Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Technologia żywności i żywienie człowieka (N2)

Sylabus przedmiotu Żywienie w różnych stanach fizjologicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Technologia żywności i żywienie człowieka
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Żywienie w różnych stanach fizjologicznych
Specjalność żywienie człowieka
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 18 1,00,25egzamin
laboratoriaL1 21 3,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 6 1,00,25zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość fizjologii żywienia i podstaw fizjologii człowieka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Modyfikacja zaleceń żywieniowych w różnych okresach życia2
T-A-2Strategie współpracy z pacjentem2
T-A-3Zachowania konsumenckie na rynku żywności2
6
laboratoria
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych2
T-L-2Wywiad żywieniowy, zbieranie informacji żywieniowej1
T-L-3Zasady korekty diety1
T-L-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie prokreacji, kierunki korekty diety2
T-L-5Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży, kierunki korekty diety2
T-L-6Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie laktacji, kierunki korekty diety2
T-L-7Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym, zasady uzupełniania diety przedszkolnej w domu2
T-L-8Wartość odżywcza i energetyczna diety młodzieży w okresie dorastania, kierunki korekty diety. Ocena rozpoznawania zaburzeń w odżywianiu2
T-L-9Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w okresie menopauzy, kierunki korekty diety. Żywieniowa profilaktyka chorób okresu menopauzalnego2
T-L-10Wartość odżywcza i energetyczna diety mężczyzny w okresie andropauzy, kierunki korekty diety. Wpływ stylu życia na dolegliwości andropauzalne2
T-L-11Kierunki korekty diety osób w wieku starszym3
21
wykłady
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia1
T-W-2Żywienie w okresie prokreacji2
T-W-3Fizjologia okresu ciąży. Zalecenia żywieniowe dla kobiet ciężarnych2
T-W-4Fizjologia laktacji. Zalecenia żywieniowe dla kobiet laktujących2
T-W-5Okres noworodkowy i niemowlęcy. Schemat żywienia niemowląt. Żywienie naturalne i sztuczne.2
T-W-6Charakterystyka wieku przedszkolnego. Zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym2
T-W-7Okres młodzieńczy. Dojrzewanie płciowe. Żywieniowa profilaktyka schorzeń wieku młodzieńczego2
T-W-8Zmiany w okresie andropauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe1
T-W-9Zmiany w okresie menopauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe. Żywieniowa profilaktyka chorób2
T-W-10Zmiany w organizmie osób starszych. Żywienie osób starszych2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach6
A-A-2godziny kontaktowe z nauczycielem2
A-A-3Analiza wskazanej literatury8
A-A-4przygotowanie do zajęć15
31
laboratoria
A-L-1Przygotowanie do zajęć35
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem20
A-L-3Przygotowanie projektu15
A-L-4uczestnictwo w zajęciach21
91
wykłady
A-W-1Udział w wykładach18
A-W-2Analiza wskazanej literatury3
A-W-3Godziny kontaktowe z nauczycielem3
A-W-4Przygotowanie do egzaminu7
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny zawierający 5 pytań otwartych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzajace wiedzę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: przygotowanie prezentacji na zadany temat
S-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_PO2-26zc_W01
Zna zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie w danym etapie życia i zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian
TZZ_2A_W09R2A_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_PO2-26zc_U01
Potrafi zaplanować, ocenić i przeprowadzić korektę wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej dla ludzi w różnym stanie fizjologicznym.
TZZ_2A_U11R2A_U05InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11M-1, M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TZZ_2A_PO2-26zc_K01
Ma świadomość potrzeby stałego poszerzania wiedzy i jej popularyzacji
TZZ_2A_K04, TZZ_2A_K02R2A_K01, R2A_K04, R2A_K05, R2A_K07InzA2_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_PO2-26zc_W01
Zna zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie w danym etapie życia i zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian
2,0brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie z 5 nie zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia nie przygotowana prezentacja z przeprowadzoną korektą diety
3,0poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia do 3,25 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
3,5wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia kończące ćwiczenia, średnia 3,25 - 3,75 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
4,0wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 3,75 - 4,25 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
4,5wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,25 - 4,75 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
5,0wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,75-5,0 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_PO2-26zc_U01
Potrafi zaplanować, ocenić i przeprowadzić korektę wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej dla ludzi w różnym stanie fizjologicznym.
2,0Student nie potrafi dokonać korekty diety
3,0Student potrafi w ograniczonym stopniu skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych
3,5Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty
4,0Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty.
4,5Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty. Potrafi uzasadnić dokonane wybory w ograniczonym stopniu, potrafi dyskutować i bronić swoich argumentów
5,0Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty. Potrafi w pełni uzasadnic dokonane wybory dotyczące założeń diety. Potrafi dyskutować i bronić swoich argumentów

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TZZ_2A_PO2-26zc_K01
Ma świadomość potrzeby stałego poszerzania wiedzy i jej popularyzacji
2,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Literatura podstawowa

 1. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa, 2007
 2. Szajewska H., Albrecht P., Jak żywić niemowlęta i małe dzieci, PZWL, Warszawa, 2009
 3. Szajewska H., Albrecht P., Jak żywić niemowlęta i małe dzieci, PZWL, Warszawa, 2009
 4. Woś H., Staszewska- Kwak A., Żywienie dzieci, PZWL, Warszawa, 2008
 5. Woś H., Staszewska- Kwak A., Żywienie dzieci, PZWL, Warszawa, 2009
 6. Schaffer H.R., Psychologia rozwojowa : podstawowe pojęcia, Wyd. UJ, Kraków, 2010
 7. Jarosz M., Żywienie osób w wieku starszym, PZWL, Warszawa, 2008
 8. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., Normy żywienia człowieka, PZWL, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

 1. Chicago Dietetic Association, Manual of clinical dietetics, 2000
 2. Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M., Psychologia rozwoju człowieka, PWN, Warszawa, 2007
 3. Schaffer H.R., Psychologia rozwojowa : podstawowe pojęcia, Wyd. UJ, Kraków, 2008
 4. Chicago Dietetic Association, Manual of clinical dietetics, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Modyfikacja zaleceń żywieniowych w różnych okresach życia2
T-A-2Strategie współpracy z pacjentem2
T-A-3Zachowania konsumenckie na rynku żywności2
6

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych2
T-L-2Wywiad żywieniowy, zbieranie informacji żywieniowej1
T-L-3Zasady korekty diety1
T-L-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie prokreacji, kierunki korekty diety2
T-L-5Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży, kierunki korekty diety2
T-L-6Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie laktacji, kierunki korekty diety2
T-L-7Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym, zasady uzupełniania diety przedszkolnej w domu2
T-L-8Wartość odżywcza i energetyczna diety młodzieży w okresie dorastania, kierunki korekty diety. Ocena rozpoznawania zaburzeń w odżywianiu2
T-L-9Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w okresie menopauzy, kierunki korekty diety. Żywieniowa profilaktyka chorób okresu menopauzalnego2
T-L-10Wartość odżywcza i energetyczna diety mężczyzny w okresie andropauzy, kierunki korekty diety. Wpływ stylu życia na dolegliwości andropauzalne2
T-L-11Kierunki korekty diety osób w wieku starszym3
21

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia1
T-W-2Żywienie w okresie prokreacji2
T-W-3Fizjologia okresu ciąży. Zalecenia żywieniowe dla kobiet ciężarnych2
T-W-4Fizjologia laktacji. Zalecenia żywieniowe dla kobiet laktujących2
T-W-5Okres noworodkowy i niemowlęcy. Schemat żywienia niemowląt. Żywienie naturalne i sztuczne.2
T-W-6Charakterystyka wieku przedszkolnego. Zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym2
T-W-7Okres młodzieńczy. Dojrzewanie płciowe. Żywieniowa profilaktyka schorzeń wieku młodzieńczego2
T-W-8Zmiany w okresie andropauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe1
T-W-9Zmiany w okresie menopauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe. Żywieniowa profilaktyka chorób2
T-W-10Zmiany w organizmie osób starszych. Żywienie osób starszych2
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach6
A-A-2godziny kontaktowe z nauczycielem2
A-A-3Analiza wskazanej literatury8
A-A-4przygotowanie do zajęć15
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie do zajęć35
A-L-2Godziny kontaktowe z nauczycielem20
A-L-3Przygotowanie projektu15
A-L-4uczestnictwo w zajęciach21
91
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach18
A-W-2Analiza wskazanej literatury3
A-W-3Godziny kontaktowe z nauczycielem3
A-W-4Przygotowanie do egzaminu7
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_PO2-26zc_W01Zna zmiany fizjologiczne zachodzące w organizmie w danym etapie życia i zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_W09Ma poszerzoną wiedzę na temat zależności w funkcjonowaniu poszczególnych układów organizmu ludzkiego, oraz wpływu stylu życia i sposobów żywienia na stan zdrowia. Zna fizjologiczne zmiany zachodzące w organizmie w danym okresie życia, zalecenia żywieniowe dostosowane do tych zmian.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb
Treści programoweT-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-W-2Żywienie w okresie prokreacji
T-W-3Fizjologia okresu ciąży. Zalecenia żywieniowe dla kobiet ciężarnych
T-W-4Fizjologia laktacji. Zalecenia żywieniowe dla kobiet laktujących
T-W-5Okres noworodkowy i niemowlęcy. Schemat żywienia niemowląt. Żywienie naturalne i sztuczne.
T-W-6Charakterystyka wieku przedszkolnego. Zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
T-W-7Okres młodzieńczy. Dojrzewanie płciowe. Żywieniowa profilaktyka schorzeń wieku młodzieńczego
T-W-8Zmiany w okresie andropauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe
T-W-9Zmiany w okresie menopauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe. Żywieniowa profilaktyka chorób
T-W-10Zmiany w organizmie osób starszych. Żywienie osób starszych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny zawierający 5 pytań otwartych
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzajace wiedzę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: przygotowanie prezentacji na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0brak poprawnej odpowiedzi na co najmniej 1 pytanie z 5 nie zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia nie przygotowana prezentacja z przeprowadzoną korektą diety
3,0poprawna odpowiedź na 5 pytań, w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia do 3,25 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
3,5wyczerpująca odpowiedź na 2 pytania i poprawna odpowiedź na 3 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwia kończące ćwiczenia, średnia 3,25 - 3,75 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
4,0wyczerpująca odpowiedź na 3 pytania i poprawna odpowiedź na 2 pytania w zakresie podstawowym zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 3,75 - 4,25 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
4,5wyczerpująca odpowiedź na co najmniej 4 pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,25 - 4,75 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
5,0wyczerpująca odpowiedź na wszystkie pytania zaliczone kolokwium kończące ćwiczenia, średnia 4,75-5,0 przygotowana prezentacja z poprawnie przeprowadzoną korektą diety
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_PO2-26zc_U01Potrafi zaplanować, ocenić i przeprowadzić korektę wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej dla ludzi w różnym stanie fizjologicznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_U11Potrafi zaplanować, ocenić i przeprowadzić korekty wartości odżywczej całodziennej racji pokarmowej dla ludzi w rożnym stanie fizjologicznym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb
Treści programoweT-A-1Modyfikacja zaleceń żywieniowych w różnych okresach życia
T-A-2Strategie współpracy z pacjentem
T-A-3Zachowania konsumenckie na rynku żywności
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych
T-L-2Wywiad żywieniowy, zbieranie informacji żywieniowej
T-L-3Zasady korekty diety
T-L-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie prokreacji, kierunki korekty diety
T-L-5Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży, kierunki korekty diety
T-L-6Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie laktacji, kierunki korekty diety
T-L-7Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym, zasady uzupełniania diety przedszkolnej w domu
T-L-8Wartość odżywcza i energetyczna diety młodzieży w okresie dorastania, kierunki korekty diety. Ocena rozpoznawania zaburzeń w odżywianiu
T-L-9Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w okresie menopauzy, kierunki korekty diety. Żywieniowa profilaktyka chorób okresu menopauzalnego
T-L-10Wartość odżywcza i energetyczna diety mężczyzny w okresie andropauzy, kierunki korekty diety. Wpływ stylu życia na dolegliwości andropauzalne
T-L-11Kierunki korekty diety osób w wieku starszym
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium sprawdzajace wiedzę na ćwiczeniach
S-3Ocena podsumowująca: przygotowanie prezentacji na zadany temat
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dokonać korekty diety
3,0Student potrafi w ograniczonym stopniu skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych
3,5Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty
4,0Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty.
4,5Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty. Potrafi uzasadnić dokonane wybory w ograniczonym stopniu, potrafi dyskutować i bronić swoich argumentów
5,0Student potrafi skomponować dietę dla ludzi w różnych stanach fizjologicznych. Sugeruje różne, poprawne, warianty korekty. Potrafi w pełni uzasadnic dokonane wybory dotyczące założeń diety. Potrafi dyskutować i bronić swoich argumentów
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTZZ_2A_PO2-26zc_K01Ma świadomość potrzeby stałego poszerzania wiedzy i jej popularyzacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTZZ_2A_K04Ma świadomość potrzeby ciągłego dokształcania, poszerzania i aktualizowania swojej wiedzy.
TZZ_2A_K02Rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu – m in. poprzez środki masowego przekazu – informacji i opinii dotyczących szerokorozumianej problematyki żywieniowej i innych aspektów działalności inżyniera technologii żywności.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie ze zmianami zachodzącymi w organizmie w określonym wieku lub stanie fizjologicznym i nabycie umiejętności dostosowania diety do zaistniałych potrzeb
Treści programoweT-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-W-2Żywienie w okresie prokreacji
T-W-3Fizjologia okresu ciąży. Zalecenia żywieniowe dla kobiet ciężarnych
T-W-4Fizjologia laktacji. Zalecenia żywieniowe dla kobiet laktujących
T-W-5Okres noworodkowy i niemowlęcy. Schemat żywienia niemowląt. Żywienie naturalne i sztuczne.
T-W-6Charakterystyka wieku przedszkolnego. Zalecenia żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym
T-W-7Okres młodzieńczy. Dojrzewanie płciowe. Żywieniowa profilaktyka schorzeń wieku młodzieńczego
T-W-8Zmiany w okresie andropauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe
T-W-9Zmiany w okresie menopauzalnym i związane z tym zalecenia żywieniowe. Żywieniowa profilaktyka chorób
T-W-10Zmiany w organizmie osób starszych. Żywienie osób starszych
T-A-1Modyfikacja zaleceń żywieniowych w różnych okresach życia
T-A-2Strategie współpracy z pacjentem
T-A-3Zachowania konsumenckie na rynku żywności
T-L-1Metody oceny stanu odżywienia osób w różnych stanach fizjologicznych
T-L-2Wywiad żywieniowy, zbieranie informacji żywieniowej
T-L-3Zasady korekty diety
T-L-4Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie prokreacji, kierunki korekty diety
T-L-5Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w poszczególnych trymestrach ciąży, kierunki korekty diety
T-L-6Wartość odżywcza i energetyczna diety w okresie laktacji, kierunki korekty diety
T-L-7Żywienie dzieci w wieku przedszkolnym, zasady uzupełniania diety przedszkolnej w domu
T-L-8Wartość odżywcza i energetyczna diety młodzieży w okresie dorastania, kierunki korekty diety. Ocena rozpoznawania zaburzeń w odżywianiu
T-L-9Wartość odżywcza i energetyczna diety kobiety w okresie menopauzy, kierunki korekty diety. Żywieniowa profilaktyka chorób okresu menopauzalnego
T-L-10Wartość odżywcza i energetyczna diety mężczyzny w okresie andropauzy, kierunki korekty diety. Wpływ stylu życia na dolegliwości andropauzalne
T-L-11Kierunki korekty diety osób w wieku starszym
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja - nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia