Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Mikrobiologia stosowana (S2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przedmiot humanistyczno - społecznyprzedmiot wspólny2 / 1
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinprzedmiot wspólny
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Mechanizmy zakażeńprzedmiot wspólny
Mikrobiologia farmaceutycznaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Specjalistyczne techniki mikroskopoweprzedmiot wspólny
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody w diagnostyce mikrobiologicznejprzedmiot wspólny
Bioinformatykaprzedmiot wspólny6 / 1
Biokorozjaprzedmiot wspólny13 / 1
Biologiczne metody w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny4 / 1
Biologiczno - chemiczne zwalczanie patogenów i szkodników roślinprzedmiot wspólny14 / 1
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 1
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny11 / 1
Czynniki zagrożenia biologicznego stwarzane przez hydrobiontyprzedmiot wspólny5 / 1
Genomikaprzedmiot wspólny8 / 1
Grzyby mikroskopowe wykorzystywane w przemyśleprzedmiot wspólny11 / 2
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny7 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny7 / 2
Integrowana ochrona roślinprzedmiot wspólny14 / 2
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny3 / 2
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny12 / 1
Organizmy wodne zagrażające zdrowiu i życiuprzedmiot wspólny5 / 2
Parazytologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny9 / 1
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny9 / 2
Postępy w biotechnologii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny12 / 2
Procesy biodegradacji w przemyśleprzedmiot wspólny13 / 2
Proteomikaprzedmiot wspólny8 / 2
Statystyka w naukach przyrodniczychprzedmiot wspólny6 / 2
Toksykologia szczegółowaprzedmiot wspólny4 / 2
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny10 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przedmiot humanistyczno - społecznyprzedmiot wspólny2 / 1
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinprzedmiot wspólny
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Mechanizmy zakażeńprzedmiot wspólny
Mikrobiologia farmaceutycznaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Specjalistyczne techniki mikroskopoweprzedmiot wspólny
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody w diagnostyce mikrobiologicznejprzedmiot wspólny
Bioinformatykaprzedmiot wspólny6 / 1
Biokorozjaprzedmiot wspólny13 / 1
Biologiczne metody w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny4 / 1
Biologiczno - chemiczne zwalczanie patogenów i szkodników roślinprzedmiot wspólny14 / 1
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 1
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny11 / 1
Czynniki zagrożenia biologicznego stwarzane przez hydrobiontyprzedmiot wspólny5 / 1
Genomikaprzedmiot wspólny8 / 1
Grzyby mikroskopowe wykorzystywane w przemyśleprzedmiot wspólny11 / 2
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny7 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny7 / 2
Integrowana ochrona roślinprzedmiot wspólny14 / 2
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny3 / 2
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny12 / 1
Organizmy wodne zagrażające zdrowiu i życiuprzedmiot wspólny5 / 2
Parazytologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny9 / 1
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny9 / 2
Postępy w biotechnologii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny12 / 2
Procesy biodegradacji w przemyśleprzedmiot wspólny13 / 2
Proteomikaprzedmiot wspólny8 / 2
Statystyka w naukach przyrodniczychprzedmiot wspólny6 / 2
Toksykologia szczegółowaprzedmiot wspólny4 / 2
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny10 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Przedmiot humanistyczno - społecznyprzedmiot wspólny2 / 1
Przygotowanie pracy dyplomowejprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Zarządzanie i marketingprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Bakteryjne, grzybowe i wirusowe choroby roślinprzedmiot wspólny
Hodowle komórkowe i ich wykorzystanieprzedmiot wspólny
Mechanizmy zakażeńprzedmiot wspólny
Mikrobiologia farmaceutycznaprzedmiot wspólny
Mikrobiologia przetwórstwa żywnościprzedmiot wspólny
Specjalistyczne techniki mikroskopoweprzedmiot wspólny
Wykorzystanie inżynierii genetycznej w naukach rolniczychprzedmiot wspólny
Zaawansowane metody w diagnostyce mikrobiologicznejprzedmiot wspólny
Bioinformatykaprzedmiot wspólny6 / 1
Biokorozjaprzedmiot wspólny13 / 1
Biologiczne metody w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny4 / 1
Biologiczno - chemiczne zwalczanie patogenów i szkodników roślinprzedmiot wspólny14 / 1
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 1
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny11 / 1
Czynniki zagrożenia biologicznego stwarzane przez hydrobiontyprzedmiot wspólny5 / 1
Genomikaprzedmiot wspólny8 / 1
Grzyby mikroskopowe wykorzystywane w przemyśleprzedmiot wspólny11 / 2
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny7 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny7 / 2
Integrowana ochrona roślinprzedmiot wspólny14 / 2
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny3 / 2
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny12 / 1
Organizmy wodne zagrażające zdrowiu i życiuprzedmiot wspólny5 / 2
Parazytologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny9 / 1
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny9 / 2
Postępy w biotechnologii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny12 / 2
Procesy biodegradacji w przemyśleprzedmiot wspólny13 / 2
Proteomikaprzedmiot wspólny8 / 2
Statystyka w naukach przyrodniczychprzedmiot wspólny6 / 2
Toksykologia szczegółowaprzedmiot wspólny4 / 2
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny10 / 2
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny
Szkolenie bhpprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny1 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny1 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Przedmiot humanistyczno - społecznyprzedmiot wspólny2 / 1

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bioinformatykaprzedmiot wspólny6 / 1
Statystyka w naukach przyrodniczychprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biokorozjaprzedmiot wspólny13 / 1
Procesy biodegradacji w przemyśleprzedmiot wspólny13 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczne metody w ocenie toksyczności skażenia środowiskaprzedmiot wspólny4 / 1
Toksykologia szczegółowaprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biologiczno - chemiczne zwalczanie patogenów i szkodników roślinprzedmiot wspólny14 / 1
Integrowana ochrona roślinprzedmiot wspólny14 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biorafinacje i biomembranyprzedmiot wspólny3 / 1
Mikroalgi i ich wykorzystanie w biotechnologiiprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Biotechnologiczne wykorzystanie enzymów pochodzenia mikrobiologicznegoprzedmiot wspólny11 / 1
Grzyby mikroskopowe wykorzystywane w przemyśleprzedmiot wspólny11 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Czynniki zagrożenia biologicznego stwarzane przez hydrobiontyprzedmiot wspólny5 / 1
Organizmy wodne zagrażające zdrowiu i życiuprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Genomikaprzedmiot wspólny8 / 1
Proteomikaprzedmiot wspólny8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Immunologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny7 / 1
Immunostymulacja i immunoprofilaktyka w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Mikrobiologiczne bezpieczeństwo żywnościprzedmiot wspólny10 / 1
Zagrożenia mikrobiologiczne w żywnościprzedmiot wspólny10 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne technologie w przetwórstwie żywnościprzedmiot wspólny12 / 1
Postępy w biotechnologii przemysłu spożywczegoprzedmiot wspólny12 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Parazytologia zwierząt hodowlanychprzedmiot wspólny9 / 1
Parazytologiczne problemy w hodowli zwierzątprzedmiot wspólny9 / 2