Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Akwaturystyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Akwaturystyka
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Katarzyna Stepanowska <Katarzyna.Stepanowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marcin Biernaczyk <Marcin.Biernaczyk@zut.edu.pl>, Katarzyna Stepanowska <Katarzyna.Stepanowska@zut.edu.pl>, Beata Więcaszek <Beata.Wiecaszek@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL4 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu Ekologii
W-2Podstawowa wiedza z zakresu Hydrobiologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie studentom podstawowych wiadomości z zakresu wędkarstwa oraz zapoznanie z sposobami przygotowywania zanęt, przynęt i posługiwania się sprzętem wędkarskim.
C-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i reżimami nurkowania swobodnego
C-3Zapoznanie studentów z techniką i organizacją nurkowania

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wędkarstwo gruntowe: a/ metody klasyczne: przepływanka, gruntówka ze spławikiem, zestaw skrócony b/ metody odległościowe: metoda angielska, metoda bolońska c/ organizacja stanowiska d/ sprzęt wędkarski e/ podstawowe zestawy do poszczególnych technik f/ przynęty, zanęty2
T-L-2Wędkarstwo spinningowe: sprzęt, przynęty, techniki wędkowania1
T-L-3Wędkarstwo muchowe: sprzęt, przynęty, techniki wędkowania1
T-L-4Wędkarstwo morskie: sprzęt, przynęty, techniki wędkowania1
T-L-5Wędkarstwo podlodowe: sprzęt, przynęty, techniki wędkowania1
T-L-6Wykonywanie wędzisk wędkarskich i sztucznych przynęt2
T-L-7Zajęcia na łowisku specjalnym2
T-L-8Podstawowe zasady nurkowania2
T-L-9Elementy fizjologii człowieka2
T-L-10Podstawy fizyki w nurkowaniu2
T-L-11Podstawowy sprzęt nurkowy - ABC2
T-L-12Sprzęt nurkowy2
T-L-13Sygnalizacja nurkowa i ratownictwo podwodne2
T-L-14Podstawy monitoringu podwodnego2
T-L-15Organizacja nurkowania w wybranym rejonie nurkowym2
T-L-16Zajęcia praktyczne na basenie3
T-L-17Zaliczenie zajęć1
30
wykłady
T-W-1Rys historyczny, geneza, aktualny stan oraz perspektywy rozwoju wędkarstwa1
T-W-2Rozwój infrastruktury wędkarskiej - charakterystyka różnych typów wód - gospodarka rybacko – wędkarska - infrastruktura do celów sportowych2
T-W-3Zbiór aktów prawnych i przepisów dotyczących wędkarstwa: - Ustawa o prawie wodnym, ustawa o rybactwie śródlądowym, ustawa o rybołówstwie, statut PZW, regulaminy połowu, zasady wędkowania2
T-W-4Cechy rozróżnialne najpopularniejszych gatunków ryb np. krąp – leszcz – rozpiór, płoć – wzdręga, kleń – jelec, brzana – brzanka, troć – łosoś, stornia – gładzica – turbot2
T-W-5Elementy fizjologii człowieka a środowisko wodne1
T-W-6Wybrane choroby i wypadki nurkowe1
T-W-7Sprzęt nurkowy2
T-W-8Środowisko wodne i technika nurkowania2
T-W-9Wybrane rejony nurkowe Polski i świata2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Praca własna z piśmiennictwem dotyczącym przedmiotu12
A-L-3Przygotowanie prezentacji multimedialnych nt. organizacji nurkowania w wybranym rejonie świata6
A-L-4Przygotowanie próbnego raportu z monitoringu podwodnego5
A-L-5Czytanie specjalistycznego piśmiennictwa7
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2praca własna z piśmiennictwem dotyczącym przedmiotu5
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3metoda sytuacyjna
M-4dyskusja dydaktyczna
M-5film
M-6pokaz
M-7ćwiczenia przedmiotowe
M-8ćwiczenia praktyczne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
S-2Ocena formująca: W trakcie zajęć przedstawia się zasady i reżimy nurkowania swobodnego a także wpływ działąlności podwodnej człowieka na środowisko wodne. Podczas zajęć nie można jednak dokonać oceny postawy etycznej studenta ani jego predyspozycji do bycia liderem bądź członkiem zespołu.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO8-2_W01
Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizmu ludzkiego w środowisku wodnym. Zna sprzęt nurkowy oraz podstawy zasad i reżimów nurkowania swobodnego.
GW_1A_W10R1A_W09InzA_W04C-2T-L-8, T-L-9, T-L-12, T-L-14, T-L-15, T-W-5, T-W-7, T-W-9, T-W-8, T-L-13, T-L-10, T-W-6, T-L-11, T-L-16M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6, M-7, M-8S-1
GW_1A_PO8-2_W06
Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku wędkarskiego w Polsce, zna zasady i obiekty połowów sportowych morskich, słodkowodnych i w agroturystyce.
GW_1A_W06, GW_1A_W10R1A_W05, R1A_W06, R1A_W09InzA_W04C-1T-L-1, T-L-3M-2, M-5, M-3S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO8-2_U01
Student potrafi zaplanować organizację nurkowania w wybranym rejonie nurkowym.
GW_1A_U18R1A_U05, R1A_U06InzA_U05, InzA_U08C-2, C-3T-L-10, T-L-11, T-L-12, T-L-13, T-L-14, T-L-16, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-L-15, T-L-8, T-L-9, T-W-7M-3, M-4, M-7, M-8S-1
GW_1A_PO8-2_U09
Student potrafi właściwie eksploatować i chronić ryby sportowe w wędkarstwie morskim, słodkowodnym oraz w gospodarstwie agroturystycznym
GW_1A_U09R1A_U02, R1A_U06InzA_U05C-1T-L-2, T-L-3M-3, M-4, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO8-2_K01
Student posiada zdolność do planowania racjonalnej i etycznej działalności podwodnej. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności podwodnej człowieka zarówno dla jego organizmu jak i dla środowiska wodnego.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-2, C-3T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9M-2, M-4S-2
GW_1A_PO8-2_K04
Student ma kompetencje w dziedzinie uprawiania zrównoważonego wędkarstwa i ochrony eksploatowanych zasobów.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-1, T-L-3M-5, M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO8-2_W01
Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizmu ludzkiego w środowisku wodnym. Zna sprzęt nurkowy oraz podstawy zasad i reżimów nurkowania swobodnego.
2,0
3,0Student ma wiedze na temat sprzętu nurkowego oraz zna podstawowe zasady nurkowania swobodnego. Ma podstawową wiedzę na temat wykorzystania nurkowania turystyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO8-2_W06
Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku wędkarskiego w Polsce, zna zasady i obiekty połowów sportowych morskich, słodkowodnych i w agroturystyce.
2,0
3,0Stuent ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku wędkarskiego w Polsce oraz zasad i obiektów połowów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO8-2_U01
Student potrafi zaplanować organizację nurkowania w wybranym rejonie nurkowym.
2,0
3,0Student potrafi zaplanować organizację nurkowania w wybranym rejonie nurkowym. Student przestrzegając zasad bezpieczeństwa i trzymając się ściiśle reżimów nurkowych potrafi pracować w zespole.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO8-2_U09
Student potrafi właściwie eksploatować i chronić ryby sportowe w wędkarstwie morskim, słodkowodnym oraz w gospodarstwie agroturystycznym
2,0
3,0Student potrafi eksploatować i chronić ryby sportowe w wędkarstwie morskim, słodkowodnym oraz w gospodarstwie agroturystycznym w podstawowym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO8-2_K01
Student posiada zdolność do planowania racjonalnej i etycznej działalności podwodnej. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności podwodnej człowieka zarówno dla jego organizmu jak i dla środowiska wodnego.
2,0
3,0W trakcie zajęć przedstawia się zasady i reżimy nurkowania swobodnego a także wpływ działąlności podwodnej człowieka na środowisko wodne. Podczas zajęć nie można jednak dokonać oceny postawy etycznej studenta ani jego predyspozycji do bycia liderem bądź członkiem zespołu.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO8-2_K04
Student ma kompetencje w dziedzinie uprawiania zrównoważonego wędkarstwa i ochrony eksploatowanych zasobów.
2,0
3,0Student ma kompetencje w zakresie uprawiania wędkarstwa w podstawowym zakresie, nie wykazuje kompetencji w dziedzinie zrównoważonego wędkarstwa w zakresie ochrony eksploatowanych zasobów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Anonymous, O wędkarstwie, ekologii i etyce., Poradnik szkoleniowy Polskiego Związku Wędkarskiego., 1999
  2. Beata Więcaszek, Stanisław Krzykawski, Sławomir Keszka, Artur Antoszek, Ryby w akwakulturze i akwaturystyce, AR w Szczecinie, Szczecin, 2006
  3. J. Macke, K. Kuszewski, G. Zieleniec, Nurkowanie, Oficyna Wydawnicza "Alma - Press", Warszawa, 2003
  4. Płetwonurek KDP/CMAS*, Ogólnopolskie Centrum Szkolenia Podwodnego KDP PTTK, Warszawa, 1999
  5. Damian Knecht, Agroturystyka w agrobiznesie, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, 2009
  6. Cederberg G., Wędkarstwo, Muza SA, 1995

Literatura dodatkowa

  1. Magazyn Nurkowanie, www.nurkowanie.v.pl
  2. M. Tomaszewski, Nurkowy atlas Polski, Altea Sp. z o.o., Warszawa, 2004

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wędkarstwo gruntowe: a/ metody klasyczne: przepływanka, gruntówka ze spławikiem, zestaw skrócony b/ metody odległościowe: metoda angielska, metoda bolońska c/ organizacja stanowiska d/ sprzęt wędkarski e/ podstawowe zestawy do poszczególnych technik f/ przynęty, zanęty2
T-L-2Wędkarstwo spinningowe: sprzęt, przynęty, techniki wędkowania1
T-L-3Wędkarstwo muchowe: sprzęt, przynęty, techniki wędkowania1
T-L-4Wędkarstwo morskie: sprzęt, przynęty, techniki wędkowania1
T-L-5Wędkarstwo podlodowe: sprzęt, przynęty, techniki wędkowania1
T-L-6Wykonywanie wędzisk wędkarskich i sztucznych przynęt2
T-L-7Zajęcia na łowisku specjalnym2
T-L-8Podstawowe zasady nurkowania2
T-L-9Elementy fizjologii człowieka2
T-L-10Podstawy fizyki w nurkowaniu2
T-L-11Podstawowy sprzęt nurkowy - ABC2
T-L-12Sprzęt nurkowy2
T-L-13Sygnalizacja nurkowa i ratownictwo podwodne2
T-L-14Podstawy monitoringu podwodnego2
T-L-15Organizacja nurkowania w wybranym rejonie nurkowym2
T-L-16Zajęcia praktyczne na basenie3
T-L-17Zaliczenie zajęć1
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rys historyczny, geneza, aktualny stan oraz perspektywy rozwoju wędkarstwa1
T-W-2Rozwój infrastruktury wędkarskiej - charakterystyka różnych typów wód - gospodarka rybacko – wędkarska - infrastruktura do celów sportowych2
T-W-3Zbiór aktów prawnych i przepisów dotyczących wędkarstwa: - Ustawa o prawie wodnym, ustawa o rybactwie śródlądowym, ustawa o rybołówstwie, statut PZW, regulaminy połowu, zasady wędkowania2
T-W-4Cechy rozróżnialne najpopularniejszych gatunków ryb np. krąp – leszcz – rozpiór, płoć – wzdręga, kleń – jelec, brzana – brzanka, troć – łosoś, stornia – gładzica – turbot2
T-W-5Elementy fizjologii człowieka a środowisko wodne1
T-W-6Wybrane choroby i wypadki nurkowe1
T-W-7Sprzęt nurkowy2
T-W-8Środowisko wodne i technika nurkowania2
T-W-9Wybrane rejony nurkowe Polski i świata2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Praca własna z piśmiennictwem dotyczącym przedmiotu12
A-L-3Przygotowanie prezentacji multimedialnych nt. organizacji nurkowania w wybranym rejonie świata6
A-L-4Przygotowanie próbnego raportu z monitoringu podwodnego5
A-L-5Czytanie specjalistycznego piśmiennictwa7
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2praca własna z piśmiennictwem dotyczącym przedmiotu5
A-W-3przygotowanie do egzaminu10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO8-2_W01Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania organizmu ludzkiego w środowisku wodnym. Zna sprzęt nurkowy oraz podstawy zasad i reżimów nurkowania swobodnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W10Ma wiedzę na temat zarządzania środowiskiem wodnym w aspekcie turystyki wodnej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i reżimami nurkowania swobodnego
Treści programoweT-L-8Podstawowe zasady nurkowania
T-L-9Elementy fizjologii człowieka
T-L-12Sprzęt nurkowy
T-L-14Podstawy monitoringu podwodnego
T-L-15Organizacja nurkowania w wybranym rejonie nurkowym
T-W-5Elementy fizjologii człowieka a środowisko wodne
T-W-7Sprzęt nurkowy
T-W-9Wybrane rejony nurkowe Polski i świata
T-W-8Środowisko wodne i technika nurkowania
T-L-13Sygnalizacja nurkowa i ratownictwo podwodne
T-L-10Podstawy fizyki w nurkowaniu
T-W-6Wybrane choroby i wypadki nurkowe
T-L-11Podstawowy sprzęt nurkowy - ABC
T-L-16Zajęcia praktyczne na basenie
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2wykład problemowy
M-3metoda sytuacyjna
M-4dyskusja dydaktyczna
M-5film
M-6pokaz
M-7ćwiczenia przedmiotowe
M-8ćwiczenia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma wiedze na temat sprzętu nurkowego oraz zna podstawowe zasady nurkowania swobodnego. Ma podstawową wiedzę na temat wykorzystania nurkowania turystyce.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO8-2_W06Student ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku wędkarskiego w Polsce, zna zasady i obiekty połowów sportowych morskich, słodkowodnych i w agroturystyce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W10Ma wiedzę na temat zarządzania środowiskiem wodnym w aspekcie turystyki wodnej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentom podstawowych wiadomości z zakresu wędkarstwa oraz zapoznanie z sposobami przygotowywania zanęt, przynęt i posługiwania się sprzętem wędkarskim.
Treści programoweT-L-1Wędkarstwo gruntowe: a/ metody klasyczne: przepływanka, gruntówka ze spławikiem, zestaw skrócony b/ metody odległościowe: metoda angielska, metoda bolońska c/ organizacja stanowiska d/ sprzęt wędkarski e/ podstawowe zestawy do poszczególnych technik f/ przynęty, zanęty
T-L-3Wędkarstwo muchowe: sprzęt, przynęty, techniki wędkowania
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-5film
M-3metoda sytuacyjna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Stuent ma podstawową wiedzę na temat funkcjonowania rynku wędkarskiego w Polsce oraz zasad i obiektów połowów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO8-2_U01Student potrafi zaplanować organizację nurkowania w wybranym rejonie nurkowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U18Potrafi identyfikować i specyfikować zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją zasobów środowiska wodnego oraz niwelowania skutków antropopresji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i reżimami nurkowania swobodnego
C-3Zapoznanie studentów z techniką i organizacją nurkowania
Treści programoweT-L-10Podstawy fizyki w nurkowaniu
T-L-11Podstawowy sprzęt nurkowy - ABC
T-L-12Sprzęt nurkowy
T-L-13Sygnalizacja nurkowa i ratownictwo podwodne
T-L-14Podstawy monitoringu podwodnego
T-L-16Zajęcia praktyczne na basenie
T-W-5Elementy fizjologii człowieka a środowisko wodne
T-W-6Wybrane choroby i wypadki nurkowe
T-W-8Środowisko wodne i technika nurkowania
T-W-9Wybrane rejony nurkowe Polski i świata
T-L-15Organizacja nurkowania w wybranym rejonie nurkowym
T-L-8Podstawowe zasady nurkowania
T-L-9Elementy fizjologii człowieka
T-W-7Sprzęt nurkowy
Metody nauczaniaM-3metoda sytuacyjna
M-4dyskusja dydaktyczna
M-7ćwiczenia przedmiotowe
M-8ćwiczenia praktyczne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zaplanować organizację nurkowania w wybranym rejonie nurkowym. Student przestrzegając zasad bezpieczeństwa i trzymając się ściiśle reżimów nurkowych potrafi pracować w zespole.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO8-2_U09Student potrafi właściwie eksploatować i chronić ryby sportowe w wędkarstwie morskim, słodkowodnym oraz w gospodarstwie agroturystycznym
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U09Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla gospodarki oraz używać poprawnej nomenklatury w zakresie biologii i ekologii.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentom podstawowych wiadomości z zakresu wędkarstwa oraz zapoznanie z sposobami przygotowywania zanęt, przynęt i posługiwania się sprzętem wędkarskim.
Treści programoweT-L-2Wędkarstwo spinningowe: sprzęt, przynęty, techniki wędkowania
T-L-3Wędkarstwo muchowe: sprzęt, przynęty, techniki wędkowania
Metody nauczaniaM-3metoda sytuacyjna
M-4dyskusja dydaktyczna
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi eksploatować i chronić ryby sportowe w wędkarstwie morskim, słodkowodnym oraz w gospodarstwie agroturystycznym w podstawowym zakresie.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO8-2_K01Student posiada zdolność do planowania racjonalnej i etycznej działalności podwodnej. Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki działalności podwodnej człowieka zarówno dla jego organizmu jak i dla środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami i reżimami nurkowania swobodnego
C-3Zapoznanie studentów z techniką i organizacją nurkowania
Treści programoweT-W-5Elementy fizjologii człowieka a środowisko wodne
T-W-6Wybrane choroby i wypadki nurkowe
T-W-8Środowisko wodne i technika nurkowania
T-W-9Wybrane rejony nurkowe Polski i świata
Metody nauczaniaM-2wykład problemowy
M-4dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: W trakcie zajęć przedstawia się zasady i reżimy nurkowania swobodnego a także wpływ działąlności podwodnej człowieka na środowisko wodne. Podczas zajęć nie można jednak dokonać oceny postawy etycznej studenta ani jego predyspozycji do bycia liderem bądź członkiem zespołu.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W trakcie zajęć przedstawia się zasady i reżimy nurkowania swobodnego a także wpływ działąlności podwodnej człowieka na środowisko wodne. Podczas zajęć nie można jednak dokonać oceny postawy etycznej studenta ani jego predyspozycji do bycia liderem bądź członkiem zespołu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO8-2_K04Student ma kompetencje w dziedzinie uprawiania zrównoważonego wędkarstwa i ochrony eksploatowanych zasobów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie studentom podstawowych wiadomości z zakresu wędkarstwa oraz zapoznanie z sposobami przygotowywania zanęt, przynęt i posługiwania się sprzętem wędkarskim.
Treści programoweT-L-1Wędkarstwo gruntowe: a/ metody klasyczne: przepływanka, gruntówka ze spławikiem, zestaw skrócony b/ metody odległościowe: metoda angielska, metoda bolońska c/ organizacja stanowiska d/ sprzęt wędkarski e/ podstawowe zestawy do poszczególnych technik f/ przynęty, zanęty
T-L-3Wędkarstwo muchowe: sprzęt, przynęty, techniki wędkowania
Metody nauczaniaM-5film
M-2wykład problemowy
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie ćwiczeń.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma kompetencje w zakresie uprawiania wędkarstwa w podstawowym zakresie, nie wykazuje kompetencji w dziedzinie zrównoważonego wędkarstwa w zakresie ochrony eksploatowanych zasobów.
3,5
4,0
4,5
5,0