Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N2)

Sylabusy - pełny wykaz przedmiotów:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Prawo normalizacyjne i patentoweprzedmiot wspólny
Dynamika procesowaprzedmiot wspólny
Optymalizacja procesowaprzedmiot wspólny
Projektowanie systemów procesowychprzedmiot wspólny
Absorpcja i absorberyProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Analiza jakościZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInformatyka procesowa
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInżynieria bioprocesowa
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInżynieria procesowa
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Bezpieczeństwo w przemyśle naftowymInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Bezpieczeństwo w przemyśle paliwowo-energetycznymInżynieria procesów ekoenergetyki
Dezodoryzacja i odoryzacja przemysłowaProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Dynamika instalacji produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Ekonomika i analiza ryzyka w przemyśle naftowymInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Elementy bioinformatykiInformatyka procesowa
Elementy bioinformatykiInżynieria bioprocesowa
Elementy inżynierii biosystemówInżynieria bioprocesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInformatyka procesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInżynieria procesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInżynieria bioprocesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Energia ze źródeł naturalnychInżynieria procesów ekoenergetyki
FluidyzacjaInżynieria procesowa
Geostrategia ekoenergetycznaInżynieria procesów ekoenergetyki7 / 1
Gospodarka energiąInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Gospodarka odpadamiProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Grafika komputerowa aparatów i urządzeńInformatyka procesowa
Hybrydowe źródła energiiInżynieria procesów ekoenergetyki2 / 1
Informacyjne kryteria niezawodnościZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Instalacje do pozyskiwania energii odnawialnejInżynieria procesów ekoenergetyki8 / 1
Inżynieria bioprocesowaInżynieria bioprocesowa
Inżynieria materiałów ziarnistychInżynieria procesowa
Inżynieria procesów reaktorowychInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Inżynieria przepływu płynówInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Inżynieria reaktorów biochemicznychInżynieria bioprocesowa
Inżynieria złożowaInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Komputerowa akwizycja i przetwarzanie danychInformatyka procesowa
Komputerowe metody projektowaniaInformatyka procesowa
Komputerowe modelowanie bioprocesówInżynieria bioprocesowa
Komputerowe modelowanie procesów przenoszeniaInformatyka procesowa
Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskowegoInformatyka procesowa
Laboratorium prac przejściowychInformatyka procesowa
Laboratorium prac przejściowychInżynieria bioprocesowa
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesowa
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesów ekoenergetyki
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Laboratorium prac przejściowychProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Laboratorium prac przejściowychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Metody matematyczne w modelowaniu procesówInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Metody numeryczne i programowanieInformatyka procesowa
Metody oczyszczania glebyProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Metody rozdziału bioproduktówInżynieria bioprocesowa
Mieszanie i mieszalnikiInżynieria procesowa
Mikrobiologia przemysłowaInżynieria bioprocesowa
Modelowanie - ekologia i środowiskoProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Modelowanie i symulacja w mezo i molekularnej skaliInformatyka procesowa
Niekonwencjonalne metody eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowejInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Normy prawne eksploatacji systemów produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Ochrona środowiska w przemyśle naftowym i gazowymInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Oczyszczanie cieczyProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Odnawialne źródła energii i ich zastosowanieInżynieria procesów ekoenergetyki8 / 2
Odpady jako źródło energiiInżynieria procesów ekoenergetyki5 / 1
Odpylanie gazówProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Ogniwa paliwoweInżynieria procesów ekoenergetyki2 / 2
Podstawy biochemiiInżynieria bioprocesowa
Podstawy inżynierii ekoenergetycznej i recyklinguInżynieria procesów ekoenergetyki1 / 1
Podstawy inżynierii wydobycia i przeróbki ropy naftowejInżynieria procesowa
Pozyskiwanie energii a ochrona środowiskaInżynieria procesów ekoenergetyki
Pozyskiwanie energii z biomasyInżynieria procesów ekoenergetyki4 / 1
Pozyskiwanie energii z utylizacji materiałów odpadowychInżynieria procesów ekoenergetyki5 / 2
Praca magisterskaInformatyka procesowa
Praca magisterskaInżynieria bioprocesowa
Praca magisterskaInżynieria procesowa
Praca magisterskaInżynieria procesów ekoenergetyki
Praca magisterskaInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Praca magisterskaProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Praca magisterskaInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Praca magisterskaZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Prawo i ekonomika sektora paliwowo-energetycznegoInżynieria procesów ekoenergetyki
Problemy obliczeniowe sieci gazowychInżynieria procesów ekoenergetyki6 / 1
Problemy obliczeniowe wymiany pędu, ciepła i masyInżynieria procesowa
Problemy prawne w ochronie środowiskaProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Procesy adsorpcyjneProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Procesy odnowy w instalacjach produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Procesy przetwarzania gazu ziemnegoInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Procesy rozdziału substancjiInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Procesy transportu burzliwegoInżynieria procesowa
Produkcja biopaliwInżynieria procesów ekoenergetyki4 / 2
Produkcja paliwInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Produkcja wodoru i gospodarka wodorowaInżynieria procesów ekoenergetyki3 / 1
Projektowanie procesów przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnegoInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Przepływ płynów w ośrodkach porowatychInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Seminarium dyplomoweInformatyka procesowa
Seminarium dyplomoweInżynieria bioprocesowa
Seminarium dyplomoweInżynieria procesowa
Seminarium dyplomoweInżynieria procesów ekoenergetyki
Seminarium dyplomoweInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Seminarium dyplomoweProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Seminarium dyplomoweInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Seminarium dyplomoweZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Sieci gazowe, przesyłowe i rozdzielczeInżynieria procesów ekoenergetyki6 / 2
Specjalne metody rozdziałuInżynieria procesowa
Suszenie bioproduktówInżynieria bioprocesowa
Symulatory procesowe w projektowaniu procesów przeróbki gazu ziemnego i ropy naftowejInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Systemy dobrych praktyk wytwarzania (GMP)Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Systemy odzysku ciepłaInżynieria procesowa
Technika adsorpcyjnaInżynieria procesowa
Techniki eksperymentuInformatyka procesowa
Techniki eksperymentuInżynieria bioprocesowa
Techniki eksperymentuInżynieria procesowa
Techniki eksperymentuInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Techniki eksperymentuProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Techniki eksperymentuZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Techniki membranoweInżynieria bioprocesowa
Teoria i technika suszeniaInżynieria procesowa
Teoria niezawodnościZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Termiczne i katalityczne oczyszczanie gazówProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Transport i dystrybucja gazu ziemnegoInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Transport i magazynowanie paliw wysokowodorowychInżynieria procesów ekoenergetyki
Utylizacja ciepła odpadowegoProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Właściwości termodynamiczne gazu ziemnego i ropy naftowejInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInformatyka procesowa
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInżynieria bioprocesowa
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInżynieria procesowa
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Zabezpieczenia w systemach produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Zarządzanie jakościąZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Zasady energetyki proekologicznejInżynieria procesów ekoenergetyki1 / 2
Zastosowanie wodoru w ekoenergetyceInżynieria procesów ekoenergetyki3 / 2
Zintegrowane obliczenia inżynierskieProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Zrównoważona gospodarka energiąInżynieria procesów ekoenergetyki7 / 2
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów wspólnych dla specjalności:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Prawo normalizacyjne i patentoweprzedmiot wspólny
Dynamika procesowaprzedmiot wspólny
Optymalizacja procesowaprzedmiot wspólny
Projektowanie systemów procesowychprzedmiot wspólny
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Procesy i urządzenia w ochronie środowiska

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Absorpcja i absorberyProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Dezodoryzacja i odoryzacja przemysłowaProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Gospodarka odpadamiProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Laboratorium prac przejściowychProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Metody oczyszczania glebyProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Modelowanie - ekologia i środowiskoProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Oczyszczanie cieczyProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Odpylanie gazówProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Praca magisterskaProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Problemy prawne w ochronie środowiskaProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Procesy adsorpcyjneProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Seminarium dyplomoweProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Techniki eksperymentuProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Termiczne i katalityczne oczyszczanie gazówProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Utylizacja ciepła odpadowegoProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Zintegrowane obliczenia inżynierskieProcesy i urządzenia w ochronie środowiska

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Zarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Analiza jakościZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Dynamika instalacji produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Informacyjne kryteria niezawodnościZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Laboratorium prac przejściowychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Normy prawne eksploatacji systemów produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Praca magisterskaZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Procesy odnowy w instalacjach produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Seminarium dyplomoweZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Techniki eksperymentuZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Teoria niezawodnościZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Zabezpieczenia w systemach produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Zarządzanie jakościąZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Informatyka procesowa

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Inżynieria bioprocesowa

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInżynieria bioprocesowa
Elementy bioinformatykiInżynieria bioprocesowa
Elementy inżynierii biosystemówInżynieria bioprocesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInżynieria bioprocesowa
Inżynieria bioprocesowaInżynieria bioprocesowa
Inżynieria reaktorów biochemicznychInżynieria bioprocesowa
Komputerowe modelowanie bioprocesówInżynieria bioprocesowa
Laboratorium prac przejściowychInżynieria bioprocesowa
Metody rozdziału bioproduktówInżynieria bioprocesowa
Mikrobiologia przemysłowaInżynieria bioprocesowa
Podstawy biochemiiInżynieria bioprocesowa
Praca magisterskaInżynieria bioprocesowa
Seminarium dyplomoweInżynieria bioprocesowa
Suszenie bioproduktówInżynieria bioprocesowa
Techniki eksperymentuInżynieria bioprocesowa
Techniki membranoweInżynieria bioprocesowa
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInżynieria bioprocesowa

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Inżynieria procesowa

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInżynieria procesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInżynieria procesowa
FluidyzacjaInżynieria procesowa
Inżynieria materiałów ziarnistychInżynieria procesowa
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesowa
Mieszanie i mieszalnikiInżynieria procesowa
Podstawy inżynierii wydobycia i przeróbki ropy naftowejInżynieria procesowa
Praca magisterskaInżynieria procesowa
Problemy obliczeniowe wymiany pędu, ciepła i masyInżynieria procesowa
Procesy transportu burzliwegoInżynieria procesowa
Seminarium dyplomoweInżynieria procesowa
Specjalne metody rozdziałuInżynieria procesowa
Systemy odzysku ciepłaInżynieria procesowa
Technika adsorpcyjnaInżynieria procesowa
Techniki eksperymentuInżynieria procesowa
Teoria i technika suszeniaInżynieria procesowa
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInżynieria procesowa

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Gospodarka energiąInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Inżynieria procesów reaktorowychInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Inżynieria przepływu płynówInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Praca magisterskaInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Procesy rozdziału substancjiInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Seminarium dyplomoweInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Systemy dobrych praktyk wytwarzania (GMP)Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Techniki eksperymentuInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInżynieria procesów w technologiach przetwórczych

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Inżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo w przemyśle naftowymInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Ekonomika i analiza ryzyka w przemyśle naftowymInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Inżynieria złożowaInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Metody matematyczne w modelowaniu procesówInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Niekonwencjonalne metody eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowejInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Ochrona środowiska w przemyśle naftowym i gazowymInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Praca magisterskaInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Procesy przetwarzania gazu ziemnegoInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Produkcja paliwInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Projektowanie procesów przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnegoInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Przepływ płynów w ośrodkach porowatychInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Seminarium dyplomoweInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Symulatory procesowe w projektowaniu procesów przeróbki gazu ziemnego i ropy naftowejInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Transport i dystrybucja gazu ziemnegoInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Właściwości termodynamiczne gazu ziemnego i ropy naftowejInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu

Sylabus - wykaz przedmiotów dla specjalności Inżynieria procesów ekoenergetyki

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Bezpieczeństwo w przemyśle paliwowo-energetycznymInżynieria procesów ekoenergetyki
Energia ze źródeł naturalnychInżynieria procesów ekoenergetyki
Geostrategia ekoenergetycznaInżynieria procesów ekoenergetyki7 / 1
Hybrydowe źródła energiiInżynieria procesów ekoenergetyki2 / 1
Instalacje do pozyskiwania energii odnawialnejInżynieria procesów ekoenergetyki8 / 1
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesów ekoenergetyki
Odnawialne źródła energii i ich zastosowanieInżynieria procesów ekoenergetyki8 / 2
Odpady jako źródło energiiInżynieria procesów ekoenergetyki5 / 1
Ogniwa paliwoweInżynieria procesów ekoenergetyki2 / 2
Podstawy inżynierii ekoenergetycznej i recyklinguInżynieria procesów ekoenergetyki1 / 1
Pozyskiwanie energii a ochrona środowiskaInżynieria procesów ekoenergetyki
Pozyskiwanie energii z biomasyInżynieria procesów ekoenergetyki4 / 1
Pozyskiwanie energii z utylizacji materiałów odpadowychInżynieria procesów ekoenergetyki5 / 2
Praca magisterskaInżynieria procesów ekoenergetyki
Prawo i ekonomika sektora paliwowo-energetycznegoInżynieria procesów ekoenergetyki
Problemy obliczeniowe sieci gazowychInżynieria procesów ekoenergetyki6 / 1
Produkcja biopaliwInżynieria procesów ekoenergetyki4 / 2
Produkcja wodoru i gospodarka wodorowaInżynieria procesów ekoenergetyki3 / 1
Seminarium dyplomoweInżynieria procesów ekoenergetyki
Sieci gazowe, przesyłowe i rozdzielczeInżynieria procesów ekoenergetyki6 / 2
Transport i magazynowanie paliw wysokowodorowychInżynieria procesów ekoenergetyki
Zasady energetyki proekologicznejInżynieria procesów ekoenergetyki1 / 2
Zastosowanie wodoru w ekoenergetyceInżynieria procesów ekoenergetyki3 / 2
Zrównoważona gospodarka energiąInżynieria procesów ekoenergetyki7 / 2

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego modułu:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2
Prawo normalizacyjne i patentoweprzedmiot wspólny
Dynamika procesowaprzedmiot wspólny
Optymalizacja procesowaprzedmiot wspólny
Projektowanie systemów procesowychprzedmiot wspólny
Absorpcja i absorberyProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Analiza jakościZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInformatyka procesowa
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInżynieria bioprocesowa
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInżynieria procesowa
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Bezpieczeństwo w przemyśle naftowymInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Bezpieczeństwo w przemyśle paliwowo-energetycznymInżynieria procesów ekoenergetyki
Dezodoryzacja i odoryzacja przemysłowaProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Dynamika instalacji produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Ekonomika i analiza ryzyka w przemyśle naftowymInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Elementy bioinformatykiInformatyka procesowa
Elementy bioinformatykiInżynieria bioprocesowa
Elementy inżynierii biosystemówInżynieria bioprocesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInformatyka procesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInżynieria procesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInżynieria bioprocesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Energia ze źródeł naturalnychInżynieria procesów ekoenergetyki
FluidyzacjaInżynieria procesowa
Geostrategia ekoenergetycznaInżynieria procesów ekoenergetyki7 / 1
Gospodarka energiąInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Gospodarka odpadamiProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Grafika komputerowa aparatów i urządzeńInformatyka procesowa
Hybrydowe źródła energiiInżynieria procesów ekoenergetyki2 / 1
Informacyjne kryteria niezawodnościZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Instalacje do pozyskiwania energii odnawialnejInżynieria procesów ekoenergetyki8 / 1
Inżynieria bioprocesowaInżynieria bioprocesowa
Inżynieria materiałów ziarnistychInżynieria procesowa
Inżynieria procesów reaktorowychInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Inżynieria przepływu płynówInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Inżynieria reaktorów biochemicznychInżynieria bioprocesowa
Inżynieria złożowaInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Komputerowa akwizycja i przetwarzanie danychInformatyka procesowa
Komputerowe metody projektowaniaInformatyka procesowa
Komputerowe modelowanie bioprocesówInżynieria bioprocesowa
Komputerowe modelowanie procesów przenoszeniaInformatyka procesowa
Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskowegoInformatyka procesowa
Laboratorium prac przejściowychInformatyka procesowa
Laboratorium prac przejściowychInżynieria bioprocesowa
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesowa
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesów ekoenergetyki
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Laboratorium prac przejściowychProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Laboratorium prac przejściowychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Metody matematyczne w modelowaniu procesówInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Metody numeryczne i programowanieInformatyka procesowa
Metody oczyszczania glebyProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Metody rozdziału bioproduktówInżynieria bioprocesowa
Mieszanie i mieszalnikiInżynieria procesowa
Mikrobiologia przemysłowaInżynieria bioprocesowa
Modelowanie - ekologia i środowiskoProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Modelowanie i symulacja w mezo i molekularnej skaliInformatyka procesowa
Niekonwencjonalne metody eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowejInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Normy prawne eksploatacji systemów produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Ochrona środowiska w przemyśle naftowym i gazowymInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Oczyszczanie cieczyProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Odnawialne źródła energii i ich zastosowanieInżynieria procesów ekoenergetyki8 / 2
Odpady jako źródło energiiInżynieria procesów ekoenergetyki5 / 1
Odpylanie gazówProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Ogniwa paliwoweInżynieria procesów ekoenergetyki2 / 2
Podstawy biochemiiInżynieria bioprocesowa
Podstawy inżynierii ekoenergetycznej i recyklinguInżynieria procesów ekoenergetyki1 / 1
Podstawy inżynierii wydobycia i przeróbki ropy naftowejInżynieria procesowa
Pozyskiwanie energii a ochrona środowiskaInżynieria procesów ekoenergetyki
Pozyskiwanie energii z biomasyInżynieria procesów ekoenergetyki4 / 1
Pozyskiwanie energii z utylizacji materiałów odpadowychInżynieria procesów ekoenergetyki5 / 2
Praca magisterskaInformatyka procesowa
Praca magisterskaInżynieria bioprocesowa
Praca magisterskaInżynieria procesowa
Praca magisterskaInżynieria procesów ekoenergetyki
Praca magisterskaInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Praca magisterskaProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Praca magisterskaInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Praca magisterskaZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Prawo i ekonomika sektora paliwowo-energetycznegoInżynieria procesów ekoenergetyki
Problemy obliczeniowe sieci gazowychInżynieria procesów ekoenergetyki6 / 1
Problemy obliczeniowe wymiany pędu, ciepła i masyInżynieria procesowa
Problemy prawne w ochronie środowiskaProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Procesy adsorpcyjneProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Procesy odnowy w instalacjach produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Procesy przetwarzania gazu ziemnegoInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Procesy rozdziału substancjiInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Procesy transportu burzliwegoInżynieria procesowa
Produkcja biopaliwInżynieria procesów ekoenergetyki4 / 2
Produkcja paliwInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Produkcja wodoru i gospodarka wodorowaInżynieria procesów ekoenergetyki3 / 1
Projektowanie procesów przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnegoInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Przepływ płynów w ośrodkach porowatychInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Seminarium dyplomoweInformatyka procesowa
Seminarium dyplomoweInżynieria bioprocesowa
Seminarium dyplomoweInżynieria procesowa
Seminarium dyplomoweInżynieria procesów ekoenergetyki
Seminarium dyplomoweInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Seminarium dyplomoweProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Seminarium dyplomoweInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Seminarium dyplomoweZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Sieci gazowe, przesyłowe i rozdzielczeInżynieria procesów ekoenergetyki6 / 2
Specjalne metody rozdziałuInżynieria procesowa
Suszenie bioproduktówInżynieria bioprocesowa
Symulatory procesowe w projektowaniu procesów przeróbki gazu ziemnego i ropy naftowejInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Systemy dobrych praktyk wytwarzania (GMP)Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Systemy odzysku ciepłaInżynieria procesowa
Technika adsorpcyjnaInżynieria procesowa
Techniki eksperymentuInformatyka procesowa
Techniki eksperymentuInżynieria bioprocesowa
Techniki eksperymentuInżynieria procesowa
Techniki eksperymentuInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Techniki eksperymentuProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Techniki eksperymentuZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Techniki membranoweInżynieria bioprocesowa
Teoria i technika suszeniaInżynieria procesowa
Teoria niezawodnościZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Termiczne i katalityczne oczyszczanie gazówProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Transport i dystrybucja gazu ziemnegoInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Transport i magazynowanie paliw wysokowodorowychInżynieria procesów ekoenergetyki
Utylizacja ciepła odpadowegoProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Właściwości termodynamiczne gazu ziemnego i ropy naftowejInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInformatyka procesowa
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInżynieria bioprocesowa
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInżynieria procesowa
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Zabezpieczenia w systemach produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Zarządzanie jakościąZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Zasady energetyki proekologicznejInżynieria procesów ekoenergetyki1 / 2
Zastosowanie wodoru w ekoenergetyceInżynieria procesów ekoenergetyki3 / 2
Zintegrowane obliczenia inżynierskieProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Zrównoważona gospodarka energiąInżynieria procesów ekoenergetyki7 / 2
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabusy - wykaz przedmiotów niewchodzących w skład żadnego bloku obieralnego:

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Etyka zawodowaprzedmiot wspólny
Prawo normalizacyjne i patentoweprzedmiot wspólny
Dynamika procesowaprzedmiot wspólny
Optymalizacja procesowaprzedmiot wspólny
Projektowanie systemów procesowychprzedmiot wspólny
Absorpcja i absorberyProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Analiza jakościZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInformatyka procesowa
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInżynieria bioprocesowa
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInżynieria procesowa
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Bezpieczeństwo procesowe i ocena ryzyka w przemysłach przetwórczychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Bezpieczeństwo w przemyśle naftowymInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Bezpieczeństwo w przemyśle paliwowo-energetycznymInżynieria procesów ekoenergetyki
Dezodoryzacja i odoryzacja przemysłowaProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Dynamika instalacji produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Ekonomika i analiza ryzyka w przemyśle naftowymInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Elementy bioinformatykiInformatyka procesowa
Elementy bioinformatykiInżynieria bioprocesowa
Elementy inżynierii biosystemówInżynieria bioprocesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInformatyka procesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInżynieria procesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInżynieria bioprocesowa
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Elementy prawa i ekonomiki w inżynierii procesowejZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Energia ze źródeł naturalnychInżynieria procesów ekoenergetyki
FluidyzacjaInżynieria procesowa
Gospodarka energiąInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Gospodarka odpadamiProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Grafika komputerowa aparatów i urządzeńInformatyka procesowa
Informacyjne kryteria niezawodnościZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Inżynieria bioprocesowaInżynieria bioprocesowa
Inżynieria materiałów ziarnistychInżynieria procesowa
Inżynieria procesów reaktorowychInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Inżynieria przepływu płynówInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Inżynieria reaktorów biochemicznychInżynieria bioprocesowa
Inżynieria złożowaInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Komputerowa akwizycja i przetwarzanie danychInformatyka procesowa
Komputerowe metody projektowaniaInformatyka procesowa
Komputerowe modelowanie bioprocesówInżynieria bioprocesowa
Komputerowe modelowanie procesów przenoszeniaInformatyka procesowa
Komputerowe wspomaganie zarządzania środowiskowegoInformatyka procesowa
Laboratorium prac przejściowychInformatyka procesowa
Laboratorium prac przejściowychInżynieria bioprocesowa
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesowa
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesów ekoenergetyki
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Laboratorium prac przejściowychProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Laboratorium prac przejściowychInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Laboratorium prac przejściowychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Metody matematyczne w modelowaniu procesówInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Metody numeryczne i programowanieInformatyka procesowa
Metody oczyszczania glebyProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Metody rozdziału bioproduktówInżynieria bioprocesowa
Mieszanie i mieszalnikiInżynieria procesowa
Mikrobiologia przemysłowaInżynieria bioprocesowa
Modelowanie - ekologia i środowiskoProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Modelowanie i symulacja w mezo i molekularnej skaliInformatyka procesowa
Niekonwencjonalne metody eksploatacji złóż gazu ziemnego i ropy naftowejInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Normy prawne eksploatacji systemów produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Ochrona środowiska w przemyśle naftowym i gazowymInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Oczyszczanie cieczyProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Odpylanie gazówProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Podstawy biochemiiInżynieria bioprocesowa
Podstawy inżynierii wydobycia i przeróbki ropy naftowejInżynieria procesowa
Pozyskiwanie energii a ochrona środowiskaInżynieria procesów ekoenergetyki
Praca magisterskaInformatyka procesowa
Praca magisterskaInżynieria bioprocesowa
Praca magisterskaInżynieria procesowa
Praca magisterskaInżynieria procesów ekoenergetyki
Praca magisterskaInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Praca magisterskaProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Praca magisterskaInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Praca magisterskaZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Prawo i ekonomika sektora paliwowo-energetycznegoInżynieria procesów ekoenergetyki
Problemy obliczeniowe wymiany pędu, ciepła i masyInżynieria procesowa
Problemy prawne w ochronie środowiskaProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Procesy adsorpcyjneProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Procesy odnowy w instalacjach produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Procesy przetwarzania gazu ziemnegoInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Procesy rozdziału substancjiInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Procesy transportu burzliwegoInżynieria procesowa
Produkcja paliwInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Projektowanie procesów przeróbki ropy naftowej i gazu ziemnegoInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Przepływ płynów w ośrodkach porowatychInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeńProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Seminarium dyplomoweInformatyka procesowa
Seminarium dyplomoweInżynieria bioprocesowa
Seminarium dyplomoweInżynieria procesowa
Seminarium dyplomoweInżynieria procesów ekoenergetyki
Seminarium dyplomoweInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Seminarium dyplomoweProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Seminarium dyplomoweInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Seminarium dyplomoweZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Specjalne metody rozdziałuInżynieria procesowa
Suszenie bioproduktówInżynieria bioprocesowa
Symulatory procesowe w projektowaniu procesów przeróbki gazu ziemnego i ropy naftowejInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Systemy dobrych praktyk wytwarzania (GMP)Inżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Systemy odzysku ciepłaInżynieria procesowa
Technika adsorpcyjnaInżynieria procesowa
Techniki eksperymentuInformatyka procesowa
Techniki eksperymentuInżynieria bioprocesowa
Techniki eksperymentuInżynieria procesowa
Techniki eksperymentuInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Techniki eksperymentuProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Techniki eksperymentuZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Techniki membranoweInżynieria bioprocesowa
Teoria i technika suszeniaInżynieria procesowa
Teoria niezawodnościZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Termiczne i katalityczne oczyszczanie gazówProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Transport i dystrybucja gazu ziemnegoInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Transport i magazynowanie paliw wysokowodorowychInżynieria procesów ekoenergetyki
Utylizacja ciepła odpadowegoProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Właściwości termodynamiczne gazu ziemnego i ropy naftowejInżynieria procesów przeróbki ropy naftowej i gazu
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInformatyka procesowa
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInżynieria bioprocesowa
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInżynieria procesowa
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymInżynieria procesów w technologiach przetwórczych
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Zaawansowane metody matematyczne w modelowaniu procesowymZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Zabezpieczenia w systemach produkcyjnychZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Zarządzanie jakościąZarządzanie i eksploatacja w systemach produkcyjnych
Zintegrowane obliczenia inżynierskieProcesy i urządzenia w ochronie środowiska
Szkolenie BHP ZUTprzedmiot wspólny
Podstawy informacji naukowejprzedmiot wspólny

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 50

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Język obcy (angielski)przedmiot wspólny50 / 1
Język obcy (niemiecki)przedmiot wspólny50 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 7

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Geostrategia ekoenergetycznaInżynieria procesów ekoenergetyki7 / 1
Zrównoważona gospodarka energiąInżynieria procesów ekoenergetyki7 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 2

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Hybrydowe źródła energiiInżynieria procesów ekoenergetyki2 / 1
Ogniwa paliwoweInżynieria procesów ekoenergetyki2 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 8

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Instalacje do pozyskiwania energii odnawialnejInżynieria procesów ekoenergetyki8 / 1
Odnawialne źródła energii i ich zastosowanieInżynieria procesów ekoenergetyki8 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 5

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Odpady jako źródło energiiInżynieria procesów ekoenergetyki5 / 1
Pozyskiwanie energii z utylizacji materiałów odpadowychInżynieria procesów ekoenergetyki5 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 1

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Podstawy inżynierii ekoenergetycznej i recyklinguInżynieria procesów ekoenergetyki1 / 1
Zasady energetyki proekologicznejInżynieria procesów ekoenergetyki1 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 4

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Pozyskiwanie energii z biomasyInżynieria procesów ekoenergetyki4 / 1
Produkcja biopaliwInżynieria procesów ekoenergetyki4 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 6

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Problemy obliczeniowe sieci gazowychInżynieria procesów ekoenergetyki6 / 1
Sieci gazowe, przesyłowe i rozdzielczeInżynieria procesów ekoenergetyki6 / 2

Sylabus - wykaz przedmiotów wchodzących skład bloku obieralnego 3

PrzedmiotSpecjalnośćModułBlok/Grupa ob.
Produkcja wodoru i gospodarka wodorowaInżynieria procesów ekoenergetyki3 / 1
Zastosowanie wodoru w ekoenergetyceInżynieria procesów ekoenergetyki3 / 2