Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Technologie zagospodarowania odpadów przemysłowych i recykling:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Technologie zagospodarowania odpadów przemysłowych i recykling
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Antoni Morawski <Antoni.Morawski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL2 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW2 15 3,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Student poznaje źródła odpadów przemysłowych oraz skutki ich pojawiania się.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student poznaje sposoby gospodaarowania odpadami przemysłowymi

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zagospodarowanie odpadów polimerowych przez karbonizację. Usuwanie ditlenku siarki z gazów. Oczyszczanie wody z substancji barwnych. Fotokatalityczna mineralizacja ścieków organicznych.30
30
wykłady
T-W-1Analiza cyklu życia produktu. Źródła odpadów przemysłowych i ich charakterystyka. Klasyfikacja odpadów. Ekologiczne, ekonomiczne i techniczne znaczenie recyklingucw przemyśle.. Organizacja oraz logistyka recyklingu odpadów przemysłowych. Przykłady gospodarowania odpadami przemysłowymi i ich recyklingu. Ostateczna likwidacja odpadów przemysłowych.15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach. Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych. Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczenia.60
60
wykłady
A-W-1Uczestnistwo w zajęciach. Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów.90
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykładu. Laboratoria.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian. Egzamin. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawozdania.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-11_W07
Student zdobywa wiedzę o pojawiającyh sie odpadach przemysłowych oraz ich skutków dla środowiska.
KOS_2A_W07T2A_W04C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-11_U18
Student potrfi krytycznie analizować środowiskowe skutuki konkretnej technologii.
KOS_2A_U18T2A_U15InzA2_U05C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-11_K02
Student potrafi przewidywać skutki przemysłowej działalnosci człowieka oraz potrafi proponować ich rozwiązanie.
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-1, T-L-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-11_W07
Student zdobywa wiedzę o pojawiającyh sie odpadach przemysłowych oraz ich skutków dla środowiska.
2,0
3,0Odpowie na 6 pytań z 10 zadanych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-11_U18
Student potrfi krytycznie analizować środowiskowe skutuki konkretnej technologii.
2,0
3,0Odpowie na 6 pytań z 10 zadanych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-11_K02
Student potrafi przewidywać skutki przemysłowej działalnosci człowieka oraz potrafi proponować ich rozwiązanie.
2,0
3,0Odpowie na 6 pytań z 10 zadanych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. B.Bilitewski, G.Hardle, K.Marek, Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka., Wyd. Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. C.Rosik-Dulewska, Podstawy gospodarki odpadami, WN PWN, Warszawa, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zagospodarowanie odpadów polimerowych przez karbonizację. Usuwanie ditlenku siarki z gazów. Oczyszczanie wody z substancji barwnych. Fotokatalityczna mineralizacja ścieków organicznych.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Analiza cyklu życia produktu. Źródła odpadów przemysłowych i ich charakterystyka. Klasyfikacja odpadów. Ekologiczne, ekonomiczne i techniczne znaczenie recyklingucw przemyśle.. Organizacja oraz logistyka recyklingu odpadów przemysłowych. Przykłady gospodarowania odpadami przemysłowymi i ich recyklingu. Ostateczna likwidacja odpadów przemysłowych.15
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach. Przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych. Przygotowanie sprawozdań z ćwiczeń. Zaliczenie ćwiczenia.60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnistwo w zajęciach. Przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów.90
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-11_W07Student zdobywa wiedzę o pojawiającyh sie odpadach przemysłowych oraz ich skutków dla środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Student poznaje sposoby gospodaarowania odpadami przemysłowymi
Treści programoweT-W-1Analiza cyklu życia produktu. Źródła odpadów przemysłowych i ich charakterystyka. Klasyfikacja odpadów. Ekologiczne, ekonomiczne i techniczne znaczenie recyklingucw przemyśle.. Organizacja oraz logistyka recyklingu odpadów przemysłowych. Przykłady gospodarowania odpadami przemysłowymi i ich recyklingu. Ostateczna likwidacja odpadów przemysłowych.
T-L-1Zagospodarowanie odpadów polimerowych przez karbonizację. Usuwanie ditlenku siarki z gazów. Oczyszczanie wody z substancji barwnych. Fotokatalityczna mineralizacja ścieków organicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykładu. Laboratoria.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian. Egzamin. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawozdania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Odpowie na 6 pytań z 10 zadanych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-11_U18Student potrfi krytycznie analizować środowiskowe skutuki konkretnej technologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Student poznaje sposoby gospodaarowania odpadami przemysłowymi
Treści programoweT-W-1Analiza cyklu życia produktu. Źródła odpadów przemysłowych i ich charakterystyka. Klasyfikacja odpadów. Ekologiczne, ekonomiczne i techniczne znaczenie recyklingucw przemyśle.. Organizacja oraz logistyka recyklingu odpadów przemysłowych. Przykłady gospodarowania odpadami przemysłowymi i ich recyklingu. Ostateczna likwidacja odpadów przemysłowych.
T-L-1Zagospodarowanie odpadów polimerowych przez karbonizację. Usuwanie ditlenku siarki z gazów. Oczyszczanie wody z substancji barwnych. Fotokatalityczna mineralizacja ścieków organicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykładu. Laboratoria.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian. Egzamin. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawozdania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Odpowie na 6 pytań z 10 zadanych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-11_K02Student potrafi przewidywać skutki przemysłowej działalnosci człowieka oraz potrafi proponować ich rozwiązanie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Student poznaje sposoby gospodaarowania odpadami przemysłowymi
Treści programoweT-W-1Analiza cyklu życia produktu. Źródła odpadów przemysłowych i ich charakterystyka. Klasyfikacja odpadów. Ekologiczne, ekonomiczne i techniczne znaczenie recyklingucw przemyśle.. Organizacja oraz logistyka recyklingu odpadów przemysłowych. Przykłady gospodarowania odpadami przemysłowymi i ich recyklingu. Ostateczna likwidacja odpadów przemysłowych.
T-L-1Zagospodarowanie odpadów polimerowych przez karbonizację. Usuwanie ditlenku siarki z gazów. Oczyszczanie wody z substancji barwnych. Fotokatalityczna mineralizacja ścieków organicznych.
Metody nauczaniaM-1Wykładu. Laboratoria.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian. Egzamin. Zaliczenie ćwiczeń na podstawie sprawozdania.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Odpowie na 6 pytań z 10 zadanych.
3,5
4,0
4,5
5,0