Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Chemometria:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemometria
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Bogdan Ambrożek <Bogdan.Ambrozek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw chemii analitycznej
W-2Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw analizy instrumentalnej
W-3Posiadanie wiedzy z zakresu matematyki stosowanej
W-4Posiadanie wiedzy z zakresu podstaw statystyki matematycznej
W-5Posiada wiedzę z zakresu planowania eksperymentów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykorzystanie metod matematycznych, statystycznych, symbolicznych i komputerowych do analizy danych fizyko-chemicznych.
C-2Wykorzystanie metod matematycznych, statystycznych, symbolicznych i komputerowych w chemii analitycznej.
C-3Umiejętność dokonania wyboru optymalnych procedur w chemii analitycznej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do metod chemometrycznych.1
T-W-2Teoria próbkowania.2
T-W-3Planowanie i optymalizacja eksperymentu.2
T-W-4Rejestracja i przetwarzanie sygnałów.2
T-W-5Wizualizacja danych.2
T-W-6Kalibracja w analityce.2
T-W-7Rozdzielczość sygnałów analitycznych2
T-W-8Analiza rozpoznawcza danych.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury11
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Kolokwium2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-01_W02
Ma znajomość metod matematycznych w zakresie niezbędnym do ilościowego opisu wyników analiz chemicznych oraz interpretacji ich wyników
Ch_2A_W02X2A_W02C-2T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1S-1
Ch_2A_D01-01_W04
Zna teoretyczne podstawy technik informatycznych oraz metod obliczeniowych stosowanych do analizy danych fizyko-chemicznych oraz w chemii analitycznej.
Ch_2A_W04X2A_W04C-1, C-3T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-7, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-01_U01
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Ch_2A_U01X2A_U01InzA2_U01, InzA2_U02C-3T-W-3M-1S-1
Ch_2A_D01-01_U02
Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów i obserwacji, a także przedyskutować błędy pomiarowe.
Ch_2A_U02X2A_U02InzA2_U01C-1T-W-5, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-01_K03
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, związanego z opisem matematycznym wyników badań oraz interpretacją ich wyników.
Ch_2A_K03X2A_K03C-1T-W-3, T-W-8M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-01_W02
Ma znajomość metod matematycznych w zakresie niezbędnym do ilościowego opisu wyników analiz chemicznych oraz interpretacji ich wyników
2,0
3,0Student opanował w podstawowym zakresie metody matematyczne niezbędne do ilościowego opisu wyników analiz chemicznych oraz interpretacji ich wyników.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-01_W04
Zna teoretyczne podstawy technik informatycznych oraz metod obliczeniowych stosowanych do analizy danych fizyko-chemicznych oraz w chemii analitycznej.
2,0
3,0Student zna w stopniu podstawowym techniki informatyczne oraz metody obliczeniowe stosowane do analizy danych fizyko-chemicznych oraz w chemii analitycznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-01_U01
Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-01_U02
Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów i obserwacji, a także przedyskutować błędy pomiarowe.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów i obserwacji, a także przedyskutować błędy pomiarowe.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-01_K03
Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, związanego z opisem matematycznym wyników badań oraz interpretacją ich wyników.
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, związanego z opisem matematycznym wyników badań oraz interpretacją ich wyników.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Mazerski, Podstawy chemometrii, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 2000
  2. R.E. Bruns, I.S. Scarminio, B. de Barros Neto, Statistical design ‒ Chemometrics, Elsevier, Amsterdam, 2006
  3. P. Gemperline, Practical guide to chemometrics, CRC Press, Boca Raton, 2006
  4. J. D. Winefordner, Statistical methods in analytical chemistry, Wiley, New York, 2000
  5. D. B. Hibbert, J. J. Gooding, Data Analysis for Chemistry, Oxford, New York, 2006
  6. F.-T. Chau, J. Gao, Y.-Z. Liang, X.-G. Shao, Chemometrics. From Basics to Wavelet Transform, Wiley, New York, 2004
  7. Sharaf M.A., Illman D.L., Kowalski B.R., Chemometrics, Wiley, New York, 1986

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do metod chemometrycznych.1
T-W-2Teoria próbkowania.2
T-W-3Planowanie i optymalizacja eksperymentu.2
T-W-4Rejestracja i przetwarzanie sygnałów.2
T-W-5Wizualizacja danych.2
T-W-6Kalibracja w analityce.2
T-W-7Rozdzielczość sygnałów analitycznych2
T-W-8Analiza rozpoznawcza danych.2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Samodzielne studiowanie literatury11
A-W-3Konsultacje2
A-W-4Kolokwium2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-01_W02Ma znajomość metod matematycznych w zakresie niezbędnym do ilościowego opisu wyników analiz chemicznych oraz interpretacji ich wyników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W02ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów z zakresu chemii o średnim poziomie złożoności
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W02ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
Cel przedmiotuC-2Wykorzystanie metod matematycznych, statystycznych, symbolicznych i komputerowych w chemii analitycznej.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do metod chemometrycznych.
T-W-2Teoria próbkowania.
T-W-4Rejestracja i przetwarzanie sygnałów.
T-W-6Kalibracja w analityce.
T-W-7Rozdzielczość sygnałów analitycznych
T-W-8Analiza rozpoznawcza danych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował w podstawowym zakresie metody matematyczne niezbędne do ilościowego opisu wyników analiz chemicznych oraz interpretacji ich wyników.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-01_W04Zna teoretyczne podstawy technik informatycznych oraz metod obliczeniowych stosowanych do analizy danych fizyko-chemicznych oraz w chemii analitycznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W04zna teoretyczne podstawy technik informatycznych oraz metod obliczeniowych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W04zna teoretyczne podstawy metod obliczeniowych oraz technik informatycznych stosowanych do rozwiązywania typowych problemów w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wykorzystanie metod matematycznych, statystycznych, symbolicznych i komputerowych do analizy danych fizyko-chemicznych.
C-3Umiejętność dokonania wyboru optymalnych procedur w chemii analitycznej.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do metod chemometrycznych.
T-W-3Planowanie i optymalizacja eksperymentu.
T-W-5Wizualizacja danych.
T-W-7Rozdzielczość sygnałów analitycznych
T-W-8Analiza rozpoznawcza danych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w stopniu podstawowym techniki informatyczne oraz metody obliczeniowe stosowane do analizy danych fizyko-chemicznych oraz w chemii analitycznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-01_U01Potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-3Umiejętność dokonania wyboru optymalnych procedur w chemii analitycznej.
Treści programoweT-W-3Planowanie i optymalizacja eksperymentu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w stopniu podstawowym planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-01_U02Potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów i obserwacji, a także przedyskutować błędy pomiarowe.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Wykorzystanie metod matematycznych, statystycznych, symbolicznych i komputerowych do analizy danych fizyko-chemicznych.
Treści programoweT-W-5Wizualizacja danych.
T-W-8Analiza rozpoznawcza danych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów i obserwacji, a także przedyskutować błędy pomiarowe.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-01_K03Potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, związanego z opisem matematycznym wyników badań oraz interpretacją ich wyników.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Wykorzystanie metod matematycznych, statystycznych, symbolicznych i komputerowych do analizy danych fizyko-chemicznych.
Treści programoweT-W-3Planowanie i optymalizacja eksperymentu.
T-W-8Analiza rozpoznawcza danych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w stopniu podstawowym potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania, związanego z opisem matematycznym wyników badań oraz interpretacją ich wyników.
3,5
4,0
4,5
5,0