Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (S1)
specjalność: żywienie człowieka i dietetyka

Sylabus przedmiotu Profilaktyka negatywnych skutków współczesnego stylu życia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Profilaktyka negatywnych skutków współczesnego stylu życia
Specjalność żywienie człowieka i dietetyka
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magda Bruszkowska <Magda.Bruszkowska@zut.edu.pl>, Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 5

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL4 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii organicznej i biochemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy, umijętności i kompetencji w zakresie profilaktyki żywieniowej chorób niezakaźnych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ocena spożycia kofeiny z całodzienną racją pokarmową. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.3
T-L-2Ocena spożycia soli z całodzienną racją pokarmową. Propozycje działań korekcyjnych i profilaktycznych.2
T-L-3Ocena wielkości spożycia alkoholu. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.2
T-L-4Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.2
T-L-5Ocena poziomu stresu i umiejętności radzenie sobie z nim. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.4
T-L-6Ocena dziennego wydatku energetycznego oraz częstotliwości aktywności fizycznej. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.2
15
wykłady
T-W-1Kawa - zagrożenie czy ochrona?1
T-W-2Nowe spojrzenie na szkodliwość nadmiernego spożycia soli.1
T-W-3Za i przeciw alkoholowi.1
T-W-4Wpływ alkoholu na procesy zachodzące w wątrobie i na rozwój zespołu metabolicznego.1
T-W-5Palenie tytoniu a rozwój dzieci i młodziezy wpływ na choroby sercowo-naczyniowe.1
T-W-6Tyrania szczupłego ciała i jej konsekwencje (wzorce lansowane przez media, odchudzania, niedożywienie, głodzenie).1
T-W-7Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia.1
T-W-8Metabolizm w głodzie krótkotrwałym i długotrwałym (zmiany hormonalne, w czynności układów, zdolności wysiłkowej).1
T-W-9Stres - zjawisko fizjologiczne czy patologiczne?2
T-W-10Fizjologiczne reakcje na stres przewlekły i traumatyczny.2
T-W-11Związek stresu szkolnego z dolegliwościami zdrowotnymi występującymi u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.1
T-W-12Rola aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.1
T-W-13Formy aktywności fizycznej preferowane w różnych etapach ontogenezy człowieka.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach13
A-L-2studiowanie zalecanej literatury5
A-L-3przygotowanie sie do ćwiczeń5
A-L-4zajęcia kontaktowe z nauczycielem7
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach13
A-W-2czytanie zalecanej literatury7
A-W-3przygotowanie się do testu końcowego5
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test końcowy
S-2Ocena formująca: ocena ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO4-1zcid_W01
Ma ogólną wiedzą z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
TZZ_1A_W13R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-5, T-W-2, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-8M-1, M-2S-1
TZZ_1A_PO4-1zcid_W02
Ma wiedzę dotyczącą sposobów modyfikacji negatywnych czynników stylu życia, w tym zachowań żywieniowych, dostosowanych do różnych grup ludności
TZZ_1A_W14R1A_W04, R1A_W05InzA_W02, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-5, T-W-2, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-8M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO4-1zcid_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania i integracji informacji dotyczących profilaktyki współczesnego stylu życia a pochodzących z fachowej literatury.
TZZ_1A_U01R1A_U01InzA_U04C-1T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-5, T-W-2, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-8, T-L-5, T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1, M-2S-1, S-2
TZZ_1A_PO4-1zcid_U02
Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie profilaktyki oraz korzystania z fachowych źródeł wiedzy.
TZZ_1A_U05R1A_U07C-1T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-5, T-W-2, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-8, T-L-5, T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_1A_PO4-1zcid_K01
Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki w pracy dietetyka. Ma świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się w zakresie profilaktyki zdrowotnej, programów profilaktycznych.
TZZ_1A_K01R1A_K01, R1A_K07C-1T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-5, T-W-2, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-8, T-L-5, T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1, M-2S-1, S-2
TZZ_1A_PO4-1zcid_K02
Ma świadomość profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi
TZZ_1A_K02R1A_K04C-1T-W-1, T-W-12, T-W-13, T-W-5, T-W-2, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-6, T-W-7, T-W-3, T-W-4, T-W-8, T-L-5, T-L-6, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO4-1zcid_W01
Ma ogólną wiedzą z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
TZZ_1A_PO4-1zcid_W02
Ma wiedzę dotyczącą sposobów modyfikacji negatywnych czynników stylu życia, w tym zachowań żywieniowych, dostosowanych do różnych grup ludności
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu możliwości modyfikacji wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu możliwości modyfikacji wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę z zakresu możliwości modyfikacji wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu możliwości modyfikacji wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu możliwości modyfikacji wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu możliwości modyfikacji wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO4-1zcid_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania i integracji informacji dotyczących profilaktyki współczesnego stylu życia a pochodzących z fachowej literatury.
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji dotyczących profilaktyki z różnych źródeł specjalistycznej literatury
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące profilaktyki z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące profilaktyki z wielu źródeł specjalistycznej literatury
4,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące profilaktyki z wielu źródeł specjalistycznej literatury
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego przygotowywania postępowania profilaktycznego
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła piśmiennictwa specjalistycznego, potrafi porównywać ich przydatność do samodzielnego przygotowania postępowania profilaktycznego z jednoczesnym uzasadnieniem dokonanego wyboru.
TZZ_1A_PO4-1zcid_U02
Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie profilaktyki oraz korzystania z fachowych źródeł wiedzy.
2,0Student nie posiada umiejętności samokształcenia. Korzysta z niespecjalistycznego piśmiennictwa w zakresie profilaktyki zdrowia.
3,0Student posiada w niewielkim stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z niewielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa.
3,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa. Korzysta z konsultacji.
4,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu profilaktyki, w tym zagranicznego
4,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu profilaktyki, w tym zagranicznego. Potrafi wykazać się znajomością wyników badań dotyczących realizacji programów profilaktycznych o zasięgu ogólnopolskim.
5,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu profilaktyki. Potrafi wykazać się znajomością wyników badań dotyczących realizacji programów profilaktycznych o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i miejscowym.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_1A_PO4-1zcid_K01
Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki w pracy dietetyka. Ma świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się w zakresie profilaktyki zdrowotnej, programów profilaktycznych.
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć rolę profilkatyki i programów profilaktycznych w zachowaniu zdrowia.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy i umiejętności, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę profilaktyki prozdrowotnej i progamów profilaktycznych, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu profilkatki prozdrowotnej i programów pprofilaktycznych, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu. Zapoznaje się z najnowszymi programiami profilkatycznymi o zasięgu ogólnokrajowym.
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. Będzie zdolny w zależności od potrzeb do wyboru i uczestnictwa w programach profilaktycznych o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym lub miejscowym.
TZZ_1A_PO4-1zcid_K02
Ma świadomość profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy o zasadach etycznych i moralnych niezbędnych w wykonywaniu zawodu dietetyka.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
4,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej , ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności w profesjonanym wykonywaniu zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.

Literatura podstawowa

  1. Bulska J., Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi, Impuls, Kraków, 2008, I
  2. Januszewicz P., Socha P., Mazur A (red.), Żywienie w zdrowiu publicznym.Cz. 1., Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, 2009, I
  3. Terelak J. F., Psychologia stresu, Oficyna Wydawcza BRANTA, Bydgoszcz, 2001
  4. Nosko J., Zachowania zdrowotne i zdrowie publiczne, Instytut Medycyny Pracy, Łódź, 2005
  5. Tuszyńska-Bogucka V., Bogucki J., Styl zycia a zdrowie, Czelej, Lublin, 2005, VIII

Literatura dodatkowa

  1. Ostrowska A, Styl życia a zdrowie, Instytu Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa, 1999
  2. Czerniawska O. (red.), Style życia w starości, WSHE, Łódź, 1998

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ocena spożycia kofeiny z całodzienną racją pokarmową. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.3
T-L-2Ocena spożycia soli z całodzienną racją pokarmową. Propozycje działań korekcyjnych i profilaktycznych.2
T-L-3Ocena wielkości spożycia alkoholu. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.2
T-L-4Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.2
T-L-5Ocena poziomu stresu i umiejętności radzenie sobie z nim. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.4
T-L-6Ocena dziennego wydatku energetycznego oraz częstotliwości aktywności fizycznej. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kawa - zagrożenie czy ochrona?1
T-W-2Nowe spojrzenie na szkodliwość nadmiernego spożycia soli.1
T-W-3Za i przeciw alkoholowi.1
T-W-4Wpływ alkoholu na procesy zachodzące w wątrobie i na rozwój zespołu metabolicznego.1
T-W-5Palenie tytoniu a rozwój dzieci i młodziezy wpływ na choroby sercowo-naczyniowe.1
T-W-6Tyrania szczupłego ciała i jej konsekwencje (wzorce lansowane przez media, odchudzania, niedożywienie, głodzenie).1
T-W-7Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia.1
T-W-8Metabolizm w głodzie krótkotrwałym i długotrwałym (zmiany hormonalne, w czynności układów, zdolności wysiłkowej).1
T-W-9Stres - zjawisko fizjologiczne czy patologiczne?2
T-W-10Fizjologiczne reakcje na stres przewlekły i traumatyczny.2
T-W-11Związek stresu szkolnego z dolegliwościami zdrowotnymi występującymi u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.1
T-W-12Rola aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.1
T-W-13Formy aktywności fizycznej preferowane w różnych etapach ontogenezy człowieka.1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w ćwiczeniach13
A-L-2studiowanie zalecanej literatury5
A-L-3przygotowanie sie do ćwiczeń5
A-L-4zajęcia kontaktowe z nauczycielem7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach13
A-W-2czytanie zalecanej literatury7
A-W-3przygotowanie się do testu końcowego5
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO4-1zcid_W01Ma ogólną wiedzą z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W13Ma ogólną wiedzę na temat składu produktów i ich przydatności do żywienia, planowania racjonalnego żywienia człowieka zdrowego i chorego; oraz oceny stanu odżywienia. Ma podstawową wiedzę na temat zagrożeń wynikających z błędów żywieniowych, zna zasady tworzenia programów profilaktycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umijętności i kompetencji w zakresie profilaktyki żywieniowej chorób niezakaźnych.
Treści programoweT-W-1Kawa - zagrożenie czy ochrona?
T-W-12Rola aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.
T-W-13Formy aktywności fizycznej preferowane w różnych etapach ontogenezy człowieka.
T-W-5Palenie tytoniu a rozwój dzieci i młodziezy wpływ na choroby sercowo-naczyniowe.
T-W-2Nowe spojrzenie na szkodliwość nadmiernego spożycia soli.
T-W-9Stres - zjawisko fizjologiczne czy patologiczne?
T-W-10Fizjologiczne reakcje na stres przewlekły i traumatyczny.
T-W-11Związek stresu szkolnego z dolegliwościami zdrowotnymi występującymi u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
T-W-6Tyrania szczupłego ciała i jej konsekwencje (wzorce lansowane przez media, odchudzania, niedożywienie, głodzenie).
T-W-7Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia.
T-W-3Za i przeciw alkoholowi.
T-W-4Wpływ alkoholu na procesy zachodzące w wątrobie i na rozwój zespołu metabolicznego.
T-W-8Metabolizm w głodzie krótkotrwałym i długotrwałym (zmiany hormonalne, w czynności układów, zdolności wysiłkowej).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO4-1zcid_W02Ma wiedzę dotyczącą sposobów modyfikacji negatywnych czynników stylu życia, w tym zachowań żywieniowych, dostosowanych do różnych grup ludności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_W14Ma wiedzę na temat budowy i funkcjonowania organizmu ludzkiego, zmian pod wpływem czynników agresji środowiskowe i ich profilaktyki, zna rolę i metabolizm pobieranych składników odżywczych, oraz uwarunkowania zachowań żywieniowych oraz mechanizmy powstawania zachowań żywieniowych. Ma wiedzę na temat podstawowych suplementów diety i preparatów dietetycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umijętności i kompetencji w zakresie profilaktyki żywieniowej chorób niezakaźnych.
Treści programoweT-W-1Kawa - zagrożenie czy ochrona?
T-W-12Rola aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.
T-W-13Formy aktywności fizycznej preferowane w różnych etapach ontogenezy człowieka.
T-W-5Palenie tytoniu a rozwój dzieci i młodziezy wpływ na choroby sercowo-naczyniowe.
T-W-2Nowe spojrzenie na szkodliwość nadmiernego spożycia soli.
T-W-9Stres - zjawisko fizjologiczne czy patologiczne?
T-W-10Fizjologiczne reakcje na stres przewlekły i traumatyczny.
T-W-11Związek stresu szkolnego z dolegliwościami zdrowotnymi występującymi u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
T-W-6Tyrania szczupłego ciała i jej konsekwencje (wzorce lansowane przez media, odchudzania, niedożywienie, głodzenie).
T-W-7Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia.
T-W-3Za i przeciw alkoholowi.
T-W-4Wpływ alkoholu na procesy zachodzące w wątrobie i na rozwój zespołu metabolicznego.
T-W-8Metabolizm w głodzie krótkotrwałym i długotrwałym (zmiany hormonalne, w czynności układów, zdolności wysiłkowej).
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu możliwości modyfikacji wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę z zakresu możliwości modyfikacji wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę z zakresu możliwości modyfikacji wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu możliwości modyfikacji wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu możliwości modyfikacji wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu możliwości modyfikacji wpływu negatywnych czynników stylu życia, w tym błędów żywieniowych, na stan zdrowia człowieka.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO4-1zcid_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystania i integracji informacji dotyczących profilaktyki współczesnego stylu życia a pochodzących z fachowej literatury.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z literatury, baz danych i innych źródeł. Potrafi uzyskane informacje integrować, dokonać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umijętności i kompetencji w zakresie profilaktyki żywieniowej chorób niezakaźnych.
Treści programoweT-W-1Kawa - zagrożenie czy ochrona?
T-W-12Rola aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.
T-W-13Formy aktywności fizycznej preferowane w różnych etapach ontogenezy człowieka.
T-W-5Palenie tytoniu a rozwój dzieci i młodziezy wpływ na choroby sercowo-naczyniowe.
T-W-2Nowe spojrzenie na szkodliwość nadmiernego spożycia soli.
T-W-9Stres - zjawisko fizjologiczne czy patologiczne?
T-W-10Fizjologiczne reakcje na stres przewlekły i traumatyczny.
T-W-11Związek stresu szkolnego z dolegliwościami zdrowotnymi występującymi u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
T-W-6Tyrania szczupłego ciała i jej konsekwencje (wzorce lansowane przez media, odchudzania, niedożywienie, głodzenie).
T-W-7Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia.
T-W-3Za i przeciw alkoholowi.
T-W-4Wpływ alkoholu na procesy zachodzące w wątrobie i na rozwój zespołu metabolicznego.
T-W-8Metabolizm w głodzie krótkotrwałym i długotrwałym (zmiany hormonalne, w czynności układów, zdolności wysiłkowej).
T-L-5Ocena poziomu stresu i umiejętności radzenie sobie z nim. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-6Ocena dziennego wydatku energetycznego oraz częstotliwości aktywności fizycznej. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-1Ocena spożycia kofeiny z całodzienną racją pokarmową. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-2Ocena spożycia soli z całodzienną racją pokarmową. Propozycje działań korekcyjnych i profilaktycznych.
T-L-3Ocena wielkości spożycia alkoholu. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-4Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test końcowy
S-2Ocena formująca: ocena ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji dotyczących profilaktyki z różnych źródeł specjalistycznej literatury
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące profilaktyki z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące profilaktyki z wielu źródeł specjalistycznej literatury
4,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje dotyczące profilaktyki z wielu źródeł specjalistycznej literatury
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego przygotowywania postępowania profilaktycznego
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła piśmiennictwa specjalistycznego, potrafi porównywać ich przydatność do samodzielnego przygotowania postępowania profilaktycznego z jednoczesnym uzasadnieniem dokonanego wyboru.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO4-1zcid_U02Student ma umiejętność samokształcenia w zakresie profilaktyki oraz korzystania z fachowych źródeł wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_U05Ma umiejętność samokształcenia się m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umijętności i kompetencji w zakresie profilaktyki żywieniowej chorób niezakaźnych.
Treści programoweT-W-1Kawa - zagrożenie czy ochrona?
T-W-12Rola aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.
T-W-13Formy aktywności fizycznej preferowane w różnych etapach ontogenezy człowieka.
T-W-5Palenie tytoniu a rozwój dzieci i młodziezy wpływ na choroby sercowo-naczyniowe.
T-W-2Nowe spojrzenie na szkodliwość nadmiernego spożycia soli.
T-W-9Stres - zjawisko fizjologiczne czy patologiczne?
T-W-10Fizjologiczne reakcje na stres przewlekły i traumatyczny.
T-W-11Związek stresu szkolnego z dolegliwościami zdrowotnymi występującymi u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
T-W-6Tyrania szczupłego ciała i jej konsekwencje (wzorce lansowane przez media, odchudzania, niedożywienie, głodzenie).
T-W-7Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia.
T-W-3Za i przeciw alkoholowi.
T-W-4Wpływ alkoholu na procesy zachodzące w wątrobie i na rozwój zespołu metabolicznego.
T-W-8Metabolizm w głodzie krótkotrwałym i długotrwałym (zmiany hormonalne, w czynności układów, zdolności wysiłkowej).
T-L-5Ocena poziomu stresu i umiejętności radzenie sobie z nim. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-6Ocena dziennego wydatku energetycznego oraz częstotliwości aktywności fizycznej. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-1Ocena spożycia kofeiny z całodzienną racją pokarmową. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-2Ocena spożycia soli z całodzienną racją pokarmową. Propozycje działań korekcyjnych i profilaktycznych.
T-L-3Ocena wielkości spożycia alkoholu. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-4Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test końcowy
S-2Ocena formująca: ocena ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności samokształcenia. Korzysta z niespecjalistycznego piśmiennictwa w zakresie profilaktyki zdrowia.
3,0Student posiada w niewielkim stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z niewielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa.
3,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa. Korzysta z konsultacji.
4,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu profilaktyki, w tym zagranicznego
4,5Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu profilaktyki, w tym zagranicznego. Potrafi wykazać się znajomością wyników badań dotyczących realizacji programów profilaktycznych o zasięgu ogólnopolskim.
5,0Student posiada w znacznym stopniu umiejętności samokształcenia. Korzysta z wielu pozycji specjalistycznego piśmiennictwa z zakresu profilaktyki. Potrafi wykazać się znajomością wyników badań dotyczących realizacji programów profilaktycznych o zasięgu ogólnopolskim, regionalnym i miejscowym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO4-1zcid_K01Ma świadomość przydatności zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki w pracy dietetyka. Ma świadomość potrzeby ustawicznego dokształcania się w zakresie profilaktyki zdrowotnej, programów profilaktycznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy).
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umijętności i kompetencji w zakresie profilaktyki żywieniowej chorób niezakaźnych.
Treści programoweT-W-1Kawa - zagrożenie czy ochrona?
T-W-12Rola aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.
T-W-13Formy aktywności fizycznej preferowane w różnych etapach ontogenezy człowieka.
T-W-5Palenie tytoniu a rozwój dzieci i młodziezy wpływ na choroby sercowo-naczyniowe.
T-W-2Nowe spojrzenie na szkodliwość nadmiernego spożycia soli.
T-W-9Stres - zjawisko fizjologiczne czy patologiczne?
T-W-10Fizjologiczne reakcje na stres przewlekły i traumatyczny.
T-W-11Związek stresu szkolnego z dolegliwościami zdrowotnymi występującymi u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
T-W-6Tyrania szczupłego ciała i jej konsekwencje (wzorce lansowane przez media, odchudzania, niedożywienie, głodzenie).
T-W-7Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia.
T-W-3Za i przeciw alkoholowi.
T-W-4Wpływ alkoholu na procesy zachodzące w wątrobie i na rozwój zespołu metabolicznego.
T-W-8Metabolizm w głodzie krótkotrwałym i długotrwałym (zmiany hormonalne, w czynności układów, zdolności wysiłkowej).
T-L-5Ocena poziomu stresu i umiejętności radzenie sobie z nim. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-6Ocena dziennego wydatku energetycznego oraz częstotliwości aktywności fizycznej. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-1Ocena spożycia kofeiny z całodzienną racją pokarmową. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-2Ocena spożycia soli z całodzienną racją pokarmową. Propozycje działań korekcyjnych i profilaktycznych.
T-L-3Ocena wielkości spożycia alkoholu. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-4Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test końcowy
S-2Ocena formująca: ocena ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć rolę profilkatyki i programów profilaktycznych w zachowaniu zdrowia.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy i umiejętności, świadczą o tym, że tylko w ograniczonym stopniu jest w stanie poradzić sobie z wprowadzeniem w życie wiedzy jaką posiada.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć problematykę profilaktyki prozdrowotnej i progamów profilaktycznych, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności z zakresu profilkatki prozdrowotnej i programów pprofilaktycznych, ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi posługiwać się umiejętnościami w wystarczającym stopniu. Zapoznaje się z najnowszymi programiami profilkatycznymi o zasięgu ogólnokrajowym.
5,0Student wykaże się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. Będzie zdolny w zależności od potrzeb do wyboru i uczestnictwa w programach profilaktycznych o zasięgu ogólnokrajowym, regionalnym lub miejscowym.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_1A_PO4-1zcid_K02Ma świadomość profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy, umijętności i kompetencji w zakresie profilaktyki żywieniowej chorób niezakaźnych.
Treści programoweT-W-1Kawa - zagrożenie czy ochrona?
T-W-12Rola aktywności fizycznej w prewencji chorób cywilizacyjnych.
T-W-13Formy aktywności fizycznej preferowane w różnych etapach ontogenezy człowieka.
T-W-5Palenie tytoniu a rozwój dzieci i młodziezy wpływ na choroby sercowo-naczyniowe.
T-W-2Nowe spojrzenie na szkodliwość nadmiernego spożycia soli.
T-W-9Stres - zjawisko fizjologiczne czy patologiczne?
T-W-10Fizjologiczne reakcje na stres przewlekły i traumatyczny.
T-W-11Związek stresu szkolnego z dolegliwościami zdrowotnymi występującymi u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.
T-W-6Tyrania szczupłego ciała i jej konsekwencje (wzorce lansowane przez media, odchudzania, niedożywienie, głodzenie).
T-W-7Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia.
T-W-3Za i przeciw alkoholowi.
T-W-4Wpływ alkoholu na procesy zachodzące w wątrobie i na rozwój zespołu metabolicznego.
T-W-8Metabolizm w głodzie krótkotrwałym i długotrwałym (zmiany hormonalne, w czynności układów, zdolności wysiłkowej).
T-L-5Ocena poziomu stresu i umiejętności radzenie sobie z nim. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-6Ocena dziennego wydatku energetycznego oraz częstotliwości aktywności fizycznej. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-1Ocena spożycia kofeiny z całodzienną racją pokarmową. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-2Ocena spożycia soli z całodzienną racją pokarmową. Propozycje działań korekcyjnych i profilaktycznych.
T-L-3Ocena wielkości spożycia alkoholu. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
T-L-4Samoocena masy ciała, własnej sylwetki i obraz siebie, a postawy wobec własnego zdrowia. Propozycje działań korygujących i profilaktycznych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test końcowy
S-2Ocena formująca: ocena ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy o zasadach etycznych i moralnych niezbędnych w wykonywaniu zawodu dietetyka.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.
4,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć konieczność profesjonalnego wykonywania zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi, ale posługuje się nimi w bardzo ograniczonym zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej , ale posługuje się nimi w ograniczonym zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania wiedzy i umiejętności w profesjonanym wykonywaniu zawodu dietetyka zgodnie z obowiązującymi zasadami etycznymi i moralnymi.