecenia żywieniowe dla osób w wieku starszym
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych. Zasady korekty diety
T-L-2Ocena prawidłowości przyrostów masy ciała kobiet w poszczególnych trymestrach ciąży. Kierunki korekty diety kobiet ciężarnych i laktujących
T-L-3Profilaktyka otyłości w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju
T-L-4Żywieniowa profilaktyka chorób okresu meno- i andropauzalnego
T-L-5Zróżnicowanie problemów żywieniowych wśród osób starszych. Kierunki korekty diety osób w wieku starszym
T-W-1Fizjologia okresu ciąży i związane z tym zmiany metaboliczne
T-W-2Fizjologia okresu laktacji i związane z tym zmiany hormonalne i metaboliczne
T-W-3Metaboliczna specyfika okresu intensywnego wzrostu i adolescencji
T-W-4Hormonalne uwarunkowania metabolizmu w okresie meno- i andropauzy
T-W-5Fizjologia okresu starzenia się i związane z tym zalecenia
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5
4,0
4,5
5,0