Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Przedmiot społeczny:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przedmiot społeczny
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Ogólna wiedza o gospodarce światowej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie ogólnych zależności pomiędzy współczesnymi państwami i narodami.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Globalne problemy współczesnego świata1
T-W-2Podstawowe kategorie współczesnych problemów globalnych2
T-W-3Problemy surowcowo-energetyczne wspóółczesnego świata3
T-W-4Problemy żywnościowe i zrównoważony rozwój demograficzny4
T-W-5Zadłużenie państw jako problem współczesności2
T-W-6Globalny wymiar wspólczesnego terroryzmu2
T-W-7Efekt cieplarniany i jego związki z klimatem4
T-W-8Obniżanie się stężenia ozonu stratosferycznego4
T-W-9Problemy ochrony środowiska - niszczenie lasów, gleby, deficyt wody pitnej, zagrożenia różnorodności gatunkowej, kwaśne deszcze, deponowanie niebezpiecznych odpadów, katastrofy przemysłowe6
T-W-10Globalizacja gospodarek2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje14
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-4Zaliczenie1
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian po zakończeniu semestru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A01b_W01
Posiada wiedzę z zakresie współczesnych problemów globalnych świata: problemy surowcowo-energetyczne, żywnościowe, zadłużeniowe, efekt cieplarniany, niszczenie ozonu stratosferycznego, deponowania odpadów, niszczenia różnorodności gatunkowej
Ch_2A_W13InzA2_W03C-1T-W-7, T-W-8, T-W-10, T-W-6, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-2, T-W-9M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A01b_U01
Potrafi dostrzegać problemy społeczne współczesnego świata, oceniać ich znaczenie i powiązanie z działalnością człowieka
Ch_2A_U07X2A_U07C-1T-W-1, T-W-9, T-W-4, T-W-10, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-5, T-W-2, T-W-8M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A01b_K01
Ma świadomość znaczenia zagadnień społecznych dla rozwoju innych dziedzin życia, ich związki z naukami ścisłymi
Ch_2A_K05X2A_K05C-1T-W-1, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-10, T-W-3, T-W-9M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A01b_W01
Posiada wiedzę z zakresie współczesnych problemów globalnych świata: problemy surowcowo-energetyczne, żywnościowe, zadłużeniowe, efekt cieplarniany, niszczenie ozonu stratosferycznego, deponowania odpadów, niszczenia różnorodności gatunkowej
2,0
3,0Zna globalne problemy współczesnego świata.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A01b_U01
Potrafi dostrzegać problemy społeczne współczesnego świata, oceniać ich znaczenie i powiązanie z działalnością człowieka
2,0
3,0Potrafi odróżnić problemy globalne od lokalnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A01b_K01
Ma świadomość znaczenia zagadnień społecznych dla rozwoju innych dziedzin życia, ich związki z naukami ścisłymi
2,0
3,0Posiada kompetencje wpływu rozwiązań przemysłowych na rozwój cywilizacyjny świata.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa pod red. S.M.Grochalskiego, Problemy globalne współczesnego świata, Uniwersytetu Opolskiego, Opole, 2003, pierwsze

Literatura dodatkowa

  1. Domański R., Geografia ekonomiczna, ujęcie dynamiczne, PWN, Warszawa, 2004, pierwsze

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Globalne problemy współczesnego świata1
T-W-2Podstawowe kategorie współczesnych problemów globalnych2
T-W-3Problemy surowcowo-energetyczne wspóółczesnego świata3
T-W-4Problemy żywnościowe i zrównoważony rozwój demograficzny4
T-W-5Zadłużenie państw jako problem współczesności2
T-W-6Globalny wymiar wspólczesnego terroryzmu2
T-W-7Efekt cieplarniany i jego związki z klimatem4
T-W-8Obniżanie się stężenia ozonu stratosferycznego4
T-W-9Problemy ochrony środowiska - niszczenie lasów, gleby, deficyt wody pitnej, zagrożenia różnorodności gatunkowej, kwaśne deszcze, deponowanie niebezpiecznych odpadów, katastrofy przemysłowe6
T-W-10Globalizacja gospodarek2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje14
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia15
A-W-4Zaliczenie1
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A01b_W01Posiada wiedzę z zakresie współczesnych problemów globalnych świata: problemy surowcowo-energetyczne, żywnościowe, zadłużeniowe, efekt cieplarniany, niszczenie ozonu stratosferycznego, deponowania odpadów, niszczenia różnorodności gatunkowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W13ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Poznanie ogólnych zależności pomiędzy współczesnymi państwami i narodami.
Treści programoweT-W-7Efekt cieplarniany i jego związki z klimatem
T-W-8Obniżanie się stężenia ozonu stratosferycznego
T-W-10Globalizacja gospodarek
T-W-6Globalny wymiar wspólczesnego terroryzmu
T-W-1Globalne problemy współczesnego świata
T-W-3Problemy surowcowo-energetyczne wspóółczesnego świata
T-W-4Problemy żywnościowe i zrównoważony rozwój demograficzny
T-W-5Zadłużenie państw jako problem współczesności
T-W-2Podstawowe kategorie współczesnych problemów globalnych
T-W-9Problemy ochrony środowiska - niszczenie lasów, gleby, deficyt wody pitnej, zagrożenia różnorodności gatunkowej, kwaśne deszcze, deponowanie niebezpiecznych odpadów, katastrofy przemysłowe
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian po zakończeniu semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna globalne problemy współczesnego świata.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A01b_U01Potrafi dostrzegać problemy społeczne współczesnego świata, oceniać ich znaczenie i powiązanie z działalnością człowieka
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Cel przedmiotuC-1Poznanie ogólnych zależności pomiędzy współczesnymi państwami i narodami.
Treści programoweT-W-1Globalne problemy współczesnego świata
T-W-9Problemy ochrony środowiska - niszczenie lasów, gleby, deficyt wody pitnej, zagrożenia różnorodności gatunkowej, kwaśne deszcze, deponowanie niebezpiecznych odpadów, katastrofy przemysłowe
T-W-4Problemy żywnościowe i zrównoważony rozwój demograficzny
T-W-10Globalizacja gospodarek
T-W-3Problemy surowcowo-energetyczne wspóółczesnego świata
T-W-6Globalny wymiar wspólczesnego terroryzmu
T-W-7Efekt cieplarniany i jego związki z klimatem
T-W-5Zadłużenie państw jako problem współczesności
T-W-2Podstawowe kategorie współczesnych problemów globalnych
T-W-8Obniżanie się stężenia ozonu stratosferycznego
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian po zakończeniu semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi odróżnić problemy globalne od lokalnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A01b_K01Ma świadomość znaczenia zagadnień społecznych dla rozwoju innych dziedzin życia, ich związki z naukami ścisłymi
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z literaturą naukową i popularnonaukową związaną z chemią i dziedzinami pokrewnymi w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K05rozumie potrzebę systematycznego zapoznawania się z czasopismami naukowymi i popularnonaukowymi, podstawowymi dla studiowanego kierunku studiów, w celu poszerzania i pogłębiania wiedzy
Cel przedmiotuC-1Poznanie ogólnych zależności pomiędzy współczesnymi państwami i narodami.
Treści programoweT-W-1Globalne problemy współczesnego świata
T-W-6Globalny wymiar wspólczesnego terroryzmu
T-W-7Efekt cieplarniany i jego związki z klimatem
T-W-8Obniżanie się stężenia ozonu stratosferycznego
T-W-2Podstawowe kategorie współczesnych problemów globalnych
T-W-4Problemy żywnościowe i zrównoważony rozwój demograficzny
T-W-5Zadłużenie państw jako problem współczesności
T-W-10Globalizacja gospodarek
T-W-3Problemy surowcowo-energetyczne wspóółczesnego świata
T-W-9Problemy ochrony środowiska - niszczenie lasów, gleby, deficyt wody pitnej, zagrożenia różnorodności gatunkowej, kwaśne deszcze, deponowanie niebezpiecznych odpadów, katastrofy przemysłowe
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzian po zakończeniu semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada kompetencje wpływu rozwiązań przemysłowych na rozwój cywilizacyjny świata.
3,5
4,0
4,5
5,0