Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (N2)

Sylabus przedmiotu Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologii:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mody i systemy żywieniowe w świetle fizjologii
Specjalność żywienie człowieka
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 4

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 12 1,00,50zaliczenie
wykładyW3 6 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii organicznej, biochemii, fizjologii żywienia, biochemicznych i fizjologicznych podstaw zdrowia
W-2Znajomość chemii organicznej, biochemii, budowy ustroju ludzkiego, fizjologii żywienia i fizjologii człowieka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z ogólnie uznawanymi na świecie systemami żywieniowymi oraz modami żywieniowymi i omówienie ich zasadności/ryzyka stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu człowieka w świetle zadad fizjologii.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet wysokobiałkowych: Dra Atkinsa, Dra Kwaśniewskiego Dra Dukana.2
T-A-2Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diety „jedz zgodnie ze swoją grupą krwi” oraz chronobiologicznej.1
T-A-3Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet uwzględniających indeks glikemiczny: dobrych kalorii, niełączenia Montignaca, Diamondów.2
T-A-4Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet: dobrego samopoczucia, South Beach, Andersona,2
T-A-5Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, ogólnie dostępnych w mediach diet: astrodiety, diety z kolorem oczu, kopenhaskiej, 7 kolorów, ostatniej szansy, smukła linia, strażników wagi, w zgodzie z literą Biblii, co jadłby Jezus itp.2
T-A-6Analiza i ocena, pod kątem stanu fizjologicznego, zasadności stosowania diet dostępnych w mediach dla: nastolatek, kobiet po ciąży, mężczyzn, osób starszych.1
T-A-7Prezentacja projektu zaliczeniowego.2
12
wykłady
T-W-1Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).1
T-W-2Czy dieta niełączenia (Montignaca) ma swoje uzasadnienie w fizjologii?1
T-W-3Dieta dobrych kalorii czyli skuteczna metoda odchudzania i zapobiegania powstawaniu tłuszczu dr Lipetza a indeks glikemiczny dr Jenkinsa.1
T-W-4Dieta epoki kamiennej (optymalna) jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania oraz diety wysokobiałkowe (dieta dra Atkinsa, dieta Dukana).2
T-W-5Dieta "jedz zgodnie ze swoją grupą krwi". Bretarianizm czyli odzywianie światłem. Głodówka – czy sposób na oczyszczenie organizmu?1
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w ćwiczeniach12
A-A-2przygotowanie do prezentacji projektu6
A-A-3analiza wskazanej literatury7
A-A-4godziny kontaktowe z nauczycielem5
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach6
A-W-2analiza wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem5
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Metoda analizy przypadków
M-3Metoda projektów
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
M-5Metoda analizy przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przygotowania i preznetacji projektu.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
S-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-5Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji wykonanego projektu.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_Gr3-2zc_W01
Posiada wiedzę z zakredu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiajacych się mód w zakresie żywienia.
TZZ_2A_W10R2A_W05C-1T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
TZZ_2A_Gr3-2zc_W02
Posiada wiedzę z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiających się mód w zakresie żywienia.
TZZ_2A_W10R2A_W05C-1T-W-1, T-A-1, T-W-2, T-A-2, T-A-3, T-W-3, T-W-4, T-A-4, T-W-5, T-A-5, T-A-6M-1, M-3, M-4, M-5S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_Gr3-2zc_U01
Potrafi uzasdanić/ocenić ryzyko stosowania systemów żywieniowych i mód w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle zasad fizjologii.
TZZ_2A_U12R2A_U05, R2A_U06InzA2_U01C-1T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
TZZ_2A_Gr3-2zc_U02
Potrafi dokonywać analizy i oceny diet pod kątem wartości energetycznej, odżywczej samodzielnie oraz z użyciem programu komputerowego.
TZZ_2A_U12R2A_U05, R2A_U06InzA2_U01C-1T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_Gr3-2zc_K01
Rozumie potrzebę propagowania w społeczeństwie zdrowego i aktywnego modelu życia.
TZZ_2A_K02R2A_K04, R2A_K05InzA2_K01C-1T-W-1, T-A-1, T-W-2, T-A-2, T-A-3, T-W-3, T-W-4, T-A-4, T-W-5, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
TZZ_2A_Gr3-2zc_K02
Ma świadomość potrzeby korzystania w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
TZZ_2A_K04R2A_K01, R2A_K07C-1T-W-1, T-A-1, T-W-2, T-A-2, T-A-3, T-W-3, T-W-4, T-A-4, T-W-5, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2, S-3, S-4, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_Gr3-2zc_W01
Posiada wiedzę z zakredu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiajacych się mód w zakresie żywienia.
2,0Egzamin ustny, zawierający 3 pytania (zestaw losowany), dotyczące 3 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - brak poprawnej odpowiedzi na 2 pytania
3,0Egzamin ustny, zawierający 3 pytania (zestaw losowany), dotyczące 3 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - poprawna odpowiedź na wszystkie 3 pytania, w zakresie podstawowym
3,5Egzamin ustny, zawierający 3 pytania (zestaw losowany), dotyczące 3 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź przynajmniej na 1 pytanie i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym
4,0Egzamin ustny, zawierający 3 pytania (zestaw losowany), dotyczące 3 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 1 pytania w zakresie podstawowym
4,5Egzamin ustny, zawierający 3 pytania (zestaw losowany), dotyczące 3 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania, przy zastosowaniu pytań dodatkowych
5,0Egzamin ustny, zawierający 3 pytania (zestaw losowany), dotyczące 3 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź wszystkie pytania
TZZ_2A_Gr3-2zc_W02
Posiada wiedzę z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiających się mód w zakresie żywienia.
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiających się mód w zakresie żywienia.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę tylko z zajęć z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiających się mód w zakresie żywienia.
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną tylko z zajęć z zakresu uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz kilku pojawiających się mód w zakresie żywienia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiających się mód w zakresie żywienia.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu ogólnie kilkunastu uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiających się mód w zakresie żywienia.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz bardzo wielu pojawiających się mód w zakresie żywienia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_Gr3-2zc_U01
Potrafi uzasdanić/ocenić ryzyko stosowania systemów żywieniowych i mód w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle zasad fizjologii.
2,0Student nie potrafi dokonać analizy i oceny systemu żywieniowego, diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej. Nie potrafi ocenić ryzyka ich stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle fizjologii.
3,0Student potrafi dokonać niepełnej analizy i oceny systemu żywieniowego, diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej. Potrafi w niewielkim stopniu ocenić ryzyka ich stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle fizjologii.
3,5Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wybranego systemu żywieniowego, wybranej diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej. Potrafi ocenić ryzyko ich stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle fizjologii.
4,0Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej. Potrafi ocenić ryzyko ich stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle fizjologii.
4,5Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej. Potrafi ocenić ryzyko ich stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle fizjologii.
5,0Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej. Potrafi ocenić ryzyko ich stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle fizjologii. Potrafi dokonać modyfikacji diety pod kątem zmniejszenia niedoborów i nadmiarów składników odżywczych i ją uzasadnić.
TZZ_2A_Gr3-2zc_U02
Potrafi dokonywać analizy i oceny diet pod kątem wartości energetycznej, odżywczej samodzielnie oraz z użyciem programu komputerowego.
2,0Student nie potrafi dokonać analizy i oceny systemu żywieniowego, diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej zarówno samodzielnie jak i z użyciem programu komputerowego.
3,0Student potrafi dokonać niepełnej analizy i oceny systemu żywieniowego, diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej z niewielkimi błędami samodzielnie jak i z użyciem programu komputerowego.
3,5Student potrafi dokonać niepełną analizę i ocenę wybranego systemu żywieniowego, wybranej diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej samodzielnie jak i z użyciem programu komputerowego.
4,0Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej samodzielnie jak i z użyciem programu komputerowego.
4,5Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej samodzielnie jak i z użyciem programu komputerowego. Potrafi wykazać różnice w dokładności obliczeń.
5,0Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej samodzielnie jak i z użyciem programu komputerowego. Potrafi wykazać różnice w dokładności obliczeń i je uzasadnić.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_Gr3-2zc_K01
Rozumie potrzebę propagowania w społeczeństwie zdrowego i aktywnego modelu życia.
2,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy o możliwościach propagowania wiedzy z zakresu zdrowego i aktywnego modelu życia.
3,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć potrzebę propagowania wiedzy z zakresu zdrowego i aktywnego modelu życia, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami propagowania w bardzo ograniczonym zakresie.
3,5Student posiada kompetencje, umożliwiajace mu wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w propagowaniu wiedzy z zakresu zdrowego i aktywnego stylu życia, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami propagowania w ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje, umożliwiajace mu wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w propagowaniu wiedzy z zdrowego i aktywnego stylu życia, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami propagowania w szerokim zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej oraz posługuje się już twórczymi technikami/metodami propagowania w ogranizonym zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatynością umożliwiajacą wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w propagowaniu wiedzy z zdrowego i aktywnego stylu życia, posługuje się twórczymi technikami/metodami propagowania w szerokim zakresie.
TZZ_2A_Gr3-2zc_K02
Ma świadomość potrzeby korzystania w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę korzystania z najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczego korzystania i wprowdzenia w życie najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje do korzystania i wprowdzenia w życie najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi dobrze posługiwać się najnowszą wiedzą specjalistyczną z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania w praktyce zdobytej najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.

Literatura podstawowa

 1. Ganong W., Fizjologia, PZWL, Warszawa, 2007
 2. Skrzypczak W. (red.), Witaminy, Akademia Rolnicza, Szczecin, 1998
 3. Gertig H., Przysławski J., Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu., PZWL, Warszawa, 2006, I
 4. Gertig H., Przysławski J., Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu., PZWL, Warszawa, 2006, I
 5. Biernat J., Żywienie, żywność a zdrowie., Astrum, Wrocław, 2001, I
 6. Gertig H., Przysławski J., Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu., PZWL, Warszawa, 2006, I
 7. Friedrich M. (red.), Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt, Akademia Rolnicza, Szczecin, 2002
 8. Biernat J., Żywienie, żywność a zdrowie., Astrum, Wrocław, 2001, I
 9. Skrzypczak W. (red.), Witaminy, Akadmeia Rolnicza, Szczecin, 1999
 10. Biernat J., Żywienie, żywność a zdrowie., Astrum, Wrocław, 2001, I
 11. Friedrich M. (red.), Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt, Akademia Rolnicza, Szczecin, 2002
 12. Friedrich M. (red.), Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt, Akademia Rolnicza, Szczecin, 2002
 13. Skrzypczak W. (red.), Witaminy, Akadmeia Rolnicza, Szczecin, 1999

Literatura dodatkowa

 1. Gawęcki J., Roszkowski W. (red), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa, 2009
 2. Rodrigez J.G, Najsłynniejsze diety, Imprint, Warszawa, 2008
 3. Bawa S.(red.), Dietoterapia 1, SGGW, Warszawa, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet wysokobiałkowych: Dra Atkinsa, Dra Kwaśniewskiego Dra Dukana.2
T-A-2Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diety „jedz zgodnie ze swoją grupą krwi” oraz chronobiologicznej.1
T-A-3Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet uwzględniających indeks glikemiczny: dobrych kalorii, niełączenia Montignaca, Diamondów.2
T-A-4Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet: dobrego samopoczucia, South Beach, Andersona,2
T-A-5Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, ogólnie dostępnych w mediach diet: astrodiety, diety z kolorem oczu, kopenhaskiej, 7 kolorów, ostatniej szansy, smukła linia, strażników wagi, w zgodzie z literą Biblii, co jadłby Jezus itp.2
T-A-6Analiza i ocena, pod kątem stanu fizjologicznego, zasadności stosowania diet dostępnych w mediach dla: nastolatek, kobiet po ciąży, mężczyzn, osób starszych.1
T-A-7Prezentacja projektu zaliczeniowego.2
12

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).1
T-W-2Czy dieta niełączenia (Montignaca) ma swoje uzasadnienie w fizjologii?1
T-W-3Dieta dobrych kalorii czyli skuteczna metoda odchudzania i zapobiegania powstawaniu tłuszczu dr Lipetza a indeks glikemiczny dr Jenkinsa.1
T-W-4Dieta epoki kamiennej (optymalna) jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania oraz diety wysokobiałkowe (dieta dra Atkinsa, dieta Dukana).2
T-W-5Dieta "jedz zgodnie ze swoją grupą krwi". Bretarianizm czyli odzywianie światłem. Głodówka – czy sposób na oczyszczenie organizmu?1
6

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w ćwiczeniach12
A-A-2przygotowanie do prezentacji projektu6
A-A-3analiza wskazanej literatury7
A-A-4godziny kontaktowe z nauczycielem5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach6
A-W-2analiza wskazanej literatury10
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
A-W-4godziny kontaktowe z nauczycielem5
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_Gr3-2zc_W01Posiada wiedzę z zakredu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiajacych się mód w zakresie żywienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_W10Zna systemy i mody żywieniowe oraz skutki ich działania.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z ogólnie uznawanymi na świecie systemami żywieniowymi oraz modami żywieniowymi i omówienie ich zasadności/ryzyka stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu człowieka w świetle zadad fizjologii.
Treści programoweT-W-1Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Metoda analizy przypadków
M-3Metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przygotowania i preznetacji projektu.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Egzamin ustny, zawierający 3 pytania (zestaw losowany), dotyczące 3 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - brak poprawnej odpowiedzi na 2 pytania
3,0Egzamin ustny, zawierający 3 pytania (zestaw losowany), dotyczące 3 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - poprawna odpowiedź na wszystkie 3 pytania, w zakresie podstawowym
3,5Egzamin ustny, zawierający 3 pytania (zestaw losowany), dotyczące 3 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź przynajmniej na 1 pytanie i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym
4,0Egzamin ustny, zawierający 3 pytania (zestaw losowany), dotyczące 3 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 1 pytania w zakresie podstawowym
4,5Egzamin ustny, zawierający 3 pytania (zestaw losowany), dotyczące 3 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania, przy zastosowaniu pytań dodatkowych
5,0Egzamin ustny, zawierający 3 pytania (zestaw losowany), dotyczące 3 podstawowych działów, obejmujących materiał wykładowy - wyczerpująca odpowiedź wszystkie pytania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_Gr3-2zc_W02Posiada wiedzę z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiających się mód w zakresie żywienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_W10Zna systemy i mody żywieniowe oraz skutki ich działania.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z ogólnie uznawanymi na świecie systemami żywieniowymi oraz modami żywieniowymi i omówienie ich zasadności/ryzyka stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu człowieka w świetle zadad fizjologii.
Treści programoweT-W-1Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-A-1Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet wysokobiałkowych: Dra Atkinsa, Dra Kwaśniewskiego Dra Dukana.
T-W-2Czy dieta niełączenia (Montignaca) ma swoje uzasadnienie w fizjologii?
T-A-2Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diety „jedz zgodnie ze swoją grupą krwi” oraz chronobiologicznej.
T-A-3Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet uwzględniających indeks glikemiczny: dobrych kalorii, niełączenia Montignaca, Diamondów.
T-W-3Dieta dobrych kalorii czyli skuteczna metoda odchudzania i zapobiegania powstawaniu tłuszczu dr Lipetza a indeks glikemiczny dr Jenkinsa.
T-W-4Dieta epoki kamiennej (optymalna) jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania oraz diety wysokobiałkowe (dieta dra Atkinsa, dieta Dukana).
T-A-4Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet: dobrego samopoczucia, South Beach, Andersona,
T-W-5Dieta "jedz zgodnie ze swoją grupą krwi". Bretarianizm czyli odzywianie światłem. Głodówka – czy sposób na oczyszczenie organizmu?
T-A-5Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, ogólnie dostępnych w mediach diet: astrodiety, diety z kolorem oczu, kopenhaskiej, 7 kolorów, ostatniej szansy, smukła linia, strażników wagi, w zgodzie z literą Biblii, co jadłby Jezus itp.
T-A-6Analiza i ocena, pod kątem stanu fizjologicznego, zasadności stosowania diet dostępnych w mediach dla: nastolatek, kobiet po ciąży, mężczyzn, osób starszych.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-3Metoda projektów
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
M-5Metoda analizy przypadków
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
S-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-5Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji wykonanego projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiających się mód w zakresie żywienia.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę tylko z zajęć z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiających się mód w zakresie żywienia.
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną tylko z zajęć z zakresu uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz kilku pojawiających się mód w zakresie żywienia.
4,0Student posiada dobrą wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiających się mód w zakresie żywienia.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu ogólnie kilkunastu uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz pojawiających się mód w zakresie żywienia.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych oraz bardzo wielu pojawiających się mód w zakresie żywienia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_Gr3-2zc_U01Potrafi uzasdanić/ocenić ryzyko stosowania systemów żywieniowych i mód w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle zasad fizjologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_U12Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu. Potrafi ocenić zasadność systemów i mód żywieniowych w kontekście potrzeb organizmu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z ogólnie uznawanymi na świecie systemami żywieniowymi oraz modami żywieniowymi i omówienie ich zasadności/ryzyka stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu człowieka w świetle zadad fizjologii.
Treści programoweT-W-1Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-A-1Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet wysokobiałkowych: Dra Atkinsa, Dra Kwaśniewskiego Dra Dukana.
T-A-2Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diety „jedz zgodnie ze swoją grupą krwi” oraz chronobiologicznej.
T-A-3Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet uwzględniających indeks glikemiczny: dobrych kalorii, niełączenia Montignaca, Diamondów.
T-A-4Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet: dobrego samopoczucia, South Beach, Andersona,
T-A-5Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, ogólnie dostępnych w mediach diet: astrodiety, diety z kolorem oczu, kopenhaskiej, 7 kolorów, ostatniej szansy, smukła linia, strażników wagi, w zgodzie z literą Biblii, co jadłby Jezus itp.
T-A-6Analiza i ocena, pod kątem stanu fizjologicznego, zasadności stosowania diet dostępnych w mediach dla: nastolatek, kobiet po ciąży, mężczyzn, osób starszych.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Metoda analizy przypadków
M-3Metoda projektów
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
M-5Metoda analizy przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przygotowania i preznetacji projektu.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
S-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-5Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji wykonanego projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dokonać analizy i oceny systemu żywieniowego, diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej. Nie potrafi ocenić ryzyka ich stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle fizjologii.
3,0Student potrafi dokonać niepełnej analizy i oceny systemu żywieniowego, diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej. Potrafi w niewielkim stopniu ocenić ryzyka ich stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle fizjologii.
3,5Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wybranego systemu żywieniowego, wybranej diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej. Potrafi ocenić ryzyko ich stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle fizjologii.
4,0Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej. Potrafi ocenić ryzyko ich stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle fizjologii.
4,5Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej. Potrafi ocenić ryzyko ich stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle fizjologii.
5,0Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej. Potrafi ocenić ryzyko ich stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu w świetle fizjologii. Potrafi dokonać modyfikacji diety pod kątem zmniejszenia niedoborów i nadmiarów składników odżywczych i ją uzasadnić.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_Gr3-2zc_U02Potrafi dokonywać analizy i oceny diet pod kątem wartości energetycznej, odżywczej samodzielnie oraz z użyciem programu komputerowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_U12Potrafi zaobserwować, zrozumieć i przewidzieć wpływ różnych czynników na zależności pomiędzy funkcjonowaniem podstawowych układów organizmu. Potrafi ocenić zasadność systemów i mód żywieniowych w kontekście potrzeb organizmu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z ogólnie uznawanymi na świecie systemami żywieniowymi oraz modami żywieniowymi i omówienie ich zasadności/ryzyka stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu człowieka w świetle zadad fizjologii.
Treści programoweT-W-1Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-A-1Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet wysokobiałkowych: Dra Atkinsa, Dra Kwaśniewskiego Dra Dukana.
T-A-2Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diety „jedz zgodnie ze swoją grupą krwi” oraz chronobiologicznej.
T-A-3Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet uwzględniających indeks glikemiczny: dobrych kalorii, niełączenia Montignaca, Diamondów.
T-A-4Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet: dobrego samopoczucia, South Beach, Andersona,
T-A-5Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, ogólnie dostępnych w mediach diet: astrodiety, diety z kolorem oczu, kopenhaskiej, 7 kolorów, ostatniej szansy, smukła linia, strażników wagi, w zgodzie z literą Biblii, co jadłby Jezus itp.
T-A-6Analiza i ocena, pod kątem stanu fizjologicznego, zasadności stosowania diet dostępnych w mediach dla: nastolatek, kobiet po ciąży, mężczyzn, osób starszych.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Metoda analizy przypadków
M-3Metoda projektów
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
M-5Metoda analizy przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przygotowania i preznetacji projektu.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
S-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-5Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji wykonanego projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dokonać analizy i oceny systemu żywieniowego, diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej zarówno samodzielnie jak i z użyciem programu komputerowego.
3,0Student potrafi dokonać niepełnej analizy i oceny systemu żywieniowego, diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej z niewielkimi błędami samodzielnie jak i z użyciem programu komputerowego.
3,5Student potrafi dokonać niepełną analizę i ocenę wybranego systemu żywieniowego, wybranej diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej samodzielnie jak i z użyciem programu komputerowego.
4,0Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej samodzielnie jak i z użyciem programu komputerowego.
4,5Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej samodzielnie jak i z użyciem programu komputerowego. Potrafi wykazać różnice w dokładności obliczeń.
5,0Student potrafi dokonać pełną analizę i ocenę wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej samodzielnie jak i z użyciem programu komputerowego. Potrafi wykazać różnice w dokładności obliczeń i je uzasadnić.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_Gr3-2zc_K01Rozumie potrzebę propagowania w społeczeństwie zdrowego i aktywnego modelu życia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_K02Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących szerokorozumianej problematyki żywieniowej i innych aspektów działalności inżyniera technologii żywności.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z ogólnie uznawanymi na świecie systemami żywieniowymi oraz modami żywieniowymi i omówienie ich zasadności/ryzyka stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu człowieka w świetle zadad fizjologii.
Treści programoweT-W-1Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-A-1Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet wysokobiałkowych: Dra Atkinsa, Dra Kwaśniewskiego Dra Dukana.
T-W-2Czy dieta niełączenia (Montignaca) ma swoje uzasadnienie w fizjologii?
T-A-2Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diety „jedz zgodnie ze swoją grupą krwi” oraz chronobiologicznej.
T-A-3Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet uwzględniających indeks glikemiczny: dobrych kalorii, niełączenia Montignaca, Diamondów.
T-W-3Dieta dobrych kalorii czyli skuteczna metoda odchudzania i zapobiegania powstawaniu tłuszczu dr Lipetza a indeks glikemiczny dr Jenkinsa.
T-W-4Dieta epoki kamiennej (optymalna) jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania oraz diety wysokobiałkowe (dieta dra Atkinsa, dieta Dukana).
T-A-4Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet: dobrego samopoczucia, South Beach, Andersona,
T-W-5Dieta "jedz zgodnie ze swoją grupą krwi". Bretarianizm czyli odzywianie światłem. Głodówka – czy sposób na oczyszczenie organizmu?
T-A-5Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, ogólnie dostępnych w mediach diet: astrodiety, diety z kolorem oczu, kopenhaskiej, 7 kolorów, ostatniej szansy, smukła linia, strażników wagi, w zgodzie z literą Biblii, co jadłby Jezus itp.
T-A-6Analiza i ocena, pod kątem stanu fizjologicznego, zasadności stosowania diet dostępnych w mediach dla: nastolatek, kobiet po ciąży, mężczyzn, osób starszych.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Metoda analizy przypadków
M-3Metoda projektów
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
M-5Metoda analizy przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przygotowania i preznetacji projektu.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
S-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-5Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji wykonanego projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczej wiedzy o możliwościach propagowania wiedzy z zakresu zdrowego i aktywnego modelu życia.
3,0Student posiada podstawowe kompetencje, by rozumieć potrzebę propagowania wiedzy z zakresu zdrowego i aktywnego modelu życia, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami propagowania w bardzo ograniczonym zakresie.
3,5Student posiada kompetencje, umożliwiajace mu wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w propagowaniu wiedzy z zakresu zdrowego i aktywnego stylu życia, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami propagowania w ograniczonym zakresie.
4,0Student posiada kompetencje, umożliwiajace mu wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w propagowaniu wiedzy z zdrowego i aktywnego stylu życia, ale posługuje się odtwórczymi technikami/metodami propagowania w szerokim zakresie.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej oraz posługuje się już twórczymi technikami/metodami propagowania w ogranizonym zakresie.
5,0Student wykazuje się kreatynością umożliwiajacą wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności w propagowaniu wiedzy z zdrowego i aktywnego stylu życia, posługuje się twórczymi technikami/metodami propagowania w szerokim zakresie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_Gr3-2zc_K02Ma świadomość potrzeby korzystania w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_K04Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z ogólnie uznawanymi na świecie systemami żywieniowymi oraz modami żywieniowymi i omówienie ich zasadności/ryzyka stosowania w kontekście funkcjonowania i potrzeb organizmu człowieka w świetle zadad fizjologii.
Treści programoweT-W-1Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-A-1Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet wysokobiałkowych: Dra Atkinsa, Dra Kwaśniewskiego Dra Dukana.
T-W-2Czy dieta niełączenia (Montignaca) ma swoje uzasadnienie w fizjologii?
T-A-2Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diety „jedz zgodnie ze swoją grupą krwi” oraz chronobiologicznej.
T-A-3Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet uwzględniających indeks glikemiczny: dobrych kalorii, niełączenia Montignaca, Diamondów.
T-W-3Dieta dobrych kalorii czyli skuteczna metoda odchudzania i zapobiegania powstawaniu tłuszczu dr Lipetza a indeks glikemiczny dr Jenkinsa.
T-W-4Dieta epoki kamiennej (optymalna) jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania oraz diety wysokobiałkowe (dieta dra Atkinsa, dieta Dukana).
T-A-4Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, zasadności stosowania diet: dobrego samopoczucia, South Beach, Andersona,
T-W-5Dieta "jedz zgodnie ze swoją grupą krwi". Bretarianizm czyli odzywianie światłem. Głodówka – czy sposób na oczyszczenie organizmu?
T-A-5Analiza i ocena, pod kątem fizjologii, ogólnie dostępnych w mediach diet: astrodiety, diety z kolorem oczu, kopenhaskiej, 7 kolorów, ostatniej szansy, smukła linia, strażników wagi, w zgodzie z literą Biblii, co jadłby Jezus itp.
T-A-6Analiza i ocena, pod kątem stanu fizjologicznego, zasadności stosowania diet dostępnych w mediach dla: nastolatek, kobiet po ciąży, mężczyzn, osób starszych.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Metoda analizy przypadków
M-3Metoda projektów
M-4Ćwiczenia laboratoryjne
M-5Metoda analizy przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przygotowania i preznetacji projektu.
S-3Ocena podsumowująca: Egzamin końcowy
S-4Ocena formująca: Odpowiedź ustna sprawdzająca przygotowanie do zajęć.
S-5Ocena podsumowująca: Ocena prezentacji wykonanego projektu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uzyskał kompetencji, by rozumieć potrzebę korzystania z najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
3,0Kompetencje studenta sprowadzają się do wybiórczego korzystania i wprowdzenia w życie najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
3,5Student posiada podstawowe kompetencje do korzystania i wprowdzenia w życie najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
4,0Student posiada kompetencje umożliwiające mu wykorzystanie w praktyce zdobytej najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
4,5Student posiada kompetencje oceny dobrej, a ponadto potrafi dobrze posługiwać się najnowszą wiedzą specjalistyczną z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
5,0Student wykazuje się kreatywnością w zakresie wykorzystania w praktyce zdobytej najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.