Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Chemia polimerów stosowanych w medycynie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia polimerów stosowanych w medycynie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Polimerów
Nauczyciel odpowiedzialny Mirosława El Fray <Miroslawa.ElFray@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu chemii polimerów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z rodzajami polimerów stosowanych w medycynie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wymywanie dodatków (barwników) z wyrobów medycznych5
T-L-2Badania różnych nici chirurgicznych5
T-L-3Otrzymywanie mikrokapsułek polimerowych5
15
wykłady
T-W-1Polimery naturalne (biopolimery): otrzymywanie i właściwości polisacharydów, polipeptydów, kauczuk naturalny i poliestry bakteryjne4
T-W-2Polimery syntetyczne biodegradowalne - otrzymywanie, pojęcie i mechanizmy degradacji2
T-W-3Chemia polimerów syntetycznych nie ulegających degradacji do zastosowań jako implanty2
T-W-4Chemia polimerów stosowanych jako nici chirurgiczne, układy dla kontrolowanego uwalniania leków, skafoldy dla inzynierii tkankowej4
T-W-5Metody sterylizacji biomateriałów1
T-W-6Regulacje prawne i standardy dotyczące metod badań, walidacji i dopuszczania polimerów do obrotu medycznego1
T-W-7Zagadnienia etyczne dotyczące badań in vivo i stosowania polimerów w medycynie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1udział studentw w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2opracowywanie sprawozdań15
30
wykłady
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2praca własna studenta15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjno-dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocena na podstawie wejsciówki i sprawozdania
S-2Ocena formująca: pytania otwarte, zadania problemowe

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A13_W01
student potrafi definiować podstawowe grupy biomateriałów polimerowych
Ch_2A_W01X2A_W01C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A13_U01
student potrafi klasyfikować podstawowe grupy biomateriałów polimerowych
Ch_2A_U01X2A_U01InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A13_K01
student potrafi pracować w zespole, jest przygotowany do wykorzystywania oraz ustawicznego zdobywania wiedzy w dowolnym środowsiku przemysłowym, zna zasady etyki zawadowej i bezpieczenstwa pracy
Ch_2A_K01X2A_K01C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A13_W01
student potrafi definiować podstawowe grupy biomateriałów polimerowych
2,0
3,0student posiada ograniczoną wiedzę w zakresie projektowania i zastosowania polimerów w medycynie
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A13_U01
student potrafi klasyfikować podstawowe grupy biomateriałów polimerowych
2,0
3,0student potrafi definiować najwazniejsze grupy polimerów do zastosowań medycznych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A13_K01
student potrafi pracować w zespole, jest przygotowany do wykorzystywania oraz ustawicznego zdobywania wiedzy w dowolnym środowsiku przemysłowym, zna zasady etyki zawadowej i bezpieczenstwa pracy
2,0
3,0student posiada ograniczone umiejętności w zakresie polimerów dla medycyny
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. S. Błazewicz, L. Stoch, BIOCYBERNETYKA I INZYNIERIA BIOMEDYCZNA, Tom 4. Biomateriały, Exit, Kraków, 2000
  2. M. Darowski, T. Orłowski, A. Werynski, J.M. Wójcicki, BIOCYBERNETYKA I INZYNIERIA BIOMEDYCZNA, Tom 3. Sztuczne narzady, Exit, Kraków, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Wise D.L, Biomaterials and Bioengineering Handbook, Marcel Dekker, New York, 2000

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wymywanie dodatków (barwników) z wyrobów medycznych5
T-L-2Badania różnych nici chirurgicznych5
T-L-3Otrzymywanie mikrokapsułek polimerowych5
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Polimery naturalne (biopolimery): otrzymywanie i właściwości polisacharydów, polipeptydów, kauczuk naturalny i poliestry bakteryjne4
T-W-2Polimery syntetyczne biodegradowalne - otrzymywanie, pojęcie i mechanizmy degradacji2
T-W-3Chemia polimerów syntetycznych nie ulegających degradacji do zastosowań jako implanty2
T-W-4Chemia polimerów stosowanych jako nici chirurgiczne, układy dla kontrolowanego uwalniania leków, skafoldy dla inzynierii tkankowej4
T-W-5Metody sterylizacji biomateriałów1
T-W-6Regulacje prawne i standardy dotyczące metod badań, walidacji i dopuszczania polimerów do obrotu medycznego1
T-W-7Zagadnienia etyczne dotyczące badań in vivo i stosowania polimerów w medycynie1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1udział studentw w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-2opracowywanie sprawozdań15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w wykładach15
A-W-2praca własna studenta15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A13_W01student potrafi definiować podstawowe grupy biomateriałów polimerowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z rodzajami polimerów stosowanych w medycynie
Treści programoweT-L-1Wymywanie dodatków (barwników) z wyrobów medycznych
T-L-2Badania różnych nici chirurgicznych
T-L-3Otrzymywanie mikrokapsułek polimerowych
T-W-1Polimery naturalne (biopolimery): otrzymywanie i właściwości polisacharydów, polipeptydów, kauczuk naturalny i poliestry bakteryjne
T-W-2Polimery syntetyczne biodegradowalne - otrzymywanie, pojęcie i mechanizmy degradacji
T-W-3Chemia polimerów syntetycznych nie ulegających degradacji do zastosowań jako implanty
T-W-4Chemia polimerów stosowanych jako nici chirurgiczne, układy dla kontrolowanego uwalniania leków, skafoldy dla inzynierii tkankowej
T-W-5Metody sterylizacji biomateriałów
T-W-6Regulacje prawne i standardy dotyczące metod badań, walidacji i dopuszczania polimerów do obrotu medycznego
T-W-7Zagadnienia etyczne dotyczące badań in vivo i stosowania polimerów w medycynie
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjno-dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena na podstawie wejsciówki i sprawozdania
S-2Ocena formująca: pytania otwarte, zadania problemowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada ograniczoną wiedzę w zakresie projektowania i zastosowania polimerów w medycynie
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A13_U01student potrafi klasyfikować podstawowe grupy biomateriałów polimerowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z rodzajami polimerów stosowanych w medycynie
Treści programoweT-L-1Wymywanie dodatków (barwników) z wyrobów medycznych
T-L-2Badania różnych nici chirurgicznych
T-L-3Otrzymywanie mikrokapsułek polimerowych
T-W-1Polimery naturalne (biopolimery): otrzymywanie i właściwości polisacharydów, polipeptydów, kauczuk naturalny i poliestry bakteryjne
T-W-2Polimery syntetyczne biodegradowalne - otrzymywanie, pojęcie i mechanizmy degradacji
T-W-3Chemia polimerów syntetycznych nie ulegających degradacji do zastosowań jako implanty
T-W-4Chemia polimerów stosowanych jako nici chirurgiczne, układy dla kontrolowanego uwalniania leków, skafoldy dla inzynierii tkankowej
T-W-5Metody sterylizacji biomateriałów
T-W-6Regulacje prawne i standardy dotyczące metod badań, walidacji i dopuszczania polimerów do obrotu medycznego
T-W-7Zagadnienia etyczne dotyczące badań in vivo i stosowania polimerów w medycynie
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjno-dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena na podstawie wejsciówki i sprawozdania
S-2Ocena formująca: pytania otwarte, zadania problemowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi definiować najwazniejsze grupy polimerów do zastosowań medycznych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A13_K01student potrafi pracować w zespole, jest przygotowany do wykorzystywania oraz ustawicznego zdobywania wiedzy w dowolnym środowsiku przemysłowym, zna zasady etyki zawadowej i bezpieczenstwa pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z rodzajami polimerów stosowanych w medycynie
Treści programoweT-L-1Wymywanie dodatków (barwników) z wyrobów medycznych
T-L-2Badania różnych nici chirurgicznych
T-L-3Otrzymywanie mikrokapsułek polimerowych
T-W-1Polimery naturalne (biopolimery): otrzymywanie i właściwości polisacharydów, polipeptydów, kauczuk naturalny i poliestry bakteryjne
T-W-2Polimery syntetyczne biodegradowalne - otrzymywanie, pojęcie i mechanizmy degradacji
T-W-3Chemia polimerów syntetycznych nie ulegających degradacji do zastosowań jako implanty
T-W-4Chemia polimerów stosowanych jako nici chirurgiczne, układy dla kontrolowanego uwalniania leków, skafoldy dla inzynierii tkankowej
T-W-5Metody sterylizacji biomateriałów
T-W-6Regulacje prawne i standardy dotyczące metod badań, walidacji i dopuszczania polimerów do obrotu medycznego
T-W-7Zagadnienia etyczne dotyczące badań in vivo i stosowania polimerów w medycynie
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjno-dydaktyczne w postaci prezentacji multimedialnej
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocena na podstawie wejsciówki i sprawozdania
S-2Ocena formująca: pytania otwarte, zadania problemowe
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiada ograniczone umiejętności w zakresie polimerów dla medycyny
3,5
4,0
4,5
5,0