Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Ekonomia i zarządzanie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekonomia i zarządzanie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Połom <Ewa.Polom@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość zagadnień mikro- i makroekonomii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawami prawa oraz źródłami prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia).
C-2Zapoznanie studentów z a zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Akty prawne: definicja i podział. Charakterystyka spółek osobowych i kapitalowych. Jednoosobowa działalność gospodarcza - zasady zakladania wlasnej firmy. Przedsiębiorstwa branzy chemicznej - formy wlasności, struktura organizacyjna. Strategie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem branży chemicznej. Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykladzie analizy wskaźnikowej. Wiodące firmy branży chemicznej i pokrewnych - próba oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Źródła pozyskiwania kapitału. Innowacyjność a efektywność ekonomiczna. Sytuacja ekonomiczna sektora chemicznego w kraju i na świecie. Kolokwium zaliczeniowe.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu. Zapoznanie się z literaturą tematyki wykładu.60
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny (metoda podająca)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A03_W01
Student ma podstawową wiedzę z zakresu zasad gospodarki wolnorynkowej
Ch_2A_W08, Ch_2A_W06, Ch_2A_W10X2A_W06, X2A_W08, X2A_W10InzA2_W03, InzA2_W04C-2, C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A03_U01
Student potrafi korzystać z baz danych i źródeł literaturowych
Ch_2A_U04, Ch_2A_U07, Ch_2A_U11X2A_U04, X2A_U07InzA2_U04C-2, C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A03_K01
Student ma swiadomość zakresu probelmatyki zwiaząnej z tematem przedmiotu
Ch_2A_K01, Ch_2A_K05, Ch_2A_K07X2A_K01, X2A_K05, X2A_K07InzA2_K02C-1, C-2T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A03_W01
Student ma podstawową wiedzę z zakresu zasad gospodarki wolnorynkowej
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę w zakresie treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A03_U01
Student potrafi korzystać z baz danych i źródeł literaturowych
2,0
3,0Student ma umiejętność interpretacji i wykorzystania wiedzy w zakresie treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A03_K01
Student ma swiadomość zakresu probelmatyki zwiaząnej z tematem przedmiotu
2,0
3,0Student ma swiadomość zagadnień w kontekście społecznym w zakresie treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Koźmiński A. K., Piotrowski W. (red.), Zarządzanie: teoria i praktyka, PWN, Warszawa, 2002
  2. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 2007

Literatura dodatkowa

  1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004, O swobodzie działalności gospodarczej, Dz.u. 2004 Nr 173 poz. 1807, 2004
  2. Ustawa z dnia 15 września 2000, Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000 nr 94 poz. 1037, 2000

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Akty prawne: definicja i podział. Charakterystyka spółek osobowych i kapitalowych. Jednoosobowa działalność gospodarcza - zasady zakladania wlasnej firmy. Przedsiębiorstwa branzy chemicznej - formy wlasności, struktura organizacyjna. Strategie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem branży chemicznej. Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykladzie analizy wskaźnikowej. Wiodące firmy branży chemicznej i pokrewnych - próba oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Źródła pozyskiwania kapitału. Innowacyjność a efektywność ekonomiczna. Sytuacja ekonomiczna sektora chemicznego w kraju i na świecie. Kolokwium zaliczeniowe.30
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach. Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu. Zapoznanie się z literaturą tematyki wykładu.60
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A03_W01Student ma podstawową wiedzę z zakresu zasad gospodarki wolnorynkowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W08ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością inżynierską, naukową i dydaktyczną w obszarze chemii
Ch_2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie chemii i nauk pokrewnych
Ch_2A_W10zna ogólne zasady tworzenia, rozwoju i zarządzania formami indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu chemii oraz zna zasady zarządzania jakością produkcji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W06ma ogólną wiedzę o aktualnych kierunkach rozwoju i najnowszych odkryciach w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_W08ma podstawową wiedzę dotyczącą uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną
X2A_W10zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z a zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej
C-1Zapoznanie studentów z podstawami prawa oraz źródłami prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia).
Treści programoweT-W-1Akty prawne: definicja i podział. Charakterystyka spółek osobowych i kapitalowych. Jednoosobowa działalność gospodarcza - zasady zakladania wlasnej firmy. Przedsiębiorstwa branzy chemicznej - formy wlasności, struktura organizacyjna. Strategie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem branży chemicznej. Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykladzie analizy wskaźnikowej. Wiodące firmy branży chemicznej i pokrewnych - próba oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Źródła pozyskiwania kapitału. Innowacyjność a efektywność ekonomiczna. Sytuacja ekonomiczna sektora chemicznego w kraju i na świecie. Kolokwium zaliczeniowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny (metoda podająca)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę w zakresie treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A03_U01Student potrafi korzystać z baz danych i źródeł literaturowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie chemii do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
Ch_2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Ch_2A_U11potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej działań inżynierskich podejmowanych w zakresie chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U04potrafi zastosować zdobytą wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów do pokrewnych dziedzin nauki i dyscyplin naukowych
X2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z a zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej
C-1Zapoznanie studentów z podstawami prawa oraz źródłami prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia).
Treści programoweT-W-1Akty prawne: definicja i podział. Charakterystyka spółek osobowych i kapitalowych. Jednoosobowa działalność gospodarcza - zasady zakladania wlasnej firmy. Przedsiębiorstwa branzy chemicznej - formy wlasności, struktura organizacyjna. Strategie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem branży chemicznej. Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykladzie analizy wskaźnikowej. Wiodące firmy branży chemicznej i pokrewnych - próba oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Źródła pozyskiwania kapitału. Innowacyjność a efektywność ekonomiczna. Sytuacja ekonomiczna sektora chemicznego w kraju i na świecie. Kolokwium zaliczeniowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny (metoda podająca)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma umiejętność interpretacji i wykorzystania wiedzy w zakresie treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A03_K01Student ma swiadomość zakresu probelmatyki zwiaząnej z tematem przedmiotu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Ch_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Ch_2A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
X2A_K07potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawami prawa oraz źródłami prawa (konstytucja, ustawy, rozporządzenia).
C-2Zapoznanie studentów z a zasadami funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce wolnorynkowej
Treści programoweT-W-1Akty prawne: definicja i podział. Charakterystyka spółek osobowych i kapitalowych. Jednoosobowa działalność gospodarcza - zasady zakladania wlasnej firmy. Przedsiębiorstwa branzy chemicznej - formy wlasności, struktura organizacyjna. Strategie rozwoju i zarządzania przedsiębiorstwem branży chemicznej. Metody oceny efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa na przykladzie analizy wskaźnikowej. Wiodące firmy branży chemicznej i pokrewnych - próba oceny sytuacji ekonomicznej podmiotów gospodarczych. Źródła pozyskiwania kapitału. Innowacyjność a efektywność ekonomiczna. Sytuacja ekonomiczna sektora chemicznego w kraju i na świecie. Kolokwium zaliczeniowe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny (metoda podająca)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma swiadomość zagadnień w kontekście społecznym w zakresie treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0