Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Turystyka i rekreacja (S1)

Sylabus przedmiotu Żywienie człowieka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Turystyka i rekreacja
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk przyrodniczych, nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Żywienie człowieka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Izabela Dziaduch <Izabela.Daniel@zut.edu.pl>, Zuzanna Goluch-Koniuszy <Zuzanna.Goluch-Koniuszy@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50egzamin
laboratoriaL6 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1znajomość chemii i biochemii na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1poznanie i zrozumienie podstaw funkcjonowania przewodu pokarmowego
C-2poznanie i zrozumienie czynników modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii
C-3poznanie roli składników odżywczych
C-4poznanie norm żywienia
C-5poznanie zasad żywienia zbiorowego
C-6poznanie metod oznaczania podstawowych składników żywności

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.3
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.3
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.3
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.3
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia3
15
wykłady
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia1
T-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych2
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek2
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów2
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów2
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności4
T-W-7Żywienie zbiorowe - planowanie, organizacja, wymogi sanitarne2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń10
A-L-3Udział w konsultacjach12
A-L-4Przygotowanie do kolokwiów10
A-L-5Poszukiwanie i czytanie literatury obowiązującej i uzupełniającej11
A-L-6Udział w kolokwium2
60
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Udział w egzaminie2
A-W-3Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury8
A-W-4Przygotowanie do egzaminu6
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3rozwiązywanie zadań, analiza jadłospisów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TiR_1A_C10_W01
ma wiedzę o podstawach funkcjonowania przewodu pokarmowego
TiR_1A_W10, TiR_1A_W11, TiR_1A_W05P1A_W01, P1A_W02, P1A_W03, P1A_W04, P1A_W05, S1A_W05C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
TiR_1A_C10_W02
ma wiedzę o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii
TiR_1A_W06S1A_W06C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
TiR_1A_C10_W03
ma wiedzę o roli podstawowych składników odżywczych
TiR_1A_W05S1A_W05C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
TiR_1A_C10_W04
ma wiedzę o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
TiR_1A_W01, TiR_1A_W07S1A_W01, S1A_W07, S1A_W10C-4T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
TiR_1A_C10_W05
ma wiedzę o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego
TiR_1A_W04, TiR_1A_W09P1A_W01, S1A_W04, S1A_W11C-5T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
TiR_1A_C10_W06
ma podstawową wiedzę o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania
TiR_1A_W05S1A_W05C-6T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TiR_1A_C10_U01
potrafi scharakteryzować warunki i etapy trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym. Potrafi wyikazać zależności pomiędzy sposobem żywienia a stanem odżywienia.
TiR_1A_U09, TiR_1A_U03P1A_U01, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, S1A_U03C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
TiR_1A_C10_U02
potrafi określić skutki nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety
TiR_1A_U04S1A_U04C-3T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
TiR_1A_C10_U03
potrafi zaplanować i ocenić rację pokarmową w żywieniu indywidualnym i zbiorowym
TiR_1A_U03, TiR_1A_U07S1A_U03, S1A_U07, S1A_U08C-4, C-5T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
TiR_1A_C10_U04
potrafi prawidłowo zinterpretować sposób żywienia i wykonać analizę podstawowego składu żywności
TiR_1A_U05, TiR_1A_U06S1A_U05, S1A_U06C-3, C-4, C-5T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TiR_1A_C10_K01
ma świadomość zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem
TiR_1A_K08P1A_K01, P1A_K03, P1A_K06, P1A_K07C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
TiR_1A_C10_K02
potrafi współdziałać i pracować w grupie
TiR_1A_K02S1A_K02C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-2, M-3S-2, S-3
TiR_1A_C10_K03
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
TiR_1A_K06S1A_K06C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4, S-5
TiR_1A_C10_K04
potrafi rozwiązywać problemy związane z żywieniem w sposób twórczy
TiR_1A_K04, TiR_1A_K06S1A_K04, S1A_K06C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-1, T-L-1, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-2M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TiR_1A_C10_W01
ma wiedzę o podstawach funkcjonowania przewodu pokarmowego
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu pokarmowego.
3,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu pokarmowego,.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego.
TiR_1A_C10_W02
ma wiedzę o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii
2,0Student nie posiada wiedzy o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii.
3,0Student posiada niewielką wiedzę o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii.
4,0Student posiada dobrą wiedzę o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii.
4,5Student posiada znaczną wiedzę o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii.
5,0Student posiada wiedzę o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii zarówno z zajęć jak i innych żródeł wiedzy.
TiR_1A_C10_W03
ma wiedzę o roli podstawowych składników odżywczych
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu roli fizjologicznej składników odżywczych w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
3,0Student posiada niewielką wiedzę z zakresu roli fizjologicznej składników odżywczych w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu roli fizjologicznej składników odżywczych w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
4,0Student posiada znacznąwiedzę z zakresu roli fizjologicznej składników odżywczych w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
4,5Student posiada wiedzę, zarówno z zajęć jak i innych źródeł wiedzy, o roli fizjologicznej składników odżywczych w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
5,0Student posiada znaczną wiedzę, zarówno z zajęć jak i innych źródeł wiedzy, o roli fizjologicznej składników odżywczych w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
TiR_1A_C10_W04
ma wiedzę o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
2,0Student nie posiada wiedzy o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia.
3,0Student posiada niewielką wiedzę o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia.
4,0Student posiada znaczną wiedzę o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia.
5,0Student posiada rozległą wiedzę o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia.
TiR_1A_C10_W05
ma wiedzę o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego
2,0Student nie posiada wiedzy o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego.
3,0Student ma niewielką wiedzę o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego
3,5Student ma ponad dostateczną wiedzę o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego
4,0Student ma znaczną wiedzę o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego
4,5Student ma ponad dobrą wiedzę o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego
5,0Student ma rozległą wiedzę o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego
TiR_1A_C10_W06
ma podstawową wiedzę o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania
3,0Student posiada podstawową wiedzę o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania
4,0Student posiada znaczną wiedzę o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania.
5,0Student posiada rozległą wiedzę o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TiR_1A_C10_U01
potrafi scharakteryzować warunki i etapy trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym. Potrafi wyikazać zależności pomiędzy sposobem żywienia a stanem odżywienia.
2,0Student nie potrafi scharakteryzować warunków i etapów trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym.
3,0Student potrafi poprawnie ale z pomocą prowdzącego scharakteryzować warunki i etapy trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym.
3,5Student potrafi smodzielnie ale z niewielkimi błędami scharakteryzować warunki i etapy trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym.
4,0Student potrafi smodzielnie scharakteryzować warunki i etapy trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym.
4,5Student potrafi smodzielnie i bez bezbłędnie scharakteryzować warunki i etapy trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym.
5,0Student potrafi smodzielnie i bezbłędnie scharakteryzować warunki i etapy trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym. Potafi je porównać.
TiR_1A_C10_U02
potrafi określić skutki nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety
2,0Student nie potrafi określić skutków nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety dla organizmu.
3,0Student potrafi określić w niewielkim stopniu skutki nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety dla organizmu.
3,5Student potrafi określić poprawnie skutki nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety dla organizmu.
4,0Student potrafi określić samodzielnie skutki nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety dla organizmu.
4,5Student potrafi określić większość skutków nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety dla organizmu.
5,0Student potrafi określić wiekszość skutków nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety dla organizmu. Potafi je uzasadnić.
TiR_1A_C10_U03
potrafi zaplanować i ocenić rację pokarmową w żywieniu indywidualnym i zbiorowym
2,0Student nie potrafi zaplanować i ocenić racji pokarmowej w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.
3,0Student potrafi z pomocą prowdzącego zaplanować i ocenić racje pokarmowe w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.
3,5Student potrafi poprawnie zaplanować i ocenić racje pokarmowe w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.
4,0Student potrafi samodzielnie i poprawnie zaplanować i ocenić racje pokarmowe w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.
4,5Student potrafi zaplanować i ocenić racje pokarmowe w żywieniu indywidualnym i zbiorowym. Potarfi je uzasadnić.
5,0Student potrafi zaplanować i ocenić racje pokarmowe w żywieniu indywidualnym i zbiorowym. Potarfi je uzasadnić i dostoswać do różnych grup ludności.
TiR_1A_C10_U04
potrafi prawidłowo zinterpretować sposób żywienia i wykonać analizę podstawowego składu żywności
2,0Student nie potrafi prawidłowo zinterpretować sposóbu żywienia.
3,0Student potrafi z pomocą prowadzącego prawidłowo zinterpretować sposób żywienia.
3,5Student potrafi samodzielnie ale z niewielkimi błędami zinterpretować sposób żywienia.
4,0Student potrafi samodzielnie zinterpretować sposób żywienia.
4,5Student potrafi samodzielnie zinterpretować sposób żywienia. Uzasadnić swoją ocenę.
5,0Student potrafi samodzielnie zinterpretować sposób żywienia.Uzasadanić swoją ocenę sposobu żywienia i o niej dyskutować.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TiR_1A_C10_K01
ma świadomość zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem
2,0Student nie ma świadomości istnienia zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem
3,0Student ma niewielką świadomości istnienia zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem
3,5Student ma świadomości istnienia zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem
4,0Student ma znaczną świadomości istnienia zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem
4,5Student ma ponad dobrą świadomości istnienia zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem.
5,0Student ma świadomości istnienia zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem i wykorzystuje to w pracy zawodowej.
TiR_1A_C10_K02
potrafi współdziałać i pracować w grupie
2,0Student nie potafi współdziałać i pracować w grupie.
3,0Student potafi współdziałać i pracować w grupie z pomocą prowdzącego.
3,5Student potafi współdziałać i pracować w grupie, zgłaszać własne pomysły.
4,0Student potafi współdziałać i pracować w grupie, zgłaszać własne pomysły, wyciągać wnioski.
4,5Student potafi współdziałać i pracować w grupie, zgłaszać własne pomysły, wyciągać wnioski, zaprezentować wyniki pracy na forum.
5,0Student potafi współdziałać i pracować w grupie, chętnie przyjmuje rolę lidera.
TiR_1A_C10_K03
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
2,0Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności.
3,0Student w niewielkim stopniu potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
3,5Student w ograniczonym stopniu potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
4,0Student na bieżąco potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
4,5Student na bieżąco potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Korzysta ze specjalisytycznej literatury krajowej.
5,0Student na bieżąco potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Korzysta ze specjalisytycznej literatury krajowej i zagranicznej.
TiR_1A_C10_K04
potrafi rozwiązywać problemy związane z żywieniem w sposób twórczy
2,0Studen nie potrafi rozwiązywać problemów związanych z żywieniem w sposób twórczy.
3,0Student w niewielkim stopniu potrafi rozwiązywać problemy związane z żywieniem w sposób twórczy.
3,5Student z pomocą prowdzącego potrafi rozwiązywać problemy związane z żywieniem w sposób twórczy.
4,0Student samodzielnie potrafi rozwiązywać problemy związane z żywieniem w sposób twórczy.
4,5Student samodzielnie potrafi rozwiązywać problemy związane z żywieniem w sposób twórczy. Umie uzasadnić swoje rozwiązania.
5,0Student samodzielnie potrafi rozwiązywać problemy związane z żywieniem w sposób twórczy. Umie uzasadnić swoje rozwiązania i o nich dyskutować

Literatura podstawowa

  1. Keller J., Podstawy fizjologii żywienia człowieka, SGGW, Warszawa, 2000
  2. Gawęcki J., Hryniewiecki L., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, WN PWN, Warszawa, 2010
  3. Skrzypczak W., Witaminy, AR Szczecin, Szczecin, 1994
  4. Friedrich M., Składniki mineralne w żywieniu ludzi i zwierząt, AR Szczecin, Szczecin, 2002
  5. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B., Normy żywienia człowieka, WL PZWL, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Ganong W., Fizjologia, PZWL, Warszawa, 2007
  2. Kozłowski S., Nazar K., Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, PZWL, Warszawa, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.3
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.3
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.3
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.3
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia1
T-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych2
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek2
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów2
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów2
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności4
T-W-7Żywienie zbiorowe - planowanie, organizacja, wymogi sanitarne2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych15
A-L-2Przygotowanie do ćwiczeń10
A-L-3Udział w konsultacjach12
A-L-4Przygotowanie do kolokwiów10
A-L-5Poszukiwanie i czytanie literatury obowiązującej i uzupełniającej11
A-L-6Udział w kolokwium2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Udział w egzaminie2
A-W-3Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury8
A-W-4Przygotowanie do egzaminu6
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_W01ma wiedzę o podstawach funkcjonowania przewodu pokarmowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W10Ma ogólną wiedzę na temat fizjologii i funkcjonowania organizmów żywych.
TiR_1A_W11Ma wiedzę ogólną na temat odziaływania środowiska przyrodniczego na człowieka.
TiR_1A_W05Ma podstawową wiedzę dotyczącą formułowania celów, metod i form racjonalnego organizowania czasu wolnego i oceny skutków uczestniczenia w rekreacji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_W01rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze
P1A_W02w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
P1A_W03ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych procesów i zjawisk przyrodniczych
P1A_W04ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
P1A_W05ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i stosowanych w nich metod badawczych
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie podstaw funkcjonowania przewodu pokarmowego
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu pokarmowego.
3,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu pokarmowego,.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego.
5,0Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu fizjologii układu pokarmowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_W02ma wiedzę o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W06Ma podstawową wiedzę na temat: metod, technik i narzędzi pozyskiwania danych pozwalających na: rozumienie relacji między organizmami żywymi a środowiskiem, oddziaływania człowieka podróżującego na środowisko, funkcjonowania podmiotów rynkowych, oceny: środowiska i waloryzacji jego zasobów, przydatności przestrzeni geograficznej dla potrzeb turystyki, zjawisk gospodarczych i tych z obszaru zarządzania.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W06zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące
Cel przedmiotuC-2poznanie i zrozumienie czynników modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii.
3,0Student posiada niewielką wiedzę o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii.
4,0Student posiada dobrą wiedzę o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii.
4,5Student posiada znaczną wiedzę o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii.
5,0Student posiada wiedzę o czynnikach modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii zarówno z zajęć jak i innych żródeł wiedzy.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_W03ma wiedzę o roli podstawowych składników odżywczych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W05Ma podstawową wiedzę dotyczącą formułowania celów, metod i form racjonalnego organizowania czasu wolnego i oceny skutków uczestniczenia w rekreacji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-3poznanie roli składników odżywczych
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu roli fizjologicznej składników odżywczych w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
3,0Student posiada niewielką wiedzę z zakresu roli fizjologicznej składników odżywczych w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
3,5Student posiada podstawową wiedzę z zakresu roli fizjologicznej składników odżywczych w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
4,0Student posiada znacznąwiedzę z zakresu roli fizjologicznej składników odżywczych w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
4,5Student posiada wiedzę, zarówno z zajęć jak i innych źródeł wiedzy, o roli fizjologicznej składników odżywczych w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
5,0Student posiada znaczną wiedzę, zarówno z zajęć jak i innych źródeł wiedzy, o roli fizjologicznej składników odżywczych w aspekcie zaspokojenia potrzeb organizmu oraz zachowania pełnego zdrowia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_W04ma wiedzę o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W01Ma podstawową wiedzę z zakresu nauk społecznych, w szczególności w dziedzinie nauk ekonomicznych, dostosowaną do studiowanego kierunku studiów.
TiR_1A_W07Ma podstawową wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych i etycznych) w: działalności turystycznej i rekreacyjnej, przygotowywaniu produktów turystycznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W01ma podstawową wiedzę o charakterze nauk społecznych, ich miejscu w systemie nauk i relacjach do innych nauk
S1A_W07ma wiedzę o normach i regułach (prawnych, organizacyjnych, moralnych, etycznych) organizujących struktury i instytucje społeczne i rządzących nimi prawidłowościach oraz o ich źródłach, naturze, zmianach i sposobach działania
S1A_W10zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego
Cel przedmiotuC-4poznanie norm żywienia
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3rozwiązywanie zadań, analiza jadłospisów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia.
3,0Student posiada niewielką wiedzę o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia.
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia.
4,0Student posiada znaczną wiedzę o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia.
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia.
5,0Student posiada rozległą wiedzę o wykorzystaniu norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_W05ma wiedzę o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W04Ma podstawową wiedzę dotyczącą: organizowania ruchu turystycznego, imprez turystycznych, roli i oddziaływania turystyki na społeczność lokalną, gospodarkę i środowisko.
TiR_1A_W09Ma wiedzę ogólną z zakresu nauk przyrodniczych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_W01rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze
S1A_W04zna rodzaje więzi społecznych odpowiadające dziedzinom nauki i dyscyplinom naukowym, właściwym dla studiowanego kierunku studiów oraz zna rządzące nimi prawidłowości
S1A_W11zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-5poznanie zasad żywienia zbiorowego
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3rozwiązywanie zadań, analiza jadłospisów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego.
3,0Student ma niewielką wiedzę o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego
3,5Student ma ponad dostateczną wiedzę o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego
4,0Student ma znaczną wiedzę o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego
4,5Student ma ponad dobrą wiedzę o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego
5,0Student ma rozległą wiedzę o organizacji i planowaniu żywienia zbiorowego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_W06ma podstawową wiedzę o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W05Ma podstawową wiedzę dotyczącą formułowania celów, metod i form racjonalnego organizowania czasu wolnego i oceny skutków uczestniczenia w rekreacji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-6poznanie metod oznaczania podstawowych składników żywności
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3rozwiązywanie zadań, analiza jadłospisów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania
3,0Student posiada podstawową wiedzę o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania
3,5Student posiada ponad dostateczną wiedzę o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania
4,0Student posiada znaczną wiedzę o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania
4,5Student posiada ponad dobrą wiedzę o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania.
5,0Student posiada rozległą wiedzę o składnikach żywności oraz metodach ich oznaczania
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_U01potrafi scharakteryzować warunki i etapy trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym. Potrafi wyikazać zależności pomiędzy sposobem żywienia a stanem odżywienia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_U09potrafi charakteryzować i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy człowiekiem a przyrodą
TiR_1A_U03Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_U01stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
P1A_U03wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
P1A_U04wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
P1A_U06przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
S1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie podstaw funkcjonowania przewodu pokarmowego
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować warunków i etapów trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym.
3,0Student potrafi poprawnie ale z pomocą prowdzącego scharakteryzować warunki i etapy trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym.
3,5Student potrafi smodzielnie ale z niewielkimi błędami scharakteryzować warunki i etapy trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym.
4,0Student potrafi smodzielnie scharakteryzować warunki i etapy trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym.
4,5Student potrafi smodzielnie i bez bezbłędnie scharakteryzować warunki i etapy trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym.
5,0Student potrafi smodzielnie i bezbłędnie scharakteryzować warunki i etapy trawienia składników odżywczych w przewodzie pokarmowym. Potafi je porównać.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_U02potrafi określić skutki nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_U04Potrafi prognozować ( wykorzystując standardowe metody, techniki i narzędzia)procesy i zjawiska w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U04potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-3poznanie roli składników odżywczych
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić skutków nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety dla organizmu.
3,0Student potrafi określić w niewielkim stopniu skutki nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety dla organizmu.
3,5Student potrafi określić poprawnie skutki nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety dla organizmu.
4,0Student potrafi określić samodzielnie skutki nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety dla organizmu.
4,5Student potrafi określić większość skutków nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety dla organizmu.
5,0Student potrafi określić wiekszość skutków nadmiarów i niedoborów podstawowych składników diety dla organizmu. Potafi je uzasadnić.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_U03potrafi zaplanować i ocenić rację pokarmową w żywieniu indywidualnym i zbiorowym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_U03Potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja
TiR_1A_U07Potrafi wskazać rozwiązania dylematów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U03potrafi właściwie analizować przyczyny i przebieg konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-4poznanie norm żywienia
C-5poznanie zasad żywienia zbiorowego
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3rozwiązywanie zadań, analiza jadłospisów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaplanować i ocenić racji pokarmowej w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.
3,0Student potrafi z pomocą prowdzącego zaplanować i ocenić racje pokarmowe w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.
3,5Student potrafi poprawnie zaplanować i ocenić racje pokarmowe w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.
4,0Student potrafi samodzielnie i poprawnie zaplanować i ocenić racje pokarmowe w żywieniu indywidualnym i zbiorowym.
4,5Student potrafi zaplanować i ocenić racje pokarmowe w żywieniu indywidualnym i zbiorowym. Potarfi je uzasadnić.
5,0Student potrafi zaplanować i ocenić racje pokarmowe w żywieniu indywidualnym i zbiorowym. Potarfi je uzasadnić i dostoswać do różnych grup ludności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_U04potrafi prawidłowo zinterpretować sposób żywienia i wykonać analizę podstawowego składu żywności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_U05Rozwiązuje konkretne zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja, w oparciu o poznane normy i reguły
TiR_1A_U06Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy konkretnych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-3poznanie roli składników odżywczych
C-4poznanie norm żywienia
C-5poznanie zasad żywienia zbiorowego
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3rozwiązywanie zadań, analiza jadłospisów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi prawidłowo zinterpretować sposóbu żywienia.
3,0Student potrafi z pomocą prowadzącego prawidłowo zinterpretować sposób żywienia.
3,5Student potrafi samodzielnie ale z niewielkimi błędami zinterpretować sposób żywienia.
4,0Student potrafi samodzielnie zinterpretować sposób żywienia.
4,5Student potrafi samodzielnie zinterpretować sposób żywienia. Uzasadnić swoją ocenę.
5,0Student potrafi samodzielnie zinterpretować sposób żywienia.Uzasadanić swoją ocenę sposobu żywienia i o niej dyskutować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_K01ma świadomość zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_K08Ma świadomość oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
P1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
P1A_K06jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia
P1A_K07wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie podstaw funkcjonowania przewodu pokarmowego
C-2poznanie i zrozumienie czynników modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii
C-3poznanie roli składników odżywczych
C-4poznanie norm żywienia
C-5poznanie zasad żywienia zbiorowego
C-6poznanie metod oznaczania podstawowych składników żywności
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3rozwiązywanie zadań, analiza jadłospisów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości istnienia zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem
3,0Student ma niewielką świadomości istnienia zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem
3,5Student ma świadomości istnienia zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem
4,0Student ma znaczną świadomości istnienia zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem
4,5Student ma ponad dobrą świadomości istnienia zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem.
5,0Student ma świadomości istnienia zależności pomiędzy stanem zdrowia a żywieniem i wykorzystuje to w pracy zawodowej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_K02Potrafi działać w zespole
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie podstaw funkcjonowania przewodu pokarmowego
C-2poznanie i zrozumienie czynników modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii
C-3poznanie roli składników odżywczych
C-4poznanie norm żywienia
C-5poznanie zasad żywienia zbiorowego
C-6poznanie metod oznaczania podstawowych składników żywności
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3rozwiązywanie zadań, analiza jadłospisów
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potafi współdziałać i pracować w grupie.
3,0Student potafi współdziałać i pracować w grupie z pomocą prowdzącego.
3,5Student potafi współdziałać i pracować w grupie, zgłaszać własne pomysły.
4,0Student potafi współdziałać i pracować w grupie, zgłaszać własne pomysły, wyciągać wnioski.
4,5Student potafi współdziałać i pracować w grupie, zgłaszać własne pomysły, wyciągać wnioski, zaprezentować wyniki pracy na forum.
5,0Student potafi współdziałać i pracować w grupie, chętnie przyjmuje rolę lidera.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_K03potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_K06Jest świadomy potrzeby samodoskonalenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie podstaw funkcjonowania przewodu pokarmowego
C-2poznanie i zrozumienie czynników modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii
C-3poznanie roli składników odżywczych
C-4poznanie norm żywienia
C-5poznanie zasad żywienia zbiorowego
C-6poznanie metod oznaczania podstawowych składników żywności
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3rozwiązywanie zadań, analiza jadłospisów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi uzupełniać i doskonalić nabytej wiedzy i umiejętności.
3,0Student w niewielkim stopniu potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
3,5Student w ograniczonym stopniu potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
4,0Student na bieżąco potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności.
4,5Student na bieżąco potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Korzysta ze specjalisytycznej literatury krajowej.
5,0Student na bieżąco potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności. Korzysta ze specjalisytycznej literatury krajowej i zagranicznej.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_C10_K04potrafi rozwiązywać problemy związane z żywieniem w sposób twórczy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_K04Identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z wykonywaniem zawodu
TiR_1A_K06Jest świadomy potrzeby samodoskonalenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie podstaw funkcjonowania przewodu pokarmowego
C-2poznanie i zrozumienie czynników modyfikujących podstawową i ponadpodstawową przemianę materii
C-3poznanie roli składników odżywczych
C-4poznanie norm żywienia
C-5poznanie zasad żywienia zbiorowego
C-6poznanie metod oznaczania podstawowych składników żywności
Treści programoweT-W-2Trawienie i wchłanianie podstawowych składników odżywczych
T-W-3Metabolizm i rola fizjologiczna białek
T-W-4Metabolizm i rola fizjologiczna lipidów
T-W-5Metabolizm i rola fizjologiczna węglowodanów
T-W-6Żywieniowa promocja zdrowia. Wpływ procesów technologicznych na zmiany wartości odżywczej żywności
T-W-1Zasady prawidłowego żywienia
T-L-1Trawienie i metabolizm białek. Źródła białek w żywności.
T-L-3Trawienie i metabolizm węglowodanów. Źródła węglowodanów w żywności.
T-L-4Znakowanie produktów wartością odżywczą.
T-L-5Wykorzystanie norm żywienia w ocenie i planowaniu żywienia
T-L-2Trawienie i metabolizm lipidów. Źródła lipidów w żywności.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3rozwiązywanie zadań, analiza jadłospisów
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena kolokwium cząstkowego
S-2Ocena formująca: ocena umiejętności samodzielnego wyszukiwania, analizowania, oceniania i użytkowania informacji
S-3Ocena formująca: ocena umiejętności analizowania jadłospisó
S-4Ocena podsumowująca: ocena zaliczeniowa z ćwiczeń (średnia ze wszystkich ocen formujących)
S-5Ocena podsumowująca: ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Studen nie potrafi rozwiązywać problemów związanych z żywieniem w sposób twórczy.
3,0Student w niewielkim stopniu potrafi rozwiązywać problemy związane z żywieniem w sposób twórczy.
3,5Student z pomocą prowdzącego potrafi rozwiązywać problemy związane z żywieniem w sposób twórczy.
4,0Student samodzielnie potrafi rozwiązywać problemy związane z żywieniem w sposób twórczy.
4,5Student samodzielnie potrafi rozwiązywać problemy związane z żywieniem w sposób twórczy. Umie uzasadnić swoje rozwiązania.
5,0Student samodzielnie potrafi rozwiązywać problemy związane z żywieniem w sposób twórczy. Umie uzasadnić swoje rozwiązania i o nich dyskutować