Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Biomateriały:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biomateriały
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Polimerów
Nauczyciel odpowiedzialny Mirosława El Fray <Miroslawa.ElFray@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 23 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii i technologii polimerów oraz podstaw nauki o biomateriałach polimerowych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z rodzajami matetiałów polimerowych stosowanych do wytwarzania biomateriałów
C-2przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczącej biomateriałów polimerowych stosowanych do rekonstrukcji tkanek, jako implanty, nośniki leków oraz elementy sprzętu i aparatury medycznej.
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów polimerowych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe definicje i pojęcia (biomateriał, biokompatybilność, odpowiedź tkankowa, klasyfikacja biomateriałów).3
T-W-2Biomateriały polimerowe: polimery syntetyczne niedegradowalne stosowane jako implanty (materiały biostabilne w rekonstrukcji tkanki miękkiej i twardej).3
T-W-3Sprzęt i aparatura medyczna na bazie polimerów syntetycznych niedegradowalnych.3
T-W-4Polimery syntetyczne biodegradowalne (pojęcie i mechanizmy degradacji, nici chirurgiczne i rusztowania dla inżynierii tkankowej, układy dla kontrolowanego uwalniania leków).2
T-W-5Polimery naturalne (biopolimery): otrzymywanie i właściwości polisacharydów, polipeptydów, kauczuk naturalny i poliestry bakteryjne4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach2
A-W-3Przygotowanie i udział w zaliczeniu przedmiotu13
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykłady informacyjno-dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena podsumowująca: pytania otwarte, zadania problemowe

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-16b_W01
student definiuje podstawowe pojęcia związane z biomateriałami
KOS_2A_W02T2A_W01C-2, C-1, C-3T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-16b_U01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi dobierać rodzaj materiału polimerowego do zastosowań medycznych
KOS_2A_U01T2A_U01C-2, C-1T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-16b_K01
student potrafi pracować w zespole, jest przygotowany do wykorzystywania oraz ustawicznego zdobywania wiedzy w dowolnym środowsiku przemysłowym, zna zasady etyki zawadowej i bezpieczeństwa pracy
KOS_2A_K01, KOS_2A_K03T2A_K01, T2A_K02InzA2_K01C-2, C-1, C-3T-W-4, T-W-5, T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-16b_W01
student definiuje podstawowe pojęcia związane z biomateriałami
2,0
3,0student posiada ograniczoną wiedzę w zakresie biomateriałów polimerowych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-16b_U01
w wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi dobierać rodzaj materiału polimerowego do zastosowań medycznych
2,0student nie posiada umiejętności w zakresie doboru rodzaju materiału polimerowego do zastosowań medycznych
3,0student posiada ograniczone umiejętności w zakresie jak wyżej
3,5student posiada podstawowe umiejętności w zakresie jak wyżej
4,0student posiada umiejętności w zakresie jak wyżej
4,5student posiada umiejętności w zakresie jak wyżej oraz ograniczone umiejętności w zakresie doboru różnych materiałów do zastosowań medycznych
5,0student posiada umiejętności w zakresie jak wyżej oraz podstawowe umiejętności w zakresie doboru różnych materiałów do zastosowań medycznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-16b_K01
student potrafi pracować w zespole, jest przygotowany do wykorzystywania oraz ustawicznego zdobywania wiedzy w dowolnym środowsiku przemysłowym, zna zasady etyki zawadowej i bezpieczeństwa pracy
2,0student nie wykazuje kreatywności i umiejętności pracy w zespole, nie zna zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy
3,0student posiada ograniczoną kreatywność i umiejetność pracy w zespole oraz znajomośc zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy
3,5student posiada kreatywność i umiejetność pracy w zespole oraz znajomośc zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy
4,0student posiada kreatywność i umiejetność pracy w zespole oraz znajomośc zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy, a także jest przygotowywany do zdobywania wiedzy w danym środowisku przemysłowym
4,5student posiada kreatywność i umiejetność pracy w zespole oraz znajomośc zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy, a także jest przygotowywany do zdobywania wiedzy w dowolnym środowisku przemysłowym
5,0student posiada kreatywność i umiejetność pracy w zespole oraz znajomośc zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy, a także jest przygotowywany do wykorzystywania i ustawicznego zdobywania wiedzy w dowolnym środowisku przemysłowym

Literatura podstawowa

  1. S. Błażewicz, L. Stoch, BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 2000, Tom 4. Biomateriały, Exit, Kraków, 2000, I
  2. M. Darowski, T. Orłowski, A. Weryński, J.M. Wójcicki, BIOCYBERNETYKA I INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA 2000, Tom 3. Sztuczne narządy, Exit, Kraków, 2000, I

Literatura dodatkowa

  1. Wise D.L, Biomaterials and Bioengineering Handbook, Marcel Dekker, New York, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe definicje i pojęcia (biomateriał, biokompatybilność, odpowiedź tkankowa, klasyfikacja biomateriałów).3
T-W-2Biomateriały polimerowe: polimery syntetyczne niedegradowalne stosowane jako implanty (materiały biostabilne w rekonstrukcji tkanki miękkiej i twardej).3
T-W-3Sprzęt i aparatura medyczna na bazie polimerów syntetycznych niedegradowalnych.3
T-W-4Polimery syntetyczne biodegradowalne (pojęcie i mechanizmy degradacji, nici chirurgiczne i rusztowania dla inżynierii tkankowej, układy dla kontrolowanego uwalniania leków).2
T-W-5Polimery naturalne (biopolimery): otrzymywanie i właściwości polisacharydów, polipeptydów, kauczuk naturalny i poliestry bakteryjne4
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Udział w konsultacjach2
A-W-3Przygotowanie i udział w zaliczeniu przedmiotu13
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-16b_W01student definiuje podstawowe pojęcia związane z biomateriałami
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W02ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii ogólnej, przydatną do opisu i zrozumienia zjawisk i praw chemicznych oraz formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych ze studiowanym kierunkiem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczącej biomateriałów polimerowych stosowanych do rekonstrukcji tkanek, jako implanty, nośniki leków oraz elementy sprzętu i aparatury medycznej.
C-1Zapoznanie studenta z rodzajami matetiałów polimerowych stosowanych do wytwarzania biomateriałów
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów polimerowych.
Treści programoweT-W-4Polimery syntetyczne biodegradowalne (pojęcie i mechanizmy degradacji, nici chirurgiczne i rusztowania dla inżynierii tkankowej, układy dla kontrolowanego uwalniania leków).
T-W-5Polimery naturalne (biopolimery): otrzymywanie i właściwości polisacharydów, polipeptydów, kauczuk naturalny i poliestry bakteryjne
T-W-1Podstawowe definicje i pojęcia (biomateriał, biokompatybilność, odpowiedź tkankowa, klasyfikacja biomateriałów).
T-W-2Biomateriały polimerowe: polimery syntetyczne niedegradowalne stosowane jako implanty (materiały biostabilne w rekonstrukcji tkanki miękkiej i twardej).
T-W-3Sprzęt i aparatura medyczna na bazie polimerów syntetycznych niedegradowalnych.
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjno-dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena podsumowująca: pytania otwarte, zadania problemowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada ograniczoną wiedzę w zakresie biomateriałów polimerowych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-16b_U01w wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi dobierać rodzaj materiału polimerowego do zastosowań medycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów ochrona środowiska; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
Cel przedmiotuC-2przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczącej biomateriałów polimerowych stosowanych do rekonstrukcji tkanek, jako implanty, nośniki leków oraz elementy sprzętu i aparatury medycznej.
C-1Zapoznanie studenta z rodzajami matetiałów polimerowych stosowanych do wytwarzania biomateriałów
Treści programoweT-W-4Polimery syntetyczne biodegradowalne (pojęcie i mechanizmy degradacji, nici chirurgiczne i rusztowania dla inżynierii tkankowej, układy dla kontrolowanego uwalniania leków).
T-W-5Polimery naturalne (biopolimery): otrzymywanie i właściwości polisacharydów, polipeptydów, kauczuk naturalny i poliestry bakteryjne
T-W-1Podstawowe definicje i pojęcia (biomateriał, biokompatybilność, odpowiedź tkankowa, klasyfikacja biomateriałów).
T-W-2Biomateriały polimerowe: polimery syntetyczne niedegradowalne stosowane jako implanty (materiały biostabilne w rekonstrukcji tkanki miękkiej i twardej).
T-W-3Sprzęt i aparatura medyczna na bazie polimerów syntetycznych niedegradowalnych.
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjno-dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena podsumowująca: pytania otwarte, zadania problemowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie posiada umiejętności w zakresie doboru rodzaju materiału polimerowego do zastosowań medycznych
3,0student posiada ograniczone umiejętności w zakresie jak wyżej
3,5student posiada podstawowe umiejętności w zakresie jak wyżej
4,0student posiada umiejętności w zakresie jak wyżej
4,5student posiada umiejętności w zakresie jak wyżej oraz ograniczone umiejętności w zakresie doboru różnych materiałów do zastosowań medycznych
5,0student posiada umiejętności w zakresie jak wyżej oraz podstawowe umiejętności w zakresie doboru różnych materiałów do zastosowań medycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-16b_K01student potrafi pracować w zespole, jest przygotowany do wykorzystywania oraz ustawicznego zdobywania wiedzy w dowolnym środowsiku przemysłowym, zna zasady etyki zawadowej i bezpieczeństwa pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
KOS_2A_K03wykazuje zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych i ich wpływu na relacje pomiędzy bytowaniem społeczeństw, procesami produkcyjnymi a środowiskiem; zna i umie stosować w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2przygotowanie i prowadzenie prezentacji dotyczącej biomateriałów polimerowych stosowanych do rekonstrukcji tkanek, jako implanty, nośniki leków oraz elementy sprzętu i aparatury medycznej.
C-1Zapoznanie studenta z rodzajami matetiałów polimerowych stosowanych do wytwarzania biomateriałów
C-3Ukształtowanie umiejętności z zakresu wytwarzania i oceny właściwości biomateriałów polimerowych.
Treści programoweT-W-4Polimery syntetyczne biodegradowalne (pojęcie i mechanizmy degradacji, nici chirurgiczne i rusztowania dla inżynierii tkankowej, układy dla kontrolowanego uwalniania leków).
T-W-5Polimery naturalne (biopolimery): otrzymywanie i właściwości polisacharydów, polipeptydów, kauczuk naturalny i poliestry bakteryjne
T-W-1Podstawowe definicje i pojęcia (biomateriał, biokompatybilność, odpowiedź tkankowa, klasyfikacja biomateriałów).
T-W-2Biomateriały polimerowe: polimery syntetyczne niedegradowalne stosowane jako implanty (materiały biostabilne w rekonstrukcji tkanki miękkiej i twardej).
T-W-3Sprzęt i aparatura medyczna na bazie polimerów syntetycznych niedegradowalnych.
Metody nauczaniaM-1wykłady informacyjno-dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnej
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena ciągła
S-2Ocena podsumowująca: pytania otwarte, zadania problemowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie wykazuje kreatywności i umiejętności pracy w zespole, nie zna zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy
3,0student posiada ograniczoną kreatywność i umiejetność pracy w zespole oraz znajomośc zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy
3,5student posiada kreatywność i umiejetność pracy w zespole oraz znajomośc zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy
4,0student posiada kreatywność i umiejetność pracy w zespole oraz znajomośc zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy, a także jest przygotowywany do zdobywania wiedzy w danym środowisku przemysłowym
4,5student posiada kreatywność i umiejetność pracy w zespole oraz znajomośc zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy, a także jest przygotowywany do zdobywania wiedzy w dowolnym środowisku przemysłowym
5,0student posiada kreatywność i umiejetność pracy w zespole oraz znajomośc zasad etyki zawodowej i bezpieczeństwa pracy, a także jest przygotowywany do wykorzystywania i ustawicznego zdobywania wiedzy w dowolnym środowisku przemysłowym