Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (N2)

Sylabus przedmiotu Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Hormonalna i metaboliczna specyfika różnych okresów fizjologicznych
Specjalność technologia i biotechnologia żywności
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 6 0,50,25egzamin
ćwiczenia audytoryjneA2 6 0,50,25zaliczenie
laboratoriaL2 6 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość biologii i fizjologii żywienia

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Zalecenia żywieniowe i skład diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży2
T-A-2Zalecana wartość odżywcza i energetyczna racji pokarmowej kobiet w okresie laktacji1
T-A-3Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży1
T-A-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie meno- i andropauzy1
T-A-5Zalecenia żywieniowe dla osób w wieku starszym1
6
laboratoria
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych. Zasady korekty diety1
T-L-2Ocena prawidłowości przyrostów masy ciała kobiet w poszczególnych trymestrach ciąży. Kierunki korekty diety kobiet ciężarnych i laktujących2
T-L-3Profilaktyka otyłości w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju1
T-L-4Żywieniowa profilaktyka chorób okresu meno- i andropauzalnego1
T-L-5Zróżnicowanie problemów żywieniowych wśród osób starszych. Kierunki korekty diety osób w wieku starszym1
6
wykłady
T-W-1Fizjologia okresu ciąży i związane z tym zmiany metaboliczne2
T-W-2Fizjologia okresu laktacji i związane z tym zmiany hormonalne i metaboliczne1
T-W-3Metaboliczna specyfika okresu intensywnego wzrostu i adolescencji1
T-W-4Hormonalne uwarunkowania metabolizmu w okresie meno- i andropauzy1
T-W-5Fizjologia okresu starzenia się i związane z tym zalecenia1
6

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Przygotowanie do zajęć7
A-A-2uczestnictwo w zajęciach6
A-A-3godziny kontaktowe z nauczycielem2
15
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajęć15
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-L-3uczestnictwo w zajęciach6
31
wykłady
A-W-1przygotowanie do egzaminu7
A-W-2uczestnictwo w zajęciach6
A-W-3godziny kontaktowe z nauczycielem2
15

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny zawierający 5 pytań otwartych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzajace wiedzę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: przygotowanie prezentacji na zadany temat
S-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_D8tibz_W01
Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym
TZZ_2A_W09R2A_W04C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_D8tibz_U01
Potrafi zastować zasady prawidłowego żywienia w zależności od potrzeb i możliwości organizmu wynikających ze zmian fizjologicznych w różnych okresach zycia
TZZ_2A_U11R2A_U05InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-2, M-3S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_D8tibz_K01
Ma świadomość zmian fizjologicznych i metabolicznych zachodzących na różnych etapach życia człowieka. Rozumie potrzebę stałego uzupełniania posiadanej wiedzy
TZZ_2A_K04R2A_K01, R2A_K07C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_D8tibz_W01
Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym
2,0
3,0poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia do 3,25 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_D8tibz_U01
Potrafi zastować zasady prawidłowego żywienia w zależności od potrzeb i możliwości organizmu wynikających ze zmian fizjologicznych w różnych okresach zycia
2,0
3,0przygotowanie prezentacji, opanowanie treści programowych w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_D8tibz_K01
Ma świadomość zmian fizjologicznych i metabolicznych zachodzących na różnych etapach życia człowieka. Rozumie potrzebę stałego uzupełniania posiadanej wiedzy
2,0
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Szajewska H., Albrecht P., Jak żywić niemowlęta i małe dzieci, PZWL, Warszawa, 2009
  2. Woś H., Staszewska- Kwak A., Żywienie dzieci, PZWL, Warszawa, 2008
  3. Jarosz M., Żywienie osób w wieku starszym, PZWL, Warszawa, 2008
  4. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., Normy żywienia człowieka, PZWL, Warszawa, 2008
  5. Marchewka A., Dąbrowski Z., Żołądź J., Fizjologia starzenia się, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012
  6. Pertyński T., Diagnostyka i terapia wieku menopauzalnego, Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wrocław, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa, 2007
  2. Chicago Dietetic Association, Manual of clinical dietetics, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Zalecenia żywieniowe i skład diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży2
T-A-2Zalecana wartość odżywcza i energetyczna racji pokarmowej kobiet w okresie laktacji1
T-A-3Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży1
T-A-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie meno- i andropauzy1
T-A-5Zalecenia żywieniowe dla osób w wieku starszym1
6

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych. Zasady korekty diety1
T-L-2Ocena prawidłowości przyrostów masy ciała kobiet w poszczególnych trymestrach ciąży. Kierunki korekty diety kobiet ciężarnych i laktujących2
T-L-3Profilaktyka otyłości w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju1
T-L-4Żywieniowa profilaktyka chorób okresu meno- i andropauzalnego1
T-L-5Zróżnicowanie problemów żywieniowych wśród osób starszych. Kierunki korekty diety osób w wieku starszym1
6

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Fizjologia okresu ciąży i związane z tym zmiany metaboliczne2
T-W-2Fizjologia okresu laktacji i związane z tym zmiany hormonalne i metaboliczne1
T-W-3Metaboliczna specyfika okresu intensywnego wzrostu i adolescencji1
T-W-4Hormonalne uwarunkowania metabolizmu w okresie meno- i andropauzy1
T-W-5Fizjologia okresu starzenia się i związane z tym zalecenia1
6

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Przygotowanie do zajęć7
A-A-2uczestnictwo w zajęciach6
A-A-3godziny kontaktowe z nauczycielem2
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajęć15
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-L-3uczestnictwo w zajęciach6
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1przygotowanie do egzaminu7
A-W-2uczestnictwo w zajęciach6
A-W-3godziny kontaktowe z nauczycielem2
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D8tibz_W01Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_W09Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia. Zna fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie w danym okresie życia, zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb
Treści programoweT-A-1Zalecenia żywieniowe i skład diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży
T-A-2Zalecana wartość odżywcza i energetyczna racji pokarmowej kobiet w okresie laktacji
T-A-3Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży
T-A-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie meno- i andropauzy
T-A-5Zalecenia żywieniowe dla osób w wieku starszym
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych. Zasady korekty diety
T-L-2Ocena prawidłowości przyrostów masy ciała kobiet w poszczególnych trymestrach ciąży. Kierunki korekty diety kobiet ciężarnych i laktujących
T-L-3Profilaktyka otyłości w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju
T-L-4Żywieniowa profilaktyka chorób okresu meno- i andropauzalnego
T-L-5Zróżnicowanie problemów żywieniowych wśród osób starszych. Kierunki korekty diety osób w wieku starszym
T-W-1Fizjologia okresu ciąży i związane z tym zmiany metaboliczne
T-W-2Fizjologia okresu laktacji i związane z tym zmiany hormonalne i metaboliczne
T-W-3Metaboliczna specyfika okresu intensywnego wzrostu i adolescencji
T-W-4Hormonalne uwarunkowania metabolizmu w okresie meno- i andropauzy
T-W-5Fizjologia okresu starzenia się i związane z tym zalecenia
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny zawierający 5 pytań otwartych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzajace wiedzę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: przygotowanie prezentacji na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia do 3,25 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D8tibz_U01Potrafi zastować zasady prawidłowego żywienia w zależności od potrzeb i możliwości organizmu wynikających ze zmian fizjologicznych w różnych okresach zycia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_U11Potrafi zaplanować, ocenić i przeprowadzić korekty wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej dla ludzi w rożnym stanie fizjologicznym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb
Treści programoweT-A-1Zalecenia żywieniowe i skład diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży
T-A-2Zalecana wartość odżywcza i energetyczna racji pokarmowej kobiet w okresie laktacji
T-A-3Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży
T-A-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie meno- i andropauzy
T-A-5Zalecenia żywieniowe dla osób w wieku starszym
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych. Zasady korekty diety
T-L-2Ocena prawidłowości przyrostów masy ciała kobiet w poszczególnych trymestrach ciąży. Kierunki korekty diety kobiet ciężarnych i laktujących
T-L-3Profilaktyka otyłości w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju
T-L-4Żywieniowa profilaktyka chorób okresu meno- i andropauzalnego
T-L-5Zróżnicowanie problemów żywieniowych wśród osób starszych. Kierunki korekty diety osób w wieku starszym
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzajace wiedzę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: przygotowanie prezentacji na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0przygotowanie prezentacji, opanowanie treści programowych w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_D8tibz_K01Ma świadomość zmian fizjologicznych i metabolicznych zachodzących na różnych etapach życia człowieka. Rozumie potrzebę stałego uzupełniania posiadanej wiedzy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_K04Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb
Treści programoweT-A-1Zalecenia żywieniowe i skład diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży
T-A-2Zalecana wartość odżywcza i energetyczna racji pokarmowej kobiet w okresie laktacji
T-A-3Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży
T-A-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie meno- i andropauzy
T-A-5Zalecenia żywieniowe dla osób w wieku starszym
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych. Zasady korekty diety
T-L-2Ocena prawidłowości przyrostów masy ciała kobiet w poszczególnych trymestrach ciąży. Kierunki korekty diety kobiet ciężarnych i laktujących
T-L-3Profilaktyka otyłości w okresie intensywnego wzrostu i rozwoju
T-L-4Żywieniowa profilaktyka chorób okresu meno- i andropauzalnego
T-L-5Zróżnicowanie problemów żywieniowych wśród osób starszych. Kierunki korekty diety osób w wieku starszym
T-W-1Fizjologia okresu ciąży i związane z tym zmiany metaboliczne
T-W-2Fizjologia okresu laktacji i związane z tym zmiany hormonalne i metaboliczne
T-W-3Metaboliczna specyfika okresu intensywnego wzrostu i adolescencji
T-W-4Hormonalne uwarunkowania metabolizmu w okresie meno- i andropauzy
T-W-5Fizjologia okresu starzenia się i związane z tym zalecenia
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia audytoryjne
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5
4,0
4,5
5,0