Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Energetyka:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Energetyka
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Henryk Łącki <Henryk.Lacki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 1,20,50zaliczenie
wykładyW1 15 0,80,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podsatawy wymiany ciepła, fizyka

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1zapoznanie studentów z podstawami energetyki
C-2Pzrygotowanie studentów do podstawowych obliczeń związanych ze spalaniem paliw

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Ćwiczenia rachunkowe związane z tresciami wykładów oraz rozszerzajace je.30
30
wykłady
T-W-1Surowce energetyczne. Podział paliw i charakterystyka poszczególnych postaci paliw naturalnych. Węgiel jako podstawowe paliwo stałe.3
T-W-2Procesy spalania paliw.3
T-W-3Porównanie emisji zanieczyszczeń ze spalania poszczególnych grup paliw.2
T-W-4Podział i zadania palenisk. Wskaźniki charakteryzujące paleniska. Paleniska warstwowe-rusztowe. Paleniska komorowe - pyłowe, olejowe, gazowe i fluidalne. Zalety i wady palenisk fluidalnych. Paleniska na paliwa ciekłe i gazowe.2
T-W-5Typy konstrukcyjne kotłów grzewczych. Sprawność kotłów.2
T-W-6Bilans cieplny i sprawność cieplna kotłów klasycznych i kondensacyjnych. Wpływ poszczególnych strat na sprawność. Charakterystyki sprawności kotłów w zależności od obciążenia. Wyznaczanie zużycia paliwa w kotle.2
T-W-7Oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko.1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie do zaliczeń6
36
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2praca własna4
A-W-3przygotowanie do egzaminu5
24

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyklad informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: formujący, dwa sprawdziany po każdym bloku ćwiczeń
S-2Ocena podsumowująca: podsumowujący, egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-02b_W01
Student zna podstawowe pojęcia z obszaru energetyki, charakteryzuje paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddzialywanie na środowisko.
KOS_2A_W03, KOS_2A_W04, KOS_2A_W07, KOS_2A_W08T2A_W01, T2A_W04, T2A_W05C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-02b_U01
Student potrafi scharakteryzować paliwa, potrafi opisać proces spalania oraz scharakteryzować podstawowe typy kotłów
KOS_2A_U14, KOS_2A_U15, KOS_2A_U18, KOS_2A_U21T2A_U11, T2A_U12, T2A_U15, T2A_U18InzA2_U05, InzA2_U07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1S-2
KOS_2A_C01-02b_U02
Potrafi wykonać podstawowe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię
KOS_2A_U10, KOS_2A_U12T2A_U07, T2A_U09InzA2_U02C-2T-A-1M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-02b_K01
Studen nabierze dbałości o zasoby energetyczne oraz oddziaływania systemów ciepłowniczych na srodowisko naturalne
KOS_2A_K02, KOS_2A_K05T2A_K02, T2A_K04InzA2_K01C-1T-W-7M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-02b_W01
Student zna podstawowe pojęcia z obszaru energetyki, charakteryzuje paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddzialywanie na środowisko.
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z obszaru energetyki
3,0Student zna podstawowe pojęcia z obszaru energetyki, charakteryzuje paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddziaływanie na środowisko.
3,5Student zna pojęcia z obszaru energetyki, charakteryzuje paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddziaływanie na środowisko.
4,0Student zna pojęcia z obszaru energetyki, dobrze charakteryzuje paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddziaływanie na środowisko.
4,5Student zna pojęcia z obszaru energetyki, dobrze charakteryzuje paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddziaływanie na środowisko. Zna wpływ wlasności paliw na dobór kotłów i proces spalania.
5,0Student zna pojęcia z obszaru energetyki, dobrze charakteryzuje paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddziaływanie na środowisko. Zna wpływ wlasności paliw na dobór kotłów i proces spalania. Zna najnowsze rozwiazania techniczne.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-02b_U01
Student potrafi scharakteryzować paliwa, potrafi opisać proces spalania oraz scharakteryzować podstawowe typy kotłów
2,0Student nie potrafi scharakteryzować paliwa, nie potrafi opisać procesu spalania oraz nie potrafi scharakteryzować podstawowych typów kotłów
3,0Student potrafi scharakteryzować paliwa, potrafi opisać proces spalania oraz scharakteryzować podstawowe typy kotłów
3,5Student potrafi scharakteryzować paliwa, potrafi opisać proces spalania oraz scharakteryzować typy kotłów
4,0Student potrafi scharakteryzować paliwa, potrafi opisać i dobrać proces spalania oraz scharakteryzować typy kotłów
4,5Student potrafi scharakteryzować paliwa, potrafi opisać i dobrać proces spalania oraz scharakteryzować typy kotłów i ich powiązania z paliwem
5,0Student potrafi scharakteryzować paliwa, potrafi opisać i dobrać proces spalania oraz scharakteryzować typy kotłów i ich powiązania z paliwem, Potrafi okreslić terędy rozwojowe energetyki.
KOS_2A_C01-02b_U02
Potrafi wykonać podstawowe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię
2,0Nie potrafi wykonać podstawowych obliczeń dotyczących spalania i zapotrzebowania na energię
3,0Potrafi wykonać podstawowe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię
3,5Potrafi wykonać bezbłędnie podstawowe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię
4,0Potrafi wykonać bezbłędnie obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię
4,5Potrafi wykonać bezbłędnie obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię oraz potrafi interpretowac wyniki
5,0Potrafi wykonać bezbłędnie obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię oraz potrafi interpretowac wyniki i proponować inne drogi obliczeń

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-02b_K01
Studen nabierze dbałości o zasoby energetyczne oraz oddziaływania systemów ciepłowniczych na srodowisko naturalne
2,0student nie potrafi ocenić oddziaływania systemów energetycznych na środowisko
3,0student potrafi ocenić oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. SzargutJ., Ziębik A., Podstawy energetyki cieplnej, PWN, Warszawa, 2000
  2. Mizielińska K., Rubik M., Ciepłownictwo - poradnik, WT, Warszawa, 1997
  3. Kozak T., Nowak W., Technika cieplna - przyklady obliczeń, PS, Szczecin, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Wiśniewski S., Wymiana ciepła, WNT, Warszawa, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Ćwiczenia rachunkowe związane z tresciami wykładów oraz rozszerzajace je.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Surowce energetyczne. Podział paliw i charakterystyka poszczególnych postaci paliw naturalnych. Węgiel jako podstawowe paliwo stałe.3
T-W-2Procesy spalania paliw.3
T-W-3Porównanie emisji zanieczyszczeń ze spalania poszczególnych grup paliw.2
T-W-4Podział i zadania palenisk. Wskaźniki charakteryzujące paleniska. Paleniska warstwowe-rusztowe. Paleniska komorowe - pyłowe, olejowe, gazowe i fluidalne. Zalety i wady palenisk fluidalnych. Paleniska na paliwa ciekłe i gazowe.2
T-W-5Typy konstrukcyjne kotłów grzewczych. Sprawność kotłów.2
T-W-6Bilans cieplny i sprawność cieplna kotłów klasycznych i kondensacyjnych. Wpływ poszczególnych strat na sprawność. Charakterystyki sprawności kotłów w zależności od obciążenia. Wyznaczanie zużycia paliwa w kotle.2
T-W-7Oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko.1
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie do zaliczeń6
36
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2praca własna4
A-W-3przygotowanie do egzaminu5
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-02b_W01Student zna podstawowe pojęcia z obszaru energetyki, charakteryzuje paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddzialywanie na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
KOS_2A_W04zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
KOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
KOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z podstawami energetyki
C-2Pzrygotowanie studentów do podstawowych obliczeń związanych ze spalaniem paliw
Treści programoweT-W-1Surowce energetyczne. Podział paliw i charakterystyka poszczególnych postaci paliw naturalnych. Węgiel jako podstawowe paliwo stałe.
T-W-2Procesy spalania paliw.
T-W-3Porównanie emisji zanieczyszczeń ze spalania poszczególnych grup paliw.
T-W-4Podział i zadania palenisk. Wskaźniki charakteryzujące paleniska. Paleniska warstwowe-rusztowe. Paleniska komorowe - pyłowe, olejowe, gazowe i fluidalne. Zalety i wady palenisk fluidalnych. Paleniska na paliwa ciekłe i gazowe.
T-W-5Typy konstrukcyjne kotłów grzewczych. Sprawność kotłów.
T-W-6Bilans cieplny i sprawność cieplna kotłów klasycznych i kondensacyjnych. Wpływ poszczególnych strat na sprawność. Charakterystyki sprawności kotłów w zależności od obciążenia. Wyznaczanie zużycia paliwa w kotle.
T-W-7Oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: podsumowujący, egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z obszaru energetyki
3,0Student zna podstawowe pojęcia z obszaru energetyki, charakteryzuje paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddziaływanie na środowisko.
3,5Student zna pojęcia z obszaru energetyki, charakteryzuje paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddziaływanie na środowisko.
4,0Student zna pojęcia z obszaru energetyki, dobrze charakteryzuje paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddziaływanie na środowisko.
4,5Student zna pojęcia z obszaru energetyki, dobrze charakteryzuje paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddziaływanie na środowisko. Zna wpływ wlasności paliw na dobór kotłów i proces spalania.
5,0Student zna pojęcia z obszaru energetyki, dobrze charakteryzuje paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddziaływanie na środowisko. Zna wpływ wlasności paliw na dobór kotłów i proces spalania. Zna najnowsze rozwiazania techniczne.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-02b_U01Student potrafi scharakteryzować paliwa, potrafi opisać proces spalania oraz scharakteryzować podstawowe typy kotłów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U14potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
KOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
KOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
KOS_2A_U21potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z podstawami energetyki
Treści programoweT-W-1Surowce energetyczne. Podział paliw i charakterystyka poszczególnych postaci paliw naturalnych. Węgiel jako podstawowe paliwo stałe.
T-W-2Procesy spalania paliw.
T-W-3Porównanie emisji zanieczyszczeń ze spalania poszczególnych grup paliw.
T-W-4Podział i zadania palenisk. Wskaźniki charakteryzujące paleniska. Paleniska warstwowe-rusztowe. Paleniska komorowe - pyłowe, olejowe, gazowe i fluidalne. Zalety i wady palenisk fluidalnych. Paleniska na paliwa ciekłe i gazowe.
T-W-5Typy konstrukcyjne kotłów grzewczych. Sprawność kotłów.
T-W-6Bilans cieplny i sprawność cieplna kotłów klasycznych i kondensacyjnych. Wpływ poszczególnych strat na sprawność. Charakterystyki sprawności kotłów w zależności od obciążenia. Wyznaczanie zużycia paliwa w kotle.
T-W-7Oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: podsumowujący, egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować paliwa, nie potrafi opisać procesu spalania oraz nie potrafi scharakteryzować podstawowych typów kotłów
3,0Student potrafi scharakteryzować paliwa, potrafi opisać proces spalania oraz scharakteryzować podstawowe typy kotłów
3,5Student potrafi scharakteryzować paliwa, potrafi opisać proces spalania oraz scharakteryzować typy kotłów
4,0Student potrafi scharakteryzować paliwa, potrafi opisać i dobrać proces spalania oraz scharakteryzować typy kotłów
4,5Student potrafi scharakteryzować paliwa, potrafi opisać i dobrać proces spalania oraz scharakteryzować typy kotłów i ich powiązania z paliwem
5,0Student potrafi scharakteryzować paliwa, potrafi opisać i dobrać proces spalania oraz scharakteryzować typy kotłów i ich powiązania z paliwem, Potrafi okreslić terędy rozwojowe energetyki.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-02b_U02Potrafi wykonać podstawowe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U10potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_U12potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-2Pzrygotowanie studentów do podstawowych obliczeń związanych ze spalaniem paliw
Treści programoweT-A-1Ćwiczenia rachunkowe związane z tresciami wykładów oraz rozszerzajace je.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: formujący, dwa sprawdziany po każdym bloku ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie potrafi wykonać podstawowych obliczeń dotyczących spalania i zapotrzebowania na energię
3,0Potrafi wykonać podstawowe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię
3,5Potrafi wykonać bezbłędnie podstawowe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię
4,0Potrafi wykonać bezbłędnie obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię
4,5Potrafi wykonać bezbłędnie obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię oraz potrafi interpretowac wyniki
5,0Potrafi wykonać bezbłędnie obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię oraz potrafi interpretowac wyniki i proponować inne drogi obliczeń
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-02b_K01Studen nabierze dbałości o zasoby energetyczne oraz oddziaływania systemów ciepłowniczych na srodowisko naturalne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1zapoznanie studentów z podstawami energetyki
Treści programoweT-W-7Oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: formujący, dwa sprawdziany po każdym bloku ćwiczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi ocenić oddziaływania systemów energetycznych na środowisko
3,0student potrafi ocenić oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko
3,5
4,0
4,5
5,0