Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Ochrona własności intelektualnej II:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona własności intelektualnej II
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólne wiadomości o prawie własności patentowej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabędzie wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia prawnych aspektów działalności człowieka.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Rozpoznanie stanu techniki jako podstawa oceny zdolności patentowej wynalazku. Procedura krajowa, regionalna, europejska2
T-W-2Umowa licencyjna, rodzaje licencji2
T-W-3Wzór użytkowy, istota, zakres, dokumentacja2
T-W-4Wzór przemysłowy, istota, zakres ochrony, dokumentacja, wyłączenie prawa autorskiego, udzielenie prawa z rejestracji2
T-W-5Znaki towarowe, prawo ochronne na taki sam znak, dokumentacja zgłoszeniowa,prawa ochronne na znaki towarowe3
T-W-6Przykłady wynalazków z zakresu chemi, technologii chemicznej, inżynierii procesowej4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym zajęcia10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia4
A-W-4Zaliczenie1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny i prezentacja.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pod koniec semestru pisemne podsumowanie osiągniętych efektów uczenia się.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A04_W01
Potrafi ocenić zdolność patentową, wykonac prosty opis patentowy, przedstawić znak towarowy, przemysłowy
Ch_2A_W13InzA2_W03C-1T-W-6, T-W-1, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A04_U01
Potrafi wykonać rozeznanie aktualnego stanu techniki w zakresie interesujągo go rozwiązania, przedstawić propozycje nowych rozwiązań
Ch_2A_U10InzA2_U03C-1T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-6, T-W-3M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A04_K01
Potrafi wykorzystać wiedzę w celu uzyskania ochrony patentowej własnych wyników pracy twórczej lub wyników uzyskanych przez innych twórców
Ch_2A_K01, Ch_2A_K03X2A_K01, X2A_K03C-1T-W-2, T-W-3, T-W-1, T-W-5, T-W-6, T-W-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A04_W01
Potrafi ocenić zdolność patentową, wykonac prosty opis patentowy, przedstawić znak towarowy, przemysłowy
2,0
3,0Zna definicje przedmiotów własnosci przemysłowej, utworu, funkcjonowania systemów własności przemysłowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A04_U01
Potrafi wykonać rozeznanie aktualnego stanu techniki w zakresie interesujągo go rozwiązania, przedstawić propozycje nowych rozwiązań
2,0
3,0Potrafi formułować zarys opisu patentowego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A04_K01
Potrafi wykorzystać wiedzę w celu uzyskania ochrony patentowej własnych wyników pracy twórczej lub wyników uzyskanych przez innych twórców
2,0
3,0Wykorzystuje instrumenty prawne w celu uzyskania ochrony własnych wyników pracy twórczej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa pod red. A.Pyrży, Poradnik wynalazcy, Krajowa Izba Gospodarcza, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2009, drugie
  2. Praca zbiorowa, Wzory przemysłowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Praca zbiorowa, Znaki towarowe w działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa, 2007, pierwsze

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rozpoznanie stanu techniki jako podstawa oceny zdolności patentowej wynalazku. Procedura krajowa, regionalna, europejska2
T-W-2Umowa licencyjna, rodzaje licencji2
T-W-3Wzór użytkowy, istota, zakres, dokumentacja2
T-W-4Wzór przemysłowy, istota, zakres ochrony, dokumentacja, wyłączenie prawa autorskiego, udzielenie prawa z rejestracji2
T-W-5Znaki towarowe, prawo ochronne na taki sam znak, dokumentacja zgłoszeniowa,prawa ochronne na znaki towarowe3
T-W-6Przykłady wynalazków z zakresu chemi, technologii chemicznej, inżynierii procesowej4
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Konsultacje z prowadzącym zajęcia10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia4
A-W-4Zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A04_W01Potrafi ocenić zdolność patentową, wykonac prosty opis patentowy, przedstawić znak towarowy, przemysłowy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W13ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Nabędzie wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia prawnych aspektów działalności człowieka.
Treści programoweT-W-6Przykłady wynalazków z zakresu chemi, technologii chemicznej, inżynierii procesowej
T-W-1Rozpoznanie stanu techniki jako podstawa oceny zdolności patentowej wynalazku. Procedura krajowa, regionalna, europejska
T-W-5Znaki towarowe, prawo ochronne na taki sam znak, dokumentacja zgłoszeniowa,prawa ochronne na znaki towarowe
T-W-3Wzór użytkowy, istota, zakres, dokumentacja
T-W-4Wzór przemysłowy, istota, zakres ochrony, dokumentacja, wyłączenie prawa autorskiego, udzielenie prawa z rejestracji
T-W-2Umowa licencyjna, rodzaje licencji
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i prezentacja.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pod koniec semestru pisemne podsumowanie osiągniętych efektów uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna definicje przedmiotów własnosci przemysłowej, utworu, funkcjonowania systemów własności przemysłowej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A04_U01Potrafi wykonać rozeznanie aktualnego stanu techniki w zakresie interesujągo go rozwiązania, przedstawić propozycje nowych rozwiązań
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U10podczas formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich potrafi dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Nabędzie wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia prawnych aspektów działalności człowieka.
Treści programoweT-W-4Wzór przemysłowy, istota, zakres ochrony, dokumentacja, wyłączenie prawa autorskiego, udzielenie prawa z rejestracji
T-W-5Znaki towarowe, prawo ochronne na taki sam znak, dokumentacja zgłoszeniowa,prawa ochronne na znaki towarowe
T-W-2Umowa licencyjna, rodzaje licencji
T-W-1Rozpoznanie stanu techniki jako podstawa oceny zdolności patentowej wynalazku. Procedura krajowa, regionalna, europejska
T-W-6Przykłady wynalazków z zakresu chemi, technologii chemicznej, inżynierii procesowej
T-W-3Wzór użytkowy, istota, zakres, dokumentacja
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i prezentacja.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pod koniec semestru pisemne podsumowanie osiągniętych efektów uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi formułować zarys opisu patentowego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A04_K01Potrafi wykorzystać wiedzę w celu uzyskania ochrony patentowej własnych wyników pracy twórczej lub wyników uzyskanych przez innych twórców
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Nabędzie wiedzę ogólną niezbędną do rozumienia prawnych aspektów działalności człowieka.
Treści programoweT-W-2Umowa licencyjna, rodzaje licencji
T-W-3Wzór użytkowy, istota, zakres, dokumentacja
T-W-1Rozpoznanie stanu techniki jako podstawa oceny zdolności patentowej wynalazku. Procedura krajowa, regionalna, europejska
T-W-5Znaki towarowe, prawo ochronne na taki sam znak, dokumentacja zgłoszeniowa,prawa ochronne na znaki towarowe
T-W-6Przykłady wynalazków z zakresu chemi, technologii chemicznej, inżynierii procesowej
T-W-4Wzór przemysłowy, istota, zakres ochrony, dokumentacja, wyłączenie prawa autorskiego, udzielenie prawa z rejestracji
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny i prezentacja.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pod koniec semestru pisemne podsumowanie osiągniętych efektów uczenia się.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Wykorzystuje instrumenty prawne w celu uzyskania ochrony własnych wyników pracy twórczej.
3,5
4,0
4,5
5,0