Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Spektralne metody analizy chemicznej II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Spektralne metody analizy chemicznej II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Organicznej i Chemii Fizycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Soroka <Jacek.Soroka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Gąsiorowska <Monika.Jedras@zut.edu.pl>, Marta Sawicka <Marta.Sawicka@zut.edu.pl>, Elwira Wróblewska <Elwira.Wroblewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50egzamin
laboratoriaL2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z fizyki i chemii, w tym organicznej i fizycznej
W-2Znajomość statystycznej obróbki wyników doświadczalnych
W-3Umiejętność sporządzania roztworów, przeliczania stężeń oraz przeprowadzenia obliczeń chemicznych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie teorii najważniejszych metod spektralnych
C-2Poznanie uniwersalnych podstaw działania większości instrumentów wykorzystywanych w analityce.
C-3Nabycie umiejętności doboru metody do rozwiązywanego problemu
C-4Nabycie umiejętności pracy w grupie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Komplementarne wykorzystanie metod spektralnych w analizie chemicznej15
15
wykłady
T-W-1Natura załamania światła - współczynnik załamania światła i jego wykorzystanie w analityce, refraktometr Abbego, interferometry - interferometr Michelsona.2
T-W-2Polaryzacja światła i jej wykorzystanie.1
T-W-3Lasery, promieniowanie laserowe, monochromatyczność, koherencja.2
T-W-4Metody monochromatyzowania promieniowania białego - siatki dyfrakcyjne transmisyjne i odbiciowe, filtry barwnikowe i interferencyjne. Typowe monochromatory i polichromatory. Detektory promieniowania: detektory matrycowe CCD, fotodiody, fotopowielacze. Schematy spektrofotometrów.6
T-W-5Metody spektrometrii atomowej: absorpcyjna ASA i emisyjna ICP2
T-W-6Neutronowa analiza aktywacyjna2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie się studenta do zajęć laboratoryjnych, napisania wejściówki5
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-3Opracowanie sprawozdania5
A-L-4Udział w konsultacjach5
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach z możliwością dyskusji15
A-W-2Praca własna, studiowanie polecanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do egzaminu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń (wejściówka)
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z wykonania ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe wykładu z oceną
S-4Ocena formująca: obserwacja

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_C03_W01
Ma wiedzę na temat zjawiska załamania światła, sposobu pomiaru współczynnika załamania światła. Wie czym charakteryzuje się światło spolaryzowane i światło monochromatyczne. Posiada informacje na temat ich wykorzystania w analizie chemicznej
Ch_2A_W01, Ch_2A_W02, Ch_2A_W05X2A_W01, X2A_W02, X2A_W05C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2M-1S-3
Ch_2A_C03_W02
Ma wiedzę na temat budowy aparatury spektrofotometrycznej
Ch_2A_W05X2A_W05C-2T-W-4M-1, M-2S-3
Ch_2A_C03_W03
Zna podstawy teoretyczne metod spektrometrii atomowej
Ch_2A_W01, Ch_2A_W05, Ch_2A_W06, Ch_2A_W12, Ch_2A_W14X2A_W01, X2A_W05, X2A_W06InzA2_W02, InzA2_W05C-2, C-1T-W-5M-1S-3
Ch_2A_C03_W04
Zna podstawy metod aktywacyjnych neutronowych
Ch_2A_W01, Ch_2A_W03, Ch_2A_W05X2A_W01, X2A_W03, X2A_W05C-2, C-1T-W-6M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_C03_U01
Umie skojarzyć metodę z problemem. Umie dobrać odpowiednią metodę badawczą do konkretnej analizy.
Ch_2A_U01, Ch_2A_U02, Ch_2A_U04, Ch_2A_U06, Ch_2A_U14X2A_U01, X2A_U02, X2A_U04, X2A_U06InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U07C-3, C-1T-L-1M-2S-1, S-2
Ch_2A_C03_U02
Umie rozpoznać stopień zaawansowania konkretnego instrumentu i jego ograniczenia. Umie ocenić jego dokładność, wskazać mankamenty.
Ch_2A_U01, Ch_2A_U02, Ch_2A_U14X2A_U01, X2A_U02InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U07C-2T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_C03_K01
Potrafi zidentyfikowac zagrozenia cywilizacyjne. Rozumie potrzebę zrównoważonego rozwoju
Ch_2A_K01, Ch_2A_K03, Ch_2A_K04, Ch_2A_K05X2A_K01, X2A_K03, X2A_K04, X2A_K05C-1T-L-1M-1, M-2S-4
Ch_2A_C03_K02
Posiada umiejętność pracy w zespole
Ch_2A_K02, Ch_2A_K03X2A_K02, X2A_K03C-4T-L-1M-2S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_C03_W01
Ma wiedzę na temat zjawiska załamania światła, sposobu pomiaru współczynnika załamania światła. Wie czym charakteryzuje się światło spolaryzowane i światło monochromatyczne. Posiada informacje na temat ich wykorzystania w analizie chemicznej
2,0
3,0Opanował wiedzę na temat natury światła w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_C03_W02
Ma wiedzę na temat budowy aparatury spektrofotometrycznej
2,0
3,0Zna budowę prostego spektrofotometru
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_C03_W03
Zna podstawy teoretyczne metod spektrometrii atomowej
2,0
3,0Zna w stopniu podstawowym kilka metod spektrometrii atomowej
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_C03_W04
Zna podstawy metod aktywacyjnych neutronowych
2,0
3,0Ma wiedzę w stopniu podstawowym na temat neutronowej analizy aktywacyjnej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_C03_U01
Umie skojarzyć metodę z problemem. Umie dobrać odpowiednią metodę badawczą do konkretnej analizy.
2,0
3,0Dobiera odpowiednią metodę do konkretnego problemu
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_C03_U02
Umie rozpoznać stopień zaawansowania konkretnego instrumentu i jego ograniczenia. Umie ocenić jego dokładność, wskazać mankamenty.
2,0
3,0Potrafi zaplanować proces analityczny i przeprowadzić pomiar
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_C03_K01
Potrafi zidentyfikowac zagrozenia cywilizacyjne. Rozumie potrzebę zrównoważonego rozwoju
2,0
3,0Potrafi identyfikować zagrożenia i ocenić je.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_C03_K02
Posiada umiejętność pracy w zespole
2,0
3,0Student potrafi pracować w kilkuosobowej grupie
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. R.P. Feynman, R.B Leighton, M. Sands, Feynmana wykłady z fizyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2009
  2. W. Zielinski, A. Rajca, Metody spektroskopowe i ich zastosowanie do identyfikacji związków organicznych, Wydawnictwo Naukowo- Techniczne, Warszawa, 1995

Literatura dodatkowa

  1. L.A. Kazicyna, N.B. Kupletska, Metody spektroskopowe wyznaczania struktury zwiazk.w organicznych, Panstwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1974

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Komplementarne wykorzystanie metod spektralnych w analizie chemicznej15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Natura załamania światła - współczynnik załamania światła i jego wykorzystanie w analityce, refraktometr Abbego, interferometry - interferometr Michelsona.2
T-W-2Polaryzacja światła i jej wykorzystanie.1
T-W-3Lasery, promieniowanie laserowe, monochromatyczność, koherencja.2
T-W-4Metody monochromatyzowania promieniowania białego - siatki dyfrakcyjne transmisyjne i odbiciowe, filtry barwnikowe i interferencyjne. Typowe monochromatory i polichromatory. Detektory promieniowania: detektory matrycowe CCD, fotodiody, fotopowielacze. Schematy spektrofotometrów.6
T-W-5Metody spektrometrii atomowej: absorpcyjna ASA i emisyjna ICP2
T-W-6Neutronowa analiza aktywacyjna2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie się studenta do zajęć laboratoryjnych, napisania wejściówki5
A-L-2Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych15
A-L-3Opracowanie sprawozdania5
A-L-4Udział w konsultacjach5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach z możliwością dyskusji15
A-W-2Praca własna, studiowanie polecanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do egzaminu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C03_W01Ma wiedzę na temat zjawiska załamania światła, sposobu pomiaru współczynnika załamania światła. Wie czym charakteryzuje się światło spolaryzowane i światło monochromatyczne. Posiada informacje na temat ich wykorzystania w analizie chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W02ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów z zakresu chemii o średnim poziomie złożoności
Ch_2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej wykorzystywanej w obszarze nauk chemicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W02ma znajomość matematyki w zakresie niezbędnym dla ilościowego opisu, zrozumienia oraz modelowania problemów o średnim poziomie złożoności
X2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie teorii najważniejszych metod spektralnych
Treści programoweT-W-1Natura załamania światła - współczynnik załamania światła i jego wykorzystanie w analityce, refraktometr Abbego, interferometry - interferometr Michelsona.
T-W-3Lasery, promieniowanie laserowe, monochromatyczność, koherencja.
T-W-2Polaryzacja światła i jej wykorzystanie.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe wykładu z oceną
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Opanował wiedzę na temat natury światła w stopniu podstawowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C03_W02Ma wiedzę na temat budowy aparatury spektrofotometrycznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej wykorzystywanej w obszarze nauk chemicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Poznanie uniwersalnych podstaw działania większości instrumentów wykorzystywanych w analityce.
Treści programoweT-W-4Metody monochromatyzowania promieniowania białego - siatki dyfrakcyjne transmisyjne i odbiciowe, filtry barwnikowe i interferencyjne. Typowe monochromatory i polichromatory. Detektory promieniowania: detektory matrycowe CCD, fotodiody, fotopowielacze. Schematy spektrofotometrów.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe wykładu z oceną
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna budowę prostego spektrofotometru
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C03_W03Zna podstawy teoretyczne metod spektrometrii atomowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej wykorzystywanej w obszarze nauk chemicznych
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Ch_2A_W12zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu chemii
Ch_2A_W14zna typowe technologie inżynierskie wykorzystywane w laboratorich i przemysle chemicznym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Poznanie uniwersalnych podstaw działania większości instrumentów wykorzystywanych w analityce.
C-1Poznanie teorii najważniejszych metod spektralnych
Treści programoweT-W-5Metody spektrometrii atomowej: absorpcyjna ASA i emisyjna ICP
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe wykładu z oceną
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna w stopniu podstawowym kilka metod spektrometrii atomowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C03_W04Zna podstawy metod aktywacyjnych neutronowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W03zna techniki doświadczalne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych stosowane w obszarze chemii; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa chemiczne i fizyczne oraz przeprowadzić ich dowody
Ch_2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej wykorzystywanej w obszarze nauk chemicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W03zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody
X2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Poznanie uniwersalnych podstaw działania większości instrumentów wykorzystywanych w analityce.
C-1Poznanie teorii najważniejszych metod spektralnych
Treści programoweT-W-6Neutronowa analiza aktywacyjna
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe wykładu z oceną
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma wiedzę w stopniu podstawowym na temat neutronowej analizy aktywacyjnej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C03_U01Umie skojarzyć metodę z problemem. Umie dobrać odpowiednią metodę badawczą do konkretnej analizy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Ch_2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w dziedzinie nauki chemiczne – dyscyplina chemia oraz w pokrewnych dyscyplinach naukowych
Ch_2A_U14potrafi ocenić przydatność typowej aparatury pomiarowej i typowych metod służących do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować optymalną metodę i aparaturę pomiarową
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
X2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
X2A_U06potrafi w sposób przystępny przedstawić wyniki odkryć dokonanych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz w zakresie obszarów leżących na pograniczu pokrewnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-3Nabycie umiejętności doboru metody do rozwiązywanego problemu
C-1Poznanie teorii najważniejszych metod spektralnych
Treści programoweT-L-1Komplementarne wykorzystanie metod spektralnych w analizie chemicznej
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń (wejściówka)
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z wykonania ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Dobiera odpowiednią metodę do konkretnego problemu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C03_U02Umie rozpoznać stopień zaawansowania konkretnego instrumentu i jego ograniczenia. Umie ocenić jego dokładność, wskazać mankamenty.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Ch_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U14potrafi ocenić przydatność typowej aparatury pomiarowej i typowych metod służących do rozwiązywania zadań inżynierskich o charakterze praktycznym w obszarze chemii oraz wybrać i zastosować optymalną metodę i aparaturę pomiarową
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Poznanie uniwersalnych podstaw działania większości instrumentów wykorzystywanych w analityce.
Treści programoweT-L-1Komplementarne wykorzystanie metod spektralnych w analizie chemicznej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne ćwiczeń (wejściówka)
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdania z wykonania ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi zaplanować proces analityczny i przeprowadzić pomiar
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C03_K01Potrafi zidentyfikowac zagrozenia cywilizacyjne. Rozumie potrzebę zrównoważonego rozwoju
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Ch_2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu magistra inżyniera chemika
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-1Poznanie teorii najważniejszych metod spektralnych
Treści programoweT-L-1Komplementarne wykorzystanie metod spektralnych w analizie chemicznej
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z prezentacją multimedialną
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: obserwacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi identyfikować zagrożenia i ocenić je.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_C03_K02Posiada umiejętność pracy w zespole
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K02potrafi biorąc odpowiedzialność za powierzone do realizacji zadania współdziałać i pracować w grupie przyjmując w niej różne role
Ch_2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
X2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-4Nabycie umiejętności pracy w grupie
Treści programoweT-L-1Komplementarne wykorzystanie metod spektralnych w analizie chemicznej
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: obserwacja
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi pracować w kilkuosobowej grupie
3,5
4,0
4,5
5,0