Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu BHP:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot BHP
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Nieorganicznej i Inżynierii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Beata Michalkiewicz <Beata.Michalkiewicz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1brak

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z problemami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomiczności stanowisk pracy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Wstęp i podstawowe pojęcia przedmiotu1
T-W-2Ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna i element sztuki inżynierskiej1
T-W-3Układ człowiek-obiekt techniczny1
T-W-4Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna oraz jako sposób humanizacji techniki1
T-W-5System prawny ochrony pracy w Polsce1
T-W-6Obowiązki i prawa pracodawcy i pracowników2
T-W-7Służba BHP w zakładach pracy1
T-W-8Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze1
T-W-9Wypadki przy pracy - przyczyny występowania i skutki2
T-W-10Choroby zawodowe1
T-W-11Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy - zagrożenia mechaniczne, elektryczne, hałasem, wibracjami, polem elektromagnetycznym oraz promieniowaniem widzialnym i optycznym2
T-W-12Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajeciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia7
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informujący

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: ocena aktywnosci na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A099_W01
definiuje podstawowe zasady ergonomii i BHP
Ch_2A_W07X2A_W07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-10, T-W-12M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A099_K01
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z organizacją pracy biorąc odpowiedzialność za ergonomię i bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Ch_2A_K06X2A_K06InzA2_K01C-1T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-11M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A099_W01
definiuje podstawowe zasady ergonomii i BHP
2,0
3,0potrafi w co najmniej 51% definiować podstawowych zasad ergonomii i BHP
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A099_K01
prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z organizacją pracy biorąc odpowiedzialność za ergonomię i bezpieczeństwo pracy własnej i innych
2,0
3,0w 51% prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z organizacją pracy biorąc odpowiedzialność za ergonomię i bezpieczeństwo pracy własnej i innych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Pakiet edukacyjny, Nauka o pracy - bezpieczeństwo, higiena, ergonomia, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 2007
  2. Koradecka D. (red.), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, t. I i II, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Ryng M, Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym, Poradnik, WNT, Warszawa, 1987
  2. Markowski A. S. i inni, Zapobieganie stratom w przemyśle. Czesc II. Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, Politechnika Łódzka, Łódz, 1999

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wstęp i podstawowe pojęcia przedmiotu1
T-W-2Ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna i element sztuki inżynierskiej1
T-W-3Układ człowiek-obiekt techniczny1
T-W-4Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna oraz jako sposób humanizacji techniki1
T-W-5System prawny ochrony pracy w Polsce1
T-W-6Obowiązki i prawa pracodawcy i pracowników2
T-W-7Służba BHP w zakładach pracy1
T-W-8Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze1
T-W-9Wypadki przy pracy - przyczyny występowania i skutki2
T-W-10Choroby zawodowe1
T-W-11Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy - zagrożenia mechaniczne, elektryczne, hałasem, wibracjami, polem elektromagnetycznym oraz promieniowaniem widzialnym i optycznym2
T-W-12Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej1
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajeciach15
A-W-2Czytanie wskazanej literatury8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia7
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A099_W01definiuje podstawowe zasady ergonomii i BHP
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W07zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W07zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z problemami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomiczności stanowisk pracy
Treści programoweT-W-1Wstęp i podstawowe pojęcia przedmiotu
T-W-2Ergonomia jako wiedza interdyscyplinarna i element sztuki inżynierskiej
T-W-3Układ człowiek-obiekt techniczny
T-W-4Ergonomia korekcyjna i koncepcyjna oraz jako sposób humanizacji techniki
T-W-5System prawny ochrony pracy w Polsce
T-W-6Obowiązki i prawa pracodawcy i pracowników
T-W-8Środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
T-W-10Choroby zawodowe
T-W-12Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
Metody nauczaniaM-1wykład informujący
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywnosci na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0potrafi w co najmniej 51% definiować podstawowych zasad ergonomii i BHP
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A099_K01prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z organizacją pracy biorąc odpowiedzialność za ergonomię i bezpieczeństwo pracy własnej i innych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji oraz skutki działalności inżynierskiej; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mogą wpływać na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K06ma świadomość odpowiedzialności za podejmowane inicjatywy badań, eksperymentów lub obserwacji; rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z problemami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomiczności stanowisk pracy
Treści programoweT-W-5System prawny ochrony pracy w Polsce
T-W-6Obowiązki i prawa pracodawcy i pracowników
T-W-7Służba BHP w zakładach pracy
T-W-11Zagrożenia czynnikami niebezpiecznymi i szkodliwymi w środowisku pracy - zagrożenia mechaniczne, elektryczne, hałasem, wibracjami, polem elektromagnetycznym oraz promieniowaniem widzialnym i optycznym
Metody nauczaniaM-1wykład informujący
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: ocena aktywnosci na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie z wykładów
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0w 51% prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga problemy związane z organizacją pracy biorąc odpowiedzialność za ergonomię i bezpieczeństwo pracy własnej i innych
3,5
4,0
4,5
5,0