Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Chemia (S2)

Sylabus przedmiotu Niespektralne metody analizy chemicznej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Chemia
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk ścisłych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Niespektralne metody analizy chemicznej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Nauczyciel odpowiedzialny Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Monika Bosacka <Monika.Bosacka@zut.edu.pl>, Anna Błońska-Tabero <Anna.Blonska-Tabero@zut.edu.pl>, Grażyna Dąbrowska <Grazyna.Dabrowska@zut.edu.pl>, Elżbieta Filipek <Elzbieta.Filipek@zut.edu.pl>, Ewa Janus <Ewa.Janus@zut.edu.pl>, Beata Kołodziej <Beata.Kolodziej@zut.edu.pl>, Mateusz Piz <Mateusz.Piz@zut.edu.pl>, Zbigniew Rozwadowski <Zbigniew.Rozwadowski@zut.edu.pl>, Anna Szady <Anna.Szady@zut.edu.pl>, Piotr Tabero <Piotr.Tabero@zut.edu.pl>, Elżbieta Tomaszewicz <Elzbieta.Tomaszewicz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL1 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość chemii nieorganicznej i organicznej przynajmniej na poziomie podstawowym

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z niespektroskopowymi metodami jakościowymi i ilosciowymi stosowanymi w analizie chemicznej
C-2Nauczenie nowoczesnego podejścia do problemów chemii analitycznej oraz zasad pracy i rygorów jakie muszą być przestrzegane w laboratorium podczas realizacji procesu analizy jakościowej i ilościowej
C-3Umiejętność precyzyjnego wykonywnia analiz z wykorzystaniem różnych metod niespektralnych oraz przeprowadzenia obliczeń stechiometrycznych i oceny uzyskanych wyników analizy z punktu widzenia dokładności i wiarygodności
C-4Umiejętność doboru najbardziej korzystnej metody analitycznej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium, zasady BHP, regulamin pracowni, program zajęć1
T-L-2Oznaczanie cynku metodą wagową5
T-L-3Kolokwium z analizy wagowej1
T-L-4Oznaczanie szczawianów w środkach do pielęgnacji włosów5
T-L-5Jodometryczne oznaczanie kwasu askorbowego4
T-L-6Oznaczanie zawartości kwasu acetylosalicylowego w środkach leczniczych5
T-L-7Kolokwium z analizy objętościowej1
T-L-8Polarometryczne i refraktometryczne oznaczanie czystości wybranych związków chemicznych3
T-L-9Reakcje charakterystyczne dla wybranych grup funkcyjnych związków organicznych4
T-L-10Kolokwium z reakcji charakterystycznych grup funkcyjnych1
30
wykłady
T-W-1Metody analizy chemicznej związków nieorganicznych i organicznych. Przygotowanie próbek analitycznych. Błędy w analizie chemicznej.2
T-W-2Metody analizy jakościowej związków nieorganicznych i organicznych (fizyczne i chemiczne).4
T-W-3Metody analizy ilościowej związków nieorganicznych i organicznych (grawimetria i analiza objętościowa: alkacymetria, redoksometria, kompleksometria, niespektralne instrumentalne metody analizy jakościowej i ilościowej np. metody elektrochemiczne, metody chromatograficzne, itp.).6
T-W-4Dobór właściwych metod analitycznych związków nieorganicznych i organicznych2
T-W-5Zaliczenie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do laboratorium15
A-L-3Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych15
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia14
A-W-3Uczestnictwo w konsultacjach1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia pisemnego (wykład)
S-2Ocena formująca: Ocena z dokładności wykonania oznaczeń (laboratorium)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z precyzji wykonania oznaczeń oraz kolokwiów zaliczeniowych (laboratorium)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A06_W01
Posiada wiedzę z zakresu chemii analitycznej umożliwiającą wybór odpowiednich niespektralnych metod analitycznych oraz zakresu ich stosowania
Ch_2A_W03, Ch_2A_W01, Ch_2A_W05, Ch_2A_W07X2A_W01, X2A_W03, X2A_W05, X2A_W07C-1T-W-4, T-W-3, T-L-10, T-L-7, T-L-3, T-W-2, T-W-1, T-L-1M-2, M-1, M-3S-1, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A06_U01
Potrafi dokonać wyboru właściwej niespektralnej metody analitycznej, wykonać oznaczenie a następnie zinterpretować uzyskane wyniki pod kątem ich dokładności
Ch_2A_U02, Ch_2A_U01X2A_U01, X2A_U02InzA2_U01, InzA2_U02C-3, C-4T-L-6, T-L-9, T-L-8, T-L-5, T-L-2, T-L-4, T-W-4M-1, M-2, M-3S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
Ch_2A_A06_K01
Potrafi określić i dostosować swoje działania w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych problemów z rozwiązaniem przydzielonego zadania oraz odpowiada za rzetelność uzyskanych wyników
Ch_2A_K04, Ch_2A_K03, Ch_2A_K01X2A_K01, X2A_K03, X2A_K04C-2T-L-8, T-L-4, T-W-4, T-L-6, T-L-9, T-L-5, T-L-2M-3, M-2S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A06_W01
Posiada wiedzę z zakresu chemii analitycznej umożliwiającą wybór odpowiednich niespektralnych metod analitycznych oraz zakresu ich stosowania
2,0
3,0Posiada wiedzę na poziomie podstawowym umożliwiającą rozwiązanie problemu z chemii analitycznej z wykorzystaniem metod niespektralnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A06_U01
Potrafi dokonać wyboru właściwej niespektralnej metody analitycznej, wykonać oznaczenie a następnie zinterpretować uzyskane wyniki pod kątem ich dokładności
2,0
3,0Student potrafi dokonać wyboru właściwej niespektralnej metody analitycznej, wykonać oznaczenie z minimalną dokładnością w oraz wstępnie zinterpretować uzyskanych wyników
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
Ch_2A_A06_K01
Potrafi określić i dostosować swoje działania w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych problemów z rozwiązaniem przydzielonego zadania oraz odpowiada za rzetelność uzyskanych wyników
2,0
3,0Student potrafi określić swoje zadania na poziomie podstawowym i nie potrafi dostatecznie ich zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. D.A Skoog, Podstawy chemii analitycznej, PWN, Warszawa, 2007
  2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna T.1 i T.2, PWN, Warszawa, 2012
  3. A. Cygański, Chemiczne metody analizy ilościowej, WNT, 1999
  4. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. T. Wasąg, B. Derecka, Laboratorium analizy ilościowej, część I, Metody chemiczne, Politechnika Szczecińska, Szczecin, 1994
  2. A. Śliwa (redaktor), Obliczenia chemiczne, PWN, Warszawa, 1987

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium, zasady BHP, regulamin pracowni, program zajęć1
T-L-2Oznaczanie cynku metodą wagową5
T-L-3Kolokwium z analizy wagowej1
T-L-4Oznaczanie szczawianów w środkach do pielęgnacji włosów5
T-L-5Jodometryczne oznaczanie kwasu askorbowego4
T-L-6Oznaczanie zawartości kwasu acetylosalicylowego w środkach leczniczych5
T-L-7Kolokwium z analizy objętościowej1
T-L-8Polarometryczne i refraktometryczne oznaczanie czystości wybranych związków chemicznych3
T-L-9Reakcje charakterystyczne dla wybranych grup funkcyjnych związków organicznych4
T-L-10Kolokwium z reakcji charakterystycznych grup funkcyjnych1
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Metody analizy chemicznej związków nieorganicznych i organicznych. Przygotowanie próbek analitycznych. Błędy w analizie chemicznej.2
T-W-2Metody analizy jakościowej związków nieorganicznych i organicznych (fizyczne i chemiczne).4
T-W-3Metody analizy ilościowej związków nieorganicznych i organicznych (grawimetria i analiza objętościowa: alkacymetria, redoksometria, kompleksometria, niespektralne instrumentalne metody analizy jakościowej i ilościowej np. metody elektrochemiczne, metody chromatograficzne, itp.).6
T-W-4Dobór właściwych metod analitycznych związków nieorganicznych i organicznych2
T-W-5Zaliczenie1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie do laboratorium15
A-L-3Przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia14
A-W-3Uczestnictwo w konsultacjach1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A06_W01Posiada wiedzę z zakresu chemii analitycznej umożliwiającą wybór odpowiednich niespektralnych metod analitycznych oraz zakresu ich stosowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_W03zna techniki doświadczalne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych stosowane w obszarze chemii; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa chemiczne i fizyczne oraz przeprowadzić ich dowody
Ch_2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie chemii, zna historię rozwoju koncepcji i teorii chemicznych oraz ma świadomość ich znaczenia dla rozwoju postępu nauk ścisłych i przyrodniczych oraz poznania świata i rozwoju ludzkości
Ch_2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej wykorzystywanej w obszarze nauk chemicznych
Ch_2A_W07zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w laboratorium chemicznym w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_W01ma rozszerzoną wiedzę w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, a także ich historycznego rozwoju i znaczenia dla postępu nauk ścisłych i przyrodniczych, poznania świata i rozwoju ludzkości
X2A_W03zna techniki doświadczalne, obserwacyjne i numeryczne oraz metody budowy modeli matematycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów; potrafi samodzielnie odtworzyć podstawowe twierdzenia i prawa oraz ich dowody
X2A_W05zna teoretyczne podstawy funkcjonowania aparatury naukowej z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_W07zna zasady bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu pozwalającym na samodzielną pracę na stanowisku badawczym lub pomiarowym
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z niespektroskopowymi metodami jakościowymi i ilosciowymi stosowanymi w analizie chemicznej
Treści programoweT-W-4Dobór właściwych metod analitycznych związków nieorganicznych i organicznych
T-W-3Metody analizy ilościowej związków nieorganicznych i organicznych (grawimetria i analiza objętościowa: alkacymetria, redoksometria, kompleksometria, niespektralne instrumentalne metody analizy jakościowej i ilościowej np. metody elektrochemiczne, metody chromatograficzne, itp.).
T-L-10Kolokwium z reakcji charakterystycznych grup funkcyjnych
T-L-7Kolokwium z analizy objętościowej
T-L-3Kolokwium z analizy wagowej
T-W-2Metody analizy jakościowej związków nieorganicznych i organicznych (fizyczne i chemiczne).
T-W-1Metody analizy chemicznej związków nieorganicznych i organicznych. Przygotowanie próbek analitycznych. Błędy w analizie chemicznej.
T-L-1Wprowadzenie do laboratorium, zasady BHP, regulamin pracowni, program zajęć
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-3Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z zaliczenia pisemnego (wykład)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z precyzji wykonania oznaczeń oraz kolokwiów zaliczeniowych (laboratorium)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Posiada wiedzę na poziomie podstawowym umożliwiającą rozwiązanie problemu z chemii analitycznej z wykorzystaniem metod niespektralnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A06_U01Potrafi dokonać wyboru właściwej niespektralnej metody analitycznej, wykonać oznaczenie a następnie zinterpretować uzyskane wyniki pod kątem ich dokładności
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Ch_2A_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym wkonwać pomiary i symulacje komputerowe dotyczące zagadnień poznawczych i inżynierskich w dziedzinie chemii oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_U01potrafi planować i wykonywać podstawowe badania, doświadczenia lub obserwacje dotyczące zagadnień poznawczych w ramach dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
X2A_U02potrafi w sposób krytyczny ocenić wyniki eksperymentów, obserwacji i obliczeń teoretycznych, a także przedyskutować błędy pomiarowe
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-3Umiejętność precyzyjnego wykonywnia analiz z wykorzystaniem różnych metod niespektralnych oraz przeprowadzenia obliczeń stechiometrycznych i oceny uzyskanych wyników analizy z punktu widzenia dokładności i wiarygodności
C-4Umiejętność doboru najbardziej korzystnej metody analitycznej
Treści programoweT-L-6Oznaczanie zawartości kwasu acetylosalicylowego w środkach leczniczych
T-L-9Reakcje charakterystyczne dla wybranych grup funkcyjnych związków organicznych
T-L-8Polarometryczne i refraktometryczne oznaczanie czystości wybranych związków chemicznych
T-L-5Jodometryczne oznaczanie kwasu askorbowego
T-L-2Oznaczanie cynku metodą wagową
T-L-4Oznaczanie szczawianów w środkach do pielęgnacji włosów
T-W-4Dobór właściwych metod analitycznych związków nieorganicznych i organicznych
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Ocena z precyzji wykonania oznaczeń oraz kolokwiów zaliczeniowych (laboratorium)
S-2Ocena formująca: Ocena z dokładności wykonania oznaczeń (laboratorium)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi dokonać wyboru właściwej niespektralnej metody analitycznej, wykonać oznaczenie z minimalną dokładnością w oraz wstępnie zinterpretować uzyskanych wyników
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaCh_2A_A06_K01Potrafi określić i dostosować swoje działania w przypadku pojawienia się nieoczekiwanych problemów z rozwiązaniem przydzielonego zadania oraz odpowiada za rzetelność uzyskanych wyników
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówCh_2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu magistra inżyniera chemika
Ch_2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Ch_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaX2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
X2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
X2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Cel przedmiotuC-2Nauczenie nowoczesnego podejścia do problemów chemii analitycznej oraz zasad pracy i rygorów jakie muszą być przestrzegane w laboratorium podczas realizacji procesu analizy jakościowej i ilościowej
Treści programoweT-L-8Polarometryczne i refraktometryczne oznaczanie czystości wybranych związków chemicznych
T-L-4Oznaczanie szczawianów w środkach do pielęgnacji włosów
T-W-4Dobór właściwych metod analitycznych związków nieorganicznych i organicznych
T-L-6Oznaczanie zawartości kwasu acetylosalicylowego w środkach leczniczych
T-L-9Reakcje charakterystyczne dla wybranych grup funkcyjnych związków organicznych
T-L-5Jodometryczne oznaczanie kwasu askorbowego
T-L-2Oznaczanie cynku metodą wagową
Metody nauczaniaM-3Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena z dokładności wykonania oznaczeń (laboratorium)
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z precyzji wykonania oznaczeń oraz kolokwiów zaliczeniowych (laboratorium)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi określić swoje zadania na poziomie podstawowym i nie potrafi dostatecznie ich zmodyfikować w wypadku pojawienia się problemu.
3,5
4,0
4,5
5,0