Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Ekonomiczny - Turystyka i rekreacja (S1)

Sylabus przedmiotu Fizjologia człowieka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Turystyka i rekreacja
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta licencjat
Obszary studiów nauk przyrodniczych, nauk społecznych
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizjologia człowieka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Fizjologii Żywienia Człowieka
Nauczyciel odpowiedzialny Joanna Sadowska <Joanna.Sadowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magda Bruszkowska <Magda.Bruszkowska@zut.edu.pl>, Izabela Dziaduch <Izabela.Daniel@zut.edu.pl>, Magdalena Kuchlewska <Magdalena.Radziszewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 30 4,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać znajomość biologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1poznanie i zrozumienie roli układu nerwowego w integracji funkcji narządów
C-2poznanie i zrozumienie budowy i funkcji mięśni
C-3poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania układu krążenia i oddechowego
C-4poznanie roli i zasad prowadzenia wysiłku fizycznego
C-5poznanie granic przystosowania do zmiennych warunków środowiskowych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Rola ośrodkowego układu nerwowego w regulacji czynności narządów3
T-W-2Mięśnie - budowa i funkcje.2
T-W-3Skład i rola krwi.2
T-W-4Czynność układu krążenia.2
T-W-5Budowa i czynność układu oddechowego.2
T-W-6Wysiłek fizyczny - klasyfikacja, energetyka, fizjologia, rola.2
T-W-7Granice przystosowaia do warunków środowiskowych.2
T-W-8Pobudliwość i pobudzenie, układ nerwowy.2
T-W-9Układ mięśniowy2
T-W-10Skład i funkcje krwi.3
T-W-11Serce i układ krążenia.3
T-W-12Fizjologia oddychania.3
T-W-13Wpływ wysiłku fizycznego na organizm.2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-W-2Udział w wykładach30
A-W-3Przygotowanie do zajęć20
A-W-4Przygotowanie do kolokwiów cząstkowych20
A-W-5Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury20
A-W-6Przygotowanie do egzaminu20
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład z prezentacją multimedialną

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
S-2Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TiR_1A_B2_W01
ma wiedzę o roli układu nerwowego w integracji funkcji narządów
TiR_1A_W10, TiR_1A_W05P1A_W02, P1A_W04, P1A_W05, S1A_W05C-1, C-2T-W-2, T-W-1M-1S-1
TiR_1A_B2_W02
ma wiedzę o działaniu i roli układu krążenia i oddechowego
TiR_1A_W10, TiR_1A_W05P1A_W02, P1A_W04, P1A_W05, S1A_W05C-3, C-1T-W-4, T-W-5M-1S-1
TiR_1A_B2_W03
ma wiedzę o roli i zasadach prowadzenia wysiłku fizycznego
TiR_1A_W05S1A_W05C-4, C-1, C-2T-W-5, T-W-13M-1S-1
TiR_1A_B2_W04
ma wiedzę o możliwościach adaptacyjnych organizmu do zmiennych warunków środowiskowych
TiR_1A_W10, TiR_1A_W11, TiR_1A_W05P1A_W01, P1A_W02, P1A_W03, P1A_W04, P1A_W05, S1A_W05C-3, C-5T-W-6, T-W-7, T-W-11M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TiR_1A_B2_U01
rozumie i potrafi scharakteryzować wpływ układu nerwowego na funkcje narządów
TiR_1A_U09, TiR_1A_U05, TiR_1A_U07P1A_U01, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, S1A_U05, S1A_U07, S1A_U08C-3, C-1T-W-8, T-W-9, T-W-11M-1S-1
TiR_1A_B2_U02
potrafi zaobserwować i wytłumaczyć odstępstwa od prawidłowości w funkcjonowaniu organizmu
TiR_1A_U09, TiR_1A_U06, TiR_1A_U07P1A_U01, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06, S1A_U06, S1A_U07, S1A_U08C-3T-W-13M-1S-1
TiR_1A_B2_U03
potrafi wykazać zależności pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych narządów
TiR_1A_U02, TiR_1A_U06S1A_U02, S1A_U06C-3, C-1T-W-4, T-W-12M-1S-1
TiR_1A_B2_U04
potrafi wytłumaczyć mechanizmy przystosowawcze do zmiennych warunków środowiskowych
TiR_1A_U09P1A_U01, P1A_U03, P1A_U04, P1A_U06C-3T-W-1, T-W-5M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
TiR_1A_B2_K01
Student ma świadomość integracji funkcji narządów
TiR_1A_K01, TiR_1A_K03, TiR_1A_K04, TiR_1A_K07, TiR_1A_K08P1A_K01, P1A_K03, P1A_K06, P1A_K07, P1A_K08, S1A_K01, S1A_K03, S1A_K04, S1A_K07C-5T-W-5, T-W-9M-1S-2
TiR_1A_B2_K02
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
TiR_1A_K06, TiR_1A_K08P1A_K01, P1A_K03, P1A_K06, P1A_K07, S1A_K06C-3T-W-7M-1S-2
TiR_1A_B2_K03
postrzega organizm jako całość, dostrzega ograniczenia wynikające z ograniczenia wysiłku fizycznego
TiR_1A_K03, TiR_1A_K05, TiR_1A_K07, TiR_1A_K08P1A_K01, P1A_K03, P1A_K06, P1A_K07, P1A_K08, S1A_K03, S1A_K05, S1A_K07C-4, C-5T-W-13M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TiR_1A_B2_W01
ma wiedzę o roli układu nerwowego w integracji funkcji narządów
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
TiR_1A_B2_W02
ma wiedzę o działaniu i roli układu krążenia i oddechowego
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
TiR_1A_B2_W03
ma wiedzę o roli i zasadach prowadzenia wysiłku fizycznego
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
TiR_1A_B2_W04
ma wiedzę o możliwościach adaptacyjnych organizmu do zmiennych warunków środowiskowych
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TiR_1A_B2_U01
rozumie i potrafi scharakteryzować wpływ układu nerwowego na funkcje narządów
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
TiR_1A_B2_U02
potrafi zaobserwować i wytłumaczyć odstępstwa od prawidłowości w funkcjonowaniu organizmu
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
TiR_1A_B2_U03
potrafi wykazać zależności pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych narządów
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
TiR_1A_B2_U04
potrafi wytłumaczyć mechanizmy przystosowawcze do zmiennych warunków środowiskowych
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
TiR_1A_B2_K01
Student ma świadomość integracji funkcji narządów
2,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
TiR_1A_B2_K02
potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury . Potrafi w ograniczonym stopniu wytłumaczyć obserwowane zjawiska
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury. Potrafi wytłumaczyć obserwowane zjawiska
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować. Potrafi wytłumaczyć obserwowane zjawiska
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego przewidywania następstw. Potrafi uzasadnić dokonane wybory w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do wytłumaczenia i samodzielnego przewidywania następstw. Potrafi w pełni uzasadnić dokonane wybory.
TiR_1A_B2_K03
postrzega organizm jako całość, dostrzega ograniczenia wynikające z ograniczenia wysiłku fizycznego
2,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia

Literatura podstawowa

  1. Traczyk W., Fizjologia człowieka w zarysie., PZWL, Warszawa, 2014
  2. Traczyk W., Trzebski A., Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej, PZWL, Warszawa, 2001
  3. Jaworek J., Podstawy fizjologii medycznej, Medycyna Praktyczna, Kraków, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Ganong W., Fizjologia, PZWL, Warszawa, 2007
  2. Kozłowski S., Nazar K., Wprowadzenie do fizjologii klinicznej, PZWL, Warszawa, 1999

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rola ośrodkowego układu nerwowego w regulacji czynności narządów3
T-W-2Mięśnie - budowa i funkcje.2
T-W-3Skład i rola krwi.2
T-W-4Czynność układu krążenia.2
T-W-5Budowa i czynność układu oddechowego.2
T-W-6Wysiłek fizyczny - klasyfikacja, energetyka, fizjologia, rola.2
T-W-7Granice przystosowaia do warunków środowiskowych.2
T-W-8Pobudliwość i pobudzenie, układ nerwowy.2
T-W-9Układ mięśniowy2
T-W-10Skład i funkcje krwi.3
T-W-11Serce i układ krążenia.3
T-W-12Fizjologia oddychania.3
T-W-13Wpływ wysiłku fizycznego na organizm.2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Godziny kontaktowe z nauczycielem10
A-W-2Udział w wykładach30
A-W-3Przygotowanie do zajęć20
A-W-4Przygotowanie do kolokwiów cząstkowych20
A-W-5Poszukiwanie i czytanie wskazanej literatury20
A-W-6Przygotowanie do egzaminu20
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_B2_W01ma wiedzę o roli układu nerwowego w integracji funkcji narządów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W10Ma ogólną wiedzę na temat fizjologii i funkcjonowania organizmów żywych.
TiR_1A_W05Ma podstawową wiedzę dotyczącą formułowania celów, metod i form racjonalnego organizowania czasu wolnego i oceny skutków uczestniczenia w rekreacji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_W02w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
P1A_W04ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
P1A_W05ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i stosowanych w nich metod badawczych
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-1poznanie i zrozumienie roli układu nerwowego w integracji funkcji narządów
C-2poznanie i zrozumienie budowy i funkcji mięśni
Treści programoweT-W-2Mięśnie - budowa i funkcje.
T-W-1Rola ośrodkowego układu nerwowego w regulacji czynności narządów
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_B2_W02ma wiedzę o działaniu i roli układu krążenia i oddechowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W10Ma ogólną wiedzę na temat fizjologii i funkcjonowania organizmów żywych.
TiR_1A_W05Ma podstawową wiedzę dotyczącą formułowania celów, metod i form racjonalnego organizowania czasu wolnego i oceny skutków uczestniczenia w rekreacji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_W02w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
P1A_W04ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
P1A_W05ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i stosowanych w nich metod badawczych
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-3poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania układu krążenia i oddechowego
C-1poznanie i zrozumienie roli układu nerwowego w integracji funkcji narządów
Treści programoweT-W-4Czynność układu krążenia.
T-W-5Budowa i czynność układu oddechowego.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_B2_W03ma wiedzę o roli i zasadach prowadzenia wysiłku fizycznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W05Ma podstawową wiedzę dotyczącą formułowania celów, metod i form racjonalnego organizowania czasu wolnego i oceny skutków uczestniczenia w rekreacji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-4poznanie roli i zasad prowadzenia wysiłku fizycznego
C-1poznanie i zrozumienie roli układu nerwowego w integracji funkcji narządów
C-2poznanie i zrozumienie budowy i funkcji mięśni
Treści programoweT-W-5Budowa i czynność układu oddechowego.
T-W-13Wpływ wysiłku fizycznego na organizm.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_B2_W04ma wiedzę o możliwościach adaptacyjnych organizmu do zmiennych warunków środowiskowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_W10Ma ogólną wiedzę na temat fizjologii i funkcjonowania organizmów żywych.
TiR_1A_W11Ma wiedzę ogólną na temat odziaływania środowiska przyrodniczego na człowieka.
TiR_1A_W05Ma podstawową wiedzę dotyczącą formułowania celów, metod i form racjonalnego organizowania czasu wolnego i oceny skutków uczestniczenia w rekreacji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_W01rozumie podstawowe zjawiska i procesy przyrodnicze
P1A_W02w interpretacji zjawisk i procesów przyrodniczych opiera się na podstawach empirycznych, rozumiejąc w pełni znaczenie metod matematycznych i statystycznych
P1A_W03ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki i chemii niezbędną dla zrozumienia podstawowych procesów i zjawisk przyrodniczych
P1A_W04ma wiedzę w zakresie najważniejszych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami przyrodniczymi
P1A_W05ma wiedzę w zakresie podstawowych kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i stosowanych w nich metod badawczych
S1A_W05ma podstawową wiedzę o człowieku, w szczególności jako podmiocie konstytuującym struktury społeczne i zasady ich funkcjonowania, a także działającym w tych strukturach
Cel przedmiotuC-3poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania układu krążenia i oddechowego
C-5poznanie granic przystosowania do zmiennych warunków środowiskowych
Treści programoweT-W-6Wysiłek fizyczny - klasyfikacja, energetyka, fizjologia, rola.
T-W-7Granice przystosowaia do warunków środowiskowych.
T-W-11Serce i układ krążenia.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_B2_U01rozumie i potrafi scharakteryzować wpływ układu nerwowego na funkcje narządów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_U09potrafi charakteryzować i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy człowiekiem a przyrodą
TiR_1A_U05Rozwiązuje konkretne zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja, w oparciu o poznane normy i reguły
TiR_1A_U07Potrafi wskazać rozwiązania dylematów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_U01stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
P1A_U03wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
P1A_U04wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
P1A_U06przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
S1A_U05prawidłowo posługuje się systemami normatywnymi oraz wybranymi normami i regułami (prawnymi, zawodowymi, moralnymi) w celu rozwiązania konkretnego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania układu krążenia i oddechowego
C-1poznanie i zrozumienie roli układu nerwowego w integracji funkcji narządów
Treści programoweT-W-8Pobudliwość i pobudzenie, układ nerwowy.
T-W-9Układ mięśniowy
T-W-11Serce i układ krążenia.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_B2_U02potrafi zaobserwować i wytłumaczyć odstępstwa od prawidłowości w funkcjonowaniu organizmu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_U09potrafi charakteryzować i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy człowiekiem a przyrodą
TiR_1A_U06Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy konkretnych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja
TiR_1A_U07Potrafi wskazać rozwiązania dylematów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_U01stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
P1A_U03wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
P1A_U04wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
P1A_U06przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
S1A_U07analizuje proponowane rozwiązania konkretnych problemów i proponuje, w tym zakresie odpowiednie rozstrzygnięcia
S1A_U08posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych
Cel przedmiotuC-3poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania układu krążenia i oddechowego
Treści programoweT-W-13Wpływ wysiłku fizycznego na organizm.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_B2_U03potrafi wykazać zależności pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych narządów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_U02Potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do organizowania pracy oraz podejmowania przedsięwzięć w sferze turystyki i rekreacji
TiR_1A_U06Wykorzystuje zdobytą wiedzę do analizy konkretnych problemów z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku turystyka i rekreacja
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaS1A_U02potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych (kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
S1A_U06wykorzystuje zdobytą wiedzę do rozstrzygania dylematów pojawiających się w pracy zawodowej
Cel przedmiotuC-3poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania układu krążenia i oddechowego
C-1poznanie i zrozumienie roli układu nerwowego w integracji funkcji narządów
Treści programoweT-W-4Czynność układu krążenia.
T-W-12Fizjologia oddychania.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_B2_U04potrafi wytłumaczyć mechanizmy przystosowawcze do zmiennych warunków środowiskowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_U09potrafi charakteryzować i dostrzegać związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy człowiekiem a przyrodą
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_U01stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
P1A_U03wykorzystuje dostępne źródła informacji, w tym źródła elektroniczne
P1A_U04wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy pod kierunkiem opiekuna naukowego
P1A_U06przeprowadza obserwacje oraz wykonuje w terenie lub laboratorium proste pomiary fizyczne, biologiczne i chemiczne
Cel przedmiotuC-3poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania układu krążenia i oddechowego
Treści programoweT-W-1Rola ośrodkowego układu nerwowego w regulacji czynności narządów
T-W-5Budowa i czynność układu oddechowego.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z egzaminu (egzamin pisemny obejmujący pytania problemowe)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowego materiału programowego
3,0Student: - w zakresie dostatecznym opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe
3,5Student - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy średnio zainteresowany - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele drobnych błędów merytorycznych i językowych
4,0Student -w zakresie wiedzy opanował prawie cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował nieomal poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia nieznaczne błędy merytoryczne i językowe
4,5Student - w zakresie wiedzy opanował cały materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje duże zainteresowanie - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności
5,0Student w zakresie wiedzy wykracza poza materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował poprawnie całość zakresu materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe. - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje ciekawość poznawczą - w zakresie wyrażania wiedzy – bez trudności, tezy prawidłowe i pewne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_B2_K01Student ma świadomość integracji funkcji narządów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_K01Angażuje się w proces nauczania (rozumie potrzebę kształcenia ustawicznego)
TiR_1A_K03Określać priorytety podczas realizacji zadań
TiR_1A_K04Identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z wykonywaniem zawodu
TiR_1A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób samodzielny oraz przedsiębiorczy.
TiR_1A_K08Ma świadomość oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
P1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
P1A_K06jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia
P1A_K07wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
P1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
S1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-5poznanie granic przystosowania do zmiennych warunków środowiskowych
Treści programoweT-W-5Budowa i czynność układu oddechowego.
T-W-9Układ mięśniowy
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_B2_K02potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_K06Jest świadomy potrzeby samodoskonalenia
TiR_1A_K08Ma świadomość oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
P1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
P1A_K06jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia
P1A_K07wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
S1A_K06potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności
Cel przedmiotuC-3poznanie i zrozumienie zasad funkcjonowania układu krążenia i oddechowego
Treści programoweT-W-7Granice przystosowaia do warunków środowiskowych.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać, analizować i wykorzystywać informacji z różnych źródeł specjalistycznej literatury
3,0Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z zaledwie kilku źródeł specjalistycznej literatury . Potrafi w ograniczonym stopniu wytłumaczyć obserwowane zjawiska
3,5Student poprawnie wyszukuje, analizuje i wykorzystuje informacje z wielu źródeł specjalistycznej literatury. Potrafi wytłumaczyć obserwowane zjawiska
4,0Student nie tylko poprawnie wykorzystuje specjalistyczne piśmiennictwo w procesie uczenia się, ale również potrafi je w analityczny sposób porównać i zweryfikować. Potrafi wytłumaczyć obserwowane zjawiska
4,5Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do samodzielnego przewidywania następstw. Potrafi uzasadnić dokonane wybory w ograniczonym stopniu.
5,0Student potrafi wykorzystywać wszystkie zaproponowane w trakcie zajęć źródła literatury, potrafi je wykorzystać do wytłumaczenia i samodzielnego przewidywania następstw. Potrafi w pełni uzasadnić dokonane wybory.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaTiR_1A_B2_K03postrzega organizm jako całość, dostrzega ograniczenia wynikające z ograniczenia wysiłku fizycznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówTiR_1A_K03Określać priorytety podczas realizacji zadań
TiR_1A_K05Ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za własne działania
TiR_1A_K07Potrafi myśleć i działać w sposób samodzielny oraz przedsiębiorczy.
TiR_1A_K08Ma świadomość oddziaływania człowieka na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaP1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
P1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
P1A_K06jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych; umie postępować w stanach zagrożenia
P1A_K07wykazuje potrzebę stałego aktualizowania wiedzy kierunkowej
P1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
S1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
S1A_K05umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich) uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne
S1A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-4poznanie roli i zasad prowadzenia wysiłku fizycznego
C-5poznanie granic przystosowania do zmiennych warunków środowiskowych
Treści programoweT-W-13Wpływ wysiłku fizycznego na organizm.
Metody nauczaniaM-1wykład z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
3,5nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
4,5nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia
5,0nie podlega ocenie zdefiniowanej w formie stopnia