Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Ochrona środowiska (S2)

Sylabus przedmiotu Ciepłownictwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Ochrona środowiska
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier
Obszary studiów nauk technicznych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ciepłownictwo
Specjalność Procesy i aparaty w ochronie środowiska
Jednostka prowadząca Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesów Ochrony Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Henryk Łącki <Henryk.Lacki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 2 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 1,20,41zaliczenie
wykładyW1 15 0,80,59egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy wymiany ciepła

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z ciepłownictwem
C-2Umiejętność doboru paliw i procesow spalania
C-3Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami obliczeniowymi w ciepłownictwie

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1składad i właściwości paliw4
T-A-2Procesy spalania paliw. ciepło spalania i wartości opałowej. Teoretyczne i rzeczywiste zapotrzebowanie na powietrze do spalania paliw. Skład oraz jednostkowa objętość spalin suchych i mokrych przy spalaniu poszczególnych rodzajów paliw.11
T-A-3Wnikanie, przewodzenie i przenikanie ciepła przez przegrody4
T-A-4Zapotrzebowanie na moc cieplną w pomieszczeniach11
30
wykłady
T-W-1Ciepłownictwo - zadania i pdstawowe pojęcia. Zapotrzebowanie na energię cieplną.1
T-W-2Zródła ciepła - podział i charakterystyka1
T-W-3Podział paliw i charakterystyka poszczególnych postaci paliw naturalnych.4
T-W-4Procesy spalania paliw.Emisja zanieczyszczeń ze spalania poszczególnych grup paliw.4
T-W-5Paleniska i palniki. Podział i zadania palenisk. Wskaźniki charakteryzujące paleniska.2
T-W-6Sieci ciepłownicze. Nośniki ciepła.1
T-W-7Oddziaływanie systemów grzewczych na środowisko. Parametry decydujące o rodzaju i ilości zanieczyszczeń powstających podczas spalania poszczególnych paliw.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia6
36
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2praca własna4
A-W-3przygotowanie do egzaminu5
24

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyklad informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: formujący, dwa sprawdziany po każdym bloku ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: podsumowujący, egzamin pisemny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-02a_W01
Student zna podstawowe pojęcia z obszaru ciepłowictwa, charakteryzuje żrodła ciepła i paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddzialywanie na środowisko.
KOS_2A_W03, KOS_2A_W04, KOS_2A_W07, KOS_2A_W08T2A_W01, T2A_W04, T2A_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-02a_U01
Student potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła i paliwa
KOS_2A_U14, KOS_2A_U15, KOS_2A_U18, KOS_2A_U21T2A_U11, T2A_U12, T2A_U15, T2A_U18InzA2_U05, InzA2_U07C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-A-1M-1S-2
KOS_2A_C01-02a_U02
Potrafi wykonać podstawoe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną
KOS_2A_U10, KOS_2A_U13T2A_U07, T2A_U10InzA2_U03C-3T-A-2, T-A-3, T-A-4M-2S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
KOS_2A_C01-02a_K01
Studen nabierze dbałości o zasoby energetyczne oraz oddziaływania systemów ciepłowniczych na srodowisko naturalne
KOS_2A_K02, KOS_2A_K05T2A_K02, T2A_K04InzA2_K01C-1, C-2, C-3T-W-4, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-02a_W01
Student zna podstawowe pojęcia z obszaru ciepłowictwa, charakteryzuje żrodła ciepła i paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddzialywanie na środowisko.
2,0
3,0Student zna podstawowe pojęcia z obszaru ciepłowictwa, charakteryzuje żrodła ciepła i paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddzialywanie na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-02a_U01
Student potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła i paliwa
2,0Student nie potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła oraz paliwa
3,0Student potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła oraz paliwa
3,5Student potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła oraz paliwa, zna własności paliw
4,0Student potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła oraz paliwa, zna własności paliw
4,5Student potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła oraz paliwa, zna własności paliw i ich oddziaływanie na środowisko
5,0Student potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła oraz paliwa, zna własności paliw i icho ddziaływanie na środowisko, potrafi dobrać żródła alternatywne
KOS_2A_C01-02a_U02
Potrafi wykonać podstawoe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną
2,0Student niepotrafi wykonać podstawowe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną
3,0Potrafi wykonać podstawowe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną
3,5Potrafi wykonać obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną
4,0Potrafi wykonać obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną i interpretować wyniki
4,5Potrafi wykonać obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną powiązać je ze sobą i interpretować wyniki
5,0Potrafi wykonać obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną powiązać je ze sobą, interpretować wyniki i odnieśc je do zadan praktycznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
KOS_2A_C01-02a_K01
Studen nabierze dbałości o zasoby energetyczne oraz oddziaływania systemów ciepłowniczych na srodowisko naturalne
2,0
3,0Student będzie swiadomie dbał o zasoby energetyczne oraz będzie świadom oddziaływania systemów ciepłowniczych na srodowisko naturalne
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Mizielińska K., Rubik M., Ciepłownictwo - poradnik, WT, Warszawa, 1997
  2. Kamler W., Ciepłownictwo, PWN, Warszawa, 1997
  3. Rokicki H., Urządzenia kotłowe, przykłady obliczeń, PG, Gdańsk, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Szarkowski A., Łatowski L.:, Ciepłownictwo, WNT, Warszawa, 2006
  2. KrygierK., Klinke T., Seweryniuk J., Ogrzewnictwo wentylacja klimatyzacja, WSiP, Warszawa, 1997

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1składad i właściwości paliw4
T-A-2Procesy spalania paliw. ciepło spalania i wartości opałowej. Teoretyczne i rzeczywiste zapotrzebowanie na powietrze do spalania paliw. Skład oraz jednostkowa objętość spalin suchych i mokrych przy spalaniu poszczególnych rodzajów paliw.11
T-A-3Wnikanie, przewodzenie i przenikanie ciepła przez przegrody4
T-A-4Zapotrzebowanie na moc cieplną w pomieszczeniach11
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ciepłownictwo - zadania i pdstawowe pojęcia. Zapotrzebowanie na energię cieplną.1
T-W-2Zródła ciepła - podział i charakterystyka1
T-W-3Podział paliw i charakterystyka poszczególnych postaci paliw naturalnych.4
T-W-4Procesy spalania paliw.Emisja zanieczyszczeń ze spalania poszczególnych grup paliw.4
T-W-5Paleniska i palniki. Podział i zadania palenisk. Wskaźniki charakteryzujące paleniska.2
T-W-6Sieci ciepłownicze. Nośniki ciepła.1
T-W-7Oddziaływanie systemów grzewczych na środowisko. Parametry decydujące o rodzaju i ilości zanieczyszczeń powstających podczas spalania poszczególnych paliw.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia6
36
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2praca własna4
A-W-3przygotowanie do egzaminu5
24
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-02a_W01Student zna podstawowe pojęcia z obszaru ciepłowictwa, charakteryzuje żrodła ciepła i paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddzialywanie na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_W03ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu chemii nieorganicznej, organicznej, fizycznej i innych działów chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej dotyczącą głównie budowy i właściwości materii, a także metod i procesów służących do otrzymywania substancji chemicznych, określania ich właściwości, analizy składu oraz oceny wpływu na środowisko
KOS_2A_W04zna metody obliczeniowe stosowane do rozwiązywania problemów z zakresu chemii oraz inżynierii i technologii chemicznej
KOS_2A_W07ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami, takimi jak ocena oddziaływania na środowisko, minimalizowanie zagrożeń dla środowiska poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technologii produkcji oraz ograniczanie i eliminowanie emisji do środowiska na etapie wytwarzania produktów oraz emisji odpadów z instalacji
KOS_2A_W08ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dyscyplin naukowych, takich jak: ochrona środowiska, inżynieria i technologia chemiczna oraz biotechnologia
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z ciepłownictwem
Treści programoweT-W-1Ciepłownictwo - zadania i pdstawowe pojęcia. Zapotrzebowanie na energię cieplną.
T-W-2Zródła ciepła - podział i charakterystyka
T-W-3Podział paliw i charakterystyka poszczególnych postaci paliw naturalnych.
T-W-4Procesy spalania paliw.Emisja zanieczyszczeń ze spalania poszczególnych grup paliw.
T-W-5Paleniska i palniki. Podział i zadania palenisk. Wskaźniki charakteryzujące paleniska.
T-W-6Sieci ciepłownicze. Nośniki ciepła.
T-W-7Oddziaływanie systemów grzewczych na środowisko. Parametry decydujące o rodzaju i ilości zanieczyszczeń powstających podczas spalania poszczególnych paliw.
T-A-1składad i właściwości paliw
T-A-2Procesy spalania paliw. ciepło spalania i wartości opałowej. Teoretyczne i rzeczywiste zapotrzebowanie na powietrze do spalania paliw. Skład oraz jednostkowa objętość spalin suchych i mokrych przy spalaniu poszczególnych rodzajów paliw.
T-A-3Wnikanie, przewodzenie i przenikanie ciepła przez przegrody
T-A-4Zapotrzebowanie na moc cieplną w pomieszczeniach
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: podsumowujący, egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawowe pojęcia z obszaru ciepłowictwa, charakteryzuje żrodła ciepła i paliwa, procesy spalani i paleniska oraz ich oddzialywanie na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-02a_U01Student potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła i paliwa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U14potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
KOS_2A_U15potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
KOS_2A_U18potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić — zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów ochrona środowiska — istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
KOS_2A_U21potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi — stosując także koncepcyjnie nowe metody — rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Umiejętność doboru paliw i procesow spalania
Treści programoweT-W-1Ciepłownictwo - zadania i pdstawowe pojęcia. Zapotrzebowanie na energię cieplną.
T-W-2Zródła ciepła - podział i charakterystyka
T-W-3Podział paliw i charakterystyka poszczególnych postaci paliw naturalnych.
T-W-4Procesy spalania paliw.Emisja zanieczyszczeń ze spalania poszczególnych grup paliw.
T-W-5Paleniska i palniki. Podział i zadania palenisk. Wskaźniki charakteryzujące paleniska.
T-W-6Sieci ciepłownicze. Nośniki ciepła.
T-W-7Oddziaływanie systemów grzewczych na środowisko. Parametry decydujące o rodzaju i ilości zanieczyszczeń powstających podczas spalania poszczególnych paliw.
T-A-1składad i właściwości paliw
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: podsumowujący, egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła oraz paliwa
3,0Student potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła oraz paliwa
3,5Student potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła oraz paliwa, zna własności paliw
4,0Student potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła oraz paliwa, zna własności paliw
4,5Student potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła oraz paliwa, zna własności paliw i ich oddziaływanie na środowisko
5,0Student potrafi scharakteryzować i dobrać żródła ciepła oraz paliwa, zna własności paliw i icho ddziaływanie na środowisko, potrafi dobrać żródła alternatywne
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-02a_U02Potrafi wykonać podstawoe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_U10potrafi posługiwać się programami komputerowymi przeznaczonymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej w zakresie ochrony środowiska
KOS_2A_U13potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-3Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami obliczeniowymi w ciepłownictwie
Treści programoweT-A-2Procesy spalania paliw. ciepło spalania i wartości opałowej. Teoretyczne i rzeczywiste zapotrzebowanie na powietrze do spalania paliw. Skład oraz jednostkowa objętość spalin suchych i mokrych przy spalaniu poszczególnych rodzajów paliw.
T-A-3Wnikanie, przewodzenie i przenikanie ciepła przez przegrody
T-A-4Zapotrzebowanie na moc cieplną w pomieszczeniach
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: formujący, dwa sprawdziany po każdym bloku ćwiczeń audytoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student niepotrafi wykonać podstawowe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną
3,0Potrafi wykonać podstawowe obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną
3,5Potrafi wykonać obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną
4,0Potrafi wykonać obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną i interpretować wyniki
4,5Potrafi wykonać obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną powiązać je ze sobą i interpretować wyniki
5,0Potrafi wykonać obliczenia dotyczące spalania i zapotrzebowania na energię cieplną powiązać je ze sobą, interpretować wyniki i odnieśc je do zadan praktycznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaKOS_2A_C01-02a_K01Studen nabierze dbałości o zasoby energetyczne oraz oddziaływania systemów ciepłowniczych na srodowisko naturalne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówKOS_2A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
KOS_2A_K05potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z pojęciami związanymi z ciepłownictwem
C-2Umiejętność doboru paliw i procesow spalania
C-3Zapoznanie studentów z podstawowymi problemami obliczeniowymi w ciepłownictwie
Treści programoweT-W-4Procesy spalania paliw.Emisja zanieczyszczeń ze spalania poszczególnych grup paliw.
T-W-7Oddziaływanie systemów grzewczych na środowisko. Parametry decydujące o rodzaju i ilości zanieczyszczeń powstających podczas spalania poszczególnych paliw.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: formujący, dwa sprawdziany po każdym bloku ćwiczeń audytoryjnych
S-2Ocena podsumowująca: podsumowujący, egzamin pisemny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student będzie swiadomie dbał o zasoby energetyczne oraz będzie świadom oddziaływania systemów ciepłowniczych na srodowisko naturalne
3,5
4,0
4,5
5,0