Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Hydrochemia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Hydrochemia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Kubiak <Jacek.Kubiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Machula <Sylwia.Machula@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,50egzamin
laboratoriaL2 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z chemii ogólnej
W-2Podstawowe wiadomosci z chemii analitycznej
W-3Podstawowe wiadomosci z chemii instrumentalnej
W-4Umiejetności obsługi i korzystania z PC
W-5Umiejetność korzystania z baz danych z użyciem PC

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie struktury i właściwości wody i roztworów wodnych
C-2Poznanie budowy molekularnej wody i jej wpływu na kształtowanie się biotopów wód naturalnych
C-3Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych
C-4Poznanie wplywu procesów biologicznych i fiz.-chem. na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
C-5Termika wód naturalnych i jej wpływ na warunki hydrochemiczne
C-6Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych
C-7Poznanie zasad występowania gazów w wodach naturalnych
C-8Poznanie substancji biogennych występujących w wodach naturalnych
C-9Poznanie makrojonów wystepujących w wodach naturalnych
C-10Poznanie mikroelementów występujacych w wodach naturalnych
C-11Poznanie roli osadów dennych w kształtowaniu warunków hydrochemicznych
C-12Pozanie zasad prowadzenia badań hydrochemicznych oraz osadów dnnych
C-13Poznanie sposobów przedstawiania i interpretacji wyników badań hudrochemicznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1BHP w laboratoriach. Dobra praktyka laboratoryjna. Walidacja metod badawczych. Metody referencyjne1
T-L-2Warunki termiczne i tlenowe wód naturalnych4
T-L-3System węglanowy i jego rola w wodach naturalnych2
T-L-4Zawartość biogenów - związki azotu3
T-L-5Związki biogenne - fosfor3
T-L-6Zawartość wapnia i magnezu2
T-L-7Zawartość metali - żelazo, mangan3
T-L-8Zasolenie - zawartość chlorków2
T-L-9Materia organiczna występująca w wodach naturalnych Osady denne i ich rola w kształtowaniu warunków hydrochemicznych wód powierzchniowych2
T-L-10Zawartość chlorofilu2
T-L-11Zawartość metali cięzkich3
T-L-12Mikroelementy w wodach naturalnych3
30
wykłady
T-W-1Budowa molekolarna wody i jej wpływ na kształtowanie biotopu wód naturalnych - asocjacje cząsteczek, anomalie gęstości, lepkość, woda jako rozpuszczalnik1
T-W-2Wpływ procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych1
T-W-3Wpływ procesów geochemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych1
T-W-4Termika wód naturalnych oraz jej wpłytw na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych1
T-W-5Gazy rozpuszczone wystepujace w wodach naturalnych oraz ich wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych1
T-W-6System węglanowy oraz jego wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych1
T-W-7Makrojony wód naturalnych1
T-W-8Związki biogenne wystepujące w wodach naturalnych1
T-W-9Eutrofizacja wód powierzchniowych1
T-W-10Mikroelementy wód naturalnych1
T-W-11Materia organiczna wystepujaca w wodach naturalnych2
T-W-12Osady denne oraz ich wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych1
T-W-13Przedstawianie oraz analiza i interpretacja wyników badań hydrochemicznych1
T-W-14Dobra praktyka laboratoryjna, walidacja metod badawczych.Metody referencyjne. BHP w laboratorium chemicznym1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach45
A-L-2Studiowanie literatury i innych źródeł25
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia20
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury i baz danych10
A-W-3Przygotowanie do egazminu10
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
A-W-5Konsultacje5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Ćwiczenia terenowe
M-5Seminaria
M-6Dyskusja dydaktyczna związana z wykłądami i ćwiczeniami

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Edzamin pisemny
S-2Ocena formująca: Egzamin ustny
S-3Ocena formująca: Zaliczenie sprawdzajace
S-4Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C2_W01
Student definiuje i ocenia występujące warunki hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się stanu wód naturalnych.Opisuje wyniki badań hydrochemicznych oraz tłumaczy uzyskane wyniki badań. Interperatuje wyniki badań hydrochemnicznych na tle obowiązujacych pzrepisów w zakresie stanu wód. Potrafi wykonywać podstawowe badania w zakresie stanu wód
GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1, C-2, C-3, C-4, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-13T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C2_U01
Potrafi analizować: warunki termiczne w wodach powierzchniowcyh, ocenić występujące warunki hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz prezentować uzyskane wyniki badań.
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1, C-2, C-3, C-4, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-13T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C2_K01
Student posiada zdolność definiowania i oceny występujących warunków hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Postrzega relacje pomiędzy biotopem i biocenozą. Wyraza oceny w odniesieniu do uzyskanych wyników badań hydrochemicznych oraz ma zdolność do tłumaczenia uzyskanych wyników badań i analiz.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2, C-3, C-4, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12, C-13T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-14M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6S-1, S-2, S-3, S-4
GW_1A_C2_K02
Student potrafi okreslić warunki hydrochemiczne akwenów, potrafi ocnic ich stan w powiazaniu z obowiązujacym parwodawstwem. Potrafi zinterpretować warunki hydrochemiczne pod kątem kształtowania się warunków siedliskowych hydrobiontów.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11, C-12T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6S-1, S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C2_W01
Student definiuje i ocenia występujące warunki hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się stanu wód naturalnych.Opisuje wyniki badań hydrochemicznych oraz tłumaczy uzyskane wyniki badań. Interperatuje wyniki badań hydrochemnicznych na tle obowiązujacych pzrepisów w zakresie stanu wód. Potrafi wykonywać podstawowe badania w zakresie stanu wód
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C2_U01
Potrafi analizować: warunki termiczne w wodach powierzchniowcyh, ocenić występujące warunki hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz prezentować uzyskane wyniki badań.
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C2_K01
Student posiada zdolność definiowania i oceny występujących warunków hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Postrzega relacje pomiędzy biotopem i biocenozą. Wyraza oceny w odniesieniu do uzyskanych wyników badań hydrochemicznych oraz ma zdolność do tłumaczenia uzyskanych wyników badań i analiz.
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz
GW_1A_C2_K02
Student potrafi okreslić warunki hydrochemiczne akwenów, potrafi ocnic ich stan w powiazaniu z obowiązujacym parwodawstwem. Potrafi zinterpretować warunki hydrochemiczne pod kątem kształtowania się warunków siedliskowych hydrobiontów.
2,0
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kalff, Limnology, Prentice-Hall, Inc., NJ, 2002
  2. Dojlido J., Chemia wód powierzchniowych, Ekonowia i Środowisko, Białystok, 1999
  3. Hermanowicz i wsp., Fizyczna i chemiczna analiza wody i ścieków, Arkady, Warszawa, 2001
  4. Kubiak J., Tórz A., Nędzarek A., Analityczne podstawy hydrochemii, Akademii Rolniczej, Szczecin, 1999
  5. Alekin O, Podstawy hydrochemii, Wyd. Geolog., Warszawa, 1959

Literatura dodatkowa

  1. Chełmicki W., Woda. Zasoby, degradacja, ochroba, PWN, Warszawa, 2001
  2. Drever J, The geochemistry of natural waters. Surface and Groundwater Environments, Prentice Hall, NJ, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1BHP w laboratoriach. Dobra praktyka laboratoryjna. Walidacja metod badawczych. Metody referencyjne1
T-L-2Warunki termiczne i tlenowe wód naturalnych4
T-L-3System węglanowy i jego rola w wodach naturalnych2
T-L-4Zawartość biogenów - związki azotu3
T-L-5Związki biogenne - fosfor3
T-L-6Zawartość wapnia i magnezu2
T-L-7Zawartość metali - żelazo, mangan3
T-L-8Zasolenie - zawartość chlorków2
T-L-9Materia organiczna występująca w wodach naturalnych Osady denne i ich rola w kształtowaniu warunków hydrochemicznych wód powierzchniowych2
T-L-10Zawartość chlorofilu2
T-L-11Zawartość metali cięzkich3
T-L-12Mikroelementy w wodach naturalnych3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa molekolarna wody i jej wpływ na kształtowanie biotopu wód naturalnych - asocjacje cząsteczek, anomalie gęstości, lepkość, woda jako rozpuszczalnik1
T-W-2Wpływ procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych1
T-W-3Wpływ procesów geochemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych1
T-W-4Termika wód naturalnych oraz jej wpłytw na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych1
T-W-5Gazy rozpuszczone wystepujace w wodach naturalnych oraz ich wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych1
T-W-6System węglanowy oraz jego wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych1
T-W-7Makrojony wód naturalnych1
T-W-8Związki biogenne wystepujące w wodach naturalnych1
T-W-9Eutrofizacja wód powierzchniowych1
T-W-10Mikroelementy wód naturalnych1
T-W-11Materia organiczna wystepujaca w wodach naturalnych2
T-W-12Osady denne oraz ich wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych1
T-W-13Przedstawianie oraz analiza i interpretacja wyników badań hydrochemicznych1
T-W-14Dobra praktyka laboratoryjna, walidacja metod badawczych.Metody referencyjne. BHP w laboratorium chemicznym1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach45
A-L-2Studiowanie literatury i innych źródeł25
A-L-3Przygotowanie do zaliczenia20
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Studiowanie literatury i baz danych10
A-W-3Przygotowanie do egazminu10
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń5
A-W-5Konsultacje5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C2_W01Student definiuje i ocenia występujące warunki hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się stanu wód naturalnych.Opisuje wyniki badań hydrochemicznych oraz tłumaczy uzyskane wyniki badań. Interperatuje wyniki badań hydrochemnicznych na tle obowiązujacych pzrepisów w zakresie stanu wód. Potrafi wykonywać podstawowe badania w zakresie stanu wód
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Poznanie struktury i właściwości wody i roztworów wodnych
C-2Poznanie budowy molekularnej wody i jej wpływu na kształtowanie się biotopów wód naturalnych
C-3Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych
C-4Poznanie wplywu procesów biologicznych i fiz.-chem. na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
C-7Poznanie zasad występowania gazów w wodach naturalnych
C-8Poznanie substancji biogennych występujących w wodach naturalnych
C-9Poznanie makrojonów wystepujących w wodach naturalnych
C-10Poznanie mikroelementów występujacych w wodach naturalnych
C-11Poznanie roli osadów dennych w kształtowaniu warunków hydrochemicznych
C-12Pozanie zasad prowadzenia badań hydrochemicznych oraz osadów dnnych
C-13Poznanie sposobów przedstawiania i interpretacji wyników badań hudrochemicznych
Treści programoweT-W-1Budowa molekolarna wody i jej wpływ na kształtowanie biotopu wód naturalnych - asocjacje cząsteczek, anomalie gęstości, lepkość, woda jako rozpuszczalnik
T-W-2Wpływ procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
T-W-3Wpływ procesów geochemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
T-W-4Termika wód naturalnych oraz jej wpłytw na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych
T-W-5Gazy rozpuszczone wystepujace w wodach naturalnych oraz ich wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych
T-W-6System węglanowy oraz jego wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych
T-W-7Makrojony wód naturalnych
T-W-8Związki biogenne wystepujące w wodach naturalnych
T-W-9Eutrofizacja wód powierzchniowych
T-W-10Mikroelementy wód naturalnych
T-W-11Materia organiczna wystepujaca w wodach naturalnych
T-W-12Osady denne oraz ich wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych
T-W-13Przedstawianie oraz analiza i interpretacja wyników badań hydrochemicznych
T-W-14Dobra praktyka laboratoryjna, walidacja metod badawczych.Metody referencyjne. BHP w laboratorium chemicznym
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Ćwiczenia terenowe
M-5Seminaria
M-6Dyskusja dydaktyczna związana z wykłądami i ćwiczeniami
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Edzamin pisemny
S-2Ocena formująca: Egzamin ustny
S-3Ocena formująca: Zaliczenie sprawdzajace
S-4Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C2_U01Potrafi analizować: warunki termiczne w wodach powierzchniowcyh, ocenić występujące warunki hydrochemiczne w akwenach, ocenić wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Potrafi interpretować wyniki badań hydrochemicznych oraz prezentować uzyskane wyniki badań.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Poznanie struktury i właściwości wody i roztworów wodnych
C-2Poznanie budowy molekularnej wody i jej wpływu na kształtowanie się biotopów wód naturalnych
C-3Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych
C-4Poznanie wplywu procesów biologicznych i fiz.-chem. na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
C-7Poznanie zasad występowania gazów w wodach naturalnych
C-8Poznanie substancji biogennych występujących w wodach naturalnych
C-9Poznanie makrojonów wystepujących w wodach naturalnych
C-10Poznanie mikroelementów występujacych w wodach naturalnych
C-11Poznanie roli osadów dennych w kształtowaniu warunków hydrochemicznych
C-12Pozanie zasad prowadzenia badań hydrochemicznych oraz osadów dnnych
C-13Poznanie sposobów przedstawiania i interpretacji wyników badań hudrochemicznych
Treści programoweT-W-1Budowa molekolarna wody i jej wpływ na kształtowanie biotopu wód naturalnych - asocjacje cząsteczek, anomalie gęstości, lepkość, woda jako rozpuszczalnik
T-W-2Wpływ procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
T-W-3Wpływ procesów geochemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
T-W-4Termika wód naturalnych oraz jej wpłytw na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych
T-W-5Gazy rozpuszczone wystepujace w wodach naturalnych oraz ich wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych
T-W-6System węglanowy oraz jego wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych
T-W-7Makrojony wód naturalnych
T-W-8Związki biogenne wystepujące w wodach naturalnych
T-W-9Eutrofizacja wód powierzchniowych
T-W-10Mikroelementy wód naturalnych
T-W-11Materia organiczna wystepujaca w wodach naturalnych
T-W-12Osady denne oraz ich wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych
T-W-13Przedstawianie oraz analiza i interpretacja wyników badań hydrochemicznych
T-W-14Dobra praktyka laboratoryjna, walidacja metod badawczych.Metody referencyjne. BHP w laboratorium chemicznym
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Ćwiczenia terenowe
M-5Seminaria
M-6Dyskusja dydaktyczna związana z wykłądami i ćwiczeniami
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Edzamin pisemny
S-2Ocena formująca: Egzamin ustny
S-3Ocena formująca: Zaliczenie sprawdzajace
S-4Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C2_K01Student posiada zdolność definiowania i oceny występujących warunków hydrochemiczne w akwenach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Postrzega relacje pomiędzy biotopem i biocenozą. Wyraza oceny w odniesieniu do uzyskanych wyników badań hydrochemicznych oraz ma zdolność do tłumaczenia uzyskanych wyników badań i analiz.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie struktury i właściwości wody i roztworów wodnych
C-2Poznanie budowy molekularnej wody i jej wpływu na kształtowanie się biotopów wód naturalnych
C-3Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych
C-4Poznanie wplywu procesów biologicznych i fiz.-chem. na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
C-7Poznanie zasad występowania gazów w wodach naturalnych
C-8Poznanie substancji biogennych występujących w wodach naturalnych
C-9Poznanie makrojonów wystepujących w wodach naturalnych
C-10Poznanie mikroelementów występujacych w wodach naturalnych
C-11Poznanie roli osadów dennych w kształtowaniu warunków hydrochemicznych
C-12Pozanie zasad prowadzenia badań hydrochemicznych oraz osadów dnnych
C-13Poznanie sposobów przedstawiania i interpretacji wyników badań hudrochemicznych
Treści programoweT-W-1Budowa molekolarna wody i jej wpływ na kształtowanie biotopu wód naturalnych - asocjacje cząsteczek, anomalie gęstości, lepkość, woda jako rozpuszczalnik
T-W-2Wpływ procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
T-W-3Wpływ procesów geochemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
T-W-4Termika wód naturalnych oraz jej wpłytw na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych
T-W-5Gazy rozpuszczone wystepujace w wodach naturalnych oraz ich wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych
T-W-6System węglanowy oraz jego wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych
T-W-7Makrojony wód naturalnych
T-W-8Związki biogenne wystepujące w wodach naturalnych
T-W-9Eutrofizacja wód powierzchniowych
T-W-10Mikroelementy wód naturalnych
T-W-11Materia organiczna wystepujaca w wodach naturalnych
T-W-12Osady denne oraz ich wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych
T-W-13Przedstawianie oraz analiza i interpretacja wyników badań hydrochemicznych
T-W-14Dobra praktyka laboratoryjna, walidacja metod badawczych.Metody referencyjne. BHP w laboratorium chemicznym
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Ćwiczenia terenowe
M-5Seminaria
M-6Dyskusja dydaktyczna związana z wykłądami i ćwiczeniami
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Edzamin pisemny
S-2Ocena formująca: Egzamin ustny
S-3Ocena formująca: Zaliczenie sprawdzajace
S-4Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5Student potrafi w zdecydowanej większości wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
4,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Potrafi umiejętnie zastosować uzyskana wiedzę do interpretacji zjawisk w środowisku wodnym
4,5Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w trakcie zajęć. Wyniki potrafi zinterpretować i opisać pod katem funkcjonowania środowiska wodnego
5,0Student potrafi wykorzystać wiedzę zaoferowaną w ramach wykładu i ćwiczeń, potrafi porównać wyniki badań z wynikami odnoszącymi sie do innych akwenów. Potrafi preanalizowąć wyniki w oparciu o piśmiennictwo oraz potrafi zaprezentować efek takich analiz
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C2_K02Student potrafi okreslić warunki hydrochemiczne akwenów, potrafi ocnic ich stan w powiazaniu z obowiązujacym parwodawstwem. Potrafi zinterpretować warunki hydrochemiczne pod kątem kształtowania się warunków siedliskowych hydrobiontów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie struktury i właściwości wody i roztworów wodnych
C-2Poznanie budowy molekularnej wody i jej wpływu na kształtowanie się biotopów wód naturalnych
C-3Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych
C-4Poznanie wplywu procesów biologicznych i fiz.-chem. na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
C-5Termika wód naturalnych i jej wpływ na warunki hydrochemiczne
C-7Poznanie zasad występowania gazów w wodach naturalnych
C-8Poznanie substancji biogennych występujących w wodach naturalnych
C-9Poznanie makrojonów wystepujących w wodach naturalnych
C-10Poznanie mikroelementów występujacych w wodach naturalnych
C-11Poznanie roli osadów dennych w kształtowaniu warunków hydrochemicznych
C-12Pozanie zasad prowadzenia badań hydrochemicznych oraz osadów dnnych
Treści programoweT-W-1Budowa molekolarna wody i jej wpływ na kształtowanie biotopu wód naturalnych - asocjacje cząsteczek, anomalie gęstości, lepkość, woda jako rozpuszczalnik
T-W-2Wpływ procesów biologicznych i fizyczno-chemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
T-W-3Wpływ procesów geochemicznych na warunki hydrochemiczne wód naturalnych
T-W-4Termika wód naturalnych oraz jej wpłytw na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych
T-W-5Gazy rozpuszczone wystepujace w wodach naturalnych oraz ich wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych
T-W-6System węglanowy oraz jego wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych
T-W-7Makrojony wód naturalnych
T-W-8Związki biogenne wystepujące w wodach naturalnych
T-W-10Mikroelementy wód naturalnych
T-W-11Materia organiczna wystepujaca w wodach naturalnych
T-W-12Osady denne oraz ich wpływ na kształtowanie się warunków hydrochemicznych
T-W-13Przedstawianie oraz analiza i interpretacja wyników badań hydrochemicznych
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy
M-2Wykład informacyjny
M-3Ćwiczenia laboratoryjne
M-4Ćwiczenia terenowe
M-5Seminaria
M-6Dyskusja dydaktyczna związana z wykłądami i ćwiczeniami
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Edzamin pisemny
S-2Ocena formująca: Egzamin ustny
S-3Ocena formująca: Zaliczenie sprawdzajace
S-4Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi tylko częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0