Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Finansowanie inwestycji ekologicznych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Finansowanie inwestycji ekologicznych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Karakulski <Krzysztof.Karakulski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna znajomość instrumentów finansowych stosowanych w ochronie środowiska. Podstawowa wiedza o polityce ochrony środowiska w Polsce i w Unii Europejskiej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z funduszami przedakcesyjnymi: PHARE, ISPA i SAPARD
C-2Wytłumaczenie pojęć: polityka regionalna, spójności i strukturalna. Przedstawienie zasad polityki regionalnej
C-3Zapoznanie studentów z rodzajami funduszy Unii Europejskiej
C-4Zapoznanie studentów z funduszami strukturalnymi w latach 2000-2006 i 2007-2013
C-5Zapoznanie z funduszem spójności - cele, beneficjenci, warunki pomocy
C-6Zapoznanie studentów z projektami modelowymi jako instrumentami ułatwiającymi wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Fundusze przedakcesyjne udzielone Polsce przez Unię Europejską: PHARE, ISPA i SAPARD2
T-W-2Budżet Unii Europejskiej i perspektywy finasowe1
T-W-3Polityka regionalna, spójności i strukturalna - wytłumaczenie pojęć1
T-W-4Zasady polityki regionalnej1
T-W-5Wybrane instrumenty finansowe polityki regionalnej. Rodzaje funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR, Europejski Fundusz Społeczny - EFS, Fundusz Spójności2
T-W-6Fundusze strukturalne w latach 2000-2006 i w latach 2007-20132
T-W-7Fundusz Spójności: przyczyny powstania, cele, beneficjenci Funduszu Spójności, warunki pomocy2
T-W-8Projekt modelowy jako instrument wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce2
T-W-9Projekt modelowy"Adaptacja lokalu oraz zakup urządzeń do centrum fotografii cyfrowej"2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z wykładowcą3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
A-W-4Test wielokrotnego wyboru2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: podsumowujący

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_B04_W06
ma uprządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
KOS_2A_W06T2A_W03C-5, C-4, C-3, C-1, C-6T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1S-1
KOS_2A_B04_W12
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i prowadzenia działałności
KOS_2A_W12T2A_W09InzA2_W04C-5, C-4, C-3, C-6T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-7, T-W-8, T-W-9M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_B04_W06
ma uprządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
2,0
3,0Student potrafi wymienić fundusze przedakcesyjne. Student potrafi wytłumaczyć pojęcia: polityka regionalna, spójności i strukturalna. Student potrafi scharakteryzować fundusze Unii Europejskiej. Student potrafi rozróżnić fundusz spójności i fundusze strukturalne. Student potrafi opisać projekt modelowy.
3,5
4,0
4,5
5,0
KOS_2A_B04_W12
ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i prowadzenia działałności
2,0
3,0Student potrafi wymienić fundusze przedakcesyjne i scharakteryzować fundusze Unii Europejskiej. Student potrafi rozróżnić fundusz spójności i fundusze strukturalne. Student potrafi opisać projekt modelowy i wyliczyć 5 kroków z projektem modelowym.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Zarządzanie i kontrola Funduszu Spójności. OGÓLNY PODRĘCZNIK, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2007
  2. NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 2007
  3. www.mgip.gov.pl, Ministerstwo Gospodarki i Pracy
  4. www.funduszestrukturalne.gov.pl, Serwis MGiP poświęcony Funduszom Strukturalnym
  5. www.europa.edu.pl, Portal poświęcony funduszom unijnym

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Fundusze przedakcesyjne udzielone Polsce przez Unię Europejską: PHARE, ISPA i SAPARD2
T-W-2Budżet Unii Europejskiej i perspektywy finasowe1
T-W-3Polityka regionalna, spójności i strukturalna - wytłumaczenie pojęć1
T-W-4Zasady polityki regionalnej1
T-W-5Wybrane instrumenty finansowe polityki regionalnej. Rodzaje funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR, Europejski Fundusz Społeczny - EFS, Fundusz Spójności2
T-W-6Fundusze strukturalne w latach 2000-2006 i w latach 2007-20132
T-W-7Fundusz Spójności: przyczyny powstania, cele, beneficjenci Funduszu Spójności, warunki pomocy2
T-W-8Projekt modelowy jako instrument wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce2
T-W-9Projekt modelowy"Adaptacja lokalu oraz zakup urządzeń do centrum fotografii cyfrowej"2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z wykładowcą3
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia10
A-W-4Test wielokrotnego wyboru2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B04_W06ma uprządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-5Zapoznanie z funduszem spójności - cele, beneficjenci, warunki pomocy
C-4Zapoznanie studentów z funduszami strukturalnymi w latach 2000-2006 i 2007-2013
C-3Zapoznanie studentów z rodzajami funduszy Unii Europejskiej
C-1Zapoznanie studentów z funduszami przedakcesyjnymi: PHARE, ISPA i SAPARD
C-6Zapoznanie studentów z projektami modelowymi jako instrumentami ułatwiającymi wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce
Treści programoweT-W-1Fundusze przedakcesyjne udzielone Polsce przez Unię Europejską: PHARE, ISPA i SAPARD
T-W-5Wybrane instrumenty finansowe polityki regionalnej. Rodzaje funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR, Europejski Fundusz Społeczny - EFS, Fundusz Spójności
T-W-6Fundusze strukturalne w latach 2000-2006 i w latach 2007-2013
T-W-3Polityka regionalna, spójności i strukturalna - wytłumaczenie pojęć
T-W-4Zasady polityki regionalnej
T-W-2Budżet Unii Europejskiej i perspektywy finasowe
T-W-7Fundusz Spójności: przyczyny powstania, cele, beneficjenci Funduszu Spójności, warunki pomocy
T-W-8Projekt modelowy jako instrument wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce
T-W-9Projekt modelowy"Adaptacja lokalu oraz zakup urządzeń do centrum fotografii cyfrowej"
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: podsumowujący
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić fundusze przedakcesyjne. Student potrafi wytłumaczyć pojęcia: polityka regionalna, spójności i strukturalna. Student potrafi scharakteryzować fundusze Unii Europejskiej. Student potrafi rozróżnić fundusz spójności i fundusze strukturalne. Student potrafi opisać projekt modelowy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_B04_W12ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i prowadzenia działałności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W12ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-5Zapoznanie z funduszem spójności - cele, beneficjenci, warunki pomocy
C-4Zapoznanie studentów z funduszami strukturalnymi w latach 2000-2006 i 2007-2013
C-3Zapoznanie studentów z rodzajami funduszy Unii Europejskiej
C-6Zapoznanie studentów z projektami modelowymi jako instrumentami ułatwiającymi wdrażanie funduszy strukturalnych w Polsce
Treści programoweT-W-1Fundusze przedakcesyjne udzielone Polsce przez Unię Europejską: PHARE, ISPA i SAPARD
T-W-5Wybrane instrumenty finansowe polityki regionalnej. Rodzaje funduszy: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - EFRR, Europejski Fundusz Społeczny - EFS, Fundusz Spójności
T-W-6Fundusze strukturalne w latach 2000-2006 i w latach 2007-2013
T-W-3Polityka regionalna, spójności i strukturalna - wytłumaczenie pojęć
T-W-4Zasady polityki regionalnej
T-W-2Budżet Unii Europejskiej i perspektywy finasowe
T-W-7Fundusz Spójności: przyczyny powstania, cele, beneficjenci Funduszu Spójności, warunki pomocy
T-W-8Projekt modelowy jako instrument wdrażania funduszy strukturalnych w Polsce
T-W-9Projekt modelowy"Adaptacja lokalu oraz zakup urządzeń do centrum fotografii cyfrowej"
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: podsumowujący
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić fundusze przedakcesyjne i scharakteryzować fundusze Unii Europejskiej. Student potrafi rozróżnić fundusz spójności i fundusze strukturalne. Student potrafi opisać projekt modelowy i wyliczyć 5 kroków z projektem modelowym.
3,5
4,0
4,5
5,0