Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Przedmiot humanistyczny:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przedmiot humanistyczny
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Instytut Technologii Chemicznej Organicznej
Nauczyciel odpowiedzialny Eugeniusz Milchert <Eugeniusz.Milchert@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 1 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wymagania wstępne obejmują ogólną wiedzę z zakresu kultury i sztuki na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Nabędzie wiedzę ogólna niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych aspektów działalności człowieka.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Sztuka baroku i klasycyzmu - znaczenie i podział dziejów sztuki3
T-W-2Powstanie i warunki rozwoju stylu barokowego4
T-W-3Typowa architektura stylu barokowego. Wybitni twórcy architektury włoskiej, hiszpańskiej, krajów Cesarstwa Niemieckiego.6
T-W-4Malarstwo i rzeźba w stylu barokowym5
T-W-5Barok we Francji i w Polsce2
T-W-6Warunki rozwoju stylu i ruchu klasyczno-romantycznego4
T-W-7Malarstwo i architektura klasycyzmu w Anglii, Niemczech, Francji i w innych krajach4
T-W-8Myśl okresu klasycyzmu i formy sztuki klasycystycznej2
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia18
A-W-4Zaliczenie2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2Pokaz połączony z przeżyciem z użyciem komputera.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie pisemne osiągniętej wiedzy pod koniec semestru.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A01a_W01
Potrafi przedstawić typowe cechy malarstwa, rzeźby i architektury stylu klaycznego i barakowego
Ch_2A_W14InzA2_W05C-1T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-8, T-W-7, T-W-3, T-W-1, T-W-4M-1, M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A01a_U01
Potrafi dostrzegać piękno w sztuce w powiązaniu technicznymi aspektami realizowanych zadań inżynierskich
Ch_2A_U03X2A_U03C-1T-W-7, T-W-8, T-W-3, T-W-1, T-W-6, T-W-5, T-W-2, T-W-4M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A01a_K01
Ma świadomość znaczenia sztuki w życiu człowieka współczesnego i rozumie wpływ jego działania na środowisko przyrodnicze
Ch_2A_K01X2A_K01C-1T-W-1, T-W-8, T-W-7, T-W-5, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-6M-1, M-2S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A01a_W01
Potrafi przedstawić typowe cechy malarstwa, rzeźby i architektury stylu klaycznego i barakowego
2,0
3,0Posiada wiedzę o architekturze, rzeźbie, malarstwie okresu baroku i w sztuce klasycystycznej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A01a_U01
Potrafi dostrzegać piękno w sztuce w powiązaniu technicznymi aspektami realizowanych zadań inżynierskich
2,0
3,0Potrafi wyróżnić dzieło okresu barokowego i klasycystycznego od dzieł innych okresów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A01a_K01
Ma świadomość znaczenia sztuki w życiu człowieka współczesnego i rozumie wpływ jego działania na środowisko przyrodnicze
2,0
3,0Posiada kompetencje w zakresie oceny charakterystycznych cech dzieła z okresu barokowego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Osińska B., Sztuka i czas - od klasycyzmu do współczesności, WSiP, Warszawa, 2004, drugie

Literatura dodatkowa

  1. Mrowcewicz K., Kultura baroku i klasycyzmu, Stentor, Warszawa, 2004, pierwsze

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Sztuka baroku i klasycyzmu - znaczenie i podział dziejów sztuki3
T-W-2Powstanie i warunki rozwoju stylu barokowego4
T-W-3Typowa architektura stylu barokowego. Wybitni twórcy architektury włoskiej, hiszpańskiej, krajów Cesarstwa Niemieckiego.6
T-W-4Malarstwo i rzeźba w stylu barokowym5
T-W-5Barok we Francji i w Polsce2
T-W-6Warunki rozwoju stylu i ruchu klasyczno-romantycznego4
T-W-7Malarstwo i architektura klasycyzmu w Anglii, Niemczech, Francji i w innych krajach4
T-W-8Myśl okresu klasycyzmu i formy sztuki klasycystycznej2
30

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Konsultacje10
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia18
A-W-4Zaliczenie2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A01a_W01Potrafi przedstawić typowe cechy malarstwa, rzeźby i architektury stylu klaycznego i barakowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W14zna typowe technologie inżynierskie wykorzystywane w laboratorich i przemysle chemicznym
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabędzie wiedzę ogólna niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych aspektów działalności człowieka.
Treści programoweT-W-6Warunki rozwoju stylu i ruchu klasyczno-romantycznego
T-W-5Barok we Francji i w Polsce
T-W-2Powstanie i warunki rozwoju stylu barokowego
T-W-8Myśl okresu klasycyzmu i formy sztuki klasycystycznej
T-W-7Malarstwo i architektura klasycyzmu w Anglii, Niemczech, Francji i w innych krajach
T-W-3Typowa architektura stylu barokowego. Wybitni twórcy architektury włoskiej, hiszpańskiej, krajów Cesarstwa Niemieckiego.
T-W-1Sztuka baroku i klasycyzmu - znaczenie i podział dziejów sztuki
T-W-4Malarstwo i rzeźba w stylu barokowym
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2Pokaz połączony z przeżyciem z użyciem komputera.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie pisemne osiągniętej wiedzy pod koniec semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada wiedzę o architekturze, rzeźbie, malarstwie okresu baroku i w sztuce klasycystycznej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A01a_U01Potrafi dostrzegać piękno w sztuce w powiązaniu technicznymi aspektami realizowanych zadań inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe z zakresu chemii
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U03potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe podstawowe dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Nabędzie wiedzę ogólna niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych aspektów działalności człowieka.
Treści programoweT-W-7Malarstwo i architektura klasycyzmu w Anglii, Niemczech, Francji i w innych krajach
T-W-8Myśl okresu klasycyzmu i formy sztuki klasycystycznej
T-W-3Typowa architektura stylu barokowego. Wybitni twórcy architektury włoskiej, hiszpańskiej, krajów Cesarstwa Niemieckiego.
T-W-1Sztuka baroku i klasycyzmu - znaczenie i podział dziejów sztuki
T-W-6Warunki rozwoju stylu i ruchu klasyczno-romantycznego
T-W-5Barok we Francji i w Polsce
T-W-2Powstanie i warunki rozwoju stylu barokowego
T-W-4Malarstwo i rzeźba w stylu barokowym
Metody nauczaniaM-2Pokaz połączony z przeżyciem z użyciem komputera.
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie pisemne osiągniętej wiedzy pod koniec semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wyróżnić dzieło okresu barokowego i klasycystycznego od dzieł innych okresów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A01a_K01Ma świadomość znaczenia sztuki w życiu człowieka współczesnego i rozumie wpływ jego działania na środowisko przyrodnicze
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Nabędzie wiedzę ogólna niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i pozatechnicznych aspektów działalności człowieka.
Treści programoweT-W-1Sztuka baroku i klasycyzmu - znaczenie i podział dziejów sztuki
T-W-8Myśl okresu klasycyzmu i formy sztuki klasycystycznej
T-W-7Malarstwo i architektura klasycyzmu w Anglii, Niemczech, Francji i w innych krajach
T-W-5Barok we Francji i w Polsce
T-W-3Typowa architektura stylu barokowego. Wybitni twórcy architektury włoskiej, hiszpańskiej, krajów Cesarstwa Niemieckiego.
T-W-4Malarstwo i rzeźba w stylu barokowym
T-W-2Powstanie i warunki rozwoju stylu barokowego
T-W-6Warunki rozwoju stylu i ruchu klasyczno-romantycznego
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2Pokaz połączony z przeżyciem z użyciem komputera.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Sprawdzenie pisemne osiągniętej wiedzy pod koniec semestru.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada kompetencje w zakresie oceny charakterystycznych cech dzieła z okresu barokowego.
3,5
4,0
4,5
5,0