Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Turystyka i rekreacja (S1)

Sylabus przedmiotu Mody i systemy żywieniowe i ich wpływ na wydolność organizmu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Turystyka i rekreacja
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk przyrodniczych, nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Mody i systemy żywieniowe i ich wpływ na wydolność organizmu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Mariola Friedrich <Mariola.Friedrich@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>, Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 3

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 35 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw żywienia człowieka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.3
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu3
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?3
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.2
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.2
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?2
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?3
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?2
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).2
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.2
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).2
T-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?2
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?2
T-W-14Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie3
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.2
35

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach.35
A-W-2Studia nad literaturą obowiązującą i uzupełniającą.15
A-W-3Zbieranie danych wśród segmentu osób w wieku produkcyjnym na temat odżywiania i rekreacji.15
A-W-4Sporządzanie przykładowych jadłospisów i diet.15
A-W-5Konsultacje z nauczycielem prowadzącym10
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
M-3analiza studiów przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
S-5Ocena formująca: Ocena z zaliczenia (pracy zaliczeniowej - studium przypadku)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TiR_1A_O14/1_W01
ma podstawową wiedzą z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych
TiR_1A_W11, TiR_1A_W04, TiR_1A_W08P1A_W01, P1A_W03, P1A_W04, S1A_W04, S1A_W08, S1A_W11C-1T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-1, S-4
TiR_1A_O14/1_W02
ma wiedzę na temat pojawiających mód w zakresie żywienia
TiR_1A_W11, TiR_1A_W04P1A_W01, P1A_W03, P1A_W04, S1A_W04, S1A_W11C-1, C-2, C-4, C-3T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4
TiR_1A_O14/1_W03
ma wiedzę z zakresu zasadności/ryzyka stosowania diet ochudzających w kontekście funkcjonowania organizmu
TiR_1A_W11, TiR_1A_W07, TiR_1A_W09P1A_W01, P1A_W03, P1A_W04, S1A_W07, S1A_W10C-1, C-2, C-4, C-3T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4
TiR_1A_O14/1_W04
ma wiedzę z zakresu zasadności/ryzyka stosowania preparatów ochudzajacych w kontekście funkcjonowania organizmu
TiR_1A_W11, TiR_1A_W07, TiR_1A_W09P1A_W01, P1A_W03, P1A_W04, S1A_W07, S1A_W10C-1, C-2, C-4, C-3T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4
TiR_1A_O14/1_W05
ma wiedzę z zakresu zasadności/ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm
TiR_1A_W05S1A_W05C-1, C-2, C-4, C-3T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TiR_1A_O14/1_U01
potrafi dokonać analizy i oceny diety pod kątem wartości energetycznej, odżywczej oraz zdrowotnej
TiR_1A_U09, TiR_1A_U04P1A_U01, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, S1A_U04C-1, C-2, C-4, C-3T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4
TiR_1A_O14/1_U02
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych diet odchudzajacych
TiR_1A_U09, TiR_1A_U06P1A_U01, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, S1A_U06C-1, C-2, C-4, C-3T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4
TiR_1A_O14/1_U03
posiada umiejętność rozumienia negatywnych skutków stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych
TiR_1A_U09, TiR_1A_U03P1A_U01, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, S1A_U03C-1, C-2, C-4, C-3T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4
TiR_1A_O14/1_U04
ma umiejętność formułowania ogólnych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających
TiR_1A_U09, TiR_1A_U06P1A_U01, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, S1A_U06C-1, C-2, C-4, C-3T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4
TiR_1A_O14/1_U05
posiada umiejętność przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku
TiR_1A_U09, TiR_1A_U05P1A_U01, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, S1A_U05C-1, C-2, C-4, C-3T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TiR_1A_O14/1_K01
ma świadomość ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających
TiR_1A_K03, TiR_1A_K08P1A_K01, P1A_K03, P1A_K06, P1A_K07, S1A_K03C-1, C-2, C-4, C-3T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4
TiR_1A_O14/1_K02
potrafi wyrażać swoje poglądy, dyskutować, wyciagąć wnioski
TiR_1A_K02, TiR_1A_K08P1A_K01, P1A_K03, P1A_K06, P1A_K07, S1A_K02C-1, C-2, C-4, C-3T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4
TiR_1A_O14/1_K03
potrafi korzystać w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu
TiR_1A_K06, TiR_1A_K08P1A_K01, P1A_K03, P1A_K06, P1A_K07, S1A_K06C-1, C-2, C-4, C-3T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4
TiR_1A_O14/1_K04
potrafi myśleć w sposób krytyczny
TiR_1A_K06, TiR_1A_K08P1A_K01, P1A_K03, P1A_K06, P1A_K07, S1A_K06C-1, C-2, C-4, C-3T-W-12, T-W-8, T-W-13, T-W-4, T-W-6, T-W-11, T-W-10, T-W-9, T-W-5, T-W-1, T-W-3, T-W-7, T-W-15, T-W-2M-3, M-1, M-2S-2, S-1, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TiR_1A_O14/1_W01
ma podstawową wiedzą z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę tylko z zajęć z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych.
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną tylko z zajęć z zakresu uznawanych na świecie systemów żywieniowych.
4,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu ogólnie kilkunastu uznawanych na świecie systemów żywieniowych.
5,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych.
TiR_1A_O14/1_W02
ma wiedzę na temat pojawiających mód w zakresie żywienia
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu pojawiających się mód w zakresie żywienia.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę tylko z zajęć z zakresu pojawiających się mód w zakresie żywienia.
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną tylko z zajęć z zakresu kilku pojawiających się mód w zakresie żywienia.
4,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, z zakresu ogólnie pojawiających się mód w zakresie żywienia.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu ogólnie kilkunastu pojawiających się mód w zakresie żywienia.
5,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, z zakresu bardzo wielu pojawiających się mód w zakresie żywienia.
TiR_1A_O14/1_W03
ma wiedzę z zakresu zasadności/ryzyka stosowania diet ochudzających w kontekście funkcjonowania organizmu
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu zasadności/ ryzyka stosowania diet odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę tylko z zajęć zakresu zasadności/ryzyka stosowania diet odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną tylko z zajęć zakresu zasadności /ryzyka stosowania diet odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
4,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, zakresu zasadności/ ryzyka stosowania diet odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
4,5Student posiada znaczną wiedzę zakresu zasadności/ ryzyka stosowania diet odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
5,0Student posiada znaczną wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, zakresu zasadności /ryzyka stosowania diet odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
TiR_1A_O14/1_W04
ma wiedzę z zakresu zasadności/ryzyka stosowania preparatów ochudzajacych w kontekście funkcjonowania organizmu
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu zasadności/ryzyka stosowania preparatów odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę tylko z zajęć zakresu zasadności/ ryzyka stosowania preparatów odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną tylko z zajęć zakresu zasadności /ryzyka stosowania preparatów odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
4,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, zakresu zasadności/ ryzyka stosowania preparatów odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
4,5Student posiada znaczną wiedzę zakresu zasadności/ ryzyka stosowania preparatów odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
5,0Student posiada znaczną wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, zakresu zasadności/ ryzyka stosowania preparatów odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
TiR_1A_O14/1_W05
ma wiedzę z zakresu zasadności/ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu zasadności/ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm w kontekście jego funkcjonowania
3,0Student posiada dostateczną wiedzę tylko z zajęć zakresu zasadności/ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm w kontekście jego funkcjonowania
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną tylko z zajęć zakresu zasadności /ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm w kontekście jego funkcjonowania
4,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, zakresu zasadności/ ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm w kontekście jego funkcjonowania.
4,5Student posiada znaczną wiedzę zakresu zasadności/ ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm w kontekście jego funkcjonowania.
5,0Student posiada znaczną wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, zakresu zasadności/ ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm w kontekście jego funkcjonowania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TiR_1A_O14/1_U01
potrafi dokonać analizy i oceny diety pod kątem wartości energetycznej, odżywczej oraz zdrowotnej
2,0Student nie potrafi dokonać samodzielnie analizy i oceny systemu żywieniowego, diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej.
3,0Student potrafi dokonać niepełnej analizy i oceny systemu żywieniowego, wybranej diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej.
3,5Student potrafi dokonać niepełnej analizy i oceny wybranego systemu żywieniowego, wybranych diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej.
4,0Student potrafi dokonać pełnej analizy i oceny wszystkich systemów żywieniowych, kilku diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej.
4,5Student potrafi dokonać pełnej analizy i oceny wszystkich systemów żywieniowych, wielu diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej.
5,0Student potrafi dokonać pełnej analizy i oceny wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej.
TiR_1A_O14/1_U02
potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych diet odchudzajacych
2,0Student nie potrafi wykorzystać podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania konkretnych diet odchudzajacych.
3,0Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania z pomoca prowdzącego wybranej diety odchudzającej
3,5Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do samodzielnego analizowania wybranych diet odchudzających.
4,0Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do samodzielnego analizowania kilkunastu diet odchudzających.
4,5Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do samodzielnego analizowania większości diet odchudzających.
5,0Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do samodzielnego analizowania wskaznych przez prowdzącego diet odchudzających.
TiR_1A_O14/1_U03
posiada umiejętność rozumienia negatywnych skutków stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych
2,0Student nie posiada umiejętności rozumienia negatywnych skutków zdrowotnych stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych.
3,0Student posiada niewielekie umiejętności rozumienia negatywnych skutków zdrowotnych stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych.
3,5Student posiada umiejętności rozumienia negatywnych skutków zdrowotnych stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych. Potrafi wymienić te skutki.
4,0Student posiada umiejętności rozumienia negatywnych skutków zdrowotnych stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych. Potrafi wymienić skutki i je uzasadnić z pomoca prowdzącego.
4,5Student posiada umiejętności rozumienia negatywnych skutków zdrowotnych stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych. Potrafi wymienić skutki i je uzasadnić.
5,0Student posiada umiejętności rozumienia negatywnych skutków zdrowotnych stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych. Potrafi wymienić skutki, uzasadni je o o nich dyskutować.
TiR_1A_O14/1_U04
ma umiejętność formułowania ogólnych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających
2,0Student nie posiada umiejętności formułowania ogólnych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających.
3,0Student posiada niewielkie umiejętności formułowania ogólnych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających. Korzysta z pomocy prowadzącego.
3,5Student posiada umiejętności samodzielnego formułowania kilku ogólnych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających.
4,0Student posiada umiejętności samodzielnego formułowania kilkunastu ogólnych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających.
4,5Student posiada umiejętności samodzielnego formułowania ogólnych i szczegółowych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających.
5,0Student posiada umiejętności samodzielnego formułowania ogólnych i szczegółowych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających. Potrafi o nich dyskutować
TiR_1A_O14/1_U05
posiada umiejętność przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku
2,0Student nie posiada umiejętności przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku.
3,0Student posiada niewielką umiejętności przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku.
3,5Student posiada umiejętności przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku. Korzysta z pomocy prowadzącego.
4,0Student posiada umiejętności samodzielnego przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku.
4,5Student posiada umiejętności samodzielnego przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku. Uzasadnia swoją ocenę krytyczną.
5,0Student posiada umiejętności samodzielnego przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku. Uzasadnia swoją ocenę krytyczną i potrafi o niej dyskutować.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TiR_1A_O14/1_K01
ma świadomość ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających
2,0Student nie posiada świadomości ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających.
3,0Student posiada niewielką świadomość ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających
3,5Student posiada świadomość ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających
4,0Student posiada zanczną świadomość ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających
4,5Student posiada wyższą świadomość ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających.
5,0Student posiada pełną świadomość ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających
TiR_1A_O14/1_K02
potrafi wyrażać swoje poglądy, dyskutować, wyciagąć wnioski
2,0Student nie potrafi wyrażać swoich poglądów, nie potrafi dyskutować i wyciągać wniosków.
3,0Student potrafi wyrażać swoje poglądy i dyskutować na forum grupy i wyciągać poprawne wnioski.
3,5Student potrafi wyrażać swoje poglądy i dyskutować w sposb kulturalny i wyciągać poprawne wnioski.
4,0Student potrafi wyrażać swoje poglądy i dyskutować w sposb kulturalny i wyciągać wnioski.
4,5Student potrafi wyrażać swoje poglądy i dyskutować w sposb kulturalny i wyciągać wnioski ogólne i szczegółowe.
5,0Student potrafi wyrażać swoje poglądy i dyskutować w sposb kulturalny na wiekszym forum i wyciągać wnioski ogólne i szczegółowe.
TiR_1A_O14/1_K03
potrafi korzystać w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu
2,0Studnet nie potrafi korzystać w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
3,0Studnet potrafi w niewielkim stopniu korzystać w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
3,5Studnet potrafi korzystać w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy krajowej specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
4,0Studnet potrafi korzystać w znacznym stopniu w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy krajowej specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
4,5Studnet potrafi korzystać w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy krajowej, zagranicznej specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
5,0Studnet potrafi korzystać w znacznym stopniu w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy krajowej, zagranicznej specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
TiR_1A_O14/1_K04
potrafi myśleć w sposób krytyczny
2,0Student nie potrafi myśleć w sposób krytyczny.
3,0Student potrafi myśleć w sposób krytyczny ze znaczną pomocą prowdzącego.
3,5Student potrafi myśleć w sposób krytyczny ze niewielką pomocą prowdzącego.
4,0Student potrafi samodzielnie myśleć w sposób krytyczny.
4,5Student potrafi samodzielnie myśleć w sposób krytyczny i dzielić się swoimi spostrzeżeniami na forum grupy.
5,0Student potrafi samodzielnie myśleć w sposób krytyczny i dzielić się swoimi spostrzeżeniami na forum grupy oraz o nich dyskutować.

Literatura podstawowa

  1. Ganong W., L., Fizjologia, wyd. PZWL, Warszawa, 2007
  2. W. Skrzypczak (red.), Witaminy, wyd. AR, Szczecin, 1994
  3. (red.) M. Friedrich, Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt, wyd. AR, Szczecin, 2002
  4. Gertig H., Przysławski J. Bromatologia., Zarys nauki o żywności i żywieniu, Wyd. PZWL, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Gertig H., Przysławski J., Bromatologia. Zarys nauki o żywności i żywieniu, Wyd. PZWL, Warszawa, 2006
  2. Biernat J., Żywienie, żywność a zdrowie, Wyd. Astrum, Wrocław, 2001
  3. (red.) J. Gawecki, W. Roszkowski, Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, Wyd. PWN, Warszawa, 2009

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.3
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu3
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?3
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.2
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.2
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?2
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?3
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?2
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).2
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.2
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).2
T-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?2
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?2
T-W-14Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie3
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.2
35

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach.35
A-W-2Studia nad literaturą obowiązującą i uzupełniającą.15
A-W-3Zbieranie danych wśród segmentu osób w wieku produkcyjnym na temat odżywiania i rekreacji.15
A-W-4Sporządzanie przykładowych jadłospisów i diet.15
A-W-5Konsultacje z nauczycielem prowadzącym10
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_W01ma podstawową wiedzą z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W11Ma wiedzę ogólną na temat odziaływania środowiska przyrodniczego na człowieka.
TiR_1A_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą: organizowania ruchu turystycznego, imprez turystycznych, roli i oddziaływania turystyki na społeczność lokalną, gospodarkę i środowisko.
TiR_1A_W08Ma podstawową wiedzę o procesach zachodzących w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach w sferze turystyki rekreacji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_W01rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze
P1A_W03ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych procesów i zjawisk przyrodniczych
P1A_W04ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W08ma wiedzę o procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz ich elementów, o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę tylko z zajęć z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych.
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną tylko z zajęć z zakresu uznawanych na świecie systemów żywieniowych.
4,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu ogólnie kilkunastu uznawanych na świecie systemów żywieniowych.
5,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, z zakresu ogólnie uznawanych na świecie systemów żywieniowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_W02ma wiedzę na temat pojawiających mód w zakresie żywienia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W11Ma wiedzę ogólną na temat odziaływania środowiska przyrodniczego na człowieka.
TiR_1A_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą: organizowania ruchu turystycznego, imprez turystycznych, roli i oddziaływania turystyki na społeczność lokalną, gospodarkę i środowisko.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_W01rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze
P1A_W03ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych procesów i zjawisk przyrodniczych
P1A_W04ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu pojawiających się mód w zakresie żywienia.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę tylko z zajęć z zakresu pojawiających się mód w zakresie żywienia.
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną tylko z zajęć z zakresu kilku pojawiających się mód w zakresie żywienia.
4,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, z zakresu ogólnie pojawiających się mód w zakresie żywienia.
4,5Student posiada wiedzę z zakresu ogólnie kilkunastu pojawiających się mód w zakresie żywienia.
5,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, z zakresu bardzo wielu pojawiających się mód w zakresie żywienia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_W03ma wiedzę z zakresu zasadności/ryzyka stosowania diet ochudzających w kontekście funkcjonowania organizmu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W11Ma wiedzę ogólną na temat odziaływania środowiska przyrodniczego na człowieka.
TiR_1A_W07Ma podstawową wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) w: działalności turystycznej i rekreacyjnej, przygotowywaniu produktów turystycznych.
TiR_1A_W09Ma wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_W01rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze
P1A_W03ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych procesów i zjawisk przyrodniczych
P1A_W04ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu zasadności/ ryzyka stosowania diet odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę tylko z zajęć zakresu zasadności/ryzyka stosowania diet odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną tylko z zajęć zakresu zasadności /ryzyka stosowania diet odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
4,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, zakresu zasadności/ ryzyka stosowania diet odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
4,5Student posiada znaczną wiedzę zakresu zasadności/ ryzyka stosowania diet odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
5,0Student posiada znaczną wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, zakresu zasadności /ryzyka stosowania diet odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_W04ma wiedzę z zakresu zasadności/ryzyka stosowania preparatów ochudzajacych w kontekście funkcjonowania organizmu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W11Ma wiedzę ogólną na temat odziaływania środowiska przyrodniczego na człowieka.
TiR_1A_W07Ma podstawową wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) w: działalności turystycznej i rekreacyjnej, przygotowywaniu produktów turystycznych.
TiR_1A_W09Ma wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_W01rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze
P1A_W03ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych procesów i zjawisk przyrodniczych
P1A_W04ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu zasadności/ryzyka stosowania preparatów odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
3,0Student posiada dostateczną wiedzę tylko z zajęć zakresu zasadności/ ryzyka stosowania preparatów odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną tylko z zajęć zakresu zasadności /ryzyka stosowania preparatów odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
4,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, zakresu zasadności/ ryzyka stosowania preparatów odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
4,5Student posiada znaczną wiedzę zakresu zasadności/ ryzyka stosowania preparatów odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
5,0Student posiada znaczną wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, zakresu zasadności/ ryzyka stosowania preparatów odchudzających w kontekście funkcjonowania organizmu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_W05ma wiedzę z zakresu zasadności/ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W05Ma podstawową wiedzę dotyczącą formułowania celów, metod i form racjonalnego organizowania czasu wolnego i oceny skutków uczestniczenia w rekreacji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu zasadności/ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm w kontekście jego funkcjonowania
3,0Student posiada dostateczną wiedzę tylko z zajęć zakresu zasadności/ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm w kontekście jego funkcjonowania
3,5Student posiada wiedzę ponad dostateczną tylko z zajęć zakresu zasadności /ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm w kontekście jego funkcjonowania
4,0Student posiada wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, zakresu zasadności/ ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm w kontekście jego funkcjonowania.
4,5Student posiada znaczną wiedzę zakresu zasadności/ ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm w kontekście jego funkcjonowania.
5,0Student posiada znaczną wiedzę, również z innych źródeł poza zajęciami, zakresu zasadności/ ryzyka stosowania zabiegów oczyszczających organizm w kontekście jego funkcjonowania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_U01potrafi dokonać analizy i oceny diety pod kątem wartości energetycznej, odżywczej oraz zdrowotnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_U09potrafi charakteryzować i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy człowiekiem a przyrodą
TiR_1A_U04Potrafi prognozować ( wykorzystując standardowe metody, techniki i narzędzia)procesy i zjawiska w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_U01stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
P1A_U03wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
P1A_U04wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
P1A_U06przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
S1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dokonać samodzielnie analizy i oceny systemu żywieniowego, diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej.
3,0Student potrafi dokonać niepełnej analizy i oceny systemu żywieniowego, wybranej diety pod kątem wartości energetycznej i odżywczej.
3,5Student potrafi dokonać niepełnej analizy i oceny wybranego systemu żywieniowego, wybranych diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej.
4,0Student potrafi dokonać pełnej analizy i oceny wszystkich systemów żywieniowych, kilku diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej.
4,5Student potrafi dokonać pełnej analizy i oceny wszystkich systemów żywieniowych, wielu diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej.
5,0Student potrafi dokonać pełnej analizy i oceny wszystkich systemów żywieniowych, diet pod kątem wartości energetycznej i odżywczej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania konkretnych diet odchudzajacych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_U09potrafi charakteryzować i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy człowiekiem a przyrodą
TiR_1A_U06Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy konkretnych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_U01stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
P1A_U03wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
P1A_U04wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
P1A_U06przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać podstawowej wiedzy teoretycznej do analizowania konkretnych diet odchudzajacych.
3,0Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do analizowania z pomoca prowdzącego wybranej diety odchudzającej
3,5Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do samodzielnego analizowania wybranych diet odchudzających.
4,0Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do samodzielnego analizowania kilkunastu diet odchudzających.
4,5Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do samodzielnego analizowania większości diet odchudzających.
5,0Student potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną do samodzielnego analizowania wskaznych przez prowdzącego diet odchudzających.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_U03posiada umiejętność rozumienia negatywnych skutków stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_U09potrafi charakteryzować i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy człowiekiem a przyrodą
TiR_1A_U03Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_U01stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
P1A_U03wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
P1A_U04wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
P1A_U06przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności rozumienia negatywnych skutków zdrowotnych stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych.
3,0Student posiada niewielekie umiejętności rozumienia negatywnych skutków zdrowotnych stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych.
3,5Student posiada umiejętności rozumienia negatywnych skutków zdrowotnych stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych. Potrafi wymienić te skutki.
4,0Student posiada umiejętności rozumienia negatywnych skutków zdrowotnych stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych. Potrafi wymienić skutki i je uzasadnić z pomoca prowdzącego.
4,5Student posiada umiejętności rozumienia negatywnych skutków zdrowotnych stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych. Potrafi wymienić skutki i je uzasadnić.
5,0Student posiada umiejętności rozumienia negatywnych skutków zdrowotnych stosowania diet, preparatów i zabiegów odchudzajacych. Potrafi wymienić skutki, uzasadni je o o nich dyskutować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_U04ma umiejętność formułowania ogólnych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_U09potrafi charakteryzować i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy człowiekiem a przyrodą
TiR_1A_U06Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy konkretnych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_U01stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
P1A_U03wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
P1A_U04wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
P1A_U06przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności formułowania ogólnych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających.
3,0Student posiada niewielkie umiejętności formułowania ogólnych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających. Korzysta z pomocy prowadzącego.
3,5Student posiada umiejętności samodzielnego formułowania kilku ogólnych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających.
4,0Student posiada umiejętności samodzielnego formułowania kilkunastu ogólnych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających.
4,5Student posiada umiejętności samodzielnego formułowania ogólnych i szczegółowych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających.
5,0Student posiada umiejętności samodzielnego formułowania ogólnych i szczegółowych wniosków dotyczących stosowania diet, preparatów czy zabiegów odchudzających. Potrafi o nich dyskutować
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_U05posiada umiejętność przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_U09potrafi charakteryzować i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy człowiekiem a przyrodą
TiR_1A_U05Rozwiązuje konkretne zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja, w oparciu o poznane normy i reguły
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_U01stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
P1A_U03wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
P1A_U04wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
P1A_U06przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada umiejętności przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku.
3,0Student posiada niewielką umiejętności przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku.
3,5Student posiada umiejętności przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku. Korzysta z pomocy prowadzącego.
4,0Student posiada umiejętności samodzielnego przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku.
4,5Student posiada umiejętności samodzielnego przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku. Uzasadnia swoją ocenę krytyczną.
5,0Student posiada umiejętności samodzielnego przygotowywania krytycznej oceny diety w fomie pisemnej analizy przypadku. Uzasadnia swoją ocenę krytyczną i potrafi o niej dyskutować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_K01ma świadomość ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_K03Określać priorytety podczas realizacji zadań
TiR_1A_K08Ma świadomość oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
P1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
P1A_K06jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia
P1A_K07wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada świadomości ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających.
3,0Student posiada niewielką świadomość ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających
3,5Student posiada świadomość ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających
4,0Student posiada zanczną świadomość ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających
4,5Student posiada wyższą świadomość ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających.
5,0Student posiada pełną świadomość ważności negatywnych skutków zdrowotnych stosownia diet, preparatów i zabiegów odchudzających
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_K02potrafi wyrażać swoje poglądy, dyskutować, wyciagąć wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_K02Potrafi działać w zespole
TiR_1A_K08Ma świadomość oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
P1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
P1A_K06jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia
P1A_K07wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
S1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyrażać swoich poglądów, nie potrafi dyskutować i wyciągać wniosków.
3,0Student potrafi wyrażać swoje poglądy i dyskutować na forum grupy i wyciągać poprawne wnioski.
3,5Student potrafi wyrażać swoje poglądy i dyskutować w sposb kulturalny i wyciągać poprawne wnioski.
4,0Student potrafi wyrażać swoje poglądy i dyskutować w sposb kulturalny i wyciągać wnioski.
4,5Student potrafi wyrażać swoje poglądy i dyskutować w sposb kulturalny i wyciągać wnioski ogólne i szczegółowe.
5,0Student potrafi wyrażać swoje poglądy i dyskutować w sposb kulturalny na wiekszym forum i wyciągać wnioski ogólne i szczegółowe.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_K03potrafi korzystać w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_K06Jest świadomy potrzeby samodoskonalenia
TiR_1A_K08Ma świadomość oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
P1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
P1A_K06jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia
P1A_K07wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Studnet nie potrafi korzystać w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
3,0Studnet potrafi w niewielkim stopniu korzystać w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
3,5Studnet potrafi korzystać w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy krajowej specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
4,0Studnet potrafi korzystać w znacznym stopniu w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy krajowej specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
4,5Studnet potrafi korzystać w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy krajowej, zagranicznej specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
5,0Studnet potrafi korzystać w znacznym stopniu w działalności zawodowej z najnowszej wiedzy krajowej, zagranicznej specjalistycznej z obszaru nauk o żywności i żywieniu.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_O14/1_K04potrafi myśleć w sposób krytyczny
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_K06Jest świadomy potrzeby samodoskonalenia
TiR_1A_K08Ma świadomość oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
P1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
P1A_K06jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia
P1A_K07wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1Zapozanie z ogólnie przyjętymi na świecie systemami żywieniowymi
C-2Zapoznanie z modami pojawiającymi się w świecie żywienia
C-4Zapoznanie z możliwymi skutkami zdrowotnymi stosowania preparatów wspomagających odchudzanie oraz zabiegów oczyszczających organizm.
C-3Zapoznanie z zasadnością/ryzykiem stosowania diet odchudzających
Treści programoweT-W-12Życie bez diety czyli jeść aby schudnąć. Głodówka- czy sposób na oczyszczenie organizmu? Bretarianizm czyli odżywianie światłem?
T-W-8Dieta dobrych kalorii czy skuteczna metoda odkładania tłuszczu dr Lipetaza a indeks dlikemiczny dr Jenkinsa ?
T-W-13Czy bezkarna suplementacja witaminami i skałdnikami mineralnymi ?
T-W-4Żywieniowe zasady Esseńczyków i biogenika Edmonda Szekely’ego.
T-W-6Wegetarianizm i weganizm jako uzasadnienie anatomicznych i fizjologicznych właściwości przewodu pokarmowego ?
T-W-11Dieta epoki kamiennej jako odbicie wpływu historycznego rozwoju człowieka i jego sposobu odżywiania (dieta optymalna, dieta dr. Kwaśniewskiego).
T-W-10Dieta jedz zgodnie ze swoją grupą krwi.
T-W-9Dieta dobrego samopoczucia czyli wpływ jedzenia na nastrój (skład diety a biosynteza neuroprzekaźników w mózgu).
T-W-5Zasady życia - zasady żywienia czyli makrobiotyka.
T-W-1Uwarunkowania powstawania systemów żywieniowych. Zasady racjonalnego żywienia.
T-W-3Anopsologia czyli mój organizm wie czego potrzebuje. System dr Haya czyli prawie wszystko na surowo i co na to organizm?
T-W-7Dieta chronobiologiczna czyli odżywianie zgodne z okołodobowym rytmem biologicznym. Dieta Diamondów - czy rzeczywiście zgodna z rytmem okołodobowym?
T-W-15Wpływ na organizm, mechanizm działania i możliwości występowania niekorzystnych skutków stosowania preparatów wspomagających odchudzanie.
T-W-2O fizjologii smaku i węchu oraz ich wpływie na pobierania pokarmu
Metody nauczaniaM-3analiza studiów przypadków
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2dyskusja
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-1Ocena formująca: Ocena kompetencji podczas przygotowywania i analizy studium przypadku
S-3Ocena formująca: Ocena samodzielnego zdobywania wiedzy i rozwijania umiejętności logicznego myślenia i prezentacji własnych poglądów
S-4Ocena formująca: Ocena kompetencji w zakresie myślenia i krytycznej oceny diet
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi myśleć w sposób krytyczny.
3,0Student potrafi myśleć w sposób krytyczny ze znaczną pomocą prowdzącego.
3,5Student potrafi myśleć w sposób krytyczny ze niewielką pomocą prowdzącego.
4,0Student potrafi samodzielnie myśleć w sposób krytyczny.
4,5Student potrafi samodzielnie myśleć w sposób krytyczny i dzielić się swoimi spostrzeżeniami na forum grupy.
5,0Student potrafi samodzielnie myśleć w sposób krytyczny i dzielić się swoimi spostrzeżeniami na forum grupy oraz o nich dyskutować.