Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy planowania technicznego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy planowania technicznego
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Inżynierii Procesowej i Maszynoznawstwa
Nauczyciel odpowiedzialny Jerzy Balejko <Jerzy.Balejko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Roman Drozdowski <Roman.Drozdowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 19 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL6 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość fizyki, matematyki, chemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie elementów planowania konstrukcji technicznych, umiejetność czytania dokumentacji technicznej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Odwzorowanie figury płaskiej w rzucie prostokatnym2
T-L-2Odwzorowanie bryły w rzucie przestrzennym2
T-L-3Odwzorowanie bryły w rzucie aksonometryvznym2
T-L-4Odwzorowanie bryły z wykorzystaniem przekroju2
T-L-5Wymiarowanie bryły4
T-L-6Wymiarowanie i oznaczanie częsci maszyn2
T-L-7Obliczenie tolerancji i pasowania częsci maszyn2
T-L-8Określenie obciążenia występującego w konstrukcji2
T-L-9Obliczanie obciązenia występujacego w elemencie konstrukcji2
T-L-10Dobór materiału do obciażenia występującego w konstrukcji2
T-L-11Dobór łożyska z katalogu łozysk do zadanych parametrów pracy2
T-L-12Dobór pasa z katalogu do przekładni pasowej2
T-L-13Dobór napędu z katalogu dla okreslonej charakterystyki pracy urzadzenia napędzanego2
T-L-14Dobór pompy z katalogu do określonych warunków pracy2
30
wykłady
T-W-1Zapis konstrukcji, rodzaje rysunków, rodzaje linii1
T-W-2Zasady rzutowania, rzut prostokatny, rzut aksonometryczny1
T-W-3Zasady rysowania przekrojów, półprzekrojów, kłady1
T-W-4Zasady wymiarowania1
T-W-5Metrologia tedniczna, klasy dokładności, tolerancja, chropowatosc powierzchni1
T-W-6Własności materiałów, rodzaje wytrzymałości, udarność,twardość,1
T-W-7Materiały konstrukcyjne, stopy miedzi, stopy zelaza, stopy aluminium1
T-W-8Ceramika, tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe,1
T-W-9Połaczenia rozłączne i nierozłączne1
T-W-10Elementy konstrukcyjne, rury, kształtowniki, osie, wały1
T-W-11Rodzaje łozysk, łozyskowanie : łozyska ślizgowe, łozyska toczne.1
T-W-12Rodzaje sprzęgieł: sprzęgła nierozłaczne, sprzęgła rozłączne, hamulce1
T-W-13Rodzaje przekładni i zasady ich stosowania1
T-W-14Napęd, rodzaje napędu, dobór napędu1
T-W-15Pompy wodne1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1aktywne uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład, objasnieni, wyjasnienie,
M-2Rysunek, obliczenia, dyskusja problemowa

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wykonanie rysunku, aktywnośc studenta w czasie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO16-1_W01
Student zna podstawy wiedzy inżynierskiej w zakresie planowania technicznego
GW_1A_W07R1A_W03, R1A_W05, R1A_W08InzA_W01, InzA_W02C-1T-W-14, T-W-4, T-W-2, T-W-9, T-W-5, T-W-13, T-W-3, T-W-1, T-W-12, T-W-7, T-W-15, T-W-8, T-W-11, T-W-6, T-W-10, T-L-11, T-L-1, T-L-6, T-L-8, T-L-14, T-L-13, T-L-3, T-L-5, T-L-9, T-L-10, T-L-12, T-L-7, T-L-4, T-L-2M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO16-1_U01
Student nabędzie umiejętność czytania dokumentacji technicznej
GW_1A_U07R1A_U08, R1A_U09InzA_U06, InzA_U08C-1T-W-9, T-W-12, T-W-4, T-W-14, T-W-7, T-W-3, T-W-13, T-W-15, T-W-10, T-W-2, T-W-8, T-W-11, T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-L-7, T-L-11, T-L-3, T-L-1, T-L-4, T-L-6, T-L-5, T-L-10, T-L-8, T-L-13, T-L-12, T-L-2, T-L-9, T-L-14M-2, M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO16-1_K01
Ma świadomość swojej wiedzy, umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciagłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju.
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-4, T-L-12, T-W-13, T-L-9, T-L-14, T-W-4, T-L-10, T-L-5, T-W-6, T-W-11, T-L-11, T-W-1, T-L-6, T-L-3, T-W-15, T-W-8, T-L-8, T-L-2, T-W-9, T-L-13, T-W-12, T-W-3, T-W-10, T-W-14, T-L-7, T-W-5, T-W-7, T-W-2, T-L-1M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO16-1_W01
Student zna podstawy wiedzy inżynierskiej w zakresie planowania technicznego
2,0
3,0Student musi znać zapis kontrukcji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO16-1_U01
Student nabędzie umiejętność czytania dokumentacji technicznej
2,0
3,0Student musi umieć czytać dokumentację techniczną
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO16-1_K01
Ma świadomość swojej wiedzy, umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciagłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju.
2,0
3,0Student zachowoje się w sposób etycznie poprawny
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa, Mały Poradnik Mechanika, WNT, Warszawa
  2. Tadeusz Dobrzański, Rysunek Techniczny Maszynowy, WNT, Warszawa
  3. Igor Rydzanicz, Rysunek techniczny jako zapis konstrukcji - zadania, WNT, Warszawa

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Odwzorowanie figury płaskiej w rzucie prostokatnym2
T-L-2Odwzorowanie bryły w rzucie przestrzennym2
T-L-3Odwzorowanie bryły w rzucie aksonometryvznym2
T-L-4Odwzorowanie bryły z wykorzystaniem przekroju2
T-L-5Wymiarowanie bryły4
T-L-6Wymiarowanie i oznaczanie częsci maszyn2
T-L-7Obliczenie tolerancji i pasowania częsci maszyn2
T-L-8Określenie obciążenia występującego w konstrukcji2
T-L-9Obliczanie obciązenia występujacego w elemencie konstrukcji2
T-L-10Dobór materiału do obciażenia występującego w konstrukcji2
T-L-11Dobór łożyska z katalogu łozysk do zadanych parametrów pracy2
T-L-12Dobór pasa z katalogu do przekładni pasowej2
T-L-13Dobór napędu z katalogu dla okreslonej charakterystyki pracy urzadzenia napędzanego2
T-L-14Dobór pompy z katalogu do określonych warunków pracy2
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zapis konstrukcji, rodzaje rysunków, rodzaje linii1
T-W-2Zasady rzutowania, rzut prostokatny, rzut aksonometryczny1
T-W-3Zasady rysowania przekrojów, półprzekrojów, kłady1
T-W-4Zasady wymiarowania1
T-W-5Metrologia tedniczna, klasy dokładności, tolerancja, chropowatosc powierzchni1
T-W-6Własności materiałów, rodzaje wytrzymałości, udarność,twardość,1
T-W-7Materiały konstrukcyjne, stopy miedzi, stopy zelaza, stopy aluminium1
T-W-8Ceramika, tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe,1
T-W-9Połaczenia rozłączne i nierozłączne1
T-W-10Elementy konstrukcyjne, rury, kształtowniki, osie, wały1
T-W-11Rodzaje łozysk, łozyskowanie : łozyska ślizgowe, łozyska toczne.1
T-W-12Rodzaje sprzęgieł: sprzęgła nierozłaczne, sprzęgła rozłączne, hamulce1
T-W-13Rodzaje przekładni i zasady ich stosowania1
T-W-14Napęd, rodzaje napędu, dobór napędu1
T-W-15Pompy wodne1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1aktywne uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO16-1_W01Student zna podstawy wiedzy inżynierskiej w zakresie planowania technicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W07Ma ogólną wiedzę na temat konstrukcji i eksploatacji maszyn, budowli hydrotechnicznych i innych urządzeń oraz infrastruktury związanej z eksploatacją środowiska wodnego, ma podstawową wiedzę o stosowanych materiałach budowlanych i konstrukcji budowli wodnych oraz sposobów graficznego przedstawienia konstrukcji inżynierskich.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie elementów planowania konstrukcji technicznych, umiejetność czytania dokumentacji technicznej.
Treści programoweT-W-14Napęd, rodzaje napędu, dobór napędu
T-W-4Zasady wymiarowania
T-W-2Zasady rzutowania, rzut prostokatny, rzut aksonometryczny
T-W-9Połaczenia rozłączne i nierozłączne
T-W-5Metrologia tedniczna, klasy dokładności, tolerancja, chropowatosc powierzchni
T-W-13Rodzaje przekładni i zasady ich stosowania
T-W-3Zasady rysowania przekrojów, półprzekrojów, kłady
T-W-1Zapis konstrukcji, rodzaje rysunków, rodzaje linii
T-W-12Rodzaje sprzęgieł: sprzęgła nierozłaczne, sprzęgła rozłączne, hamulce
T-W-7Materiały konstrukcyjne, stopy miedzi, stopy zelaza, stopy aluminium
T-W-15Pompy wodne
T-W-8Ceramika, tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe,
T-W-11Rodzaje łozysk, łozyskowanie : łozyska ślizgowe, łozyska toczne.
T-W-6Własności materiałów, rodzaje wytrzymałości, udarność,twardość,
T-W-10Elementy konstrukcyjne, rury, kształtowniki, osie, wały
T-L-11Dobór łożyska z katalogu łozysk do zadanych parametrów pracy
T-L-1Odwzorowanie figury płaskiej w rzucie prostokatnym
T-L-6Wymiarowanie i oznaczanie częsci maszyn
T-L-8Określenie obciążenia występującego w konstrukcji
T-L-14Dobór pompy z katalogu do określonych warunków pracy
T-L-13Dobór napędu z katalogu dla okreslonej charakterystyki pracy urzadzenia napędzanego
T-L-3Odwzorowanie bryły w rzucie aksonometryvznym
T-L-5Wymiarowanie bryły
T-L-9Obliczanie obciązenia występujacego w elemencie konstrukcji
T-L-10Dobór materiału do obciażenia występującego w konstrukcji
T-L-12Dobór pasa z katalogu do przekładni pasowej
T-L-7Obliczenie tolerancji i pasowania częsci maszyn
T-L-4Odwzorowanie bryły z wykorzystaniem przekroju
T-L-2Odwzorowanie bryły w rzucie przestrzennym
Metody nauczaniaM-2Rysunek, obliczenia, dyskusja problemowa
M-1Wykład, objasnieni, wyjasnienie,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wykonanie rysunku, aktywnośc studenta w czasie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student musi znać zapis kontrukcji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO16-1_U01Student nabędzie umiejętność czytania dokumentacji technicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U07Potrafi opracować, ocenić i zaprezentować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego, umie przygotować lub zebrać niezbędną dokumentację do realizacji zadań związanych z procesem projektowo-inwestycyjnym budowli wodnej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Poznanie elementów planowania konstrukcji technicznych, umiejetność czytania dokumentacji technicznej.
Treści programoweT-W-9Połaczenia rozłączne i nierozłączne
T-W-12Rodzaje sprzęgieł: sprzęgła nierozłaczne, sprzęgła rozłączne, hamulce
T-W-4Zasady wymiarowania
T-W-14Napęd, rodzaje napędu, dobór napędu
T-W-7Materiały konstrukcyjne, stopy miedzi, stopy zelaza, stopy aluminium
T-W-3Zasady rysowania przekrojów, półprzekrojów, kłady
T-W-13Rodzaje przekładni i zasady ich stosowania
T-W-15Pompy wodne
T-W-10Elementy konstrukcyjne, rury, kształtowniki, osie, wały
T-W-2Zasady rzutowania, rzut prostokatny, rzut aksonometryczny
T-W-8Ceramika, tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe,
T-W-11Rodzaje łozysk, łozyskowanie : łozyska ślizgowe, łozyska toczne.
T-W-1Zapis konstrukcji, rodzaje rysunków, rodzaje linii
T-W-6Własności materiałów, rodzaje wytrzymałości, udarność,twardość,
T-W-5Metrologia tedniczna, klasy dokładności, tolerancja, chropowatosc powierzchni
T-L-7Obliczenie tolerancji i pasowania częsci maszyn
T-L-11Dobór łożyska z katalogu łozysk do zadanych parametrów pracy
T-L-3Odwzorowanie bryły w rzucie aksonometryvznym
T-L-1Odwzorowanie figury płaskiej w rzucie prostokatnym
T-L-4Odwzorowanie bryły z wykorzystaniem przekroju
T-L-6Wymiarowanie i oznaczanie częsci maszyn
T-L-5Wymiarowanie bryły
T-L-10Dobór materiału do obciażenia występującego w konstrukcji
T-L-8Określenie obciążenia występującego w konstrukcji
T-L-13Dobór napędu z katalogu dla okreslonej charakterystyki pracy urzadzenia napędzanego
T-L-12Dobór pasa z katalogu do przekładni pasowej
T-L-2Odwzorowanie bryły w rzucie przestrzennym
T-L-9Obliczanie obciązenia występujacego w elemencie konstrukcji
T-L-14Dobór pompy z katalogu do określonych warunków pracy
Metody nauczaniaM-2Rysunek, obliczenia, dyskusja problemowa
M-1Wykład, objasnieni, wyjasnienie,
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wykonanie rysunku, aktywnośc studenta w czasie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student musi umieć czytać dokumentację techniczną
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO16-1_K01Ma świadomość swojej wiedzy, umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciagłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie elementów planowania konstrukcji technicznych, umiejetność czytania dokumentacji technicznej.
Treści programoweT-L-4Odwzorowanie bryły z wykorzystaniem przekroju
T-L-12Dobór pasa z katalogu do przekładni pasowej
T-W-13Rodzaje przekładni i zasady ich stosowania
T-L-9Obliczanie obciązenia występujacego w elemencie konstrukcji
T-L-14Dobór pompy z katalogu do określonych warunków pracy
T-W-4Zasady wymiarowania
T-L-10Dobór materiału do obciażenia występującego w konstrukcji
T-L-5Wymiarowanie bryły
T-W-6Własności materiałów, rodzaje wytrzymałości, udarność,twardość,
T-W-11Rodzaje łozysk, łozyskowanie : łozyska ślizgowe, łozyska toczne.
T-L-11Dobór łożyska z katalogu łozysk do zadanych parametrów pracy
T-W-1Zapis konstrukcji, rodzaje rysunków, rodzaje linii
T-L-6Wymiarowanie i oznaczanie częsci maszyn
T-L-3Odwzorowanie bryły w rzucie aksonometryvznym
T-W-15Pompy wodne
T-W-8Ceramika, tworzywa sztuczne, materiały kompozytowe,
T-L-8Określenie obciążenia występującego w konstrukcji
T-L-2Odwzorowanie bryły w rzucie przestrzennym
T-W-9Połaczenia rozłączne i nierozłączne
T-L-13Dobór napędu z katalogu dla okreslonej charakterystyki pracy urzadzenia napędzanego
T-W-12Rodzaje sprzęgieł: sprzęgła nierozłaczne, sprzęgła rozłączne, hamulce
T-W-3Zasady rysowania przekrojów, półprzekrojów, kłady
T-W-10Elementy konstrukcyjne, rury, kształtowniki, osie, wały
T-W-14Napęd, rodzaje napędu, dobór napędu
T-L-7Obliczenie tolerancji i pasowania częsci maszyn
T-W-5Metrologia tedniczna, klasy dokładności, tolerancja, chropowatosc powierzchni
T-W-7Materiały konstrukcyjne, stopy miedzi, stopy zelaza, stopy aluminium
T-W-2Zasady rzutowania, rzut prostokatny, rzut aksonometryczny
T-L-1Odwzorowanie figury płaskiej w rzucie prostokatnym
Metody nauczaniaM-1Wykład, objasnieni, wyjasnienie,
M-2Rysunek, obliczenia, dyskusja problemowa
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Wykonanie rysunku, aktywnośc studenta w czasie zajęć
S-2Ocena podsumowująca: Kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zachowoje się w sposób etycznie poprawny
3,5
4,0
4,5
5,0