Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Funkcjonowanie organizmów wodnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Funkcjonowanie organizmów wodnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Formicki <Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Szulc <Joanna.Szulc@zut.edu.pl>, Adam Tański <Adam.Tanski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW2 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza biologiczna

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem organizmów wodnych, z uwzględnieniem różnic strukturalnych traktowanych porównawczo.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Przenikanie wody i różnych substancji przez błony graniczne gamet. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na motorykę embrionalną. Funkcjonowanie serca i układu krwionośnego w różnych etapach ontogenezy. Krążenie krwi – oglądanie budowy i czynności serca żaby, przewiązki Stanniusa (film), wpływ wybranych czynników na podstawowe parametry życiowe, badanie mikroskopowe w kontraście fazowym ujemnym płynnej (świeżej) kropli krwi. Badanie oddychania tkankowego. Reakcje mięśnia szkieletowego i gładkiego, skurcz izotoniczny i izometryczny. Odbiór bodźców i reakcje organizmów wodnych na czynniki zewnętrzne.30
30
wykłady
T-W-1Środowisko życia organizmów wodnych oraz ich przystosowania do życia w wodzie.4
T-W-2Mięśnie jako zbiór komórek zdolnych do skurczu i rozkurczu – rodzaje, pochodzenie, włókno mięśniowe. Układ krążenia (krwionośny i limfatyczny) i krew, naczynia krwionośne, serce, procesy krwiotówrcze i krwiogubne, środowisko wewnętrzne i homeostaza, czynności elementów morfotycznych krwi, środowisko wewnętrzne i homeostaza. Oddychanie – wymiana gazowa, oddychanie; aparat skrzelowy, przystosowania do oddychania powietrzem. Układy wydalniczy i osmoregulacyjny. Przemiana materii i energii. Wydzielanie wewnętrzne (układ endokrynny) - struktura (gruczoły) i topografia układu endokrynnego; regulacja hormonalna funkcji i wpływ oddziaływań hormonów na struktury organizmu; morfo-funkcjonalne skutki zaburzeń funkcji poszczególnych gruczołów. Układ nerwowy i narządy zmysłów - podział i nazwy receptorów, zróżnicowanie anatomiczne i funkcjonalne narządów zmysłów, organizacja czynnościowa i ruchowa.8
T-W-3Wpływ środowiska na organizmy wodne oraz ich przystosowania morfologiczne i fizjologiczne, reakcje organizmów wodnych.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Uczestnictwo w konsultacjach7
A-L-3Studiowanie literatury przedmiotu20
A-L-4Przygotowanie sie do zaliczenia labolatorium2
59
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach10
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu24
A-W-4Przygotowanie sie do zaliczenia wykładów10
59

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
M-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne praca studentów przy preparatach – obserwacja makro- i mikroskopowa, wykonanie rysunków i dokumentacji anatomiczno-fizjologicznej.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena wykonanej pracy graficznej i dokumentacji anatomiczno-fizjologicznej, sprawdzenie wiedzy nabytej podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C3_W01
Student po odbyciu kursu będzie miał wiedzę na temat funkcjonowania poszczególnych układów organizmów wodnych, z uzwzględnieniem różnic taksonomicznych oraz różnic wynikających ze stopnia rozwoju w zależności od etapu ontogenezy.
GW_1A_W11R1A_W05, R1A_W09InzA_W04, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-L-1M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C3_U01
Po przeprowadzonych zajęciach student umie posługiwac sie specjalistyczną terminologią dotyczącą funkcjonowania wybranych organizmów wodnych w formie werbalnej oraz pisemnej oraz rozumie literaturę z zakresu badań.
GW_1A_U12R1A_U03, R1A_U04InzA_U01, InzA_U02, InzA_U07C-1T-W-1, T-W-3, T-W-2, T-L-1M-2, M-1S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C3_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
GW_1A_K03R1A_K02, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-L-1M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C3_W01
Student po odbyciu kursu będzie miał wiedzę na temat funkcjonowania poszczególnych układów organizmów wodnych, z uzwzględnieniem różnic taksonomicznych oraz różnic wynikających ze stopnia rozwoju w zależności od etapu ontogenezy.
2,0
3,0Student wie jak funkcjonują poszczególne układy w organizmie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C3_U01
Po przeprowadzonych zajęciach student umie posługiwac sie specjalistyczną terminologią dotyczącą funkcjonowania wybranych organizmów wodnych w formie werbalnej oraz pisemnej oraz rozumie literaturę z zakresu badań.
2,0
3,0Student zna podstawowe zwroty fizjologiczne
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C3_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Schmidt-Nielsen K., Fizjologia zwierząt. Adaptacja do środowiska, PWN, Warszawa, 2008
  2. Schmidt-Nielsen K., Fizjologia zwierząt, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008
  3. Kay I., Wprowadzenie do fizjologii zwierząt, PWN, Warszawa, 2001
  4. Grodziński Z., Anatomia i embriologia ryb, Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa, 1971

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Przenikanie wody i różnych substancji przez błony graniczne gamet. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na motorykę embrionalną. Funkcjonowanie serca i układu krwionośnego w różnych etapach ontogenezy. Krążenie krwi – oglądanie budowy i czynności serca żaby, przewiązki Stanniusa (film), wpływ wybranych czynników na podstawowe parametry życiowe, badanie mikroskopowe w kontraście fazowym ujemnym płynnej (świeżej) kropli krwi. Badanie oddychania tkankowego. Reakcje mięśnia szkieletowego i gładkiego, skurcz izotoniczny i izometryczny. Odbiór bodźców i reakcje organizmów wodnych na czynniki zewnętrzne.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Środowisko życia organizmów wodnych oraz ich przystosowania do życia w wodzie.4
T-W-2Mięśnie jako zbiór komórek zdolnych do skurczu i rozkurczu – rodzaje, pochodzenie, włókno mięśniowe. Układ krążenia (krwionośny i limfatyczny) i krew, naczynia krwionośne, serce, procesy krwiotówrcze i krwiogubne, środowisko wewnętrzne i homeostaza, czynności elementów morfotycznych krwi, środowisko wewnętrzne i homeostaza. Oddychanie – wymiana gazowa, oddychanie; aparat skrzelowy, przystosowania do oddychania powietrzem. Układy wydalniczy i osmoregulacyjny. Przemiana materii i energii. Wydzielanie wewnętrzne (układ endokrynny) - struktura (gruczoły) i topografia układu endokrynnego; regulacja hormonalna funkcji i wpływ oddziaływań hormonów na struktury organizmu; morfo-funkcjonalne skutki zaburzeń funkcji poszczególnych gruczołów. Układ nerwowy i narządy zmysłów - podział i nazwy receptorów, zróżnicowanie anatomiczne i funkcjonalne narządów zmysłów, organizacja czynnościowa i ruchowa.8
T-W-3Wpływ środowiska na organizmy wodne oraz ich przystosowania morfologiczne i fizjologiczne, reakcje organizmów wodnych.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Uczestnictwo w konsultacjach7
A-L-3Studiowanie literatury przedmiotu20
A-L-4Przygotowanie sie do zaliczenia labolatorium2
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Uczestnictwo w konsultacjach10
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu24
A-W-4Przygotowanie sie do zaliczenia wykładów10
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C3_W01Student po odbyciu kursu będzie miał wiedzę na temat funkcjonowania poszczególnych układów organizmów wodnych, z uzwzględnieniem różnic taksonomicznych oraz różnic wynikających ze stopnia rozwoju w zależności od etapu ontogenezy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu akwakultury – zna biotechnikę chowu i hodowli wybranych hydrobiontów, w tym biotechnologię rozrodu i ich podchowu w warunkach naturalnych i sztucznych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem organizmów wodnych, z uwzględnieniem różnic strukturalnych traktowanych porównawczo.
Treści programoweT-W-1Środowisko życia organizmów wodnych oraz ich przystosowania do życia w wodzie.
T-W-3Wpływ środowiska na organizmy wodne oraz ich przystosowania morfologiczne i fizjologiczne, reakcje organizmów wodnych.
T-W-2Mięśnie jako zbiór komórek zdolnych do skurczu i rozkurczu – rodzaje, pochodzenie, włókno mięśniowe. Układ krążenia (krwionośny i limfatyczny) i krew, naczynia krwionośne, serce, procesy krwiotówrcze i krwiogubne, środowisko wewnętrzne i homeostaza, czynności elementów morfotycznych krwi, środowisko wewnętrzne i homeostaza. Oddychanie – wymiana gazowa, oddychanie; aparat skrzelowy, przystosowania do oddychania powietrzem. Układy wydalniczy i osmoregulacyjny. Przemiana materii i energii. Wydzielanie wewnętrzne (układ endokrynny) - struktura (gruczoły) i topografia układu endokrynnego; regulacja hormonalna funkcji i wpływ oddziaływań hormonów na struktury organizmu; morfo-funkcjonalne skutki zaburzeń funkcji poszczególnych gruczołów. Układ nerwowy i narządy zmysłów - podział i nazwy receptorów, zróżnicowanie anatomiczne i funkcjonalne narządów zmysłów, organizacja czynnościowa i ruchowa.
T-L-1Przenikanie wody i różnych substancji przez błony graniczne gamet. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na motorykę embrionalną. Funkcjonowanie serca i układu krwionośnego w różnych etapach ontogenezy. Krążenie krwi – oglądanie budowy i czynności serca żaby, przewiązki Stanniusa (film), wpływ wybranych czynników na podstawowe parametry życiowe, badanie mikroskopowe w kontraście fazowym ujemnym płynnej (świeżej) kropli krwi. Badanie oddychania tkankowego. Reakcje mięśnia szkieletowego i gładkiego, skurcz izotoniczny i izometryczny. Odbiór bodźców i reakcje organizmów wodnych na czynniki zewnętrzne.
Metody nauczaniaM-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne praca studentów przy preparatach – obserwacja makro- i mikroskopowa, wykonanie rysunków i dokumentacji anatomiczno-fizjologicznej.
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena wykonanej pracy graficznej i dokumentacji anatomiczno-fizjologicznej, sprawdzenie wiedzy nabytej podczas ćwiczeń.
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wie jak funkcjonują poszczególne układy w organizmie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C3_U01Po przeprowadzonych zajęciach student umie posługiwac sie specjalistyczną terminologią dotyczącą funkcjonowania wybranych organizmów wodnych w formie werbalnej oraz pisemnej oraz rozumie literaturę z zakresu badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem organizmów wodnych, z uwzględnieniem różnic strukturalnych traktowanych porównawczo.
Treści programoweT-W-1Środowisko życia organizmów wodnych oraz ich przystosowania do życia w wodzie.
T-W-3Wpływ środowiska na organizmy wodne oraz ich przystosowania morfologiczne i fizjologiczne, reakcje organizmów wodnych.
T-W-2Mięśnie jako zbiór komórek zdolnych do skurczu i rozkurczu – rodzaje, pochodzenie, włókno mięśniowe. Układ krążenia (krwionośny i limfatyczny) i krew, naczynia krwionośne, serce, procesy krwiotówrcze i krwiogubne, środowisko wewnętrzne i homeostaza, czynności elementów morfotycznych krwi, środowisko wewnętrzne i homeostaza. Oddychanie – wymiana gazowa, oddychanie; aparat skrzelowy, przystosowania do oddychania powietrzem. Układy wydalniczy i osmoregulacyjny. Przemiana materii i energii. Wydzielanie wewnętrzne (układ endokrynny) - struktura (gruczoły) i topografia układu endokrynnego; regulacja hormonalna funkcji i wpływ oddziaływań hormonów na struktury organizmu; morfo-funkcjonalne skutki zaburzeń funkcji poszczególnych gruczołów. Układ nerwowy i narządy zmysłów - podział i nazwy receptorów, zróżnicowanie anatomiczne i funkcjonalne narządów zmysłów, organizacja czynnościowa i ruchowa.
T-L-1Przenikanie wody i różnych substancji przez błony graniczne gamet. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na motorykę embrionalną. Funkcjonowanie serca i układu krwionośnego w różnych etapach ontogenezy. Krążenie krwi – oglądanie budowy i czynności serca żaby, przewiązki Stanniusa (film), wpływ wybranych czynników na podstawowe parametry życiowe, badanie mikroskopowe w kontraście fazowym ujemnym płynnej (świeżej) kropli krwi. Badanie oddychania tkankowego. Reakcje mięśnia szkieletowego i gładkiego, skurcz izotoniczny i izometryczny. Odbiór bodźców i reakcje organizmów wodnych na czynniki zewnętrzne.
Metody nauczaniaM-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne praca studentów przy preparatach – obserwacja makro- i mikroskopowa, wykonanie rysunków i dokumentacji anatomiczno-fizjologicznej.
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-1Ocena formująca: Ocena wykonanej pracy graficznej i dokumentacji anatomiczno-fizjologicznej, sprawdzenie wiedzy nabytej podczas ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe zwroty fizjologiczne
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C3_K01Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z funkcjonowaniem organizmów wodnych, z uwzględnieniem różnic strukturalnych traktowanych porównawczo.
Treści programoweT-W-3Wpływ środowiska na organizmy wodne oraz ich przystosowania morfologiczne i fizjologiczne, reakcje organizmów wodnych.
T-W-1Środowisko życia organizmów wodnych oraz ich przystosowania do życia w wodzie.
T-W-2Mięśnie jako zbiór komórek zdolnych do skurczu i rozkurczu – rodzaje, pochodzenie, włókno mięśniowe. Układ krążenia (krwionośny i limfatyczny) i krew, naczynia krwionośne, serce, procesy krwiotówrcze i krwiogubne, środowisko wewnętrzne i homeostaza, czynności elementów morfotycznych krwi, środowisko wewnętrzne i homeostaza. Oddychanie – wymiana gazowa, oddychanie; aparat skrzelowy, przystosowania do oddychania powietrzem. Układy wydalniczy i osmoregulacyjny. Przemiana materii i energii. Wydzielanie wewnętrzne (układ endokrynny) - struktura (gruczoły) i topografia układu endokrynnego; regulacja hormonalna funkcji i wpływ oddziaływań hormonów na struktury organizmu; morfo-funkcjonalne skutki zaburzeń funkcji poszczególnych gruczołów. Układ nerwowy i narządy zmysłów - podział i nazwy receptorów, zróżnicowanie anatomiczne i funkcjonalne narządów zmysłów, organizacja czynnościowa i ruchowa.
T-L-1Przenikanie wody i różnych substancji przez błony graniczne gamet. Wpływ wybranych czynników środowiskowych na motorykę embrionalną. Funkcjonowanie serca i układu krwionośnego w różnych etapach ontogenezy. Krążenie krwi – oglądanie budowy i czynności serca żaby, przewiązki Stanniusa (film), wpływ wybranych czynników na podstawowe parametry życiowe, badanie mikroskopowe w kontraście fazowym ujemnym płynnej (świeżej) kropli krwi. Badanie oddychania tkankowego. Reakcje mięśnia szkieletowego i gładkiego, skurcz izotoniczny i izometryczny. Odbiór bodźców i reakcje organizmów wodnych na czynniki zewnętrzne.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie lub wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny.
M-2Seminarium, dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, ćwiczenia laboratoryjne praca studentów przy preparatach – obserwacja makro- i mikroskopowa, wykonanie rysunków i dokumentacji anatomiczno-fizjologicznej.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
S-1Ocena formująca: Ocena wykonanej pracy graficznej i dokumentacji anatomiczno-fizjologicznej, sprawdzenie wiedzy nabytej podczas ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania.
3,5
4,0
4,5
5,0