Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Ekologiczne podstawy projektowania przemysłowego:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekologiczne podstawy projektowania przemysłowego
Specjalność Technologie ochrony środowiska i materiałów ekologicznych
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ryszard Kaleńczuk <Ryszard.Kalenczuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 18 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z zagadnieniami dotyczącymi ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Podstawy modelowania ekosystemów. Typy modeli.2
T-W-2Modelowanie doświadczalne. Modelowanie i wpływ jego wyników na sposób projektowania obiektów przemysłowych.3
T-W-3Ekosystemy lądowe, Ekosystemy wodne. Sterowanie zmianami w środowisku. Problematyka lokalizacji obiektów przemysłowych. Omówienie stosowanych procedur lokalizacyjnych. Dokumenty i ich przygotowywanie.4
T-W-4Definicja pojęcia "recykling", podstawy teorii recyklingu, koszty recyklingu - główne czynniki (logistyka, demontaż, sortowanie, przetwórstwo, wytwarzanie wyrobu finalnego), projektowanie prorecyklingowe - idea, zasady (dobór materiału, kształtu, sposobu demontażu, oznakowania i technologii wytwarzania), przykłady rozwiązań przemysłowych.6
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Zapoznanie się z dostępną literaturą4
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu8
A-W-4Konsultacje u prowadzącego zajęcia3
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-09a_W01
Student ma szczegółową wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczania i eliminowania emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji).
KOS_2A_W07T2A_W04C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-1S-1
KOS_2A_C03-09a_W02
Student ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
KOS_2A_W09T2A_W06InzA2_W01C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-09a_U01
Student potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemyslowego.
KOS_2A_U18T2A_U15InzA2_U05C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C03-09a_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
KOS_2A_K02T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-09a_W01
Student ma szczegółową wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczania i eliminowania emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji).
2,0Student nie opanował lub opanował w stopniu niewystarczającym wiedzy w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji).
3,0Student opanował w stopniu dostatecznym wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji). Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 60 %.
3,5Student opanował w stopniu większym, niż dostateczny, wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji). Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 70 %.
4,0Student opanował w stopniu dobrym wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji). Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 80 %.
4,5Student opanował w stopniu większym, niż dobry, wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji). Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 90 %.
5,0Student w pełni opanował wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji).
KOS_2A_C03-09a_W02
Student ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
2,0Student nie opanował lub opanował w stopniu niewystarczającym podstawowej wiedzy o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
3,0Student opanował w stopniu dostatecznym podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 60 %.
3,5Student opanował w stopniu większym, niż dostateczny, podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 70 %.
4,0Student opanował w stopniu dobrym podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 80 %.
4,5Student opanował w stopniu większym, niż dobry, podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 90 %.
5,0Student w pelni opanował podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-09a_U01
Student potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemyslowego.
2,0Student nie potrafi lub potrafi w stopniu niewystarczającym dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemysłowego.
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemysłowego. Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 60 % umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu.
3,5Student potrafi w stopniu większym, niż dostateczny, dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemysłowego. Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 70 % umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu.
4,0Student potrafi w stopniu dobrym dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemysłowego. Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 80 % umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu.
4,5Student potrafi w stopniu większym, niż dobrym, dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemysłowego. Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 90 % umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu.
5,0Student w pełni potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemysłowego.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C03-09a_K01
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
2,0Student nie ma świadomość ważności i nie rozumie pozatechniczne aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
3,0Student w stopniu dostatecznym ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
3,5Student w stopniu wiekszym, niż dostateczny, ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
4,0Student w stopniu dobrym ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
4,5Student w stopniu wiekszym, niż dobry, ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
5,0Student w pełni ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Literatura podstawowa

  1. 1. A. Beeby, Applying Ecology, Chapmann & Hall, London, 1993
  2. J. Zieńko, Ekologiczne podstawy projektowania inwestycji, Wyd. PS, Szczecin, 1997
  3. K. Błędzki, P. Orth, P. Tappe, M. Rink, K. Pawlaczyk, Konstruowanie wyrobów z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem możliwości ich recyklingu Cz. I Co konstruktor wiedzieć powinien?, Polimery, 44, 4 str. 275-281, 1999

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Podstawy modelowania ekosystemów. Typy modeli.2
T-W-2Modelowanie doświadczalne. Modelowanie i wpływ jego wyników na sposób projektowania obiektów przemysłowych.3
T-W-3Ekosystemy lądowe, Ekosystemy wodne. Sterowanie zmianami w środowisku. Problematyka lokalizacji obiektów przemysłowych. Omówienie stosowanych procedur lokalizacyjnych. Dokumenty i ich przygotowywanie.4
T-W-4Definicja pojęcia "recykling", podstawy teorii recyklingu, koszty recyklingu - główne czynniki (logistyka, demontaż, sortowanie, przetwórstwo, wytwarzanie wyrobu finalnego), projektowanie prorecyklingowe - idea, zasady (dobór materiału, kształtu, sposobu demontażu, oznakowania i technologii wytwarzania), przykłady rozwiązań przemysłowych.6
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Zapoznanie się z dostępną literaturą4
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia przedmiotu8
A-W-4Konsultacje u prowadzącego zajęcia3
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-09a_W01Student ma szczegółową wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczania i eliminowania emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z zagadnieniami dotyczącymi ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego.
Treści programoweT-W-1Podstawy modelowania ekosystemów. Typy modeli.
T-W-3Ekosystemy lądowe, Ekosystemy wodne. Sterowanie zmianami w środowisku. Problematyka lokalizacji obiektów przemysłowych. Omówienie stosowanych procedur lokalizacyjnych. Dokumenty i ich przygotowywanie.
T-W-4Definicja pojęcia "recykling", podstawy teorii recyklingu, koszty recyklingu - główne czynniki (logistyka, demontaż, sortowanie, przetwórstwo, wytwarzanie wyrobu finalnego), projektowanie prorecyklingowe - idea, zasady (dobór materiału, kształtu, sposobu demontażu, oznakowania i technologii wytwarzania), przykłady rozwiązań przemysłowych.
T-W-2Modelowanie doświadczalne. Modelowanie i wpływ jego wyników na sposób projektowania obiektów przemysłowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował lub opanował w stopniu niewystarczającym wiedzy w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji).
3,0Student opanował w stopniu dostatecznym wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji). Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 60 %.
3,5Student opanował w stopniu większym, niż dostateczny, wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji). Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 70 %.
4,0Student opanował w stopniu dobrym wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji). Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 80 %.
4,5Student opanował w stopniu większym, niż dobry, wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji). Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 90 %.
5,0Student w pełni opanował wiedzę w zakresie ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego (oddziaływania na środowisko, minimalizowania zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji).
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-09a_W02Student ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W09ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z zagadnieniami dotyczącymi ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego.
Treści programoweT-W-1Podstawy modelowania ekosystemów. Typy modeli.
T-W-3Ekosystemy lądowe, Ekosystemy wodne. Sterowanie zmianami w środowisku. Problematyka lokalizacji obiektów przemysłowych. Omówienie stosowanych procedur lokalizacyjnych. Dokumenty i ich przygotowywanie.
T-W-4Definicja pojęcia "recykling", podstawy teorii recyklingu, koszty recyklingu - główne czynniki (logistyka, demontaż, sortowanie, przetwórstwo, wytwarzanie wyrobu finalnego), projektowanie prorecyklingowe - idea, zasady (dobór materiału, kształtu, sposobu demontażu, oznakowania i technologii wytwarzania), przykłady rozwiązań przemysłowych.
T-W-2Modelowanie doświadczalne. Modelowanie i wpływ jego wyników na sposób projektowania obiektów przemysłowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował lub opanował w stopniu niewystarczającym podstawowej wiedzy o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
3,0Student opanował w stopniu dostatecznym podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 60 %.
3,5Student opanował w stopniu większym, niż dostateczny, podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 70 %.
4,0Student opanował w stopniu dobrym podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 80 %.
4,5Student opanował w stopniu większym, niż dobry, podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Wiedza Studenta w odniesieniu do materiału objętego programem przedmiotu wynosi 90 %.
5,0Student w pelni opanował podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-09a_U01Student potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemyslowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z zagadnieniami dotyczącymi ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego.
Treści programoweT-W-1Podstawy modelowania ekosystemów. Typy modeli.
T-W-3Ekosystemy lądowe, Ekosystemy wodne. Sterowanie zmianami w środowisku. Problematyka lokalizacji obiektów przemysłowych. Omówienie stosowanych procedur lokalizacyjnych. Dokumenty i ich przygotowywanie.
T-W-4Definicja pojęcia "recykling", podstawy teorii recyklingu, koszty recyklingu - główne czynniki (logistyka, demontaż, sortowanie, przetwórstwo, wytwarzanie wyrobu finalnego), projektowanie prorecyklingowe - idea, zasady (dobór materiału, kształtu, sposobu demontażu, oznakowania i technologii wytwarzania), przykłady rozwiązań przemysłowych.
T-W-2Modelowanie doświadczalne. Modelowanie i wpływ jego wyników na sposób projektowania obiektów przemysłowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi lub potrafi w stopniu niewystarczającym dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemysłowego.
3,0Student potrafi w stopniu dostatecznym dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemysłowego. Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 60 % umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu.
3,5Student potrafi w stopniu większym, niż dostateczny, dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemysłowego. Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 70 % umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu.
4,0Student potrafi w stopniu dobrym dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemysłowego. Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 80 % umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu.
4,5Student potrafi w stopniu większym, niż dobrym, dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemysłowego. Umiejętności zdobyte przez Studenta wynoszą 90 % umiejętności możliwych do uzyskania w ramach przedmiotu.
5,0Student w pełni potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania techniczne w zakresie ekologicznych podstaw projektowania przemysłowego.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C03-09a_K01Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest zapoznanie Studenta z zagadnieniami dotyczącymi ekologicznych aspektów projektowania przemysłowego.
Treści programoweT-W-1Podstawy modelowania ekosystemów. Typy modeli.
T-W-3Ekosystemy lądowe, Ekosystemy wodne. Sterowanie zmianami w środowisku. Problematyka lokalizacji obiektów przemysłowych. Omówienie stosowanych procedur lokalizacyjnych. Dokumenty i ich przygotowywanie.
T-W-4Definicja pojęcia "recykling", podstawy teorii recyklingu, koszty recyklingu - główne czynniki (logistyka, demontaż, sortowanie, przetwórstwo, wytwarzanie wyrobu finalnego), projektowanie prorecyklingowe - idea, zasady (dobór materiału, kształtu, sposobu demontażu, oznakowania i technologii wytwarzania), przykłady rozwiązań przemysłowych.
T-W-2Modelowanie doświadczalne. Modelowanie i wpływ jego wyników na sposób projektowania obiektów przemysłowych.
Metody nauczaniaM-1Wykład wspomagany prezentacją multimedialną
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma świadomość ważności i nie rozumie pozatechniczne aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
3,0Student w stopniu dostatecznym ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
3,5Student w stopniu wiekszym, niż dostateczny, ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
4,0Student w stopniu dobrym ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
4,5Student w stopniu wiekszym, niż dobry, ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
5,0Student w pełni ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.