Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Rekultywacja wód:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rekultywacja wód
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Kubiak <Jacek.Kubiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Machula <Sylwia.Machula@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW7 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL7 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z zakresu hudrocjemii i ochrony wód
W-2Posiadanie wiedzy z zkaresu limnologii
W-3Posiadanie wiedzu z zakresu badania środowiska wodnego

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student potrafi ocenić stan wód powierzchniowych
C-2Student potrafi zaplanować skuteczna metodę rekultrywacji akwenu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Ocena stanu akwenu: stawu, jeziora, rzeki9
T-L-2Wybór metody relultywacji w warunkach laboratoryjnych3
T-L-3Weryfikacja zaplanowanej metody relultywacji w warunkach laboratoryjnych3
15
wykłady
T-W-1Przyczyny degradacji wód powierzchniowych3
T-W-2Skutki zanieczyszczenia i degradacji wód powierzchniowych3
T-W-3Ocena stanu wód powierzchniowych3
T-W-4Metody rekultrywacji wód powierzchniowych3
T-W-5Zasady ochrony wód powierzchniowych3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach25
A-L-2Stuidiowanie literatury18
A-L-3Konsultacje15
A-L-4zaliczenie pzredmioty2
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2Studiowanie literatury18
A-W-3Konsultacje15
A-W-4zaliczenie przedmiotu2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3ćwiczenia terenoqwe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie
S-2Ocena formująca: kolokwium
S-3Ocena formująca: test

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C24_W01
GW_1A_W04 Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W06, GW_1A_W12, GW_1A_W04, GW_1A_W01R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06InzA_W02, InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2T-W-5, T-L-1, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-L-3, T-L-2M-1, M-3, M-2S-3, S-1, S-2
GW_1A_C24_W02
student potrafi opisać wytyczne niezbędne do prowadzenia standardowych badań w ramach monitoringu przyrodniczego gatunków roślin i zwierząt
GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1, C-2T-L-3, T-L-1, T-W-5, T-W-3, T-W-2, T-W-4, T-W-1, T-L-2M-1, M-2, M-3S-2, S-3, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C24_U01
Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szcególnym uwzględnieniem rybactwa. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1, C-2T-W-4, T-W-5, T-L-3, T-W-1, T-W-2, T-L-1, T-W-3, T-L-2M-2, M-1, M-3S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C24_K01
Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem rybactwa. Zna zasady ochrony wód i ich rekultywacji.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-2, C-1T-L-1, T-W-5, T-L-2, T-W-2, T-W-4, T-W-3, T-W-1, T-L-3M-3, M-2, M-1S-2, S-3, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C24_W01
GW_1A_W04 Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
2,0
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C24_W02
student potrafi opisać wytyczne niezbędne do prowadzenia standardowych badań w ramach monitoringu przyrodniczego gatunków roślin i zwierząt
2,0
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C24_U01
Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szcególnym uwzględnieniem rybactwa. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie
2,0
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C24_K01
Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem rybactwa. Zna zasady ochrony wód i ich rekultywacji.
2,0
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kalff J, Limnology, Prentice Hall, New Jersey, 2002
  2. Chełmicki W., Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa, 2001
  3. Dojlido J., Chemia wód powierzchniowych, Ekonomia i Środowisko, Białystok, 1999
  4. Kubiak J., Nędzarek A., Tórz A., Chemia wód powierzchniowych, Akademia Rolnicza, Szczecin, 1999

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Ocena stanu akwenu: stawu, jeziora, rzeki9
T-L-2Wybór metody relultywacji w warunkach laboratoryjnych3
T-L-3Weryfikacja zaplanowanej metody relultywacji w warunkach laboratoryjnych3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przyczyny degradacji wód powierzchniowych3
T-W-2Skutki zanieczyszczenia i degradacji wód powierzchniowych3
T-W-3Ocena stanu wód powierzchniowych3
T-W-4Metody rekultrywacji wód powierzchniowych3
T-W-5Zasady ochrony wód powierzchniowych3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach25
A-L-2Stuidiowanie literatury18
A-L-3Konsultacje15
A-L-4zaliczenie pzredmioty2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach25
A-W-2Studiowanie literatury18
A-W-3Konsultacje15
A-W-4zaliczenie przedmiotu2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C24_W01GW_1A_W04 Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W12Ma podstawową wiedzę z zakresu meteorologii i hydrografii.
GW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W01Ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii niezbędną w inżynierii środowiskowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Student potrafi ocenić stan wód powierzchniowych
C-2Student potrafi zaplanować skuteczna metodę rekultrywacji akwenu
Treści programoweT-W-5Zasady ochrony wód powierzchniowych
T-L-1Ocena stanu akwenu: stawu, jeziora, rzeki
T-W-2Skutki zanieczyszczenia i degradacji wód powierzchniowych
T-W-4Metody rekultrywacji wód powierzchniowych
T-W-3Ocena stanu wód powierzchniowych
T-W-1Przyczyny degradacji wód powierzchniowych
T-L-3Weryfikacja zaplanowanej metody relultywacji w warunkach laboratoryjnych
T-L-2Wybór metody relultywacji w warunkach laboratoryjnych
Metody nauczaniaM-1wykład
M-3ćwiczenia terenoqwe
M-2ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: test
S-1Ocena formująca: zaliczenie
S-2Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C24_W02student potrafi opisać wytyczne niezbędne do prowadzenia standardowych badań w ramach monitoringu przyrodniczego gatunków roślin i zwierząt
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Student potrafi ocenić stan wód powierzchniowych
C-2Student potrafi zaplanować skuteczna metodę rekultrywacji akwenu
Treści programoweT-L-3Weryfikacja zaplanowanej metody relultywacji w warunkach laboratoryjnych
T-L-1Ocena stanu akwenu: stawu, jeziora, rzeki
T-W-5Zasady ochrony wód powierzchniowych
T-W-3Ocena stanu wód powierzchniowych
T-W-2Skutki zanieczyszczenia i degradacji wód powierzchniowych
T-W-4Metody rekultrywacji wód powierzchniowych
T-W-1Przyczyny degradacji wód powierzchniowych
T-L-2Wybór metody relultywacji w warunkach laboratoryjnych
Metody nauczaniaM-1wykład
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-3ćwiczenia terenoqwe
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: kolokwium
S-3Ocena formująca: test
S-1Ocena formująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C24_U01Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szcególnym uwzględnieniem rybactwa. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie. Poznanie zasad ochrony wód i ich rekultywacji, a także prawodawstwa w tym zakresie
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Student potrafi ocenić stan wód powierzchniowych
C-2Student potrafi zaplanować skuteczna metodę rekultrywacji akwenu
Treści programoweT-W-4Metody rekultrywacji wód powierzchniowych
T-W-5Zasady ochrony wód powierzchniowych
T-L-3Weryfikacja zaplanowanej metody relultywacji w warunkach laboratoryjnych
T-W-1Przyczyny degradacji wód powierzchniowych
T-W-2Skutki zanieczyszczenia i degradacji wód powierzchniowych
T-L-1Ocena stanu akwenu: stawu, jeziora, rzeki
T-W-3Ocena stanu wód powierzchniowych
T-L-2Wybór metody relultywacji w warunkach laboratoryjnych
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład
M-3ćwiczenia terenoqwe
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: test
S-2Ocena formująca: kolokwium
S-1Ocena formująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C24_K01Poznanie zależność stanu wód i poszczególnych gałęzi gospodarki od jakości i wielkości zasobów wodnych, ze szczególnym uwzględnieniem rybactwa. Zna zasady ochrony wód i ich rekultywacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Student potrafi zaplanować skuteczna metodę rekultrywacji akwenu
C-1Student potrafi ocenić stan wód powierzchniowych
Treści programoweT-L-1Ocena stanu akwenu: stawu, jeziora, rzeki
T-W-5Zasady ochrony wód powierzchniowych
T-L-2Wybór metody relultywacji w warunkach laboratoryjnych
T-W-2Skutki zanieczyszczenia i degradacji wód powierzchniowych
T-W-4Metody rekultrywacji wód powierzchniowych
T-W-3Ocena stanu wód powierzchniowych
T-W-1Przyczyny degradacji wód powierzchniowych
T-L-3Weryfikacja zaplanowanej metody relultywacji w warunkach laboratoryjnych
Metody nauczaniaM-3ćwiczenia terenoqwe
M-2ćwiczenia laboratoryjne
M-1wykład
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: kolokwium
S-3Ocena formująca: test
S-1Ocena formująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0