Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Dezodoryzacja:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Dezodoryzacja
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Wojciech Paterkowski <Wojciech.Paterkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość zagadnień z zakresu inżynierii i procesów ochrony środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie przez studenta wiedzy w zkresie treści programowych przedmiotu
C-2Umiejetność oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektu oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Sensoryczne pomiary stężeń odorantów w przemysłowych gazach odlotowych3
T-A-2Oceny skuteczności dezodoryzacji gazów (zmiany stężeń odorantów. zmiany intensywności zapachu)3
T-A-3Określanie potencjalnego zasięgu ponadnormatywnej uciążliwości zapachu emitowanych gazów3
T-A-4Określanie stopnia dezodoryzacji gazów gwarantującego pożądaną redukcję zasięgu uciążliwości emitorów3
T-A-5Terenowa weryfikacja wyników komputerowej symulacji rozprzestrzeniania się odorantów3
15
wykłady
T-W-1Elementy psychofizyki wechu: stezenia progów i wyczuwalnosci. prawa psychofizyczne, interakcje wechowe. Typowe odoranty. Typowe zródła odorantów. Typowe metody dezodoryzacji gazów odlotowych. Metody prognozowania zasiegu uciazliwosci emitorów (interpretacja wyników symulacji rozprzestrzeniania sie odorantów z wykorzystaniem parametrów równan psychofizycznych).15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia15
A-A-3zaliczenie1
31
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzącym przedmiot2
A-W-3przygotowanie do zaliczenia12
A-W-4zaliczenie1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład infomacyjny
M-2ćwiczenia audytoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
S-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne w formie testu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-15c_W01
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu dezodoryzacji obejmujacą treści programowe przedmiotu
KOS_2A_W05T2A_W02C-1T-W-1M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-15c_U01
Umiejętność doboru zespołu oceniającego zapach, oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektu oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów.
KOS_2A_U05, KOS_2A_U11T2A_U03, T2A_U08InzA2_U01C-2T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-2S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-15c_K01
Student ma świadomość znaczenia możliwości wyznaczania prawidłowej lokalizacji dla potencjalnie uciążliwych obiektów i oceny skuteczności dezodoryzacji
KOS_2A_K02, KOS_2A_K03T2A_K02InzA2_K01C-1, C-2T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-W-1M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-15c_W01
Student posiada podstawową wiedzę z zakresu dezodoryzacji obejmujacą treści programowe przedmiotu
2,0
3,0Student posiada wiedzę podstawową w zakresie treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-15c_U01
Umiejętność doboru zespołu oceniającego zapach, oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektu oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów.
2,0
3,0Potrafi posługiwać się metodami służącymi określeniu stopnia dezodoryzacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-15c_K01
Student ma świadomość znaczenia możliwości wyznaczania prawidłowej lokalizacji dla potencjalnie uciążliwych obiektów i oceny skuteczności dezodoryzacji
2,0
3,0świadomość znaczenia możliwości wyznaczania prawidłowej lokalizacji dla potencjalnie uciążliwych obiektów
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Kosmider, B. Mazur-Chrzanowska, B. Wyszynski, Odory, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Sensoryczne pomiary stężeń odorantów w przemysłowych gazach odlotowych3
T-A-2Oceny skuteczności dezodoryzacji gazów (zmiany stężeń odorantów. zmiany intensywności zapachu)3
T-A-3Określanie potencjalnego zasięgu ponadnormatywnej uciążliwości zapachu emitowanych gazów3
T-A-4Określanie stopnia dezodoryzacji gazów gwarantującego pożądaną redukcję zasięgu uciążliwości emitorów3
T-A-5Terenowa weryfikacja wyników komputerowej symulacji rozprzestrzeniania się odorantów3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Elementy psychofizyki wechu: stezenia progów i wyczuwalnosci. prawa psychofizyczne, interakcje wechowe. Typowe odoranty. Typowe zródła odorantów. Typowe metody dezodoryzacji gazów odlotowych. Metody prognozowania zasiegu uciazliwosci emitorów (interpretacja wyników symulacji rozprzestrzeniania sie odorantów z wykorzystaniem parametrów równan psychofizycznych).15
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia15
A-A-3zaliczenie1
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzącym przedmiot2
A-W-3przygotowanie do zaliczenia12
A-W-4zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-15c_W01Student posiada podstawową wiedzę z zakresu dezodoryzacji obejmujacą treści programowe przedmiotu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W05ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem, w szczególności zlokalizowanych w obszarach: nauki ścisłe, nauki przyrodnicze, nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta wiedzy w zkresie treści programowych przedmiotu
Treści programoweT-W-1Elementy psychofizyki wechu: stezenia progów i wyczuwalnosci. prawa psychofizyczne, interakcje wechowe. Typowe odoranty. Typowe zródła odorantów. Typowe metody dezodoryzacji gazów odlotowych. Metody prognozowania zasiegu uciazliwosci emitorów (interpretacja wyników symulacji rozprzestrzeniania sie odorantów z wykorzystaniem parametrów równan psychofizycznych).
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada wiedzę podstawową w zakresie treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-15c_U01Umiejętność doboru zespołu oceniającego zapach, oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektu oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U05potrafi pracować indywidualnie i w zespole, ocenić czasochłonność zadania, kierować małym zespołem w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie
KOS_2A_U11potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, pomiary i analizy, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Umiejetność oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektu oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów
Treści programoweT-A-2Oceny skuteczności dezodoryzacji gazów (zmiany stężeń odorantów. zmiany intensywności zapachu)
T-A-1Sensoryczne pomiary stężeń odorantów w przemysłowych gazach odlotowych
T-A-3Określanie potencjalnego zasięgu ponadnormatywnej uciążliwości zapachu emitowanych gazów
T-A-4Określanie stopnia dezodoryzacji gazów gwarantującego pożądaną redukcję zasięgu uciążliwości emitorów
T-A-5Terenowa weryfikacja wyników komputerowej symulacji rozprzestrzeniania się odorantów
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: zaliczenie pisemne w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi posługiwać się metodami służącymi określeniu stopnia dezodoryzacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-15c_K01Student ma świadomość znaczenia możliwości wyznaczania prawidłowej lokalizacji dla potencjalnie uciążliwych obiektów i oceny skuteczności dezodoryzacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K03wykazuje zrozumienie podstawowych zjawisk społecznych i ich wpływu na relacje pomiędzy bytowaniem społeczeństw, procesami produkcyjnymi a środowiskiem; zna i umie stosować w praktyce ideę zrównoważonego rozwoju
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta wiedzy w zkresie treści programowych przedmiotu
C-2Umiejetność oznaczenia stężenia zapachowego, emisji zapachowej, oceny zapachowego oddziaływania obiektu oraz skuteczności dezodoryzacji zgodnie z PN-EN 13725, modelowania rozprzestrzeniania się odorów
Treści programoweT-A-2Oceny skuteczności dezodoryzacji gazów (zmiany stężeń odorantów. zmiany intensywności zapachu)
T-A-1Sensoryczne pomiary stężeń odorantów w przemysłowych gazach odlotowych
T-A-3Określanie potencjalnego zasięgu ponadnormatywnej uciążliwości zapachu emitowanych gazów
T-A-4Określanie stopnia dezodoryzacji gazów gwarantującego pożądaną redukcję zasięgu uciążliwości emitorów
T-A-5Terenowa weryfikacja wyników komputerowej symulacji rozprzestrzeniania się odorantów
T-W-1Elementy psychofizyki wechu: stezenia progów i wyczuwalnosci. prawa psychofizyczne, interakcje wechowe. Typowe odoranty. Typowe zródła odorantów. Typowe metody dezodoryzacji gazów odlotowych. Metody prognozowania zasiegu uciazliwosci emitorów (interpretacja wyników symulacji rozprzestrzeniania sie odorantów z wykorzystaniem parametrów równan psychofizycznych).
Metody nauczaniaM-1wykład infomacyjny
M-2ćwiczenia audytoryjne
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0świadomość znaczenia możliwości wyznaczania prawidłowej lokalizacji dla potencjalnie uciążliwych obiektów
3,5
4,0
4,5
5,0