Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Technologie i bioprocesy membranowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie i bioprocesy membranowe
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Maria Tomaszewska <Maria.Tomaszewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 21 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw chemii fizycznej
W-2Znajomość podstaw inżynierii chemicznej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z metodami separacji membranowej
C-2Zapoznanie studenta z wykorzystaniem technik membranowych głównie do separacji materiałów biologicznych, oczyszczania ścieków metodą biologiczną
C-3Zapoznanie z postawami bioreaktorów membranowych i ich wykorzystaniem

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Zasada separacji membranowej. Podstawy transportu masy przez membrany.1
T-W-2Formowanie membran organicznych i nieorganicznych.3
T-W-3Moduły membranowe.1
T-W-4Zjawiska przymembranowe. Polaryzacja stężeniowa i biofouling.2
T-W-5Membrany ciekłe.1
T-W-6Ciśnieniowe techniki membranowe – mikro-, ultra- i nanofiltracja, odwrócona osmoza.1
T-W-7Separacja gazów. Dyfuzyjne techniki membranowe – dializa, perwaporacja.1
T-W-8Prądowe techniki membranowe.1
T-W-9Bioreaktory membranowe. Immobilizacja enzymów na membranach. Membranowe układy hybrydowe.2
T-W-10Systemy membranowe w uzdatnianiu wód i ścieków, usuwanie azotanów i substancji refrakcyjnych w bioreaktorach membranowych.1
T-W-11Wytwarzanie bioetanolu w bioreaktorze membranowym.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą.5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia8
A-W-4Zaliczenie wykładu2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-14b_W08
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać podstawy rozdziału technikamii membranowymi i powinien być w stanie przedstawić techniki membranowe własciwe do rozdziału roztworów biologicznych oraz zasady produkcji w bioreaktorach membranowych
KOS_2A_W08T2A_W05C-1, C-2, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-14b_U15
W wyniku przedstawionych wykładów student powinien być w stanie dobrać technikę membranową do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologi, szczególnie z wykorzystaniem bioreaktorów membranowych
KOS_2A_U15T2A_U12C-1, C-2, C-3T-W-3, T-W-1, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-8M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-14b_W08
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać podstawy rozdziału technikamii membranowymi i powinien być w stanie przedstawić techniki membranowe własciwe do rozdziału roztworów biologicznych oraz zasady produkcji w bioreaktorach membranowych
2,0Student nie potrafi opisać podstaw rozdziału technikamii membranowymi ani przedstawić techniki membranowe właściwe do rozdziału roztworów biologicznych ani przedstawić zasad produkcji w bioreaktorach membranowych
3,0Student potrafi w 60 % opisać podstawy rozdziału technikamii membranowymi, przedstawić techniki membranowe właściwe do rozdziału roztworów biologicznych oraz przedstawić zasady produkcji w bioreaktorach membranowych
3,5Student potrafi w 70 % opisać podstawy rozdziału technikamii membranowymi, przedstawić techniki membranowe właściwe do rozdziału roztworów biologicznych oraz przedstawić zasady produkcji w bioreaktorach membranowych
4,0Student potrafi w 80 % opisać podstawy rozdziału technikamii membranowymi, przedstawić techniki membranowe właściwe do rozdziału roztworów biologicznych oraz przedstawić zasady produkcji w bioreaktorach membranowych
4,5Student potrafi w 90 % opisać podstawy rozdziału technikamii membranowymi, przedstawić techniki membranowe właściwe do rozdziału roztworów biologicznych oraz przedstawić zasady produkcji w bioreaktorach membranowych
5,0Student potrafi w w pełni opisać podstawy rozdziału technikamii membranowymi, przedstawić techniki membranowe właściwe do rozdziału roztworów biologicznych oraz przedstawić zasady produkcji w bioreaktorach membranowych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-14b_U15
W wyniku przedstawionych wykładów student powinien być w stanie dobrać technikę membranową do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologi, szczególnie z wykorzystaniem bioreaktorów membranowych
2,0Student nie potrafi dobrać techniki membranowej do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologi
3,0Student potrafi dobrać technikę membranową, moduł membranowy, parametry procesowe do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologii, szczególnie z wykorzystaniem reaktoów membranowych w 60%
3,5Student potrafi dobrać technikę membranową, moduł membranowy, parametry procesowe do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologii, szczególnie z wykorzystaniem reaktoów membranowych w 70%
4,0Student potrafi dobrać technikę membranową, moduł membranowy, parametry procesowe do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologii, szczególnie z wykorzystaniem reaktoów membranowych w 80%
4,5Student potrafi dobrać technikę membranową, moduł membranowy, parametry procesowe do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologii, szczególnie z wykorzystaniem reaktoów membranowych w 90%
5,0Student potrafi dobrać technikę membranową, moduł membranowy, parametry procesowe do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologii, szczególnie z wykorzystaniem reaktoów membranowych

Literatura podstawowa

  1. M.Bodzek, J.Bohdziewicz, K.Konieczny, Techniki membranowe w ochronie środowiska, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1996
  2. M.Bodzek, K.Konieczny, Wykorzystanie procesów membranowych w uzdatnianiu wody, Projprzem-EKO, Bydgoszcz, 2005

Literatura dodatkowa

  1. red. A. Narębska, Membrany i membranowe techniki rozdziału, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 1997
  2. M.Rautenbach, Procesy membranowe, WNT, Warszawa, 1996

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zasada separacji membranowej. Podstawy transportu masy przez membrany.1
T-W-2Formowanie membran organicznych i nieorganicznych.3
T-W-3Moduły membranowe.1
T-W-4Zjawiska przymembranowe. Polaryzacja stężeniowa i biofouling.2
T-W-5Membrany ciekłe.1
T-W-6Ciśnieniowe techniki membranowe – mikro-, ultra- i nanofiltracja, odwrócona osmoza.1
T-W-7Separacja gazów. Dyfuzyjne techniki membranowe – dializa, perwaporacja.1
T-W-8Prądowe techniki membranowe.1
T-W-9Bioreaktory membranowe. Immobilizacja enzymów na membranach. Membranowe układy hybrydowe.2
T-W-10Systemy membranowe w uzdatnianiu wód i ścieków, usuwanie azotanów i substancji refrakcyjnych w bioreaktorach membranowych.1
T-W-11Wytwarzanie bioetanolu w bioreaktorze membranowym.1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą.5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia8
A-W-4Zaliczenie wykładu2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-14b_W08W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien być w stanie opisać podstawy rozdziału technikamii membranowymi i powinien być w stanie przedstawić techniki membranowe własciwe do rozdziału roztworów biologicznych oraz zasady produkcji w bioreaktorach membranowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z metodami separacji membranowej
C-2Zapoznanie studenta z wykorzystaniem technik membranowych głównie do separacji materiałów biologicznych, oczyszczania ścieków metodą biologiczną
C-3Zapoznanie z postawami bioreaktorów membranowych i ich wykorzystaniem
Treści programoweT-W-2Formowanie membran organicznych i nieorganicznych.
T-W-3Moduły membranowe.
T-W-1Zasada separacji membranowej. Podstawy transportu masy przez membrany.
T-W-4Zjawiska przymembranowe. Polaryzacja stężeniowa i biofouling.
T-W-5Membrany ciekłe.
T-W-6Ciśnieniowe techniki membranowe – mikro-, ultra- i nanofiltracja, odwrócona osmoza.
T-W-7Separacja gazów. Dyfuzyjne techniki membranowe – dializa, perwaporacja.
T-W-9Bioreaktory membranowe. Immobilizacja enzymów na membranach. Membranowe układy hybrydowe.
T-W-10Systemy membranowe w uzdatnianiu wód i ścieków, usuwanie azotanów i substancji refrakcyjnych w bioreaktorach membranowych.
T-W-11Wytwarzanie bioetanolu w bioreaktorze membranowym.
T-W-8Prądowe techniki membranowe.
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opisać podstaw rozdziału technikamii membranowymi ani przedstawić techniki membranowe właściwe do rozdziału roztworów biologicznych ani przedstawić zasad produkcji w bioreaktorach membranowych
3,0Student potrafi w 60 % opisać podstawy rozdziału technikamii membranowymi, przedstawić techniki membranowe właściwe do rozdziału roztworów biologicznych oraz przedstawić zasady produkcji w bioreaktorach membranowych
3,5Student potrafi w 70 % opisać podstawy rozdziału technikamii membranowymi, przedstawić techniki membranowe właściwe do rozdziału roztworów biologicznych oraz przedstawić zasady produkcji w bioreaktorach membranowych
4,0Student potrafi w 80 % opisać podstawy rozdziału technikamii membranowymi, przedstawić techniki membranowe właściwe do rozdziału roztworów biologicznych oraz przedstawić zasady produkcji w bioreaktorach membranowych
4,5Student potrafi w 90 % opisać podstawy rozdziału technikamii membranowymi, przedstawić techniki membranowe właściwe do rozdziału roztworów biologicznych oraz przedstawić zasady produkcji w bioreaktorach membranowych
5,0Student potrafi w w pełni opisać podstawy rozdziału technikamii membranowymi, przedstawić techniki membranowe właściwe do rozdziału roztworów biologicznych oraz przedstawić zasady produkcji w bioreaktorach membranowych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-14b_U15W wyniku przedstawionych wykładów student powinien być w stanie dobrać technikę membranową do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologi, szczególnie z wykorzystaniem bioreaktorów membranowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z metodami separacji membranowej
C-2Zapoznanie studenta z wykorzystaniem technik membranowych głównie do separacji materiałów biologicznych, oczyszczania ścieków metodą biologiczną
C-3Zapoznanie z postawami bioreaktorów membranowych i ich wykorzystaniem
Treści programoweT-W-3Moduły membranowe.
T-W-1Zasada separacji membranowej. Podstawy transportu masy przez membrany.
T-W-4Zjawiska przymembranowe. Polaryzacja stężeniowa i biofouling.
T-W-5Membrany ciekłe.
T-W-6Ciśnieniowe techniki membranowe – mikro-, ultra- i nanofiltracja, odwrócona osmoza.
T-W-7Separacja gazów. Dyfuzyjne techniki membranowe – dializa, perwaporacja.
T-W-9Bioreaktory membranowe. Immobilizacja enzymów na membranach. Membranowe układy hybrydowe.
T-W-10Systemy membranowe w uzdatnianiu wód i ścieków, usuwanie azotanów i substancji refrakcyjnych w bioreaktorach membranowych.
T-W-11Wytwarzanie bioetanolu w bioreaktorze membranowym.
T-W-8Prądowe techniki membranowe.
Metody nauczaniaM-1Wykłady wspomagane prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi dobrać techniki membranowej do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologi
3,0Student potrafi dobrać technikę membranową, moduł membranowy, parametry procesowe do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologii, szczególnie z wykorzystaniem reaktoów membranowych w 60%
3,5Student potrafi dobrać technikę membranową, moduł membranowy, parametry procesowe do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologii, szczególnie z wykorzystaniem reaktoów membranowych w 70%
4,0Student potrafi dobrać technikę membranową, moduł membranowy, parametry procesowe do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologii, szczególnie z wykorzystaniem reaktoów membranowych w 80%
4,5Student potrafi dobrać technikę membranową, moduł membranowy, parametry procesowe do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologii, szczególnie z wykorzystaniem reaktoów membranowych w 90%
5,0Student potrafi dobrać technikę membranową, moduł membranowy, parametry procesowe do rozwiązania postawionego problemu z zakresu biotechnologii, szczególnie z wykorzystaniem reaktoów membranowych