Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Techniki badań podwodnych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Techniki badań podwodnych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Stepanowska <Katarzyna.Stepanowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Biernaczyk <Marcin.Biernaczyk@zut.edu.pl>, Tadeusz Graczyk <Tadeusz.Graczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 15 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1podstawowa wiedza z zakresu hydrobiologii
W-2podstawowa wiedza z zakresu ekologia i ochrona środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami i metodami badań ożywionych i nieożywionych zasobów mórz

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Badania podwodne w ujęciu historycznym. Badania geofizyczne dna morskiego, hydrofizyczne, techniczne obiektów zanurzonych, archeologiczne, turystyczne. Badania morza przed eksploatacją morskich bogactw naturalnych. Badania biologiczne.3
T-A-2Techniki badań podwodnych (badania satelitarne, sejsmiczne, akustyczne, wiercenia, próbkowanie, nurkowanie swobodne). Urządzenia badawcze (statki badawcze, sondy, głębinowe pojazdy bezzałogowe i załogowe).6
T-A-3Metodyka badań podwodnych z wykorzystaniem techniki nurkowania swobodnego (planowanie badań, wymagania sprzętowe i uprawnienia, zasady bezpieczeństwa).2
T-A-4Analiza dokumentacji badawczej. Prezentacja zdjęć podwodnych i filmów dokumentujących naukowe badania podwodne4
T-A-5Czynne techniki badawcze stosowane w rybactwie4
T-A-6Bierne techniki badawcze stosowane w rybactwie4
T-A-7Techniki badań podwodnych stosowane podzczas pobierania prób hydrobiologicznych4
T-A-8Analiza i opracowywanie wyników badań, analiza danych połowowych w zarządzaniu rybołówstwem3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2przygotowanie prac semestralnych20
A-A-3praca własna z literaturą dotyczącą techniki badań podwodnych10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1metoda sytuacyjna
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3film
M-4pokaz
M-5ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie zajęć w postaci przygotowania i przedstawienia prac semestralnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO12-2_W01
studen posiada wiedzę na temat technik badań ożywionych i nieożywionych zasobów mórz
GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1T-A-2, T-A-4, T-A-7, T-A-5, T-A-8, T-A-3, T-A-1, T-A-6M-1, M-2, M-3, M-4S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO12-2_U01
Student wykazuje się podstawową umiejętnością dobierania narzędzi badawczych oraz planowania badań w środowisku wodnym
GW_1A_U04, GW_1A_U12R1A_U03, R1A_U04InzA_U01, InzA_U02, InzA_U07C-1T-A-7, T-A-4, T-A-1, T-A-5, T-A-8, T-A-2, T-A-3, T-A-6M-1, M-2, M-5S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO12-2_K01
Student posiada zdolność do planowania racjonalnych i etycznych badań podwodnych ożywionych i nieożywionych zasobów mórz.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-A-8, T-A-5, T-A-7, T-A-3, T-A-6, T-A-1, T-A-4, T-A-2M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO12-2_W01
studen posiada wiedzę na temat technik badań ożywionych i nieożywionych zasobów mórz
2,0
3,0student poprawnie przygotował pracę semestralną
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO12-2_U01
Student wykazuje się podstawową umiejętnością dobierania narzędzi badawczych oraz planowania badań w środowisku wodnym
2,0
3,0studen potrafi zaprezentować i uzasadnić i obronić przedstawione tezy w zakresie badań podwodnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO12-2_K01
Student posiada zdolność do planowania racjonalnych i etycznych badań podwodnych ożywionych i nieożywionych zasobów mórz.
2,0
3,0W trakcie zajęć przedstawia się zasady racjonalnego i etycznego prowadzenia gadań podwodnych, nie można jednak dokonać oceny postawy etycznej studenta.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Duxbury A.C., Duxbury A.B., Sverdrup K.A., Oceany świata, PWN, Warszawa, 2002
 2. ICES Data Type Guidelines, http://www.ices.dk/marine-data/guidelines-and-policy/Pages/ICES-data-type-guidelines.aspx
 3. Graczyk T., Bezzałogowe zdalnie sterowane pojazdy głębinowe w pracach podwodnych, Instytut Okrętowy Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1989, Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej Nr 398
 4. Inspekcja Ochrony Środowiska, Monitoring gatunków zwierząt, Bibliteka Monitoringu Środowiska, 2012
 5. Komorowski A., Rozwój techniki nurkowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, 2005
 6. Last G., Williams P., An Introduction to ROV Operations, Oilfield Publications Limited, Wielka Brytania/USA, 1995
 7. Manual for Marine Monitoring in the COMBINE Programme of HELCOM, http://helcom.fi/action-areas/monitoring-and-assessment/manuals-and-guidelines/, 2014
 8. Miller J.W., Koblick I.G., Living and Working in the Sea, Five Corners Publications, Ltd., Plymouth, 1995
 9. Morgan N., Marine Technology Reference Book, Butterworths and Co., Londyn, 1990
 10. Państwowy Instytut Geologiczny, Państwowy Instytut Badawczy, Trudne badania - metody geologii morza, http://www.pgi.gov.pl/pl/oddzial-geologii-morza-home/struktura-gdansk/398-trudne-badania-metody-geologii-morza.html

Literatura dodatkowa

 1. Chądzyński W., Podstawy oceanotechniki, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, Szczecin, 1991
 2. Graczyk T., Matejski M., Skórski W., Underwater Monitoring as a Tool to Define Sea Water Pollution, International Maritime Association of Mediterranean, Ischia, włochy, 2000, IX Congress IMAM 2000, Procceedings, v. III
 3. Graczyk T., Piskorski Ł., Siemianowski R., Ochrona środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami z obiektów oceanotechnicznych, Politechnika Szczecińska, Szczecin, 2001
 4. Iwona Psuty, Tomasz Wandzel, Adam Lejk, Tycjan Wodzinowski, Radosław Zaporowski, PRZEWODNIK METODYCZNY DO BADAŃ TERENOWYCH I ANALIZ LABORATORYJNYCH ICHTIOFAUNY W WODACH PRZEJŚCIOWYCH I PRZYBRZEŻNYCH W RAMACH MONITORINGU DIAGNOSTYCZNEGO ICHTIOFAUNY, Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
 5. London Offshore Consultants Limited, Guidelines for Marine Operations, Oilfield Publications Limited, Wielka Brytania/USA, 1997
 6. NORSOK STANDARD U100, Manned underwater operations, http://www.standard.no/en/PDF/FileDownload/?redir=true&filetype=Pdf&item=705709&category=4, 2014
 7. Olszański R., Skrzyński S., Kłos R., Problemy medycyny i techniki nurkowej, Wydawnictwo Okrętownictwo i Żegluga Spółka z o.o, Gdańsk, 1997
 8. Water quality – Sampling of fish with multi-mesh gillnets, PN-EN14757:2005, 2005
 9. Water quality – Sampling of fish with electricity, PN-EN14011:2006, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Badania podwodne w ujęciu historycznym. Badania geofizyczne dna morskiego, hydrofizyczne, techniczne obiektów zanurzonych, archeologiczne, turystyczne. Badania morza przed eksploatacją morskich bogactw naturalnych. Badania biologiczne.3
T-A-2Techniki badań podwodnych (badania satelitarne, sejsmiczne, akustyczne, wiercenia, próbkowanie, nurkowanie swobodne). Urządzenia badawcze (statki badawcze, sondy, głębinowe pojazdy bezzałogowe i załogowe).6
T-A-3Metodyka badań podwodnych z wykorzystaniem techniki nurkowania swobodnego (planowanie badań, wymagania sprzętowe i uprawnienia, zasady bezpieczeństwa).2
T-A-4Analiza dokumentacji badawczej. Prezentacja zdjęć podwodnych i filmów dokumentujących naukowe badania podwodne4
T-A-5Czynne techniki badawcze stosowane w rybactwie4
T-A-6Bierne techniki badawcze stosowane w rybactwie4
T-A-7Techniki badań podwodnych stosowane podzczas pobierania prób hydrobiologicznych4
T-A-8Analiza i opracowywanie wyników badań, analiza danych połowowych w zarządzaniu rybołówstwem3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2przygotowanie prac semestralnych20
A-A-3praca własna z literaturą dotyczącą techniki badań podwodnych10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO12-2_W01studen posiada wiedzę na temat technik badań ożywionych i nieożywionych zasobów mórz
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami i metodami badań ożywionych i nieożywionych zasobów mórz
Treści programoweT-A-2Techniki badań podwodnych (badania satelitarne, sejsmiczne, akustyczne, wiercenia, próbkowanie, nurkowanie swobodne). Urządzenia badawcze (statki badawcze, sondy, głębinowe pojazdy bezzałogowe i załogowe).
T-A-4Analiza dokumentacji badawczej. Prezentacja zdjęć podwodnych i filmów dokumentujących naukowe badania podwodne
T-A-7Techniki badań podwodnych stosowane podzczas pobierania prób hydrobiologicznych
T-A-5Czynne techniki badawcze stosowane w rybactwie
T-A-8Analiza i opracowywanie wyników badań, analiza danych połowowych w zarządzaniu rybołówstwem
T-A-3Metodyka badań podwodnych z wykorzystaniem techniki nurkowania swobodnego (planowanie badań, wymagania sprzętowe i uprawnienia, zasady bezpieczeństwa).
T-A-1Badania podwodne w ujęciu historycznym. Badania geofizyczne dna morskiego, hydrofizyczne, techniczne obiektów zanurzonych, archeologiczne, turystyczne. Badania morza przed eksploatacją morskich bogactw naturalnych. Badania biologiczne.
T-A-6Bierne techniki badawcze stosowane w rybactwie
Metody nauczaniaM-1metoda sytuacyjna
M-2dyskusja dydaktyczna
M-3film
M-4pokaz
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie zajęć w postaci przygotowania i przedstawienia prac semestralnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student poprawnie przygotował pracę semestralną
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO12-2_U01Student wykazuje się podstawową umiejętnością dobierania narzędzi badawczych oraz planowania badań w środowisku wodnym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami i metodami badań ożywionych i nieożywionych zasobów mórz
Treści programoweT-A-7Techniki badań podwodnych stosowane podzczas pobierania prób hydrobiologicznych
T-A-4Analiza dokumentacji badawczej. Prezentacja zdjęć podwodnych i filmów dokumentujących naukowe badania podwodne
T-A-1Badania podwodne w ujęciu historycznym. Badania geofizyczne dna morskiego, hydrofizyczne, techniczne obiektów zanurzonych, archeologiczne, turystyczne. Badania morza przed eksploatacją morskich bogactw naturalnych. Badania biologiczne.
T-A-5Czynne techniki badawcze stosowane w rybactwie
T-A-8Analiza i opracowywanie wyników badań, analiza danych połowowych w zarządzaniu rybołówstwem
T-A-2Techniki badań podwodnych (badania satelitarne, sejsmiczne, akustyczne, wiercenia, próbkowanie, nurkowanie swobodne). Urządzenia badawcze (statki badawcze, sondy, głębinowe pojazdy bezzałogowe i załogowe).
T-A-3Metodyka badań podwodnych z wykorzystaniem techniki nurkowania swobodnego (planowanie badań, wymagania sprzętowe i uprawnienia, zasady bezpieczeństwa).
T-A-6Bierne techniki badawcze stosowane w rybactwie
Metody nauczaniaM-1metoda sytuacyjna
M-2dyskusja dydaktyczna
M-5ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie zajęć w postaci przygotowania i przedstawienia prac semestralnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0studen potrafi zaprezentować i uzasadnić i obronić przedstawione tezy w zakresie badań podwodnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO12-2_K01Student posiada zdolność do planowania racjonalnych i etycznych badań podwodnych ożywionych i nieożywionych zasobów mórz.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami i metodami badań ożywionych i nieożywionych zasobów mórz
Treści programoweT-A-8Analiza i opracowywanie wyników badań, analiza danych połowowych w zarządzaniu rybołówstwem
T-A-5Czynne techniki badawcze stosowane w rybactwie
T-A-7Techniki badań podwodnych stosowane podzczas pobierania prób hydrobiologicznych
T-A-3Metodyka badań podwodnych z wykorzystaniem techniki nurkowania swobodnego (planowanie badań, wymagania sprzętowe i uprawnienia, zasady bezpieczeństwa).
T-A-6Bierne techniki badawcze stosowane w rybactwie
T-A-1Badania podwodne w ujęciu historycznym. Badania geofizyczne dna morskiego, hydrofizyczne, techniczne obiektów zanurzonych, archeologiczne, turystyczne. Badania morza przed eksploatacją morskich bogactw naturalnych. Badania biologiczne.
T-A-4Analiza dokumentacji badawczej. Prezentacja zdjęć podwodnych i filmów dokumentujących naukowe badania podwodne
T-A-2Techniki badań podwodnych (badania satelitarne, sejsmiczne, akustyczne, wiercenia, próbkowanie, nurkowanie swobodne). Urządzenia badawcze (statki badawcze, sondy, głębinowe pojazdy bezzałogowe i załogowe).
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie zajęć w postaci przygotowania i przedstawienia prac semestralnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W trakcie zajęć przedstawia się zasady racjonalnego i etycznego prowadzenia gadań podwodnych, nie można jednak dokonać oceny postawy etycznej studenta.
3,5
4,0
4,5
5,0