Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Technologie wody:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie wody
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 19 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 60 2,00,30zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,30zaliczenie
wykładyW2 15 2,00,40egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw procesów uzdtatniania wód. Znajmomość zasad gospodarowania materiałami na terenie stacji uzdtaniania wód.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabycie wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy na terenie stacji uzdatniania wód.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczenia bilansowe poszczególnych etapów uzdatania wody.15
15
laboratoria
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne związane z poszczególnymi etapami uzdatniania wody. Zwiedzanie zakładu produkcji wody.60
60
wykłady
T-W-1Przypomnienie podstaw technologii uzdatniania wody - podstawy chemiczne i biologiczne stosowanych procesów. Gospodarka wodna na terenie stacji uzdtatniania wody. Gospodarka chemikaliami stosowanymi do uzdtatniania wody - koagulanty, sorbenty i dezynfektanty. Gospodarka osadami z oczyszczania wody. Gospodarka sorbentami i złożami filtracyjnymi. Odzyskiwanie cennych surowców z odpadów powstałych w trakcie uzdatniania wody. Stabilność chemiczna i biologiczna wody w sieciach przesyłowych.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie sprawozdań i sprawdzian15
30
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach60
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wylkładach.15
A-W-2Przygotowanie do egzaminu15
A-W-3Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń Przygotowanie do egzaminu.30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykła. Ćwiczenia audytoryjne. Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wykład - egzamin pisemny. Ćwiczenia audytoryjne - zaliczenie pisemne. Ćwiczenia laboratoryjne - zaliczenie na podstawie sprawozdań pisemnych.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-12a_W02
Zdobycie wiedzy odnośnie gospodarowania materiałami na terenie stacji uzdatniania wody.
KOS_2A_W02T2A_W01C-1T-W-1, T-L-1, T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-12a_U01
Na podstawie schematu instalacji student ocenia technologie i potrafi zaproponować zmiany, aby wyzsze parametry produktu.
KOS_2A_U18T2A_U15InzA2_U05C-1T-W-1, T-L-1, T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-12a_K01
Student rozumie potrzebe podnoszenia jakosci produkowanej wody i jej wpływu na jakosć życia ludzi.
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-1, T-L-1, T-A-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-12a_W02
Zdobycie wiedzy odnośnie gospodarowania materiałami na terenie stacji uzdatniania wody.
2,0
3,0Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 5 pytań spośród 10 zadanych podczas egzaminu pisemnego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-12a_K01
Student rozumie potrzebe podnoszenia jakosci produkowanej wody i jej wpływu na jakosć życia ludzi.
2,0
3,0Odpowie pozytywnie na 5 pytań spośród 10 zadanych pisemnie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kowal A.L., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa, Wrocław, 1999

Literatura dodatkowa

  1. J.Nawrocki, Sł. Biłozor, Uzdatnianie wody. Procesy chemiczne i biologiczne., PWN, Warszaw, Poznań, 2000

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczenia bilansowe poszczególnych etapów uzdatania wody.15
15

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne związane z poszczególnymi etapami uzdatniania wody. Zwiedzanie zakładu produkcji wody.60
60

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przypomnienie podstaw technologii uzdatniania wody - podstawy chemiczne i biologiczne stosowanych procesów. Gospodarka wodna na terenie stacji uzdtatniania wody. Gospodarka chemikaliami stosowanymi do uzdtatniania wody - koagulanty, sorbenty i dezynfektanty. Gospodarka osadami z oczyszczania wody. Gospodarka sorbentami i złożami filtracyjnymi. Odzyskiwanie cennych surowców z odpadów powstałych w trakcie uzdatniania wody. Stabilność chemiczna i biologiczna wody w sieciach przesyłowych.15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie sprawozdań i sprawdzian15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wylkładach.15
A-W-2Przygotowanie do egzaminu15
A-W-3Przygotowanie do kolokwium z ćwiczeń Przygotowanie do egzaminu.30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-12a_W02Zdobycie wiedzy odnośnie gospodarowania materiałami na terenie stacji uzdatniania wody.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W02ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii ogólnej, przydatną do opisu i zrozumienia zjawisk i praw chemicznych oraz formułowania i rozwiązywania złożonych zadań związanych ze studiowanym kierunkiem
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy na terenie stacji uzdatniania wód.
Treści programoweT-W-1Przypomnienie podstaw technologii uzdatniania wody - podstawy chemiczne i biologiczne stosowanych procesów. Gospodarka wodna na terenie stacji uzdtatniania wody. Gospodarka chemikaliami stosowanymi do uzdtatniania wody - koagulanty, sorbenty i dezynfektanty. Gospodarka osadami z oczyszczania wody. Gospodarka sorbentami i złożami filtracyjnymi. Odzyskiwanie cennych surowców z odpadów powstałych w trakcie uzdatniania wody. Stabilność chemiczna i biologiczna wody w sieciach przesyłowych.
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne związane z poszczególnymi etapami uzdatniania wody. Zwiedzanie zakładu produkcji wody.
T-A-1Obliczenia bilansowe poszczególnych etapów uzdatania wody.
Metody nauczaniaM-1Wykła. Ćwiczenia audytoryjne. Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wykład - egzamin pisemny. Ćwiczenia audytoryjne - zaliczenie pisemne. Ćwiczenia laboratoryjne - zaliczenie na podstawie sprawozdań pisemnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Udzielenie pozytywnej odpowiedzi na 5 pytań spośród 10 zadanych podczas egzaminu pisemnego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-12a_U01Na podstawie schematu instalacji student ocenia technologie i potrafi zaproponować zmiany, aby wyzsze parametry produktu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy na terenie stacji uzdatniania wód.
Treści programoweT-W-1Przypomnienie podstaw technologii uzdatniania wody - podstawy chemiczne i biologiczne stosowanych procesów. Gospodarka wodna na terenie stacji uzdtatniania wody. Gospodarka chemikaliami stosowanymi do uzdtatniania wody - koagulanty, sorbenty i dezynfektanty. Gospodarka osadami z oczyszczania wody. Gospodarka sorbentami i złożami filtracyjnymi. Odzyskiwanie cennych surowców z odpadów powstałych w trakcie uzdatniania wody. Stabilność chemiczna i biologiczna wody w sieciach przesyłowych.
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne związane z poszczególnymi etapami uzdatniania wody. Zwiedzanie zakładu produkcji wody.
T-A-1Obliczenia bilansowe poszczególnych etapów uzdatania wody.
Metody nauczaniaM-1Wykła. Ćwiczenia audytoryjne. Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wykład - egzamin pisemny. Ćwiczenia audytoryjne - zaliczenie pisemne. Ćwiczenia laboratoryjne - zaliczenie na podstawie sprawozdań pisemnych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-12a_K01Student rozumie potrzebe podnoszenia jakosci produkowanej wody i jej wpływu na jakosć życia ludzi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Nabycie wiedzy niezbędnej do podjęcia pracy na terenie stacji uzdatniania wód.
Treści programoweT-W-1Przypomnienie podstaw technologii uzdatniania wody - podstawy chemiczne i biologiczne stosowanych procesów. Gospodarka wodna na terenie stacji uzdtatniania wody. Gospodarka chemikaliami stosowanymi do uzdtatniania wody - koagulanty, sorbenty i dezynfektanty. Gospodarka osadami z oczyszczania wody. Gospodarka sorbentami i złożami filtracyjnymi. Odzyskiwanie cennych surowców z odpadów powstałych w trakcie uzdatniania wody. Stabilność chemiczna i biologiczna wody w sieciach przesyłowych.
T-L-1Ćwiczenia laboratoryjne związane z poszczególnymi etapami uzdatniania wody. Zwiedzanie zakładu produkcji wody.
T-A-1Obliczenia bilansowe poszczególnych etapów uzdatania wody.
Metody nauczaniaM-1Wykła. Ćwiczenia audytoryjne. Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wykład - egzamin pisemny. Ćwiczenia audytoryjne - zaliczenie pisemne. Ćwiczenia laboratoryjne - zaliczenie na podstawie sprawozdań pisemnych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Odpowie pozytywnie na 5 pytań spośród 10 zadanych pisemnie.
3,5
4,0
4,5
5,0