Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S2)

Sylabus przedmiotu Żywienie w różnych stanach fizjologicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Żywienie w różnych stanach fizjologicznych
Specjalność żywienie człowieka
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 1,00,25egzamin
laboratoriaL1 35 3,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 10 1,00,25zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość fizjologii żywienia i podstaw fizjologii człowieka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ocena sposobu żywienia a ocena stanu odżywienia2
T-A-2Modyfikacja zaleceń żywieniowych w różnych okresach życia4
T-A-3Strategie współpracy z pacjentem2
T-A-4Zachowania konsumenckie na rynku żywności2
10
laboratoria
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych2
T-L-2Wywiad żywieniowy, zbieranie informacji żywieniowej4
T-L-3Zasady korekty diety1
T-L-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie prokreacji, kierunki korekty diety3
T-L-5Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży, kierunki korekty diety4
T-L-6Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie laktacji, kierunki korekty diety4
T-L-7Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym, zasady uzupełniania diety przedszkolnej w domu4
T-L-8Wartość odżywcza i energetyczna diety młodzieży w okresie dorastania, kierunki korekty diety. Ocena rozpoznawania zaburzeń w odżywianiu4
T-L-9Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w okresie menopauzy, kierunki korekty diety. Żywieniowa profilaktyka chorób okresu menopauzalnego4
T-L-10Wartość odżywcza i energetyczna diety mężczyzny w okresie andropauzy, kierunki korekty diety. Wpływ stylu życia na dolegliwości andropauzalne2
T-L-11Kierunki korekty diety osób w wieku starszym3
35
wykłady
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia3
T-W-2Żywienie w okresie prokreacji3
T-W-3Fizjologia okresu ciąży. Zalecenia żywieniowe dla kobiet ciężarnych4
T-W-4Fizjologia laktacji. Zalecenia żywieniowe dla kobiet laktujących3
T-W-5Okres noworodkowy i niemowlęcy. Schemat żywienia niemowląt. Żywienie naturalne i sztuczne.3
T-W-6Charakterystyka wieku przedszkolnego. Zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym2
T-W-7Okres młodzieńczy. Dojrzewanie płciowe. Żywieniowa profilaktyka schorzeń wieku młodzieńczego3
T-W-8Zmiany w okresie andropauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe2
T-W-9Zmiany w okresie menopauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe. Żywieniowa profilaktyka chorób.4
T-W-10Zmiany w organizmie osób starszych. Żywienie osób starszych3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Godziny kontaktowe z pacjentem10
A-A-3Przygotowanie do zajęć10
30
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajęć30
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem15
A-L-3Przygotowanie projektu10
A-L-4uczestnictwo w zajęciach35
90
wykłady
A-W-1Udział w wykładach30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia audytoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny zawierający 5 pytań otwartych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzajace wiedzę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: przygotowanie prezentacji na zadany temat
S-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_PO1-26zc_W01
Zna zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie w danym etapie życia i zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian
TZZ_2A_W09R2A_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_PO1-26zc_U01
Potrafi zaplanować, ocenić i przeprowadzić korektę wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej dla ludzi w różnym stanie fizjologicznym.
TZZ_2A_U11R2A_U05InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_PO1-26zc_K01
Ma świadomość potrzeby stałego poszerzania wiedzy i jej popularyzacji
TZZ_2A_K02, TZZ_2A_K04R2A_K01, R2A_K04, R2A_K05, R2A_K07InzA2_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_PO1-26zc_W01
Zna zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie w danym etapie życia i zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian
2,0brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie nie zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia nie przygotowana prezentacja z przeprowadzoną korektą diety
3,0poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia do 3,25 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
3,5wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia kończące ćwiczenia, średnia 3,25 - 3,75 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
4,0wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 3,75 - 4,25 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
4,5wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,25 - 4,75 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
5,0wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,75-5,0 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_PO1-26zc_U01
Potrafi zaplanować, ocenić i przeprowadzić korektę wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej dla ludzi w różnym stanie fizjologicznym.
2,0Student nie potrafi dokonać korekty diety
3,0Student potrafi w ograniczonym stopniu skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych
3,5Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty
4,0Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty.
4,5Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty. Potrafi uzasadnić dokonane wybory w ograniczonym stopniu, potrafi dyskutować i bronić swoich argumentów
5,0Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty. Potrafi w pełni uzasadnic dokonane wybory dotyczące założeń diety. Potrafi dyskutować i bronić swoich argumentów

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_PO1-26zc_K01
Ma świadomość potrzeby stałego poszerzania wiedzy i jej popularyzacji
2,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Literatura podstawowa

  1. Szajewska H., Albrecht P., Jak żywić niemowlęta i małe dzieci, PZWL, Warszawa, 2009
  2. Woś H., Staszewska- Kwak A., Żywienie dzieci, PZWL, Warszawa, 2008
  3. Schaffer H.R., Psychologia rozwojowa : podstawowe pojęcia, Wyd. UJ, Kraków, 2010
  4. Jarosz M., Żywienie osób w wieku starszym, PZWL, Warszawa, 2008
  5. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., Normy żywienia człowieka, PZWL, Warszawa, 2008
  6. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J., Fizjologia starzenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012
  7. Pertyński T., Diagnostyka i terapia wieku menopauzalnego, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa, 2007
  2. Chicago Dietetic Association, Manual of clinical dietetics, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ocena sposobu żywienia a ocena stanu odżywienia2
T-A-2Modyfikacja zaleceń żywieniowych w różnych okresach życia4
T-A-3Strategie współpracy z pacjentem2
T-A-4Zachowania konsumenckie na rynku żywności2
10

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych2
T-L-2Wywiad żywieniowy, zbieranie informacji żywieniowej4
T-L-3Zasady korekty diety1
T-L-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie prokreacji, kierunki korekty diety3
T-L-5Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży, kierunki korekty diety4
T-L-6Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie laktacji, kierunki korekty diety4
T-L-7Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym, zasady uzupełniania diety przedszkolnej w domu4
T-L-8Wartość odżywcza i energetyczna diety młodzieży w okresie dorastania, kierunki korekty diety. Ocena rozpoznawania zaburzeń w odżywianiu4
T-L-9Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w okresie menopauzy, kierunki korekty diety. Żywieniowa profilaktyka chorób okresu menopauzalnego4
T-L-10Wartość odżywcza i energetyczna diety mężczyzny w okresie andropauzy, kierunki korekty diety. Wpływ stylu życia na dolegliwości andropauzalne2
T-L-11Kierunki korekty diety osób w wieku starszym3
35

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia3
T-W-2Żywienie w okresie prokreacji3
T-W-3Fizjologia okresu ciąży. Zalecenia żywieniowe dla kobiet ciężarnych4
T-W-4Fizjologia laktacji. Zalecenia żywieniowe dla kobiet laktujących3
T-W-5Okres noworodkowy i niemowlęcy. Schemat żywienia niemowląt. Żywienie naturalne i sztuczne.3
T-W-6Charakterystyka wieku przedszkolnego. Zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym2
T-W-7Okres młodzieńczy. Dojrzewanie płciowe. Żywieniowa profilaktyka schorzeń wieku młodzieńczego3
T-W-8Zmiany w okresie andropauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe2
T-W-9Zmiany w okresie menopauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe. Żywieniowa profilaktyka chorób.4
T-W-10Zmiany w organizmie osób starszych. Żywienie osób starszych3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Godziny kontaktowe z pacjentem10
A-A-3Przygotowanie do zajęć10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajęć30
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem15
A-L-3Przygotowanie projektu10
A-L-4uczestnictwo w zajęciach35
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_PO1-26zc_W01Zna zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie w danym etapie życia i zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_W09Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia. Zna fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie w danym okresie życia, zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb
Treści programoweT-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-W-2Żywienie w okresie prokreacji
T-W-3Fizjologia okresu ciąży. Zalecenia żywieniowe dla kobiet ciężarnych
T-W-4Fizjologia laktacji. Zalecenia żywieniowe dla kobiet laktujących
T-W-5Okres noworodkowy i niemowlęcy. Schemat żywienia niemowląt. Żywienie naturalne i sztuczne.
T-W-6Charakterystyka wieku przedszkolnego. Zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
T-W-7Okres młodzieńczy. Dojrzewanie płciowe. Żywieniowa profilaktyka schorzeń wieku młodzieńczego
T-W-8Zmiany w okresie andropauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe
T-W-9Zmiany w okresie menopauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe. Żywieniowa profilaktyka chorób.
T-W-10Zmiany w organizmie osób starszych. Żywienie osób starszych
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych
T-L-2Wywiad żywieniowy, zbieranie informacji żywieniowej
T-L-3Zasady korekty diety
T-L-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie prokreacji, kierunki korekty diety
T-L-5Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży, kierunki korekty diety
T-L-6Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie laktacji, kierunki korekty diety
T-L-7Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym, zasady uzupełniania diety przedszkolnej w domu
T-L-8Wartość odżywcza i energetyczna diety młodzieży w okresie dorastania, kierunki korekty diety. Ocena rozpoznawania zaburzeń w odżywianiu
T-L-9Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w okresie menopauzy, kierunki korekty diety. Żywieniowa profilaktyka chorób okresu menopauzalnego
T-L-10Wartość odżywcza i energetyczna diety mężczyzny w okresie andropauzy, kierunki korekty diety. Wpływ stylu życia na dolegliwości andropauzalne
T-L-11Kierunki korekty diety osób w wieku starszym
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny zawierający 5 pytań otwartych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzajace wiedzę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: przygotowanie prezentacji na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie nie zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia nie przygotowana prezentacja z przeprowadzoną korektą diety
3,0poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia do 3,25 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
3,5wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia kończące ćwiczenia, średnia 3,25 - 3,75 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
4,0wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 3,75 - 4,25 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
4,5wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,25 - 4,75 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
5,0wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,75-5,0 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_PO1-26zc_U01Potrafi zaplanować, ocenić i przeprowadzić korektę wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej dla ludzi w różnym stanie fizjologicznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_U11Potrafi zaplanować, ocenić i przeprowadzić korekty wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej dla ludzi w rożnym stanie fizjologicznym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb
Treści programoweT-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-W-2Żywienie w okresie prokreacji
T-W-3Fizjologia okresu ciąży. Zalecenia żywieniowe dla kobiet ciężarnych
T-W-4Fizjologia laktacji. Zalecenia żywieniowe dla kobiet laktujących
T-W-5Okres noworodkowy i niemowlęcy. Schemat żywienia niemowląt. Żywienie naturalne i sztuczne.
T-W-6Charakterystyka wieku przedszkolnego. Zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
T-W-7Okres młodzieńczy. Dojrzewanie płciowe. Żywieniowa profilaktyka schorzeń wieku młodzieńczego
T-W-8Zmiany w okresie andropauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe
T-W-9Zmiany w okresie menopauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe. Żywieniowa profilaktyka chorób.
T-W-10Zmiany w organizmie osób starszych. Żywienie osób starszych
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych
T-L-2Wywiad żywieniowy, zbieranie informacji żywieniowej
T-L-3Zasady korekty diety
T-L-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie prokreacji, kierunki korekty diety
T-L-5Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży, kierunki korekty diety
T-L-6Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie laktacji, kierunki korekty diety
T-L-7Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym, zasady uzupełniania diety przedszkolnej w domu
T-L-8Wartość odżywcza i energetyczna diety młodzieży w okresie dorastania, kierunki korekty diety. Ocena rozpoznawania zaburzeń w odżywianiu
T-L-9Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w okresie menopauzy, kierunki korekty diety. Żywieniowa profilaktyka chorób okresu menopauzalnego
T-L-10Wartość odżywcza i energetyczna diety mężczyzny w okresie andropauzy, kierunki korekty diety. Wpływ stylu życia na dolegliwości andropauzalne
T-L-11Kierunki korekty diety osób w wieku starszym
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzajace wiedzę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: przygotowanie prezentacji na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dokonać korekty diety
3,0Student potrafi w ograniczonym stopniu skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych
3,5Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty
4,0Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty.
4,5Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty. Potrafi uzasadnić dokonane wybory w ograniczonym stopniu, potrafi dyskutować i bronić swoich argumentów
5,0Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty. Potrafi w pełni uzasadnic dokonane wybory dotyczące założeń diety. Potrafi dyskutować i bronić swoich argumentów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_PO1-26zc_K01Ma świadomość potrzeby stałego poszerzania wiedzy i jej popularyzacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_K02Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących szerokorozumianej problematyki żywieniowej i innych aspektów działalności inżyniera technologii żywności.
TZZ_2A_K04Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb
Treści programoweT-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-W-2Żywienie w okresie prokreacji
T-W-3Fizjologia okresu ciąży. Zalecenia żywieniowe dla kobiet ciężarnych
T-W-4Fizjologia laktacji. Zalecenia żywieniowe dla kobiet laktujących
T-W-5Okres noworodkowy i niemowlęcy. Schemat żywienia niemowląt. Żywienie naturalne i sztuczne.
T-W-6Charakterystyka wieku przedszkolnego. Zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
T-W-7Okres młodzieńczy. Dojrzewanie płciowe. Żywieniowa profilaktyka schorzeń wieku młodzieńczego
T-W-8Zmiany w okresie andropauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe
T-W-9Zmiany w okresie menopauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe. Żywieniowa profilaktyka chorób.
T-W-10Zmiany w organizmie osób starszych. Żywienie osób starszych
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych
T-L-2Wywiad żywieniowy, zbieranie informacji żywieniowej
T-L-3Zasady korekty diety
T-L-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie prokreacji, kierunki korekty diety
T-L-5Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży, kierunki korekty diety
T-L-6Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie laktacji, kierunki korekty diety
T-L-7Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym, zasady uzupełniania diety przedszkolnej w domu
T-L-8Wartość odżywcza i energetyczna diety młodzieży w okresie dorastania, kierunki korekty diety. Ocena rozpoznawania zaburzeń w odżywianiu
T-L-9Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w okresie menopauzy, kierunki korekty diety. Żywieniowa profilaktyka chorób okresu menopauzalnego
T-L-10Wartość odżywcza i energetyczna diety mężczyzny w okresie andropauzy, kierunki korekty diety. Wpływ stylu życia na dolegliwości andropauzalne
T-L-11Kierunki korekty diety osób w wieku starszym
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia