Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Biologia sanitarna:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Biologia sanitarna
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Mikrobiologii i Biotechnologii Stosowanej
Nauczyciel odpowiedzialny Waldemar Dąbrowski <Waldemar.Dabrowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Elżbieta Bogusławska-Wąs <Elzbieta.Boguslawska-Was@zut.edu.pl>, Wojciech Sawicki <Wojciech.Sawicki@zut.edu.pl>, Barbara Szymczak <Barbara.Szymczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50egzamin
laboratoriaL6 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z mikrobiologii i biologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz zapobiegania i rozprzestrzeniania się zakażeń

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Łańcuch epidemiologiczny2
T-L-2Metody oznaczania skażeń sanitarnych2
T-L-3Charakterystyka drobnoudstrojów wskaźnikowych i metody ich oznaczania8
T-L-4Charakterystyka i oznaczanie zanieczyszczeń bakteriologiczno-sanitarnych powietrza, gleby i osadów sciekowych.6
T-L-5Metody usuwania bakterii chorobotwórczych4
T-L-6Metody kontroli skażenia badanych środowisk4
T-L-7Ocena skuteczności działania dezynfektantów na mikroorganizmy4
30
wykłady
T-W-1Charakterystyka wskaźników mikrobiologicznego skażenia środowiska2
T-W-2Systemy Dobrej Praktyki Sanitarnej2
T-W-3Zanieczyszczenia bakteriologiczno – sanitarne i zapobieganie skutkom ich wystepowania3
T-W-4Wyłaniające się patogeny2
T-W-5Drobnoustroje alertowe2
T-W-6Metody usuwania zanieczyszceń sanitarnych4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącycm zajęcia7
A-W-3Samodzielny przegląd literatury i przygotowanie do zaliczenia częsci teoretycznej8
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2zajęcia laboratoryjne
M-3panel dyskusyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: ocena pracy na zajęciach
S-3Ocena formująca: ocena sprawozdań

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO6-2_W01
Student posiada wiedzę z zakresu metod kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń
GW_1A_W18, GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03, InzA_W04C-1T-L-1, T-W-1, T-L-2, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-W-4, T-L-4, T-L-5, T-W-5, T-L-6, T-W-6, T-L-7M-1, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO6-2_U01
Student posiada umiejętności z zakresu zastosowania metod kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń
GW_1A_U12, GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U07C-1T-L-1, T-W-1, T-L-2, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-W-4, T-L-4, T-L-5, T-W-5, T-L-6, T-W-6, T-L-7M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO6-2_K01
Student ma świadomość konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i popularyzacji nabytej wiedzy z zakresu mikrobiologii sanitarnej oraz procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń
GW_1A_K03, GW_1A_K01, GW_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-1, T-W-1, T-L-2, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-W-4, T-L-4, T-L-5, T-W-5, T-L-6, T-W-6, T-L-7M-1, M-2, M-3S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO6-2_W01
Student posiada wiedzę z zakresu metod kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz obowiązujących procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń. Nie potrafi samodzielnie wykorzystać swojej wiedzy w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO6-2_U01
Student posiada umiejętności z zakresu zastosowania metod kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń
2,0
3,0Student posiada umiejętności z zakresu podstawowych metod kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń. Samodzielnie nie potrafi zinterpertować uzyskanych wyników
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO6-2_K01
Student ma świadomość konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i popularyzacji nabytej wiedzy z zakresu mikrobiologii sanitarnej oraz procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń
2,0
3,0Student rozumie konieczność popularyzacji nabytej wiedzy i umiejetności ale nie wykazuje potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Libudzisz Z., Mikrobiologia techniczna, PWN, Warszawa, 2008
  2. Zmysłowska I., Mikrobiologia ogólna i środowiskowa, Wyd. UW-M, Olsztyn, 2002
  3. Jabłoński l., Karwat I., Podstawy epidemiologii ogólnej, epidemiologia chorób zakaźnych, PZWL, Warszawa, 2002

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Łańcuch epidemiologiczny2
T-L-2Metody oznaczania skażeń sanitarnych2
T-L-3Charakterystyka drobnoudstrojów wskaźnikowych i metody ich oznaczania8
T-L-4Charakterystyka i oznaczanie zanieczyszczeń bakteriologiczno-sanitarnych powietrza, gleby i osadów sciekowych.6
T-L-5Metody usuwania bakterii chorobotwórczych4
T-L-6Metody kontroli skażenia badanych środowisk4
T-L-7Ocena skuteczności działania dezynfektantów na mikroorganizmy4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka wskaźników mikrobiologicznego skażenia środowiska2
T-W-2Systemy Dobrej Praktyki Sanitarnej2
T-W-3Zanieczyszczenia bakteriologiczno – sanitarne i zapobieganie skutkom ich wystepowania3
T-W-4Wyłaniające się patogeny2
T-W-5Drobnoustroje alertowe2
T-W-6Metody usuwania zanieczyszceń sanitarnych4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącycm zajęcia7
A-W-3Samodzielny przegląd literatury i przygotowanie do zaliczenia częsci teoretycznej8
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO6-2_W01Student posiada wiedzę z zakresu metod kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W18Ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej terenów przemysłowych, zurbanizowanych i wykorzystywanych rolniczo.
GW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz zapobiegania i rozprzestrzeniania się zakażeń
Treści programoweT-L-1Łańcuch epidemiologiczny
T-W-1Charakterystyka wskaźników mikrobiologicznego skażenia środowiska
T-L-2Metody oznaczania skażeń sanitarnych
T-W-2Systemy Dobrej Praktyki Sanitarnej
T-W-3Zanieczyszczenia bakteriologiczno – sanitarne i zapobieganie skutkom ich wystepowania
T-L-3Charakterystyka drobnoudstrojów wskaźnikowych i metody ich oznaczania
T-W-4Wyłaniające się patogeny
T-L-4Charakterystyka i oznaczanie zanieczyszczeń bakteriologiczno-sanitarnych powietrza, gleby i osadów sciekowych.
T-L-5Metody usuwania bakterii chorobotwórczych
T-W-5Drobnoustroje alertowe
T-L-6Metody kontroli skażenia badanych środowisk
T-W-6Metody usuwania zanieczyszceń sanitarnych
T-L-7Ocena skuteczności działania dezynfektantów na mikroorganizmy
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3panel dyskusyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: ocena pracy na zajęciach
S-3Ocena formująca: ocena sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawową wiedzę z zakresu metod kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz obowiązujących procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń. Nie potrafi samodzielnie wykorzystać swojej wiedzy w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO6-2_U01Student posiada umiejętności z zakresu zastosowania metod kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
GW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz zapobiegania i rozprzestrzeniania się zakażeń
Treści programoweT-L-1Łańcuch epidemiologiczny
T-W-1Charakterystyka wskaźników mikrobiologicznego skażenia środowiska
T-L-2Metody oznaczania skażeń sanitarnych
T-W-2Systemy Dobrej Praktyki Sanitarnej
T-W-3Zanieczyszczenia bakteriologiczno – sanitarne i zapobieganie skutkom ich wystepowania
T-L-3Charakterystyka drobnoudstrojów wskaźnikowych i metody ich oznaczania
T-W-4Wyłaniające się patogeny
T-L-4Charakterystyka i oznaczanie zanieczyszczeń bakteriologiczno-sanitarnych powietrza, gleby i osadów sciekowych.
T-L-5Metody usuwania bakterii chorobotwórczych
T-W-5Drobnoustroje alertowe
T-L-6Metody kontroli skażenia badanych środowisk
T-W-6Metody usuwania zanieczyszceń sanitarnych
T-L-7Ocena skuteczności działania dezynfektantów na mikroorganizmy
Metody nauczaniaM-2zajęcia laboratoryjne
M-3panel dyskusyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: ocena pracy na zajęciach
S-3Ocena formująca: ocena sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada umiejętności z zakresu podstawowych metod kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń. Samodzielnie nie potrafi zinterpertować uzyskanych wyników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO6-2_K01Student ma świadomość konieczności podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych i popularyzacji nabytej wiedzy z zakresu mikrobiologii sanitarnej oraz procedur zapobiegających rozprzestrzeniu się zakażeń
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami kontroli mikrobiologicznej środowiska dla celów sanitarnych oraz zapobiegania i rozprzestrzeniania się zakażeń
Treści programoweT-L-1Łańcuch epidemiologiczny
T-W-1Charakterystyka wskaźników mikrobiologicznego skażenia środowiska
T-L-2Metody oznaczania skażeń sanitarnych
T-W-2Systemy Dobrej Praktyki Sanitarnej
T-W-3Zanieczyszczenia bakteriologiczno – sanitarne i zapobieganie skutkom ich wystepowania
T-L-3Charakterystyka drobnoudstrojów wskaźnikowych i metody ich oznaczania
T-W-4Wyłaniające się patogeny
T-L-4Charakterystyka i oznaczanie zanieczyszczeń bakteriologiczno-sanitarnych powietrza, gleby i osadów sciekowych.
T-L-5Metody usuwania bakterii chorobotwórczych
T-W-5Drobnoustroje alertowe
T-L-6Metody kontroli skażenia badanych środowisk
T-W-6Metody usuwania zanieczyszceń sanitarnych
T-L-7Ocena skuteczności działania dezynfektantów na mikroorganizmy
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2zajęcia laboratoryjne
M-3panel dyskusyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
S-3Ocena formująca: ocena sprawozdań
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozumie konieczność popularyzacji nabytej wiedzy i umiejetności ale nie wykazuje potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji
3,5
4,0
4,5
5,0