Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Dezodoryzacja i odorymetria przemysłowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dezodoryzacja i odorymetria przemysłowa
Specjalność Analityka w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Paterkowski <Wojciech.Paterkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,41zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu inżynierii i procesów ochrony środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie podstawowej wiedzy obejmującej istotę problemu uciążliwości zapachowej oraz metody ochrony zapachowej jakości powietrza i zmniejszania uciążliwości zapachowej.
C-2Umiejętność oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektu oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Sensoryczne pomiary stężeń odorantów w przemysłowych gazach odlotowych. Oceny skuteczności dczodoryzacji gazów (zmiany stężeń odorantów. zmiany intensywności zapachu) Określanie potencjalnego zasięgu ponadnormatywnej uciążliwości zapachu emitowanych gazów. Określanie stopnia dezodoryzacji gazów gwarantującego pożądaną redukcję zasięgu uciążliwości emitorów. Terenowa weryfikacja wyników komputerowej symulacji rozprzestrzeniania się odorantów.15
15
wykłady
T-W-1Elementy psychofizyki węchu: stężenia progów e wyczuwalności. prawa psychofizyczne, interakcje węchowe. Typowe odoranty. Typowe źródła odorantów. Typowe metody dczodoryzacji gazów odlotowych. Odorymetria: metody sensorycznych ocen stężeń emisyjnych. metodyka ocen intensywności zapachu i jakości hedonicznej. "elektroniczny nos". Metody prognozowania zasięgu uciążliwości emitorów (interpretacja wyników symulacji rozprzestrzeniania się odorantów z wykorzystaniem parametrów równań psychofizycznych).15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zaliczenia14
A-L-3zaliczenie1
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzącym przedmiot10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia4
A-W-4zaliczenie1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyklad informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne w formie testu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-09_W01
Student ma podstawowa wiedzę obejmująca istotę problemu uciążliwości zapachowej oraz metody ochrony zapachowej jakości powietrza i zmniejszania uciążliwości zapachowej.
KOS_2A_W05T2A_W02C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-09_U01
student posiada umiejętność oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektu oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów.
KOS_2A_U12, KOS_2A_U18T2A_U09, T2A_U15InzA2_U02, InzA2_U05C-2T-L-1M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C02-09_K01
Student ma świadomość znaczenia możliwości wyznaczania prawidłowej lokalizacji dla potencjalnie uciążliwych obiektów i oceny skutecznosci dezodoryzacji
KOS_2A_K02, KOS_2A_K03T2A_K02InzA2_K01C-1, C-2T-W-1, T-L-1M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-09_W01
Student ma podstawowa wiedzę obejmująca istotę problemu uciążliwości zapachowej oraz metody ochrony zapachowej jakości powietrza i zmniejszania uciążliwości zapachowej.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę w zakresie treści programowch przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-09_U01
student posiada umiejętność oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektu oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów.
2,0
3,0Student potrafi posługiwać się metodami służącymi określeniu stopnia dezodoryzacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C02-09_K01
Student ma świadomość znaczenia możliwości wyznaczania prawidłowej lokalizacji dla potencjalnie uciążliwych obiektów i oceny skutecznosci dezodoryzacji
2,0
3,0świadomość znaczenia możliwości wyznaczania prawidłowej lokalizacji dla potencjalnie uciążliwych obiektów
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Kośmider. B. Mazur-Chrzanowska. B. Wvszvński, Odory, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Sensoryczne pomiary stężeń odorantów w przemysłowych gazach odlotowych. Oceny skuteczności dczodoryzacji gazów (zmiany stężeń odorantów. zmiany intensywności zapachu) Określanie potencjalnego zasięgu ponadnormatywnej uciążliwości zapachu emitowanych gazów. Określanie stopnia dezodoryzacji gazów gwarantującego pożądaną redukcję zasięgu uciążliwości emitorów. Terenowa weryfikacja wyników komputerowej symulacji rozprzestrzeniania się odorantów.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Elementy psychofizyki węchu: stężenia progów e wyczuwalności. prawa psychofizyczne, interakcje węchowe. Typowe odoranty. Typowe źródła odorantów. Typowe metody dczodoryzacji gazów odlotowych. Odorymetria: metody sensorycznych ocen stężeń emisyjnych. metodyka ocen intensywności zapachu i jakości hedonicznej. "elektroniczny nos". Metody prognozowania zasięgu uciążliwości emitorów (interpretacja wyników symulacji rozprzestrzeniania się odorantów z wykorzystaniem parametrów równań psychofizycznych).15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach15
A-L-2przygotowanie do zaliczenia14
A-L-3zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzącym przedmiot10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia4
A-W-4zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-09_W01Student ma podstawowa wiedzę obejmująca istotę problemu uciążliwości zapachowej oraz metody ochrony zapachowej jakości powietrza i zmniejszania uciążliwości zapachowej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Opanowanie podstawowej wiedzy obejmującej istotę problemu uciążliwości zapachowej oraz metody ochrony zapachowej jakości powietrza i zmniejszania uciążliwości zapachowej.
Treści programoweT-W-1Elementy psychofizyki węchu: stężenia progów e wyczuwalności. prawa psychofizyczne, interakcje węchowe. Typowe odoranty. Typowe źródła odorantów. Typowe metody dczodoryzacji gazów odlotowych. Odorymetria: metody sensorycznych ocen stężeń emisyjnych. metodyka ocen intensywności zapachu i jakości hedonicznej. "elektroniczny nos". Metody prognozowania zasięgu uciążliwości emitorów (interpretacja wyników symulacji rozprzestrzeniania się odorantów z wykorzystaniem parametrów równań psychofizycznych).
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę w zakresie treści programowch przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-09_U01student posiada umiejętność oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektu oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
KOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Umiejętność oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektu oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów.
Treści programoweT-L-1Sensoryczne pomiary stężeń odorantów w przemysłowych gazach odlotowych. Oceny skuteczności dczodoryzacji gazów (zmiany stężeń odorantów. zmiany intensywności zapachu) Określanie potencjalnego zasięgu ponadnormatywnej uciążliwości zapachu emitowanych gazów. Określanie stopnia dezodoryzacji gazów gwarantującego pożądaną redukcję zasięgu uciążliwości emitorów. Terenowa weryfikacja wyników komputerowej symulacji rozprzestrzeniania się odorantów.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi posługiwać się metodami służącymi określeniu stopnia dezodoryzacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C02-09_K01Student ma świadomość znaczenia możliwości wyznaczania prawidłowej lokalizacji dla potencjalnie uciążliwych obiektów i oceny skutecznosci dezodoryzacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K03wykazuje zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych i ich wpływu na relacje pomiędzy bytowaniem społeczeństw, procesami produkcyjnymi a środowiskiem; zna i umie stosować w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Opanowanie podstawowej wiedzy obejmującej istotę problemu uciążliwości zapachowej oraz metody ochrony zapachowej jakości powietrza i zmniejszania uciążliwości zapachowej.
C-2Umiejętność oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektu oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów.
Treści programoweT-W-1Elementy psychofizyki węchu: stężenia progów e wyczuwalności. prawa psychofizyczne, interakcje węchowe. Typowe odoranty. Typowe źródła odorantów. Typowe metody dczodoryzacji gazów odlotowych. Odorymetria: metody sensorycznych ocen stężeń emisyjnych. metodyka ocen intensywności zapachu i jakości hedonicznej. "elektroniczny nos". Metody prognozowania zasięgu uciążliwości emitorów (interpretacja wyników symulacji rozprzestrzeniania się odorantów z wykorzystaniem parametrów równań psychofizycznych).
T-L-1Sensoryczne pomiary stężeń odorantów w przemysłowych gazach odlotowych. Oceny skuteczności dczodoryzacji gazów (zmiany stężeń odorantów. zmiany intensywności zapachu) Określanie potencjalnego zasięgu ponadnormatywnej uciążliwości zapachu emitowanych gazów. Określanie stopnia dezodoryzacji gazów gwarantującego pożądaną redukcję zasięgu uciążliwości emitorów. Terenowa weryfikacja wyników komputerowej symulacji rozprzestrzeniania się odorantów.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0świadomość znaczenia możliwości wyznaczania prawidłowej lokalizacji dla potencjalnie uciążliwych obiektów
3,5
4,0
4,5
5,0