Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Współczesne problemy chemii (wykład monograficzny:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Współczesne problemy chemii (wykład monograficzny
Specjalność Chemia ogólna i analityka chemiczna
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Andrzej Wieczorek <Andrzej.Wieczorek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczony przedmiot: Chemia nieorganiczna III, Spektralne metody analizy chemicznej I, Niespektralne metody analizy chemicznej,

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z aktualnymi światowymi, w Polsce i na ZUT trendami badań naukowych i aplikacyjnych prowadzonych w obszarze chemii ogólnej i analityki chemicznej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Chemia ogólna i analityka chemiczna jako nauki i ich związki z innymi współczesnymi, pokrewnymi obszarami naukowymi2
T-W-2Główne światowe kierunki badań chemicznych w obszarze chemii ogólnej i analiotyki chemicznej2
T-W-3Przełomowe odkrycia w chemii ogólnej i analityce chemicznej.3
T-W-4Kierunki badań podstawowych i stosowanych w chemii ogólnej w Polsce.2
T-W-5Badania naukowe w obszarze chemii ogólnej i analityki chemicznej prowadzone na ZUT.6
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury oraz wskazanych publikacji naukowych.15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład połączony z prezentacją multimedialną.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-11_W01
Zna najważniejsze światowe, w Polsce i na ZUT trendy w badaniach naukowych i praktycznych zastosowaniach w zakresie chemii ogólnej i analityki chemicznej.
Ch_2A_W01, Ch_2A_W06X2A_W01, X2A_W06C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-11_U01
Umie znaleźć elementy wspólne badań naukowych prowadzonych w zakresie chemii i analityki chemicznej z innymi dyscyplinami naukowymi.
Ch_2A_U04X2A_U04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1
Ch_2A_D01-11_U02
Umie śledzić postęp wiedzy w zakresie chemii ogólnej i analityki chemicznej
Ch_2A_U03, Ch_2A_U09X2A_U03, X2A_U10C-1T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_D01-11_K01
Jest świadomy dynamicznego rozwoju i dużego znaczenia badań naukowych prowadzonych w obszarze chemii organicznej i bioorganicznej.
Ch_2A_K01, Ch_2A_K05X2A_K01, X2A_K05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-11_W01
Zna najważniejsze światowe, w Polsce i na ZUT trendy w badaniach naukowych i praktycznych zastosowaniach w zakresie chemii ogólnej i analityki chemicznej.
2,0
3,0Zna niektóre ważne kierunki badań w zakresie chemii ogólnej i analityki chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-11_U01
Umie znaleźć elementy wspólne badań naukowych prowadzonych w zakresie chemii i analityki chemicznej z innymi dyscyplinami naukowymi.
2,0
3,0Potrafi z wystarczającą biegłością wyszukiwać elementy wspólne badań naukowych prowadzonych w zakresie chemii ogólnej i analityki chemicznej z innymi dyscyplinami naukowymi.
3,5
4,0
4,5
5,0
Ch_2A_D01-11_U02
Umie śledzić postęp wiedzy w zakresie chemii ogólnej i analityki chemicznej
2,0
3,0Umie z dostateczną biegłością śledzić postęp nauki i badań praktycznych w zakresie chemii ogólnej i analityki chemizcnej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_D01-11_K01
Jest świadomy dynamicznego rozwoju i dużego znaczenia badań naukowych prowadzonych w obszarze chemii organicznej i bioorganicznej.
2,0
3,0W dostateczny sposób rozumie rangę chemii ogólnej i analityki chemicznej w rozwijaniu badań naukowych i aplikacyjnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Clayden, N. Greeves, S. Warren, P. Wothers, Chemia Organiczna, WNT, Warszawa, 2009, tomy I-IV 2009-2011

Literatura dodatkowa

  1. Marciniec, B. (praca zbiorowa), Misja Chemii, Poznańskie, Poznań, 2004

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Chemia ogólna i analityka chemiczna jako nauki i ich związki z innymi współczesnymi, pokrewnymi obszarami naukowymi2
T-W-2Główne światowe kierunki badań chemicznych w obszarze chemii ogólnej i analiotyki chemicznej2
T-W-3Przełomowe odkrycia w chemii ogólnej i analityce chemicznej.3
T-W-4Kierunki badań podstawowych i stosowanych w chemii ogólnej w Polsce.2
T-W-5Badania naukowe w obszarze chemii ogólnej i analityki chemicznej prowadzone na ZUT.6
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Studiowanie zalecanej literatury oraz wskazanych publikacji naukowych.15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-11_W01Zna najważniejsze światowe, w Polsce i na ZUT trendy w badaniach naukowych i praktycznych zastosowaniach w zakresie chemii ogólnej i analityki chemicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z aktualnymi światowymi, w Polsce i na ZUT trendami badań naukowych i aplikacyjnych prowadzonych w obszarze chemii ogólnej i analityki chemicznej.
Treści programoweT-W-1Chemia ogólna i analityka chemiczna jako nauki i ich związki z innymi współczesnymi, pokrewnymi obszarami naukowymi
T-W-2Główne światowe kierunki badań chemicznych w obszarze chemii ogólnej i analiotyki chemicznej
T-W-3Przełomowe odkrycia w chemii ogólnej i analityce chemicznej.
T-W-4Kierunki badań podstawowych i stosowanych w chemii ogólnej w Polsce.
T-W-5Badania naukowe w obszarze chemii ogólnej i analityki chemicznej prowadzone na ZUT.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna niektóre ważne kierunki badań w zakresie chemii ogólnej i analityki chemicznej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-11_U01Umie znaleźć elementy wspólne badań naukowych prowadzonych w zakresie chemii i analityki chemicznej z innymi dyscyplinami naukowymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z aktualnymi światowymi, w Polsce i na ZUT trendami badań naukowych i aplikacyjnych prowadzonych w obszarze chemii ogólnej i analityki chemicznej.
Treści programoweT-W-1Chemia ogólna i analityka chemiczna jako nauki i ich związki z innymi współczesnymi, pokrewnymi obszarami naukowymi
T-W-2Główne światowe kierunki badań chemicznych w obszarze chemii ogólnej i analiotyki chemicznej
T-W-3Przełomowe odkrycia w chemii ogólnej i analityce chemicznej.
T-W-4Kierunki badań podstawowych i stosowanych w chemii ogólnej w Polsce.
T-W-5Badania naukowe w obszarze chemii ogólnej i analityki chemicznej prowadzone na ZUT.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi z wystarczającą biegłością wyszukiwać elementy wspólne badań naukowych prowadzonych w zakresie chemii ogólnej i analityki chemicznej z innymi dyscyplinami naukowymi.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-11_U02Umie śledzić postęp wiedzy w zakresie chemii ogólnej i analityki chemicznej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Ch_2A_U09ma umiejętności językowe w zakresie chemii zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U10ma umiejętności językowe w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z aktualnymi światowymi, w Polsce i na ZUT trendami badań naukowych i aplikacyjnych prowadzonych w obszarze chemii ogólnej i analityki chemicznej.
Treści programoweT-W-2Główne światowe kierunki badań chemicznych w obszarze chemii ogólnej i analiotyki chemicznej
T-W-3Przełomowe odkrycia w chemii ogólnej i analityce chemicznej.
T-W-4Kierunki badań podstawowych i stosowanych w chemii ogólnej w Polsce.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umie z dostateczną biegłością śledzić postęp nauki i badań praktycznych w zakresie chemii ogólnej i analityki chemizcnej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_D01-11_K01Jest świadomy dynamicznego rozwoju i dużego znaczenia badań naukowych prowadzonych w obszarze chemii organicznej i bioorganicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z aktualnymi światowymi, w Polsce i na ZUT trendami badań naukowych i aplikacyjnych prowadzonych w obszarze chemii ogólnej i analityki chemicznej.
Treści programoweT-W-1Chemia ogólna i analityka chemiczna jako nauki i ich związki z innymi współczesnymi, pokrewnymi obszarami naukowymi
T-W-2Główne światowe kierunki badań chemicznych w obszarze chemii ogólnej i analiotyki chemicznej
T-W-3Przełomowe odkrycia w chemii ogólnej i analityce chemicznej.
T-W-4Kierunki badań podstawowych i stosowanych w chemii ogólnej w Polsce.
T-W-5Badania naukowe w obszarze chemii ogólnej i analityki chemicznej prowadzone na ZUT.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Wykład połączony z prezentacją multimedialną.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Test wielokrotnego wyboru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W dostateczny sposób rozumie rangę chemii ogólnej i analityki chemicznej w rozwijaniu badań naukowych i aplikacyjnych.
3,5
4,0
4,5
5,0