Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Ochrona własności intelektualnej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Klimatyzacji i Transportu Chłodniczego
Nauczyciel odpowiedzialny Sergiy Filin <Sergiy.Filin@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 5 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student nabywa wiedzę i rozumie zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych, odpowiedzialności za ich naruszenie.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Prawa autorskie (osobiste i majątkowe)1
T-W-2Zasady przenoszenia praw autorskich majątkowych1
T-W-3Własność przemysłowa1
T-W-4Patent i wynalazek2
5

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1udział w zajęciach5
A-W-2studiowanie literatury10
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład, prezentacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: test

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A5_W01
Student nabywa wiedzę i rozumie zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych, odpowiedzialności za ich naruszenie.
GW_1A_W02R1A_W01InzA_W02C-1T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A5_U01
Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Zna zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, Internet, bazy danych).
GW_1A_U06R1A_U03InzA_U01, InzA_U02C-1T-W-3, T-W-1, T-W-2, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A5_K01
Stosuje zasady poszanowania autorstwa w działalności związanej z realizacją prac twórczych (w tym prac dyplomowych).
GW_1A_K02R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04InzA_K01C-1T-W-1, T-W-4, T-W-2, T-W-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A5_W01
Student nabywa wiedzę i rozumie zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych, odpowiedzialności za ich naruszenie.
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A5_U01
Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Zna zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, Internet, bazy danych).
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A5_K01
Stosuje zasady poszanowania autorstwa w działalności związanej z realizacją prac twórczych (w tym prac dyplomowych).
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Sieńczyło-Chlabicz, Prawo własności intelektualnej, Warszawa, 2009
  2. J. Barta, R. Markiewicz, Prawo autorskie, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, 2011
  2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych., Warszawa 2009, UPRP, 2011

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Prawa autorskie (osobiste i majątkowe)1
T-W-2Zasady przenoszenia praw autorskich majątkowych1
T-W-3Własność przemysłowa1
T-W-4Patent i wynalazek2
5

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1udział w zajęciach5
A-W-2studiowanie literatury10
A-W-3przygotowanie się do zaliczenia15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A5_W01Student nabywa wiedzę i rozumie zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych, odpowiedzialności za ich naruszenie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W02Ma wiedzę z zakresu informatyki (systemy informatyczne) i zna narzędzia statystyczne stosowane w naukach inżynierskich, z zachowaniem praw autorskich.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzę i rozumie zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych, odpowiedzialności za ich naruszenie.
Treści programoweT-W-1Prawa autorskie (osobiste i majątkowe)
T-W-4Patent i wynalazek
T-W-2Zasady przenoszenia praw autorskich majątkowych
T-W-3Własność przemysłowa
Metody nauczaniaM-1wykład, prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A5_U01Korzysta z aktów prawnych dotyczących ochrony dóbr niematerialnych. Zna zasady szczególnej ochrony dóbr informatycznych (programy komputerowe, Internet, bazy danych).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U06Potrafi poprawnie zastosować technologie informatyczne i statystyczne niezbędne w pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzę i rozumie zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych, odpowiedzialności za ich naruszenie.
Treści programoweT-W-3Własność przemysłowa
T-W-1Prawa autorskie (osobiste i majątkowe)
T-W-2Zasady przenoszenia praw autorskich majątkowych
T-W-4Patent i wynalazek
Metody nauczaniaM-1wykład, prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A5_K01Stosuje zasady poszanowania autorstwa w działalności związanej z realizacją prac twórczych (w tym prac dyplomowych).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Student nabywa wiedzę i rozumie zasady prawnej ochrony dóbr koncepcyjnych, odpowiedzialności za ich naruszenie.
Treści programoweT-W-1Prawa autorskie (osobiste i majątkowe)
T-W-4Patent i wynalazek
T-W-2Zasady przenoszenia praw autorskich majątkowych
T-W-3Własność przemysłowa
Metody nauczaniaM-1wykład, prezentacja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy.
3,5
4,0
4,5
5,0