Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S1)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomia Iprzedmiot wspólny
Ekonomia IIprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Nauka o sztuceprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Technologia informacyjna Iprzedmiot wspólny
Technologia informacyjna IIprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Analiza chemicznaprzedmiot wspólny2 / 1
Analiza chemiczna w procesach przemysłowychprzedmiot wspólny2 / 2
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny1 / 1
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biologia Iprzedmiot wspólny
Biologia IIprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Metody spektrofotometryczne w analizieprzedmiot wspólny1 / 2
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Angielska terminologia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Fizykochemia środowiskaprzedmiot wspólny3 / 1
Geologia, geomorfologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Hydrologia, meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Instrumenty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowa Iprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowa IIprzedmiot wspólny
Laboratorium dyplomoweprzedmiot wspólny6 / 1
Ocena oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Oczyszczanie ściekówprzedmiot wspólny5 / 1
Podstawy botanikiprzedmiot wspólny
Podstawy zoologiiprzedmiot wspólny
Polimery a środowiskoprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska Iprzedmiot wspólny
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska IIprzedmiot wspólny
Procesy fizykochemiczne w atmosferzeprzedmiot wspólny3 / 2
Procesy przemysłowe jako źródło zanieczyszczeńprzedmiot wspólny4 / 1
Projekt dyplomowyprzedmiot wspólny6 / 2
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Techniki odnowy środowiskaprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny
Technologie stosowane w ochronie środowiska Iprzedmiot wspólny
Technologie stosowane w ochronie środowiska IIprzedmiot wspólny
Uzdatnianie wodyprzedmiot wspólny5 / 2
Zagospodarowanie odpadów przemysłowychprzedmiot wspólny4 / 2
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójprzedmiot wspólny
Automatyka i pomiaryprzedmiot wspólny9 / 1
Dezodoryzacjaprzedmiot wspólny13 / 1
Ekoinnowacjeprzedmiot wspólny12 / 1
Ekologia morzaprzedmiot wspólny11 / 1
Ekologiczne aspekty procesów technologicznychprzedmiot wspólny14 / 1
Flokulanty w gospodarce wodnościekowejprzedmiot wspólny12 / 2
Katastrofy ekologiczneprzedmiot wspólny11 / 2
Materiały biodegradowalneprzedmiot wspólny7 / 1
Modelowanie molekularneprzedmiot wspólny9 / 2
Nanomateriały a środowiskoprzedmiot wspólny16 / 1
Neutralizacja i usuwanie odpadów i zanieczyszczeń metodami "in-situ"przedmiot wspólny17 / 1
Nowoczesne technologie ochrony środowiskaprzedmiot wspólny8 / 1
Nowoczesne technologie w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny15 / 1
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny10 / 1
Ochrona środowiska przed hałasemprzedmiot wspólny7 / 2
Opakowania żywności i lekówprzedmiot wspólny7 / 3
Pobieranie próbek środowiskowychprzedmiot wspólny14 / 2
Pozyskiwanie surowców z odpadów przemysłowychprzedmiot wspólny8 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Procesy separacji zanieczyszczeńprzedmiot wspólny17 / 2
Procesy utleniania w usuwaniu zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 2
Procesy zaawansowanego utleniania w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny16 / 2
Projektowanie systemów i symulacje komputeroweprzedmiot wspólny13 / 2
Przedsiębiorczość i innowacje technologiczneprzedmiot wspólny8 / 3
Przemiany zanieczyszczeń w środowiskuprzedmiot wspólny14 / 3
Sieci neuronowe i aplikacje sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny13 / 3
Sorbenty polimerowe w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny15 / 3
Techniki minimalizacji odpadów i zanieczyszczeńprzedmiot wspólny17 / 3
Technologie neutralizacji i odzysku odpadówprzedmiot wspólny10 / 2
Wentylacjaprzedmiot wspólny9 / 3
Wodociągi i kanalizacjaprzedmiot wspólny11 / 3
Wykorzystanie odpadów karbo- i petrochemicznychprzedmiot wspólny10 / 3
Wymogi prawa UE wobec zagrożeń środowiskaprzedmiot wspólny12 / 3
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomia Iprzedmiot wspólny
Ekonomia IIprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Nauka o sztuceprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Technologia informacyjna Iprzedmiot wspólny
Technologia informacyjna IIprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Analiza chemicznaprzedmiot wspólny2 / 1
Analiza chemiczna w procesach przemysłowychprzedmiot wspólny2 / 2
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny1 / 1
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biologia Iprzedmiot wspólny
Biologia IIprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Metody spektrofotometryczne w analizieprzedmiot wspólny1 / 2
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Angielska terminologia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Fizykochemia środowiskaprzedmiot wspólny3 / 1
Geologia, geomorfologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Hydrologia, meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Instrumenty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowa Iprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowa IIprzedmiot wspólny
Laboratorium dyplomoweprzedmiot wspólny6 / 1
Ocena oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Oczyszczanie ściekówprzedmiot wspólny5 / 1
Podstawy botanikiprzedmiot wspólny
Podstawy zoologiiprzedmiot wspólny
Polimery a środowiskoprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska Iprzedmiot wspólny
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska IIprzedmiot wspólny
Procesy fizykochemiczne w atmosferzeprzedmiot wspólny3 / 2
Procesy przemysłowe jako źródło zanieczyszczeńprzedmiot wspólny4 / 1
Projekt dyplomowyprzedmiot wspólny6 / 2
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Techniki odnowy środowiskaprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny
Technologie stosowane w ochronie środowiska Iprzedmiot wspólny
Technologie stosowane w ochronie środowiska IIprzedmiot wspólny
Uzdatnianie wodyprzedmiot wspólny5 / 2
Zagospodarowanie odpadów przemysłowychprzedmiot wspólny4 / 2
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójprzedmiot wspólny
Automatyka i pomiaryprzedmiot wspólny9 / 1
Dezodoryzacjaprzedmiot wspólny13 / 1
Ekoinnowacjeprzedmiot wspólny12 / 1
Ekologia morzaprzedmiot wspólny11 / 1
Ekologiczne aspekty procesów technologicznychprzedmiot wspólny14 / 1
Flokulanty w gospodarce wodnościekowejprzedmiot wspólny12 / 2
Katastrofy ekologiczneprzedmiot wspólny11 / 2
Materiały biodegradowalneprzedmiot wspólny7 / 1
Modelowanie molekularneprzedmiot wspólny9 / 2
Nanomateriały a środowiskoprzedmiot wspólny16 / 1
Neutralizacja i usuwanie odpadów i zanieczyszczeń metodami "in-situ"przedmiot wspólny17 / 1
Nowoczesne technologie ochrony środowiskaprzedmiot wspólny8 / 1
Nowoczesne technologie w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny15 / 1
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny10 / 1
Ochrona środowiska przed hałasemprzedmiot wspólny7 / 2
Opakowania żywności i lekówprzedmiot wspólny7 / 3
Pobieranie próbek środowiskowychprzedmiot wspólny14 / 2
Pozyskiwanie surowców z odpadów przemysłowychprzedmiot wspólny8 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Procesy separacji zanieczyszczeńprzedmiot wspólny17 / 2
Procesy utleniania w usuwaniu zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 2
Procesy zaawansowanego utleniania w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny16 / 2
Projektowanie systemów i symulacje komputeroweprzedmiot wspólny13 / 2
Przedsiębiorczość i innowacje technologiczneprzedmiot wspólny8 / 3
Przemiany zanieczyszczeń w środowiskuprzedmiot wspólny14 / 3
Sieci neuronowe i aplikacje sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny13 / 3
Sorbenty polimerowe w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny15 / 3
Techniki minimalizacji odpadów i zanieczyszczeńprzedmiot wspólny17 / 3
Technologie neutralizacji i odzysku odpadówprzedmiot wspólny10 / 2
Wentylacjaprzedmiot wspólny9 / 3
Wodociągi i kanalizacjaprzedmiot wspólny11 / 3
Wykorzystanie odpadów karbo- i petrochemicznychprzedmiot wspólny10 / 3
Wymogi prawa UE wobec zagrożeń środowiskaprzedmiot wspólny12 / 3
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomia Iprzedmiot wspólny
Ekonomia IIprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2
Nauka o sztuceprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Technologia informacyjna Iprzedmiot wspólny
Technologia informacyjna IIprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Analiza chemicznaprzedmiot wspólny2 / 1
Analiza chemiczna w procesach przemysłowychprzedmiot wspólny2 / 2
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny1 / 1
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biologia Iprzedmiot wspólny
Biologia IIprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Metody spektrofotometryczne w analizieprzedmiot wspólny1 / 2
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Angielska terminologia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Fizykochemia środowiskaprzedmiot wspólny3 / 1
Geologia, geomorfologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Hydrologia, meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Instrumenty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowa Iprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowa IIprzedmiot wspólny
Laboratorium dyplomoweprzedmiot wspólny6 / 1
Ocena oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Oczyszczanie ściekówprzedmiot wspólny5 / 1
Podstawy botanikiprzedmiot wspólny
Podstawy zoologiiprzedmiot wspólny
Polimery a środowiskoprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska Iprzedmiot wspólny
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska IIprzedmiot wspólny
Procesy fizykochemiczne w atmosferzeprzedmiot wspólny3 / 2
Procesy przemysłowe jako źródło zanieczyszczeńprzedmiot wspólny4 / 1
Projekt dyplomowyprzedmiot wspólny6 / 2
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Techniki odnowy środowiskaprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny
Technologie stosowane w ochronie środowiska Iprzedmiot wspólny
Technologie stosowane w ochronie środowiska IIprzedmiot wspólny
Uzdatnianie wodyprzedmiot wspólny5 / 2
Zagospodarowanie odpadów przemysłowychprzedmiot wspólny4 / 2
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójprzedmiot wspólny
Automatyka i pomiaryprzedmiot wspólny9 / 1
Dezodoryzacjaprzedmiot wspólny13 / 1
Ekoinnowacjeprzedmiot wspólny12 / 1
Ekologia morzaprzedmiot wspólny11 / 1
Ekologiczne aspekty procesów technologicznychprzedmiot wspólny14 / 1
Flokulanty w gospodarce wodnościekowejprzedmiot wspólny12 / 2
Katastrofy ekologiczneprzedmiot wspólny11 / 2
Materiały biodegradowalneprzedmiot wspólny7 / 1
Modelowanie molekularneprzedmiot wspólny9 / 2
Nanomateriały a środowiskoprzedmiot wspólny16 / 1
Neutralizacja i usuwanie odpadów i zanieczyszczeń metodami "in-situ"przedmiot wspólny17 / 1
Nowoczesne technologie ochrony środowiskaprzedmiot wspólny8 / 1
Nowoczesne technologie w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny15 / 1
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny10 / 1
Ochrona środowiska przed hałasemprzedmiot wspólny7 / 2
Opakowania żywności i lekówprzedmiot wspólny7 / 3
Pobieranie próbek środowiskowychprzedmiot wspólny14 / 2
Pozyskiwanie surowców z odpadów przemysłowychprzedmiot wspólny8 / 2
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Procesy separacji zanieczyszczeńprzedmiot wspólny17 / 2
Procesy utleniania w usuwaniu zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 2
Procesy zaawansowanego utleniania w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny16 / 2
Projektowanie systemów i symulacje komputeroweprzedmiot wspólny13 / 2
Przedsiębiorczość i innowacje technologiczneprzedmiot wspólny8 / 3
Przemiany zanieczyszczeń w środowiskuprzedmiot wspólny14 / 3
Sieci neuronowe i aplikacje sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny13 / 3
Sorbenty polimerowe w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny15 / 3
Techniki minimalizacji odpadów i zanieczyszczeńprzedmiot wspólny17 / 3
Technologie neutralizacji i odzysku odpadówprzedmiot wspólny10 / 2
Wentylacjaprzedmiot wspólny9 / 3
Wodociągi i kanalizacjaprzedmiot wspólny11 / 3
Wykorzystanie odpadów karbo- i petrochemicznychprzedmiot wspólny10 / 3
Wymogi prawa UE wobec zagrożeń środowiskaprzedmiot wspólny12 / 3
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
BHPprzedmiot wspólny
Ekonomia Iprzedmiot wspólny
Ekonomia IIprzedmiot wspólny
Etykaprzedmiot wspólny
Nauka o sztuceprzedmiot wspólny
Ochrona własności intelektualnejprzedmiot wspólny
Technologia informacyjna Iprzedmiot wspólny
Technologia informacyjna IIprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne Iprzedmiot wspólny
Wychowanie fizyczne IIprzedmiot wspólny
Biochemiaprzedmiot wspólny
Biologia Iprzedmiot wspólny
Biologia IIprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna Iprzedmiot wspólny
Chemia fizyczna IIprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia nieorganiczna IIprzedmiot wspólny
Chemia organiczna Iprzedmiot wspólny
Chemia organiczna IIprzedmiot wspólny
Fizykaprzedmiot wspólny
Matematyka Iprzedmiot wspólny
Matematyka IIprzedmiot wspólny
Mikrobiologiaprzedmiot wspólny
Angielska terminologia w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny
Ekologia i ochrona przyrodyprzedmiot wspólny
Geologia, geomorfologia i gleboznawstwoprzedmiot wspólny
Grafika inżynierskaprzedmiot wspólny
Hydrologia, meteorologia i klimatologiaprzedmiot wspólny
Instrumenty ochrony środowiskaprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowa Iprzedmiot wspólny
Inżynieria procesowa IIprzedmiot wspólny
Ocena oddziaływania na środowiskoprzedmiot wspólny
Podstawy botanikiprzedmiot wspólny
Podstawy zoologiiprzedmiot wspólny
Polimery a środowiskoprzedmiot wspólny
Praca dyplomowa inżynierskaprzedmiot wspólny
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska Iprzedmiot wspólny
Prawo i ekonomia w ochronie środowiska IIprzedmiot wspólny
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńprzedmiot wspólny
Seminarium dyplomoweprzedmiot wspólny
Techniki odnowy środowiskaprzedmiot wspólny
Technologie bioenergetyczneprzedmiot wspólny
Technologie stosowane w ochronie środowiska Iprzedmiot wspólny
Technologie stosowane w ochronie środowiska IIprzedmiot wspólny
Zagrożenia cywilizacyjne dla środowiska i zrównoważony rozwójprzedmiot wspólny
Praktyka zawodowaprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Szkolenie biblioteczne ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 20

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy I (angielski)przedmiot wspólny20 / 1
Język obcy I (niemiecki)przedmiot wspólny20 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 21

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy II (angielski)przedmiot wspólny21 / 1
Język obcy II (niemiecki)przedmiot wspólny21 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 22

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy III (angielski)przedmiot wspólny22 / 1
Język obcy III (niemiecki)przedmiot wspólny22 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza chemicznaprzedmiot wspólny2 / 1
Analiza chemiczna w procesach przemysłowychprzedmiot wspólny2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza instrumentalnaprzedmiot wspólny1 / 1
Metody spektrofotometryczne w analizieprzedmiot wspólny1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Fizykochemia środowiskaprzedmiot wspólny3 / 1
Procesy fizykochemiczne w atmosferzeprzedmiot wspólny3 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Laboratorium dyplomoweprzedmiot wspólny6 / 1
Projekt dyplomowyprzedmiot wspólny6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Oczyszczanie ściekówprzedmiot wspólny5 / 1
Uzdatnianie wodyprzedmiot wspólny5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Procesy przemysłowe jako źródło zanieczyszczeńprzedmiot wspólny4 / 1
Zagospodarowanie odpadów przemysłowychprzedmiot wspólny4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 9

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Automatyka i pomiaryprzedmiot wspólny9 / 1
Modelowanie molekularneprzedmiot wspólny9 / 2
Wentylacjaprzedmiot wspólny9 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 13

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Dezodoryzacjaprzedmiot wspólny13 / 1
Projektowanie systemów i symulacje komputeroweprzedmiot wspólny13 / 2
Sieci neuronowe i aplikacje sztucznej inteligencjiprzedmiot wspólny13 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 12

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekoinnowacjeprzedmiot wspólny12 / 1
Flokulanty w gospodarce wodnościekowejprzedmiot wspólny12 / 2
Wymogi prawa UE wobec zagrożeń środowiskaprzedmiot wspólny12 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 11

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologia morzaprzedmiot wspólny11 / 1
Katastrofy ekologiczneprzedmiot wspólny11 / 2
Wodociągi i kanalizacjaprzedmiot wspólny11 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 14

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ekologiczne aspekty procesów technologicznychprzedmiot wspólny14 / 1
Pobieranie próbek środowiskowychprzedmiot wspólny14 / 2
Przemiany zanieczyszczeń w środowiskuprzedmiot wspólny14 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Materiały biodegradowalneprzedmiot wspólny7 / 1
Ochrona środowiska przed hałasemprzedmiot wspólny7 / 2
Opakowania żywności i lekówprzedmiot wspólny7 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 16

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nanomateriały a środowiskoprzedmiot wspólny16 / 1
Procesy zaawansowanego utleniania w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny16 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 17

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Neutralizacja i usuwanie odpadów i zanieczyszczeń metodami "in-situ"przedmiot wspólny17 / 1
Procesy separacji zanieczyszczeńprzedmiot wspólny17 / 2
Techniki minimalizacji odpadów i zanieczyszczeńprzedmiot wspólny17 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne technologie ochrony środowiskaprzedmiot wspólny8 / 1
Pozyskiwanie surowców z odpadów przemysłowychprzedmiot wspólny8 / 2
Przedsiębiorczość i innowacje technologiczneprzedmiot wspólny8 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 15

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Nowoczesne technologie w przemyśle chemicznymprzedmiot wspólny15 / 1
Procesy utleniania w usuwaniu zanieczyszczeńprzedmiot wspólny15 / 2
Sorbenty polimerowe w ochronie środowiskaprzedmiot wspólny15 / 3

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 10

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Ochrona i rekultywacja glebprzedmiot wspólny10 / 1
Technologie neutralizacji i odzysku odpadówprzedmiot wspólny10 / 2
Wykorzystanie odpadów karbo- i petrochemicznychprzedmiot wspólny10 / 3