Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Szkolenie BHP ZUT:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Szkolenie BHP ZUT
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Inspektorat BHB
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Jabłońska <Ewa.Urszula.Jablonska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 0,0 ECTS (formy) 0,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 5 0,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zapisanymi w prawie Unii Europejskiej i w prawie Polskim
C-2Student zdobywa informacje związane z czynnikami zagrożeń w środowisku pracy oraz metodami likwidacji lub ograniczenia zagrożeń
C-3Studenci zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi prawidłowej organizacji pracy oraz stanowisk pracy uwzględniającymi wymagania BHP

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy2
T-A-2Normowanie dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego2
T-A-3Czynniki zagrożeń w środowisku pracy2
T-A-4Zagrożenia spowodowane przez czynniki fizyczne w środowisku pracy (mikroklimat, hałas, wibracje, pole elektromagnetyczne)2
T-A-5Zagrożenia spowodowane przez czynniki chemiczne2
T-A-6Ocena ryzyka zawodowego2
T-A-7Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy2
T-A-8Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w wykładach. 15 godz15
A-A-2Studiowanie literatury przedmiotu10
A-A-3Praca własna. Przygotowanie się do kolokwium5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca-wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A100_W01
1. Student potrafi właściwie zinterpretować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; 2. Student jest w stanie zidentyfikować zagrożenia występujące w środowisku pracy; 3. Przy projektowaniu stanowiska pracy student potrafi zaproponować rozwiązania techniczno-organizacyjne zgodne z przepisami BHP
C-1, C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A100_U01
1. Student umie wykorzystać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Student potrafi rozpoznać zagrożenia występujące w środowisku pracy; 3. Student potrafi zaprojektować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy;
C-1, C-2, C-3T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A100_W01
1. Student potrafi właściwie zinterpretować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; 2. Student jest w stanie zidentyfikować zagrożenia występujące w środowisku pracy; 3. Przy projektowaniu stanowiska pracy student potrafi zaproponować rozwiązania techniczno-organizacyjne zgodne z przepisami BHP
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczeń
3,03,0 Student uzyskał od 51 do 65% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczeń
3,53,5 Student uzyskał od 56 do 75% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczeń
4,04,0 Student uzyskał od 76 do 85% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczeń
4,5Student uzyskał od 86 do 95% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczeń
5,0Student uzyskał ponad 95% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczeń

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A100_U01
1. Student umie wykorzystać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Student potrafi rozpoznać zagrożenia występujące w środowisku pracy; 3. Student potrafi zaprojektować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy;
2,0Student nie potrafi wykorzystać żadnego przepisu podanego na wykładzie
3,0Student potrafi wykorzystać podstawowe przepisy podane na wykładzie
3,5Student potrafi wykorzystać podstawowe przepisy podane na wykładzie i w skrócie uzasadnić ich zastosowanie
4,0Student potrafi wykorzystać wszystkie przepisy podane na wykładzie i w skrócie uzasadnić ich zastosowanie
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie przepisy podane na wykładzie i w wystarczająco uzasadnić ich zastosowanie
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie przepisy podane na wykładzie. i potrafi merytorycznie uzasadnić ich zastosowanie

Literatura podstawowa

  1. Markowski A., Zapobieganie stratom w Przemyśle cz. II, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy., Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 1999
  2. Koradecka D., Bezpieczeństwo i ergonomia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1998
  3. Marian Ryng, Bezpieczenstwo techniczne w przemysle chemicznym, , poradnik, Warszawa, 1985

Literatura dodatkowa

  1. Karczewski J. T, śystem komputerowej analizy wypadków przy pracy ISA-PL, centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1993

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy2
T-A-2Normowanie dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego2
T-A-3Czynniki zagrożeń w środowisku pracy2
T-A-4Zagrożenia spowodowane przez czynniki fizyczne w środowisku pracy (mikroklimat, hałas, wibracje, pole elektromagnetyczne)2
T-A-5Zagrożenia spowodowane przez czynniki chemiczne2
T-A-6Ocena ryzyka zawodowego2
T-A-7Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy2
T-A-8Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w wykładach. 15 godz15
A-A-2Studiowanie literatury przedmiotu10
A-A-3Praca własna. Przygotowanie się do kolokwium5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A100_W011. Student potrafi właściwie zinterpretować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; 2. Student jest w stanie zidentyfikować zagrożenia występujące w środowisku pracy; 3. Przy projektowaniu stanowiska pracy student potrafi zaproponować rozwiązania techniczno-organizacyjne zgodne z przepisami BHP
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zapisanymi w prawie Unii Europejskiej i w prawie Polskim
C-2Student zdobywa informacje związane z czynnikami zagrożeń w środowisku pracy oraz metodami likwidacji lub ograniczenia zagrożeń
C-3Studenci zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi prawidłowej organizacji pracy oraz stanowisk pracy uwzględniającymi wymagania BHP
Treści programoweT-A-1Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
T-A-2Normowanie dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego
T-A-3Czynniki zagrożeń w środowisku pracy
T-A-4Zagrożenia spowodowane przez czynniki fizyczne w środowisku pracy (mikroklimat, hałas, wibracje, pole elektromagnetyczne)
T-A-5Zagrożenia spowodowane przez czynniki chemiczne
T-A-6Ocena ryzyka zawodowego
T-A-7Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
T-A-8Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca-wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student uzyskał poniżej 50% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczeń
3,03,0 Student uzyskał od 51 do 65% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczeń
3,53,5 Student uzyskał od 56 do 75% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczeń
4,04,0 Student uzyskał od 76 do 85% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczeń
4,5Student uzyskał od 86 do 95% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczeń
5,0Student uzyskał ponad 95% punktów możliwych do zdobycia w trakcie zaliczeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A100_U011. Student umie wykorzystać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Student potrafi rozpoznać zagrożenia występujące w środowisku pracy; 3. Student potrafi zaprojektować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy;
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z przepisami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zapisanymi w prawie Unii Europejskiej i w prawie Polskim
C-2Student zdobywa informacje związane z czynnikami zagrożeń w środowisku pracy oraz metodami likwidacji lub ograniczenia zagrożeń
C-3Studenci zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi prawidłowej organizacji pracy oraz stanowisk pracy uwzględniającymi wymagania BHP
Treści programoweT-A-1Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
T-A-2Normowanie dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego
T-A-3Czynniki zagrożeń w środowisku pracy
T-A-4Zagrożenia spowodowane przez czynniki fizyczne w środowisku pracy (mikroklimat, hałas, wibracje, pole elektromagnetyczne)
T-A-5Zagrożenia spowodowane przez czynniki chemiczne
T-A-6Ocena ryzyka zawodowego
T-A-7Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
T-A-8Wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urządzeń technicznych
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca-wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać żadnego przepisu podanego na wykładzie
3,0Student potrafi wykorzystać podstawowe przepisy podane na wykładzie
3,5Student potrafi wykorzystać podstawowe przepisy podane na wykładzie i w skrócie uzasadnić ich zastosowanie
4,0Student potrafi wykorzystać wszystkie przepisy podane na wykładzie i w skrócie uzasadnić ich zastosowanie
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie przepisy podane na wykładzie i w wystarczająco uzasadnić ich zastosowanie
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie przepisy podane na wykładzie. i potrafi merytorycznie uzasadnić ich zastosowanie