Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Flokulanty w gospodarce wodnościekowej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Flokulanty w gospodarce wodnościekowej
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Polimerów
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Schmidt <Beata.Schmidt@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 22 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1-

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem jest zapoznanie studenta z zagadnieniami koagulacji i flokulacji, metodami otrzymywania flokulantów oraz ekologicznymi aspektami doboru substancji chemicznej w oczyszczaniu wody
C-2Celem przedmiotu jest ukształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeby odpowiedniego doboru substancji chemicznej dla środowiska naturalnego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawowe definicje, podział wód, zanieczyszczenia, procesy oczyszczania wody2
T-W-2Koagulacja i flokulacja - mechanizmy działania, potencjał elektrolityczny2
T-W-3Rodzaje koagulantów - właściwości i zastosowanie2
T-W-4Rodzaje flokulantów - otrzymywanie, metody modyfikacji4
T-W-5Flokulanty i koagulanty - dobór dawki i rodzaju substancji2
T-W-6Urządzenia do koagulacji i flokulacji1
T-W-7Najnowsze badania nad nowymi flokulantami2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2praca samodzielna i wyszukiwanie literatury10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny przy użyciu komputera
M-2wykład problemowy

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-15a_W01
Student ma wiedzę niezbędna do doboru flokulanta czy koagulanta do zanieczyszczeń wody
KOS_2A_W06T2A_W03C-1T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-6, T-W-7M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-15a_U01
student potrafi wybrać metodę (koagulacja, flokulacja czy inna) i ocenić jej przydatność w ochronie środowiska
KOS_2A_U15T2A_U12C-2T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-4, T-W-7M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-15a_W01
Student ma wiedzę niezbędna do doboru flokulanta czy koagulanta do zanieczyszczeń wody
2,0
3,0Sudent opanował w stopniu dostatecznym (60% materiału) wiedzę z zakresu przedmiotu; wiedzę niezbedną do rozróżniania flokulantów, koagulantów i ich doboru
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-15a_U01
student potrafi wybrać metodę (koagulacja, flokulacja czy inna) i ocenić jej przydatność w ochronie środowiska
2,0
3,0Student potrafi wybrać metodę i ocenić w stopniu podstawowym jej aspekt w ochronie środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. A. L. Kowal, M. Świderska- Bróż, Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa

Literatura dodatkowa

  1. publikacje, różne na temat flokulantów, różne, z 3 ostatnich lat

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawowe definicje, podział wód, zanieczyszczenia, procesy oczyszczania wody2
T-W-2Koagulacja i flokulacja - mechanizmy działania, potencjał elektrolityczny2
T-W-3Rodzaje koagulantów - właściwości i zastosowanie2
T-W-4Rodzaje flokulantów - otrzymywanie, metody modyfikacji4
T-W-5Flokulanty i koagulanty - dobór dawki i rodzaju substancji2
T-W-6Urządzenia do koagulacji i flokulacji1
T-W-7Najnowsze badania nad nowymi flokulantami2
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w wykładach15
A-W-2praca samodzielna i wyszukiwanie literatury10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-15a_W01Student ma wiedzę niezbędna do doboru flokulanta czy koagulanta do zanieczyszczeń wody
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W06ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie, wiedzę ogólną, obejmującą kluczowe zagadnienia dotyczące środowiska naturalnego (gleba, woda, powietrze) oraz zmian klimatycznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem jest zapoznanie studenta z zagadnieniami koagulacji i flokulacji, metodami otrzymywania flokulantów oraz ekologicznymi aspektami doboru substancji chemicznej w oczyszczaniu wody
Treści programoweT-W-3Rodzaje koagulantów - właściwości i zastosowanie
T-W-5Flokulanty i koagulanty - dobór dawki i rodzaju substancji
T-W-2Koagulacja i flokulacja - mechanizmy działania, potencjał elektrolityczny
T-W-4Rodzaje flokulantów - otrzymywanie, metody modyfikacji
T-W-6Urządzenia do koagulacji i flokulacji
T-W-7Najnowsze badania nad nowymi flokulantami
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny przy użyciu komputera
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Sudent opanował w stopniu dostatecznym (60% materiału) wiedzę z zakresu przedmiotu; wiedzę niezbedną do rozróżniania flokulantów, koagulantów i ich doboru
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-15a_U01student potrafi wybrać metodę (koagulacja, flokulacja czy inna) i ocenić jej przydatność w ochronie środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Celem przedmiotu jest ukształtowanie umiejętności dostrzegania potrzeby odpowiedniego doboru substancji chemicznej dla środowiska naturalnego
Treści programoweT-W-3Rodzaje koagulantów - właściwości i zastosowanie
T-W-5Flokulanty i koagulanty - dobór dawki i rodzaju substancji
T-W-2Koagulacja i flokulacja - mechanizmy działania, potencjał elektrolityczny
T-W-4Rodzaje flokulantów - otrzymywanie, metody modyfikacji
T-W-7Najnowsze badania nad nowymi flokulantami
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny przy użyciu komputera
M-2wykład problemowy
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wybrać metodę i ocenić w stopniu podstawowym jej aspekt w ochronie środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0