Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Prawo ochrony środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Prawo ochrony środowiska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Karakulski <Krzysztof.Karakulski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące śodowiska naturalnego (woda, powietrze, gleba)

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie zasad polityki UE do zapobiegania zagrożeniom środowiska w zakresie ochrony wód
C-2Zapoznanie z podstawowymi dyrektywami w dziedzinie ochrony wód

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Charakterystyka zintegrowanego podejścia do zapobiegania zagrożeniom środowiska w UE na przykładzie wybranego problemu środowiskowego - ochrona wód - water protection2
T-W-2Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód ( 2 podstawowe podejścia: Water Quality Objective Approach i Emission Limit Value Approach)2
T-W-3Standardy jakości wód powierzchniowych w Unii Europejskiej i w Polsce2
T-W-4Standardy dotyczace emisji zanieczyszczeń do środlądowych wód powierzchniowych2
T-W-5Zasady polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód2
T-W-6Podstawowe dyrektywy w dziedzinie ochrony wód - pierwsza fala legislacyjna obejmująca lata 1975-19882
T-W-7Nowe dyrektywy w dziedzinie ochrony wód - druga fala legislacyjna po seminarium we Frankfurcie w 19882
T-W-8Powiązanie między dyrektywami w zakresie ochrony wód oraz dyrektywami w zakresie pozostałych problemów środowiskowych1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury, dyrektyw Unii Europejskiej i ustaw dotyczących ochrony wód11
A-W-3Konsultacje z wykładowcą2
A-W-4Test wielokrotnego wyboru2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Multimedialna prezentacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A02b_W01
ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień ochrony środowiska i problematyki prawnej
Ch_2A_W13InzA2_W03C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A02b_U01
potrafi integrować uzyskane informacje z dyrektyw dotyczących ochrony wód oraz formułować zagrożenia środowiska na przykładzie ochrony wód
Ch_2A_U04X2A_U04C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A02b_K01
aktywna postawa do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zastosowaniu zasad polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód
Ch_2A_K01X2A_K01C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A02b_W01
ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień ochrony środowiska i problematyki prawnej
2,0
3,0w co najmniej 51% potrafi scharakteryzować politykę Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód, wymienić standardy jakości wód powierzchniowych w Unii Europejskiej i w Polsce, wymienić standardy dotyczące emisji zanieczyszczeń do śródlądowych wód powierzchniowych oraz wyliczyć dyrektywy w dziedzinie ochrony wód
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A02b_U01
potrafi integrować uzyskane informacje z dyrektyw dotyczących ochrony wód oraz formułować zagrożenia środowiska na przykładzie ochrony wód
2,0
3,0w co najmniej 51% potrafi przeprowadzić analizę zagrożeń środowiska w zakresie ochrony wód i wykorzystać poznane dyrektywy w dziedzinie ochrony wód do określenia standardów jakości wód powierzchniowych i standardów dotyczących emisji zanieczyszczeń
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A02b_K01
aktywna postawa do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zastosowaniu zasad polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód
2,0
3,0w co najmniej 51% wykazuje aktywną postawę do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zastosowaniu zasad polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. M.Roman, Standardy jakości i ochrony śródlądowych wód powierzchniowych w przepisach Unii Europejskiej i w przepisach polskich, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych, Warszawa, 1999, MONOGRAFIE Seria WODOCIĄGI i KANALIZACJE nr 1
  2. M.J. Gromiec, Polityka wodna Unii Europejskiej i jej implikacje dla Polski, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników sanitarnych, Warszawa, 1998
  3. Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z 27 kwietnia 2001 r, 2001
  4. Ustawa Prawo wodne z 18 lipca 2001, 2001

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka zintegrowanego podejścia do zapobiegania zagrożeniom środowiska w UE na przykładzie wybranego problemu środowiskowego - ochrona wód - water protection2
T-W-2Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód ( 2 podstawowe podejścia: Water Quality Objective Approach i Emission Limit Value Approach)2
T-W-3Standardy jakości wód powierzchniowych w Unii Europejskiej i w Polsce2
T-W-4Standardy dotyczace emisji zanieczyszczeń do środlądowych wód powierzchniowych2
T-W-5Zasady polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód2
T-W-6Podstawowe dyrektywy w dziedzinie ochrony wód - pierwsza fala legislacyjna obejmująca lata 1975-19882
T-W-7Nowe dyrektywy w dziedzinie ochrony wód - druga fala legislacyjna po seminarium we Frankfurcie w 19882
T-W-8Powiązanie między dyrektywami w zakresie ochrony wód oraz dyrektywami w zakresie pozostałych problemów środowiskowych1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Studiowanie literatury, dyrektyw Unii Europejskiej i ustaw dotyczących ochrony wód11
A-W-3Konsultacje z wykładowcą2
A-W-4Test wielokrotnego wyboru2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A02b_W01ma podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień ochrony środowiska i problematyki prawnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W13ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad polityki UE do zapobiegania zagrożeniom środowiska w zakresie ochrony wód
C-2Zapoznanie z podstawowymi dyrektywami w dziedzinie ochrony wód
Treści programoweT-W-1Charakterystyka zintegrowanego podejścia do zapobiegania zagrożeniom środowiska w UE na przykładzie wybranego problemu środowiskowego - ochrona wód - water protection
T-W-2Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód ( 2 podstawowe podejścia: Water Quality Objective Approach i Emission Limit Value Approach)
T-W-3Standardy jakości wód powierzchniowych w Unii Europejskiej i w Polsce
T-W-4Standardy dotyczace emisji zanieczyszczeń do środlądowych wód powierzchniowych
T-W-5Zasady polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód
T-W-6Podstawowe dyrektywy w dziedzinie ochrony wód - pierwsza fala legislacyjna obejmująca lata 1975-1988
T-W-7Nowe dyrektywy w dziedzinie ochrony wód - druga fala legislacyjna po seminarium we Frankfurcie w 1988
T-W-8Powiązanie między dyrektywami w zakresie ochrony wód oraz dyrektywami w zakresie pozostałych problemów środowiskowych
Metody nauczaniaM-1Multimedialna prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w co najmniej 51% potrafi scharakteryzować politykę Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód, wymienić standardy jakości wód powierzchniowych w Unii Europejskiej i w Polsce, wymienić standardy dotyczące emisji zanieczyszczeń do śródlądowych wód powierzchniowych oraz wyliczyć dyrektywy w dziedzinie ochrony wód
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A02b_U01potrafi integrować uzyskane informacje z dyrektyw dotyczących ochrony wód oraz formułować zagrożenia środowiska na przykładzie ochrony wód
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad polityki UE do zapobiegania zagrożeniom środowiska w zakresie ochrony wód
C-2Zapoznanie z podstawowymi dyrektywami w dziedzinie ochrony wód
Treści programoweT-W-1Charakterystyka zintegrowanego podejścia do zapobiegania zagrożeniom środowiska w UE na przykładzie wybranego problemu środowiskowego - ochrona wód - water protection
T-W-2Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód ( 2 podstawowe podejścia: Water Quality Objective Approach i Emission Limit Value Approach)
T-W-3Standardy jakości wód powierzchniowych w Unii Europejskiej i w Polsce
T-W-4Standardy dotyczace emisji zanieczyszczeń do środlądowych wód powierzchniowych
T-W-5Zasady polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód
T-W-6Podstawowe dyrektywy w dziedzinie ochrony wód - pierwsza fala legislacyjna obejmująca lata 1975-1988
T-W-7Nowe dyrektywy w dziedzinie ochrony wód - druga fala legislacyjna po seminarium we Frankfurcie w 1988
T-W-8Powiązanie między dyrektywami w zakresie ochrony wód oraz dyrektywami w zakresie pozostałych problemów środowiskowych
Metody nauczaniaM-1Multimedialna prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w co najmniej 51% potrafi przeprowadzić analizę zagrożeń środowiska w zakresie ochrony wód i wykorzystać poznane dyrektywy w dziedzinie ochrony wód do określenia standardów jakości wód powierzchniowych i standardów dotyczących emisji zanieczyszczeń
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A02b_K01aktywna postawa do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zastosowaniu zasad polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Poznanie zasad polityki UE do zapobiegania zagrożeniom środowiska w zakresie ochrony wód
C-2Zapoznanie z podstawowymi dyrektywami w dziedzinie ochrony wód
Treści programoweT-W-1Charakterystyka zintegrowanego podejścia do zapobiegania zagrożeniom środowiska w UE na przykładzie wybranego problemu środowiskowego - ochrona wód - water protection
T-W-2Polityka Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód ( 2 podstawowe podejścia: Water Quality Objective Approach i Emission Limit Value Approach)
T-W-3Standardy jakości wód powierzchniowych w Unii Europejskiej i w Polsce
T-W-4Standardy dotyczace emisji zanieczyszczeń do środlądowych wód powierzchniowych
T-W-5Zasady polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód
T-W-6Podstawowe dyrektywy w dziedzinie ochrony wód - pierwsza fala legislacyjna obejmująca lata 1975-1988
Metody nauczaniaM-1Multimedialna prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w co najmniej 51% wykazuje aktywną postawę do poszerzania swojej wiedzy i umiejętności w zastosowaniu zasad polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony wód
3,5
4,0
4,5
5,0