Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S2)
specjalność: Sieci teleinformatyczne i systemy mobilne

Sylabus przedmiotu Techniki wizyjne w robotyce:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Teleinformatyka
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki wizyjne w robotyce
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Przetwarzania Sygnałów i Inżynierii Multimedialnej
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Okarma <Krzysztof.Okarma@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Lech <Piotr.Lech@zut.edu.pl>, Rafał Osypiuk <Rafal.Osypiuk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,30,62egzamin
laboratoriaL1 30 1,70,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość podstawowych zagadnień związanych z przetwarzaniem i analizą obrazów oraz sygnałów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami opisu obrazów stosowanymi w zagadnieniach automatycznej klasyfikacji obrazów
C-2Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami przetwarzania i analizy obrazów stosowanymi w robotyce
C-3Zapoznanie studentów z algorytmami sterowania wizyjnego robotów mobilnych.
C-4Zapoznanie studentów z technikami symulacyjnymi sterowania wizyjnego robotami mobilnymi.
C-5Zapoznanie studentów z metodami sprzętowego i programowego łączenia systemów wizyjnych ze sterownikami robotów przemysłowych.
C-6Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami metod projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych z wykorzystaniem systemów wizyjnych i technik rzeczywistości rozszerzonej.
C-7Zapoznanie studentów z metodami tworzenia oprogramowania, obsługującego rzeczywiste urządzenia przemysłowe.
C-8Zapoznanie studentów z praktycznymi problemami wyznaczania współrzędnych w przestrzeni roboczej manipulatora.
C-9Wykształcenie u studentów umiejętności bezpiecznej weryfikacji działania oprogramowania sterującego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Implementacja komputerowa i symulacja działania wybranych algorytmów analizy obrazów (ekstrakcja cech, deskryptory obrazu, podobieństwo obrazów, analiza sceny - zgodnie z tematyką wykładów) w wybranym środowisku14
T-L-2Roboty mobilne, sensory i środowisko w symulacjach algorytmów sterowania.2
T-L-3Symulacja działania line followera.2
T-L-4Symulacja sterowania technikami wizyjnymi robota w środowisku zamkniętym.2
T-L-5Symulacja sterowania technikami wizyjnymi robota w środowisku zewnętrznym otwartym.2
T-L-6Omówienie struktury programu użytkownika z podziałem na część wizyjną i część komunikacji z manipulatorem przemysłowym. Programowa obsługa komunikacji z robotem w odrębnym wątku.2
T-L-7Połączenie algorytmu obróbki obrazu z komendami sterującymi robota. Wyznaczanie współrzędnych kartezjańskich.2
T-L-8Weryfikacja działania programu użytkownika. Testy eksperymentalne.2
T-L-9Zaliczenie zajęć laboratoryjnych2
30
wykłady
T-W-1Złożone operacje morfologiczne, analiza obrazów konturowych i binarnych w robotyce2
T-W-2Metody ekstrakcji i redukcji cech w obrazach cyfrowych2
T-W-3Analiza kształtu i tekstur. Deskryptory obrazu standardu MPEG-72
T-W-4Deskryptory obrazu stosowane dla celów klasyfikacji (HOG, SURF, SIFT)2
T-W-5Metody określania podobieństwa obrazów i systemy CBIR (Content Based Image Retrieval).2
T-W-6Metody usuwania tła i detekcji ruchu w sekwencjach wideo2
T-W-7Aspekty percepcji oraz jakości obrazów w telerobotyce2
T-W-8Zakłócenia transmisyjne i zniekształcenia obrazu - wpływ na działanie systemu wizyjnego2
T-W-9Symulatory robotów mobilnych.1
T-W-10Wizyjne technologie mapowania terenu.1
T-W-11Lokalizacja i samolokalizacja robotów mobilnych.2
T-W-12Sprzężenie wizyjne w robotyce mobilnej.1
T-W-13Wybrane algorytmy sterowania robotów mobilnych.3
T-W-14Metody sprzęgania systemu wizyjnego z architekturą sterowania robota przemysłowego.4
T-W-15Podstawy rzeczywistości rozszerzonej i jej wykorzystanie w procesie projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych i zaliczenia11
A-L-3dokończenie ćwiczań laboratoryjnych (zadania domowe)10
51
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie literatury30
A-W-3przygotowanie do egzaminu9
69

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1podająca - wykład informacyjny
M-2programowana - z użyciem komputera
M-3praktyczna - pokaz
M-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
S-2Ocena podsumowująca: na podstawie oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C03_W01
Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi. Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów.
TI_2A_W02, TI_2A_W03T2A_W02, T2A_W03C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-1, C-2T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14, T-W-15, T-W-2, T-W-6, T-W-3, T-W-8, T-W-7, T-W-4, T-W-5, T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TI_2A_C03_U01
Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki
TI_2A_U01, TI_2A_U02, TI_2A_U03, TI_2A_U10T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U15, T2A_U18C-5, C-6, C-7, C-8, C-1, C-2T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-1, T-L-9M-2, M-3, M-4S-2
TI_2A_C03_U03
Potrafi zaimplementować algorytmy sterowania wizyjnego robota mobilnego oraz manipulatora.
TI_2A_U01, TI_2A_U02, TI_2A_U03, TI_2A_U10T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U12, T2A_U15, T2A_U18C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9M-2, M-3, M-4S-2
TI_2A_C03_U04
Potrafi przeprowadzić symulację komputerową i zaimplementować w niej proste algorytmy sterowania wizyjnego robotami mobilnymi.
TI_2A_U03T2A_U10, T2A_U12, T2A_U18C-3, C-4T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-2, M-3, M-4S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_2A_C03_W01
Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi. Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów.
2,0
3,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi. Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TI_2A_C03_U01
Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki
2,0
3,0Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki
3,5
4,0
4,5
5,0
TI_2A_C03_U03
Potrafi zaimplementować algorytmy sterowania wizyjnego robota mobilnego oraz manipulatora.
2,0
3,0Potrafi zaimplementować algorytmy sterowania wizyjnego robota mobilnego oraz manipulatora.
3,5
4,0
4,5
5,0
TI_2A_C03_U04
Potrafi przeprowadzić symulację komputerową i zaimplementować w niej proste algorytmy sterowania wizyjnego robotami mobilnymi.
2,0
3,0Potrafi przeprowadzić symulację komputerową i zaimplementować w niej proste algorytmy sterowania wizyjnego robotami mobilnymi.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Tchoń K., Mazur A., Duleba I., Hossa R., Muszynski R., Manipulatory i Roboty Mobilne, Modele, planowanie ruchu, sterowanie, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 2000
  2. Jähne B., Digital Image Processing, Springer, 2005, 6th revised and extended edition

Literatura dodatkowa

  1. Siciliano B., Khatib O., Springer Handbook of Robotics, Springer, 2008, 1st Edition
  2. Sankowski D., Morosov W., Strzecha K., Przetwarzanie i analiza obrazów w systemach przemysłowych, PWN, Warszawa, 2011

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Implementacja komputerowa i symulacja działania wybranych algorytmów analizy obrazów (ekstrakcja cech, deskryptory obrazu, podobieństwo obrazów, analiza sceny - zgodnie z tematyką wykładów) w wybranym środowisku14
T-L-2Roboty mobilne, sensory i środowisko w symulacjach algorytmów sterowania.2
T-L-3Symulacja działania line followera.2
T-L-4Symulacja sterowania technikami wizyjnymi robota w środowisku zamkniętym.2
T-L-5Symulacja sterowania technikami wizyjnymi robota w środowisku zewnętrznym otwartym.2
T-L-6Omówienie struktury programu użytkownika z podziałem na część wizyjną i część komunikacji z manipulatorem przemysłowym. Programowa obsługa komunikacji z robotem w odrębnym wątku.2
T-L-7Połączenie algorytmu obróbki obrazu z komendami sterującymi robota. Wyznaczanie współrzędnych kartezjańskich.2
T-L-8Weryfikacja działania programu użytkownika. Testy eksperymentalne.2
T-L-9Zaliczenie zajęć laboratoryjnych2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Złożone operacje morfologiczne, analiza obrazów konturowych i binarnych w robotyce2
T-W-2Metody ekstrakcji i redukcji cech w obrazach cyfrowych2
T-W-3Analiza kształtu i tekstur. Deskryptory obrazu standardu MPEG-72
T-W-4Deskryptory obrazu stosowane dla celów klasyfikacji (HOG, SURF, SIFT)2
T-W-5Metody określania podobieństwa obrazów i systemy CBIR (Content Based Image Retrieval).2
T-W-6Metody usuwania tła i detekcji ruchu w sekwencjach wideo2
T-W-7Aspekty percepcji oraz jakości obrazów w telerobotyce2
T-W-8Zakłócenia transmisyjne i zniekształcenia obrazu - wpływ na działanie systemu wizyjnego2
T-W-9Symulatory robotów mobilnych.1
T-W-10Wizyjne technologie mapowania terenu.1
T-W-11Lokalizacja i samolokalizacja robotów mobilnych.2
T-W-12Sprzężenie wizyjne w robotyce mobilnej.1
T-W-13Wybrane algorytmy sterowania robotów mobilnych.3
T-W-14Metody sprzęgania systemu wizyjnego z architekturą sterowania robota przemysłowego.4
T-W-15Podstawy rzeczywistości rozszerzonej i jej wykorzystanie w procesie projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych.2
30

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie do zajęć laboratoryjnych i zaliczenia11
A-L-3dokończenie ćwiczań laboratoryjnych (zadania domowe)10
51
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2samodzielne studiowanie literatury30
A-W-3przygotowanie do egzaminu9
69
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_2A_C03_W01Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi. Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_W02Ma szczegółową wiedzę z zakresu technik wizyjnych i zna możliwości ich zastosowania w różnych dziedzinach techniki, w szczególności w automatyce, robotyce oraz elektrotechnice.
TI_2A_W03Ma poszerzoną wiedzę z zakresu telerobotyki.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z algorytmami sterowania wizyjnego robotów mobilnych.
C-4Zapoznanie studentów z technikami symulacyjnymi sterowania wizyjnego robotami mobilnymi.
C-5Zapoznanie studentów z metodami sprzętowego i programowego łączenia systemów wizyjnych ze sterownikami robotów przemysłowych.
C-6Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami metod projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych z wykorzystaniem systemów wizyjnych i technik rzeczywistości rozszerzonej.
C-7Zapoznanie studentów z metodami tworzenia oprogramowania, obsługującego rzeczywiste urządzenia przemysłowe.
C-8Zapoznanie studentów z praktycznymi problemami wyznaczania współrzędnych w przestrzeni roboczej manipulatora.
C-9Wykształcenie u studentów umiejętności bezpiecznej weryfikacji działania oprogramowania sterującego.
C-1Zapoznanie studentów z metodami opisu obrazów stosowanymi w zagadnieniach automatycznej klasyfikacji obrazów
C-2Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami przetwarzania i analizy obrazów stosowanymi w robotyce
Treści programoweT-W-9Symulatory robotów mobilnych.
T-W-10Wizyjne technologie mapowania terenu.
T-W-11Lokalizacja i samolokalizacja robotów mobilnych.
T-W-12Sprzężenie wizyjne w robotyce mobilnej.
T-W-13Wybrane algorytmy sterowania robotów mobilnych.
T-W-14Metody sprzęgania systemu wizyjnego z architekturą sterowania robota przemysłowego.
T-W-15Podstawy rzeczywistości rozszerzonej i jej wykorzystanie w procesie projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych.
T-W-2Metody ekstrakcji i redukcji cech w obrazach cyfrowych
T-W-6Metody usuwania tła i detekcji ruchu w sekwencjach wideo
T-W-3Analiza kształtu i tekstur. Deskryptory obrazu standardu MPEG-7
T-W-8Zakłócenia transmisyjne i zniekształcenia obrazu - wpływ na działanie systemu wizyjnego
T-W-7Aspekty percepcji oraz jakości obrazów w telerobotyce
T-W-4Deskryptory obrazu stosowane dla celów klasyfikacji (HOG, SURF, SIFT)
T-W-5Metody określania podobieństwa obrazów i systemy CBIR (Content Based Image Retrieval).
T-W-1Złożone operacje morfologiczne, analiza obrazów konturowych i binarnych w robotyce
Metody nauczaniaM-1podająca - wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada wiedzę z zakresu zaawansowanych technik analizy obrazów stosowanych w robotyce oraz symulacji komputerowych robotów mobilnych sterowanych technikami wizyjnymi. Zna podstawowe algorytmy sterowania wizyjnego robotów mobilnych oraz manipulatorów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_2A_C03_U01Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z wybranych działów matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów, - rozwiązywania złożonych problemów z zakresu teleinformatyki i telerobotyki, - optymalizacji transmisji danych.
TI_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały oraz dane celem wydobycia z nich pożądanych informacji.
TI_2A_U03Potrafi stosować zaawansowane techniki przetwarzania i analizy obrazów, zwłaszcza w systemach robotycznych, wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i narzędzia informatyczne, umie ocenić przydatność nowych rozwiązań w tej dziedzinie.
TI_2A_U10Potrafi zaproponować system telerobotyczny uwzględniając interakcję robota z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod transmisji danych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Cel przedmiotuC-5Zapoznanie studentów z metodami sprzętowego i programowego łączenia systemów wizyjnych ze sterownikami robotów przemysłowych.
C-6Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami metod projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych z wykorzystaniem systemów wizyjnych i technik rzeczywistości rozszerzonej.
C-7Zapoznanie studentów z metodami tworzenia oprogramowania, obsługującego rzeczywiste urządzenia przemysłowe.
C-8Zapoznanie studentów z praktycznymi problemami wyznaczania współrzędnych w przestrzeni roboczej manipulatora.
C-1Zapoznanie studentów z metodami opisu obrazów stosowanymi w zagadnieniach automatycznej klasyfikacji obrazów
C-2Zapoznanie studentów z zaawansowanymi metodami przetwarzania i analizy obrazów stosowanymi w robotyce
Treści programoweT-L-6Omówienie struktury programu użytkownika z podziałem na część wizyjną i część komunikacji z manipulatorem przemysłowym. Programowa obsługa komunikacji z robotem w odrębnym wątku.
T-L-7Połączenie algorytmu obróbki obrazu z komendami sterującymi robota. Wyznaczanie współrzędnych kartezjańskich.
T-L-8Weryfikacja działania programu użytkownika. Testy eksperymentalne.
T-L-1Implementacja komputerowa i symulacja działania wybranych algorytmów analizy obrazów (ekstrakcja cech, deskryptory obrazu, podobieństwo obrazów, analiza sceny - zgodnie z tematyką wykładów) w wybranym środowisku
T-L-9Zaliczenie zajęć laboratoryjnych
Metody nauczaniaM-2programowana - z użyciem komputera
M-3praktyczna - pokaz
M-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: na podstawie oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zastosować wybrane techniki analizy obrazów w problemach z zakresu robotyki
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_2A_C03_U03Potrafi zaimplementować algorytmy sterowania wizyjnego robota mobilnego oraz manipulatora.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U01Wykorzystuje wiedzę z wybranych działów matematyki do: - opisu i analizy zaawansowanych algorytmów przetwarzania i analizy obrazów, - rozwiązywania złożonych problemów z zakresu teleinformatyki i telerobotyki, - optymalizacji transmisji danych.
TI_2A_U02Potrafi, wykorzystując właściwe metody i narzędzia informatyczne, przetwarzać sygnały oraz dane celem wydobycia z nich pożądanych informacji.
TI_2A_U03Potrafi stosować zaawansowane techniki przetwarzania i analizy obrazów, zwłaszcza w systemach robotycznych, wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i narzędzia informatyczne, umie ocenić przydatność nowych rozwiązań w tej dziedzinie.
TI_2A_U10Potrafi zaproponować system telerobotyczny uwzględniając interakcję robota z otoczeniem z wykorzystaniem odpowiednio dobranych metod transmisji danych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z algorytmami sterowania wizyjnego robotów mobilnych.
C-4Zapoznanie studentów z technikami symulacyjnymi sterowania wizyjnego robotami mobilnymi.
C-5Zapoznanie studentów z metodami sprzętowego i programowego łączenia systemów wizyjnych ze sterownikami robotów przemysłowych.
C-6Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami metod projektowania i symulacji stanowisk zrobotyzowanych z wykorzystaniem systemów wizyjnych i technik rzeczywistości rozszerzonej.
C-7Zapoznanie studentów z metodami tworzenia oprogramowania, obsługującego rzeczywiste urządzenia przemysłowe.
C-8Zapoznanie studentów z praktycznymi problemami wyznaczania współrzędnych w przestrzeni roboczej manipulatora.
C-9Wykształcenie u studentów umiejętności bezpiecznej weryfikacji działania oprogramowania sterującego.
Treści programoweT-L-2Roboty mobilne, sensory i środowisko w symulacjach algorytmów sterowania.
T-L-3Symulacja działania line followera.
T-L-4Symulacja sterowania technikami wizyjnymi robota w środowisku zamkniętym.
T-L-5Symulacja sterowania technikami wizyjnymi robota w środowisku zewnętrznym otwartym.
T-L-6Omówienie struktury programu użytkownika z podziałem na część wizyjną i część komunikacji z manipulatorem przemysłowym. Programowa obsługa komunikacji z robotem w odrębnym wątku.
T-L-7Połączenie algorytmu obróbki obrazu z komendami sterującymi robota. Wyznaczanie współrzędnych kartezjańskich.
T-L-8Weryfikacja działania programu użytkownika. Testy eksperymentalne.
T-L-9Zaliczenie zajęć laboratoryjnych
Metody nauczaniaM-2programowana - z użyciem komputera
M-3praktyczna - pokaz
M-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: na podstawie oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zaimplementować algorytmy sterowania wizyjnego robota mobilnego oraz manipulatora.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTI_2A_C03_U04Potrafi przeprowadzić symulację komputerową i zaimplementować w niej proste algorytmy sterowania wizyjnego robotami mobilnymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTI_2A_U03Potrafi stosować zaawansowane techniki przetwarzania i analizy obrazów, zwłaszcza w systemach robotycznych, wykorzystując w tym celu odpowiednie metody i narzędzia informatyczne, umie ocenić przydatność nowych rozwiązań w tej dziedzinie.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z algorytmami sterowania wizyjnego robotów mobilnych.
C-4Zapoznanie studentów z technikami symulacyjnymi sterowania wizyjnego robotami mobilnymi.
Treści programoweT-L-2Roboty mobilne, sensory i środowisko w symulacjach algorytmów sterowania.
T-L-3Symulacja działania line followera.
T-L-4Symulacja sterowania technikami wizyjnymi robota w środowisku zamkniętym.
T-L-5Symulacja sterowania technikami wizyjnymi robota w środowisku zewnętrznym otwartym.
Metody nauczaniaM-2programowana - z użyciem komputera
M-3praktyczna - pokaz
M-4praktyczna - ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: na podstawie oceny wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi przeprowadzić symulację komputerową i zaimplementować w niej proste algorytmy sterowania wizyjnego robotami mobilnymi.
3,5
4,0
4,5
5,0