Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Zarys hydrotechniki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarys hydrotechniki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Balejko <Jerzy.Balejko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Jerzy Balejko <Jerzy.Balejko@zut.edu.pl>, Jarosław Majewski <Jaroslaw.Majewski@zut.edu.pl>, Agnieszka Strzelczak <Agnieszka-Strzelczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej.
W-2Znajomość analizy funkcji matematycznych, zasad logarytmów, rachunku różniczkowego i całkowego.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu hydromechaniki
C-2Zapoznanie studentów z metodami badania i opisu zjawisk związanych z e statyką i kinematyką cieczy
C-3Ukształtowanie umiejętności badania i charakteryzowania mechanicznych cech płynów newtonowskich jak i nienewtonowskich.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Stan naprężęnia w płynie4
T-A-2Hydrostatyka4
T-A-3Przepływy potencjalne4
T-A-4Podstawy dynamiki płynów idealnych4
T-A-5Zastosowania równania Bernoulliego4
T-A-6Opory przepływu cieczy2
T-A-7Podstawy dynamiki płynów newtonowskich4
T-A-8Zastosowania równania Naviera - Stokesa4
30
wykłady
T-W-1Podstawowe właściwości płynów2
T-W-2Prawo lepkości Newtona.2
T-W-3Podstawy hydrostatyki3
T-W-4Dynamika płynów doskonałych2
T-W-5Dynamika płynów rzeczywistych2
T-W-6Opory przepływu płynów przez przewody2
T-W-7Przepływy cieczy nienewtonowskich2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2indywidualne przygotowanie do zajęć30
A-A-3Konsultacje z prowadzącym10
A-A-4Studiowanie literatury przedmiotu20
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzącym10
A-W-3przygotowanie do egzaminu35
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-2Ćwiczenia rachunkowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Uczestnictwo w dyskusji na konwersatoriach
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające konwersatoria
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C4_W01
Posiada wiedzę z zakresu hydromechaniki
GW_1A_W01R1A_W01, R1A_W04InzA_W02C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2, S-3
GW_1A_C4_W02
Zna metody badania i opisu własności cieczy newtonowskich i nienewtonowskich
GW_1A_W01R1A_W01, R1A_W04InzA_W02C-2T-A-7, T-A-3, T-W-2, T-W-6, T-W-3, T-W-5, T-W-1, T-W-4, T-A-6, T-A-8, T-A-2, T-A-5, T-A-1, T-A-4, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C4_U01
Potrafi badać i charakteryzować mechaniczne cechy żywności.
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2, S-3
GW_1A_C4_U02
Potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych.
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-3, C-2, C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C4_K01
Ma świadomość ryzyka i poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C4_W01
Posiada wiedzę z zakresu hydromechaniki
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu inżynierii procesów stosowanych w technologii żywności.
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu inżynierii procesów stosowanych w technologii żywności, ale z licznymi błędami.
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu inżynierii procesów stosowanych w technologii żywności, ale ze znacznymi niedociągnięciami.
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu inżynierii procesów stosowanych w technologii żywności.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu inżynierii procesów stosowanych w technologii żywności.
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu inżynierii procesów stosowanych w technologii żywności.
GW_1A_C4_W02
Zna metody badania i opisu własności cieczy newtonowskich i nienewtonowskich
2,0Student nie zna reologicznych metod badania i opisu własności lepko-sprężystych artykułów żywnościowych.
3,0Student zna reologiczne metody badania i opisu własności lepko-sprężystych artykułów żywnościowych w zadowalającym stopniu, ale z licznymi błędami.
3,5Student zna reologiczne metody badania i opisu własności lepko-sprężystych artykułów żywnościowych w zadowalającym stopniu, ale ze znacznymi niedociągnięciami.
4,0Student dobrze zna reologiczne metody badania i opisu własności lepko-sprężystych artykułów żywnościowych.
4,5Student bardzo dobrze zna reologiczne metody badania i opisu własności lepko-sprężystych artykułów żywnościowych.
5,0Student znakomicie zna reologiczne metody badania i opisu własności lepko-sprężystych artykułów żywnościowych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C4_U01
Potrafi badać i charakteryzować mechaniczne cechy żywności.
2,0Student nie potrafi badać i charakteryzować mechanicznych cech żywności.
3,0Student potrafi badać i charakteryzować mechaniczne cechy żywności w zadowalającym stopniu, ale z licznymi błędami.
3,5Student potrafi badać i charakteryzować mechaniczne cechy żywności w zadowalającym stopniu, ale ze znacznymi niedociągnięciami.
4,0Student dobrze potrafi badać i charakteryzować mechaniczne cechy żywności.
4,5Student bardzo dobrze potrafi badać i charakteryzować mechaniczne cechy żywności.
5,0Student znakomicie potrafi badać i charakteryzować mechaniczne cechy żywności.
GW_1A_C4_U02
Potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych.
2,0Student nie potrafi rozwiązywać problemów inżynierskich związanch z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych.
3,0Student potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych w zadowalającym stopniu, ale z licznymi błędami.
3,5Student potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych w zadowalającym stopniu, ale ze znacznymi niedociągnięciami.
4,0Student dobrze potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych.
4,5Student bardzo dobrze potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych.
5,0Student znakomicie potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C4_K01
Ma świadomość ryzyka i poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.
2,0Student nie ma świadomości ryzyka i poczucia odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.
3,0Student ma częściową świadomość ryzyka i poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.
3,5Student ma zadowalającą świadomość ryzyka i poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.
4,0Student ma świadomość ryzyka i poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.
4,5Student ma znaczną świadomość ryzyka i poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.
5,0Student ma pełną świadomość ryzyka i poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.

Literatura podstawowa

  1. Burka E.S., Nałęcz T.J., Mechanika płynów w przykładach., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 1994
  2. Ferguson J., Kembłowski Z., Reologia stosowana płynów., Wydawnictwo Marcus sc., Łódź, 1995
  3. Gryboś R.:, Podstawy mechaniki płynów, P.W.N., Warszawa, 1989

Literatura dodatkowa

  1. Paderewski M., Podstawy inżynierii chemicznej, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1993

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Stan naprężęnia w płynie4
T-A-2Hydrostatyka4
T-A-3Przepływy potencjalne4
T-A-4Podstawy dynamiki płynów idealnych4
T-A-5Zastosowania równania Bernoulliego4
T-A-6Opory przepływu cieczy2
T-A-7Podstawy dynamiki płynów newtonowskich4
T-A-8Zastosowania równania Naviera - Stokesa4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe właściwości płynów2
T-W-2Prawo lepkości Newtona.2
T-W-3Podstawy hydrostatyki3
T-W-4Dynamika płynów doskonałych2
T-W-5Dynamika płynów rzeczywistych2
T-W-6Opory przepływu płynów przez przewody2
T-W-7Przepływy cieczy nienewtonowskich2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2indywidualne przygotowanie do zajęć30
A-A-3Konsultacje z prowadzącym10
A-A-4Studiowanie literatury przedmiotu20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzącym10
A-W-3przygotowanie do egzaminu35
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C4_W01Posiada wiedzę z zakresu hydromechaniki
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W01Ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii niezbędną w inżynierii środowiskowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu hydromechaniki
C-2Zapoznanie studentów z metodami badania i opisu zjawisk związanych z e statyką i kinematyką cieczy
C-3Ukształtowanie umiejętności badania i charakteryzowania mechanicznych cech płynów newtonowskich jak i nienewtonowskich.
Treści programoweT-W-1Podstawowe właściwości płynów
T-W-2Prawo lepkości Newtona.
T-W-3Podstawy hydrostatyki
T-W-4Dynamika płynów doskonałych
T-W-5Dynamika płynów rzeczywistych
T-W-6Opory przepływu płynów przez przewody
T-W-7Przepływy cieczy nienewtonowskich
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-2Ćwiczenia rachunkowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Uczestnictwo w dyskusji na konwersatoriach
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające konwersatoria
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada wiedzy z zakresu inżynierii procesów stosowanych w technologii żywności.
3,0Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu inżynierii procesów stosowanych w technologii żywności, ale z licznymi błędami.
3,5Student posiada zadowalającą wiedzę z zakresu inżynierii procesów stosowanych w technologii żywności, ale ze znacznymi niedociągnięciami.
4,0Student posiada dobrą wiedzę z zakresu inżynierii procesów stosowanych w technologii żywności.
4,5Student posiada bardzo dobrą wiedzę z zakresu inżynierii procesów stosowanych w technologii żywności.
5,0Student posiada znakomitą wiedzę z zakresu inżynierii procesów stosowanych w technologii żywności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C4_W02Zna metody badania i opisu własności cieczy newtonowskich i nienewtonowskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W01Ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii niezbędną w inżynierii środowiskowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z metodami badania i opisu zjawisk związanych z e statyką i kinematyką cieczy
Treści programoweT-A-7Podstawy dynamiki płynów newtonowskich
T-A-3Przepływy potencjalne
T-W-2Prawo lepkości Newtona.
T-W-6Opory przepływu płynów przez przewody
T-W-3Podstawy hydrostatyki
T-W-5Dynamika płynów rzeczywistych
T-W-1Podstawowe właściwości płynów
T-W-4Dynamika płynów doskonałych
T-A-6Opory przepływu cieczy
T-A-8Zastosowania równania Naviera - Stokesa
T-A-2Hydrostatyka
T-A-5Zastosowania równania Bernoulliego
T-A-1Stan naprężęnia w płynie
T-A-4Podstawy dynamiki płynów idealnych
T-W-7Przepływy cieczy nienewtonowskich
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-2Ćwiczenia rachunkowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Uczestnictwo w dyskusji na konwersatoriach
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające konwersatoria
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna reologicznych metod badania i opisu własności lepko-sprężystych artykułów żywnościowych.
3,0Student zna reologiczne metody badania i opisu własności lepko-sprężystych artykułów żywnościowych w zadowalającym stopniu, ale z licznymi błędami.
3,5Student zna reologiczne metody badania i opisu własności lepko-sprężystych artykułów żywnościowych w zadowalającym stopniu, ale ze znacznymi niedociągnięciami.
4,0Student dobrze zna reologiczne metody badania i opisu własności lepko-sprężystych artykułów żywnościowych.
4,5Student bardzo dobrze zna reologiczne metody badania i opisu własności lepko-sprężystych artykułów żywnościowych.
5,0Student znakomicie zna reologiczne metody badania i opisu własności lepko-sprężystych artykułów żywnościowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C4_U01Potrafi badać i charakteryzować mechaniczne cechy żywności.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności badania i charakteryzowania mechanicznych cech płynów newtonowskich jak i nienewtonowskich.
Treści programoweT-W-1Podstawowe właściwości płynów
T-W-2Prawo lepkości Newtona.
T-W-3Podstawy hydrostatyki
T-W-4Dynamika płynów doskonałych
T-W-5Dynamika płynów rzeczywistych
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-2Ćwiczenia rachunkowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Uczestnictwo w dyskusji na konwersatoriach
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające konwersatoria
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi badać i charakteryzować mechanicznych cech żywności.
3,0Student potrafi badać i charakteryzować mechaniczne cechy żywności w zadowalającym stopniu, ale z licznymi błędami.
3,5Student potrafi badać i charakteryzować mechaniczne cechy żywności w zadowalającym stopniu, ale ze znacznymi niedociągnięciami.
4,0Student dobrze potrafi badać i charakteryzować mechaniczne cechy żywności.
4,5Student bardzo dobrze potrafi badać i charakteryzować mechaniczne cechy żywności.
5,0Student znakomicie potrafi badać i charakteryzować mechaniczne cechy żywności.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C4_U02Potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności badania i charakteryzowania mechanicznych cech płynów newtonowskich jak i nienewtonowskich.
C-2Zapoznanie studentów z metodami badania i opisu zjawisk związanych z e statyką i kinematyką cieczy
C-1Przekazanie wiedzy z zakresu hydromechaniki
Treści programoweT-W-1Podstawowe właściwości płynów
T-W-2Prawo lepkości Newtona.
T-W-3Podstawy hydrostatyki
T-W-4Dynamika płynów doskonałych
T-W-5Dynamika płynów rzeczywistych
T-W-6Opory przepływu płynów przez przewody
T-W-7Przepływy cieczy nienewtonowskich
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-2Ćwiczenia rachunkowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Uczestnictwo w dyskusji na konwersatoriach
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające konwersatoria
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozwiązywać problemów inżynierskich związanch z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych.
3,0Student potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych w zadowalającym stopniu, ale z licznymi błędami.
3,5Student potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych w zadowalającym stopniu, ale ze znacznymi niedociągnięciami.
4,0Student dobrze potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych.
4,5Student bardzo dobrze potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych.
5,0Student znakomicie potrafi rozwiązywać problemy inżynierskie związane z projektowaniem i eksploatacją linii technologicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C4_K01Ma świadomość ryzyka i poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy z zakresu hydromechaniki
C-2Zapoznanie studentów z metodami badania i opisu zjawisk związanych z e statyką i kinematyką cieczy
C-3Ukształtowanie umiejętności badania i charakteryzowania mechanicznych cech płynów newtonowskich jak i nienewtonowskich.
Treści programoweT-W-1Podstawowe właściwości płynów
T-W-2Prawo lepkości Newtona.
T-W-3Podstawy hydrostatyki
T-W-4Dynamika płynów doskonałych
T-W-5Dynamika płynów rzeczywistych
T-W-6Opory przepływu płynów przez przewody
T-W-7Przepływy cieczy nienewtonowskich
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjny z prezentacją multimedialną.
M-2Ćwiczenia rachunkowe.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Uczestnictwo w dyskusji na konwersatoriach
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium zaliczające konwersatoria
S-3Ocena podsumowująca: zaliczenie
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomości ryzyka i poczucia odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.
3,0Student ma częściową świadomość ryzyka i poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.
3,5Student ma zadowalającą świadomość ryzyka i poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.
4,0Student ma świadomość ryzyka i poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.
4,5Student ma znaczną świadomość ryzyka i poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.
5,0Student ma pełną świadomość ryzyka i poczucie odpowiedzialności za rozwiązywanie problemów inżynierskich.