Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie ekologiczne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie ekologiczne
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Ewa Połom <Ewa.Polom@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z zakresu ochrony środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student ma wiedzę z zakresu treści programowych przedmiotu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Teoretyczne podstawy nauki o zarządzaniu środowiskiem: - ogólny model systemu zarządzania środowiskiem – rodzaje procesów ochrony środowiska, sterowanie i zarządzanie w ochronie środowiska, modele systemu zarządzanego i zarządzającego - uwarunkowania prawne – system regulacji ogólnoprawnych, polityka ekologiczna i ekorozwoju, Polski i Unii Europejskiej - organizacje zarządzania środowiskiem – centralne, terytorialne, finansowe, kontrolne, organizacje pozarządowe Praktyka zarządzania środowiskowego: - systemy zarządzani środowiskowego wg norm serii ISO 14 000 - narzędzia zarządzania środowiskiem - zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie i w gminie - interpretacja wymagań normy ISO 14 001; elementy SZŚ - BAT i Dyrektywa IPPC15
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzącym przedmiot10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia4
A-W-4zaliczenie1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-13_W01
Student ma wiedzę dotyczącą zarządzania środowiskowego.
KOS_2A_W12T2A_W09InzA2_W04C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-13_U01
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu treści programowych przedmiotu.
KOS_2A_U07T2A_U05C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-13_K01
Student ma świadomość potrzeby "ciągłego doskonalenia" zwiazanej z kształtowaniem środowiska.
KOS_2A_K01T2A_K01C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-13_W01
Student ma wiedzę dotyczącą zarządzania środowiskowego.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-13_U01
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu treści programowych przedmiotu.
2,0
3,0Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-13_K01
Student ma świadomość potrzeby "ciągłego doskonalenia" zwiazanej z kształtowaniem środowiska.
2,0
3,0świadomość potrzeby "ciągłego doskonalenia" zwiazanej z kształtowaniem środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. B. Poskrobko, Zarządzanie środowiskiem, PWE, Warszawa, 1998
  2. Praca zbiorowa pod redakcją D. Szaniawskiej, Wybrane zagadnienia ochrony środowiska, Wydawnictwo Uczelniane PS, Szczecin, 2001

Literatura dodatkowa

  1. R. Pochyluk, P. Grudowski, J. Szymański, Zasady wdrażania systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy ISO 14 001, EKOKONSULT, Gdańsk, 1999
  2. T. Podgajniak, Na kogo ten BAT, http://www.eko-net.pl, 2005

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Teoretyczne podstawy nauki o zarządzaniu środowiskiem: - ogólny model systemu zarządzania środowiskiem – rodzaje procesów ochrony środowiska, sterowanie i zarządzanie w ochronie środowiska, modele systemu zarządzanego i zarządzającego - uwarunkowania prawne – system regulacji ogólnoprawnych, polityka ekologiczna i ekorozwoju, Polski i Unii Europejskiej - organizacje zarządzania środowiskiem – centralne, terytorialne, finansowe, kontrolne, organizacje pozarządowe Praktyka zarządzania środowiskowego: - systemy zarządzani środowiskowego wg norm serii ISO 14 000 - narzędzia zarządzania środowiskiem - zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie i w gminie - interpretacja wymagań normy ISO 14 001; elementy SZŚ - BAT i Dyrektywa IPPC15
15

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2konsultacje z prowadzącym przedmiot10
A-W-3przygotowanie do zaliczenia4
A-W-4zaliczenie1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-13_W01Student ma wiedzę dotyczącą zarządzania środowiskowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W12ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W09ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Student ma wiedzę z zakresu treści programowych przedmiotu
Treści programoweT-W-1Teoretyczne podstawy nauki o zarządzaniu środowiskiem: - ogólny model systemu zarządzania środowiskiem – rodzaje procesów ochrony środowiska, sterowanie i zarządzanie w ochronie środowiska, modele systemu zarządzanego i zarządzającego - uwarunkowania prawne – system regulacji ogólnoprawnych, polityka ekologiczna i ekorozwoju, Polski i Unii Europejskiej - organizacje zarządzania środowiskiem – centralne, terytorialne, finansowe, kontrolne, organizacje pozarządowe Praktyka zarządzania środowiskowego: - systemy zarządzani środowiskowego wg norm serii ISO 14 000 - narzędzia zarządzania środowiskiem - zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie i w gminie - interpretacja wymagań normy ISO 14 001; elementy SZŚ - BAT i Dyrektywa IPPC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-13_U01Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu treści programowych przedmiotu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U07potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
Cel przedmiotuC-1Student ma wiedzę z zakresu treści programowych przedmiotu
Treści programoweT-W-1Teoretyczne podstawy nauki o zarządzaniu środowiskiem: - ogólny model systemu zarządzania środowiskiem – rodzaje procesów ochrony środowiska, sterowanie i zarządzanie w ochronie środowiska, modele systemu zarządzanego i zarządzającego - uwarunkowania prawne – system regulacji ogólnoprawnych, polityka ekologiczna i ekorozwoju, Polski i Unii Europejskiej - organizacje zarządzania środowiskiem – centralne, terytorialne, finansowe, kontrolne, organizacje pozarządowe Praktyka zarządzania środowiskowego: - systemy zarządzani środowiskowego wg norm serii ISO 14 000 - narzędzia zarządzania środowiskiem - zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie i w gminie - interpretacja wymagań normy ISO 14 001; elementy SZŚ - BAT i Dyrektywa IPPC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-13_K01Student ma świadomość potrzeby "ciągłego doskonalenia" zwiazanej z kształtowaniem środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
Cel przedmiotuC-1Student ma wiedzę z zakresu treści programowych przedmiotu
Treści programoweT-W-1Teoretyczne podstawy nauki o zarządzaniu środowiskiem: - ogólny model systemu zarządzania środowiskiem – rodzaje procesów ochrony środowiska, sterowanie i zarządzanie w ochronie środowiska, modele systemu zarządzanego i zarządzającego - uwarunkowania prawne – system regulacji ogólnoprawnych, polityka ekologiczna i ekorozwoju, Polski i Unii Europejskiej - organizacje zarządzania środowiskiem – centralne, terytorialne, finansowe, kontrolne, organizacje pozarządowe Praktyka zarządzania środowiskowego: - systemy zarządzani środowiskowego wg norm serii ISO 14 000 - narzędzia zarządzania środowiskiem - zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie i w gminie - interpretacja wymagań normy ISO 14 001; elementy SZŚ - BAT i Dyrektywa IPPC
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne pod koniec zajęć
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0świadomość potrzeby "ciągłego doskonalenia" zwiazanej z kształtowaniem środowiska
3,5
4,0
4,5
5,0